Politieke Unie, ONS, VVD en PvdA gaan formeren

Gepubliceerd op: 15 april 2022 10:04

Advies informateurs
De informateurs hebben de verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd en deze vergeleken om te kijken waar overeenkomsten en verschillen zitten tussen de partijen. Vervolgens is er op aanwijzing van de informateurs verkend op welke wijze er overeenstemming kan worden gezocht over op de vernieuwing gerichte onderwerpen zoals de winkelopenstelling op zondag, welstand en softdrugsbeleid.

Vier partijencoalitie gericht op vernieuwing
Uit de gesprekken tussen de Politieke Unie en de andere partijen is gebleken dat de brede wens tot vernieuwing het beste gerealiseerd kan worden met ONS, VVD en de PvdA. Ook is er programmatisch, volgens de verkiezingsprogramma's overlap. ''De gesprekken geven voldoende vertrouwen om samen aan een coalitieakkoord te werken en een college te vormen voor de komende bestuursperiode'', aldus formateur Andries van Daalen.

Vervolg
Afhankelijk van het verloop van de verdere formatie verwachten de partijen in mei het akkoord te presenteren aan de gemeenteraad. ''Samen zetten we onze schouders eronder, er is een goede sfeer en de wens om in te zetten op de verdere ontwikkeling van de Noordoostpolder'', zo geeft Toon van Steen, partijleider van de Politieke Unie aan.