Vacature: lid van de rekenkamer Noordoostpolder

Gepubliceerd op: 23 mei 2023 14:05

De gemeente Noordoostpolder (ruim 50.000 inwoners) heeft een rekenkamer die bestaat uit drie externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden voor een periode van zes jaar benoemd. Er ontstaat per juni 2023 een vacature voor een

lid van de rekenkamer

Taken van de rekenkamer
Het doel van de rekenkamer is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de rekenkamer onafhankelijk onderzoek dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid inclusief de uitvoering daarvan.
De rekenkamer is belast met het opstellen van de onderzoeksagenda, het formuleren van de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet. De leden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en bijsturing van het onderzoek volgens de onderzoeksopzet. De onderzoeken worden in principe door derden uitgevoerd. De rekenkamer wordt hierbij ondersteund door een secretaris. Per april 2023 is de rekenkamercommissie conform de Wet versterking decentrale rekenkamers, omgevormd tot een rekenkamer.

De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat
• HBO/WO werk- en denkniveau, kennis en ervaring omtrent bedrijfskunde, accountancy of bedrijfseconomie strekt tot aanbeveling;
• een onafhankelijke en kritische instelling;
• een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
• affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
• ervaring met onderzoeksmethoden en -technieken;
• een flexibele agenda.

Kandidaten hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeente Noordoostpolder. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de gemeente Noordoostpolder namens een politieke partij bekleed.

Tijdsbeslag / vergoeding
De rekenkamer vergadert gemiddeld eenmaal per maand op vrijdagochtend.
Van de externe leden wordt verder verwacht dat zij bij toerbeurt als projectleider van de onderzoeken fungeren en flexibel beschikbaar zijn om tijdens kantooruren incidenteel aanwezig te zijn bij interviews en overleggen. De leden ontvangen een vaste vergoeding van € 350 bruto per maand. Daarnaast worden ook de reiskosten vergoed.

Informatie
Meer informatie over de rekenkamer Noordoostpolder kunt u vinden op de website van de gemeenteraad: https://raad.noordoostpolder.nl/. U kunt ook contact opnemen met de heer Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamer, via rekenkamer@noordoostpolder.nl

Procedure
Uw brief, voorzien van een curriculum vitae en een overzicht van uw nevenfuncties (betaald en onbetaald), kunt u uiterlijk tot en met 16 juni 2023 richten aan de gemeente Noordoostpolder, t.a.v. de secretaris van de rekenkamer, mevrouw E. Fogl, via de mail: rekenkamer@noordoostpolder.nl
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 30 juni vanaf 9.30 uur in het gemeentehuis in Emmeloord. Voor benoeming zal een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden.