Vacature Extern lid van de Rekenkamercommissie

Gepubliceerd op: 25 oktober 2021 09:10

De gemeente Noordoostpolder (ruim 48.000 inwoners) heeft een rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden voor een periode van zes jaar benoemd.

Er ontstaat per 1 januari 2022 een vacature voor een

extern lid van de rekenkamercommissie


Taken van de commissie
Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, inclusief de uitvoering daarvan.
De rekenkamercommissie is belast met het opstellen van de onderzoeksagenda, het formuleren van de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en bijsturing van het onderzoek volgens de onderzoeksopzet. De onderzoeken worden in principe door derden uitgevoerd. De commissie wordt hierbij ondersteund door een secretaris.

De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat
• HBO/WO werk- en denkniveau;
• een onafhankelijke en kritische instelling;
• een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
• affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
• ervaring met onderzoek.

Kandidaten hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeente. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de gemeente Noordoostpolder namens een politieke partij bekleed.

Tijdsbeslag / vergoeding
De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eenmaal per maand op vrijdagochtend.
Van de externe leden wordt verder verwacht dat zij bij toerbeurt als projectleider van de onderzoeken fungeren en flexibel beschikbaar zijn om tijdens kantooruren incidenteel aanwezig te zijn bij interviews. De externe leden ontvangen een vaste vergoeding van € 175,50 bruto per vergadering. Daarnaast worden ook de reiskosten en begeleidingsuren van een extern onderzoek vergoed € 60,00 bruto per uur met een maximum in relatie tot de offerte.

Informatie
Meer informatie over de rekenkamercommissie Noordoostpolder kunt u vinden op de website van de gemeenteraad. Of u kunt contact opnemen met de heer Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamercommissie, 06 - 12342821

Procedure
Uw brief, voorzien van een curriculum vitae en een overzicht van uw nevenfuncties, kunt u uiterlijk tot en met 19 november 2021 richten aan de gemeente Noordoostpolder, t.a.v. de secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw E. Fogl, via de mail: rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl