Vacature rekenkamercommissielid

Gepubliceerd op: 29 augustus 2018 09:08

De gemeente Noordoostpolder (ruim 46.000 inwoners) heeft een rekenkamercommissie die bestaat uit drie raadsleden en drie externe leden, onder wie de voorzitter.

De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Er ontstaat per november 2018 een vacature voor Voorzitter van de rekenkamercommissie Noordoostpolder.