Welzijnswerk in de Noordoostpolder onder de loep

Gepubliceerd op: 16 december 2021 21:12

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordoostpolder heeft Carrefour, de welzijnsorganisatie die van de gemeente ruim 2 miljoen euro subsidie ontvangt, onderzocht. Het onderzoek brengt de sturing van de gemeente en de effecten van de activiteiten van Carrefour plus de rol van de gemeenteraad in beeld.

Carrefour heeft een omvangrijke en brede opdracht voor welzijnswerk, leefbaarheid en veiligheid in de Noordoostpolder. In het onderzoek is geconstateerd dat er overlap is tussen de activiteiten die Carrefour uitvoert en activiteiten bij andere welzijnsorganisaties. Die geconstateerde overlap is aanwezig, maar de gemeente bekostigt die overlap van activiteiten niet, daarvoor zijn andere bronnen beschikbaar. Bovendien worden door die overlappende activiteiten ook andere doelgroepen bediend, zodat er in mindere mate sprake is van dubbelingen of het weglekken van overheidsmiddelen. Desalniettemin is deze overlap op de lange termijn een aandachtspunt.

De gemeente Noordoostpolder zet volop in op welzijnswerk en is bezig met het organiseren van een overzichtelijkere taakverdeling in het sociaal domein, om meer financiƫle grip te krijgen. De rekenkamercommissie constateert dat een duidelijke visie op welzijnswerk ontbreekt. Bij de verantwoording van Carrefour aan de gemeente wordt gewerkt met 'storytelling'. De rekenkamercommissie merkt op dat de verhalen van 'storytelling' de cijfers een verhaal geven, maar de keerzijde is dat 'storytelling' geen representatief beeld geeft van de resultaten.

Uit het rapport van de rekenkamercommissie blijkt dat de bijdrage van Carrefour aan de doelen voor de raad lastig te doorgronden is. De rekenkamercommissie pleit daarom om meer duiding te geven aan de resultaten van de welzijnsorganisatie en geeft de gemeenteraad mee om het debat over de doelen en resultaten te voeren en niet over de uitvoering.

De rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie geeft in de week 3 in de commissie SLZ een toelichting op het rapport en de gemeenteraad zal het rapport behandelen op 31 januari 2022. U kunt het rapport hier vinden.