Wethouder Haagsma na de onrust in Bant: volgende keer zitten we anders in de wedstrijd

Gepubliceerd op: 09 juli 2019 13:07

Wethouder Haagsma snapt de onrust in Bant over de komst van mestsilo's van het bedrijf Gromes-Plender, maar volgens hem stelden drie gemeentelijke afdelingen vast dat de mestsilo's vergunbaar zijn. Dat antwoordde Haagsma maandagavond op vragen van de voltallige gemeenteraad.

Volgens de wethouder heeft de gemeenteraad daar met het aannemen van een bestemmingsplanwijziging in 2012 indirect mee ingestemd. Ook inwoners maakten toen geen bezwaar. Desondanks erkent Haagsma dat de communicatie met bewoners anders had gekund. "Ik heb afgelopen dinsdag met Dorpsbelangen rond de tafel gezeten. Dat was een goed gesprek dat beter vooraf had kunnen plaatsvinden."

De wethouder vindt de snelheid van handelen de keerzijde van een zogenoemde flitsvergunning. Daarbij krijgt een bedrijf 'dat de zaken op orde heeft' snel een vergunning. "Normaal gesproken wordt er gesteld dat het bij de gemeente altijd zo lang duurt...", zegt Haagsma.  "'s Ochtends liepen er schapen, 's middags de shovels. Is dat niet te snel?", vindt Rien van de Velde van de PvdA echter en ook andere partijen plaatsten vraagtekens bij de snelheid en vooral de communicatie.

Volgens Haagsma heeft de gemeente het bedrijf gevraagd om omwonenden in te lichten, maar is dat niet op al te grote schaal gebeurd. "Is dat dan niet de taak van de gemeente?", vraagt Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP zich af. "Als je ziet hoeveel onrust dit veroorzaakt, zou het raar zijn als ik niet zou zeggen dat we een volgende keer anders in de wedstrijd gaan zitten", antwoordt Haagsma.

Hij ziet in de Banter kwestie geen reden om de flitsvergunningen ter discussie te stellen. "Ik heb tot voor kort van geen enkele partij een waarschuwend vingertje gezien", aldus de wethouder.