De heer Jan Westmaas is per 15 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester

Gepubliceerd op: 16 oktober 2019 11:10

16 okt 2019

Persbericht van provincie Flevoland

De commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek, heeft de heer Jan Westmaas per 15 oktober 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de Gemeente Noordoostpolder. De commissaris heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Noordoostpolder hierover dinsdagavond geïnformeerd.

De ontstane situatie bij de gemeente Noordoostpolder is voor de commissaris van de Koning aanleiding om de waarnemend burgemeester een opdracht mee te geven. De waarnemend burgemeester zal moeten bijdragen aan het normaliseren van de verhoudingen in de Gemeente Noordoostpolder.

De commissaris heeft daarbij de waarnemer de volgende opdracht meegegeven:
1.Het verkennen of laten verkennen naar de wijze waarop de raad, het college en de ambtelijke organisatie zich tot elkaar verhouden en hun rol en verantwoordelijkheden invullen.
2.Het toezien op een heldere en eenduidige toepassing van procedures en processen.
3.De uitkomsten te rapporteren aan de commissaris in de vorm van een ambtsbericht. Eventuele verbetervoorstellen (laten) uitwerken en een actieve rol vervullen in de implementatie daarvan.

Onder autonome verantwoordelijkheid van de waarnemend burgemeester zal de verkenning worden uitgevoerd en wordt deze besproken met het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

De aanstelling van de waarnemend burgemeester zal in eerste instantie voor onbepaalde tijd zijn. De commissaris zal toe zien op een zorgvuldig proces, waarbij het streven is dat er een nieuwe kroonbenoemde burgemeester in 2021 kan aantreden.

De heer Westmaas is een ervaren bestuurder en voormalig advocaat. In de periode van 2005 tot 2016 was hij burgemeester van de gemeente Meppel. Daarvoor was hij o.a. wethouder van de gemeente Dronten. Hij is op dit moment jurist bij een advocatenkantoor en vervult daarnaast meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies.