noordoostpolder

Nieuwe rij

Slideshow

Live uitzending

Komende vergaderingen

Nieuws

Gemeenteraad komt ondanks harde woorden dichter bij elkaar

gisteren, 09:25

De gemeenteraad schaarde zich maandag unaniem achter de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over ‘passend organiseren’ en de rol van de gemeenteraad. VVD en Politieke Unie moesten daarbij knarsetanden. Beide coalitiepartijen herkennen zich niet in de conclusies, maar trokken onder grote druk van de andere partijen een amendement terug. Daarmee wilden ze de conclusies van tafel halen, maar wél met de aanbevelingen aan de slag.

Lees meer

Persbericht rekenkamercommissie Noordoostpolder over rapport Energietransitie

20 mei 2020 19:25

Gemeentelijke inspanningen aan de energietransitie kunnen meer zichtbaar worden gemaakt Om bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan heeft de gemeente Noordoostpolder de hoge ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft in beeld gebracht of het beleid om deze ambitie te realiseren logisch, helder en doeltreffend is en welke rol de raad hierbij heeft gespeeld. Dit onderzoek betreft zowel een terugblik op de totstandkoming en uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren (periode 2017-juni 2019), als een vooruitblik op te verwachten resultaten en mogelijke verbeterpunten in de komende jaren.

Lees meer

Persbericht rekenkamercommissie over rapport Passend Organiseren

23 april 2020 14:15

Tien jaar na de introductie van passend organiseren in de gemeente Noordoostpolder, heeft de rekenkamercommissie onderzocht wat de gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn voor de gemeenteraad.

Lees meer

Aan alle inwoners van Noordoostpolder

22 april 2020 14:35

We zijn enorm trots op de manier waarop iedereen zich inzet en extra prestaties levert om samen door deze coronacrisis heen te komen. Trots ook op de manier waarop iedereen zich houdt aan de geldende maatregelen. Dank daarvoor. Wij leven mee met hen die ziek zijn of die door het virus een familielid hebben verloren en wensen hen heel veel sterkte. We blijven staan voor veel uitdagingen. We hebben dan ook ontzettend veel respect voor iedereen die bijdraagt aan de zorg, het onderwijs en de veiligheid in onze gemeente. Alle hens aan dek. Veel van onze ondernemers kennen ook ongekend zware tijden. Laten we elkaar vooral helpen. Wij ondersteunen daar waar we kunnen. Hou vol!

Lees meer

Geen onderzoek naar woningbeleggers

15 april 2020 11:05

De gemeenteraad heeft geen behoefte aan een onderzoek naar de impact van beleggers die woningen kopen op de woningmarkt. Volgens de PvdA belemmeren ze voor andere doelgroepen mogelijk de kans op een woning, terwijl er nu al een tekort is aan huizen. De partij wil daarom dat een extern bureau een onderzoek doet.

Lees meer

ASD

Partijen slider