Raadsverslagen

Van elke raadsvergadering schrijft Erik Driessen, onze raadsverslaggever, een aantal artikelen.

29 januari 2024

Geen duidelijkheid voor Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar

NOORDOOSTPOLDER – Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE) weet nog niet of Gemeente Noordoostpolder een eenmalige bijdrage van 6750 euro gaat overmaken. Een stemming in de gemeenteraad eindigde maandagavond in een gelijkspel (14 stemmen voor, 14 stemmen tegen), waardoor de politiek zich in de volgende vergadering nog een keer moet uitspreken.

ChristenUnie-SGP, ONS, PvdA en GroenLinks zijn voorstander van de eenmalige subsidie. Die zou nodig zijn voor de distributiekosten van de stichting die 270 polderbewoners van voedselpakketten voorziet. Volgens Henk van der Linde (PvdA) worden zonder gemeentelijke steun de pakketten kleiner en kunnen minder mensen worden geholpen.

Wethouder Verduin en de andere partijen missen een onderbouwing van de stichting. “Ik kan dit voorstel niet beoordelen, want er is geen begroting of onderbouwing. Is dit bedrag bestemd voor brandstofkosten of voor onvoorziene uitgaven? Die duidelijkheid heb ik niet”, aldus de wethouder. Zij wijst erop dat de gemeente bij andere aanvragen ook naar een onderbouwing vraagt.

“Is het bij deze stichting relevant om precies te weten waaraan ze het geld uitgeven?”, vraagt Yosef van der Horst (ChristenUnie-SGP) zich af, terwijl Sandra Schrijver (GroenLinks) en Wim van Wegen (D66) zich schamen voor de terughoudende opstelling van de gemeenteraad. “Wij geven zojuist een miljoen extra uit voor het Bosbad en nou doen we als welvarende gemeente moeilijk over zo’n klein bedrag”, aldus Schrijver.

Uiteindelijk staakte de stemming bij 14 voor en 14 tegen. Omdat Gerdien Lambregtse van de ChristenUnie-SGP maandag afwezig was, lijkt een hernieuwde stemming in de volgende raadsvergadering in het voordeel van SZWEVE uit te pakken

Gemeenteraad Noordoostpolder wil snelle oplossing voor haperend opebaar vervoer

NOORDOOSTPOLDER – De gemeenteraad van de Noordoostpolder nam maandagavond unaniem een motie van Politieke Unie over het haperende busvervoer aan. Er moet snel een oplossing komen voor de problemen, schrijven de partijen aan de provincie.

Arja Heerspink van Politieke Unie stipte de situatie aan tijdens het vragenuurtje. Ze wijst op de problemen die elke OV-reiziger wel kent: sinds EBS het regionale busvervoer heeft overgenomen, rijden veel bussen niet of met grote vertraging. Mensen zijn daardoor te laat op het werk of op school.

Het busvervoer is ‘echt waardeloos’, erkent ook wethouder Van Amersfoort. Maar hij wijst erop dat de provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer. Zelf heeft hij de situatie wel twee keer bij de gedeputeerde onder de aandacht gebracht. Volgens Van Amersfoort kunnen de problemen het hele jaar nog duren. Tot die tijd bestaat de oplossing vermoedelijk uit minder rijden, maar dan wel op tijd.

Voor Heerspink is dat onaanvaardbaar. Samen met andere partijen werkte ze daarom tijdens de raadsvergadering aan een motie waarin de gemeenteraad ‘haar treurnis’ uitspreekt over de huidige uitvoering van het openbaar vervoer. De gemeenteraad vindt dat van een tijdelijke afschaling geen sprake kan zijn. Desnoods moet er ‘ad hoc vervoer’ komen, waarbij de kosten voor rekening van EBS zijn. 

Geen extra attracties, wel meer banen in nieuw Bosbad

NOORDOOSTPOLDER – De gemeenteraad zette maandagavond alle seinen voor een nieuw Bosbad op groen. Het zwemcomplex in Emmeloord krijgt straks met acht banen ook meer ruimte dan in het oorspronkelijke plan. Extra ‘recreatieve faciliteiten’ komen er niet. Buiten ONS vinden alle partijen dat te duur.

PvdA heeft nu al ‘een beetje buikpijn’ van de extra uitgaven. Nieuwbouw van het Bosbad kost straks 25,6 miljoen euro, een miljoen meer dan eerder gepland door de komst van twee extra banen. Volgens de partijen is dat beter voor de exploitatie. Ook verenigingen pleitten eerder al voor die uitbreiding.

Berthoo Lammers (ONS) zou liever nog wat dieper in de buidel tasten. Hij wil graag een onderzoek naar de kosten voor extra recreatieve faciliteiten, zoals een golfslagbad, een tube slide of een magic oval. Daarmee zou het Bosbad nog aantrekkelijk worden voor jongeren en de concurrentie met zwemcomplexen zoals dat van Joure aan kunnen, betoogt Lammers.

De andere partijen willen geen extra geld meer uitgeven. Ook wethouder Van Amersfoort raadt dat af. Zo’n onderzoek leidt tot vertraging van de plannen, vindt hij. Bovendien krijgt het nieuwe Bosbad al het nodige extra vertier en komt er ook meer beleving in het buitenbad.

CDA’er Geerts vindt dat de gemeenteraad ‘best een risico’ neemt met de plannen voor het zwembad. Hij vroeg daarom in een motie aandacht voor de toekomstige exploitatie. Die trok hij terug omdat wethouder Van Amersfoort duidelijk maakte dat ook hij daarvoor veel aandacht heeft. 

Tijdelijke vervanger voor zieke wethouder

NOORDOOSTPOLDER – Wethouder Sacha Werkman is langer uit de roulatie dan eerder gehoopt. Daarom pleit het College van B en W voor een tijdelijke vervanger van de wethouder. Haar partij ONS heeft Wout Jansen voorgedragen. Hij was eerder wethouder in Zeewolde en Lelystad.

Werkman meldde zich eind november ziek en hoopte na het kerstreces weer aan de slag te gaan. Dat bleek onmogelijk. Tot dusver namen andere wethouders haar taken over, maar gezien de zwaarte van de portefeuille is dat voor langere tijd geen optie, meldde burgemeester De Groot maandagavond aan de raad. Na afloop werd duidelijk dat ONS inmiddels een vervanger heeft gevonden. De gemeenteraad moet wel akkoord gaan met het tijdelijke functioneren van Jansen.

CDA’er Marien van der Slikke vindt dat het College laat heeft gecommuniceerd over de uitval van Werkman. Hij zet ook vraagtekens bij de stabiliteit van het bestuur in de Noordoostpolder. Van der Slikke wijst erop dat aan het begin van deze bestuursperiode een wethouder (Gillissen van de PvdA) snel zijn functie neerlegde. Volgens burgemeester De Groot heeft het college overigens niet bewust laat gecommuniceerd. Het was ook geen geheim dat Werkman ziek was, stelt hij.

13 november 2023

Politiek krijgt najaarsplantje als bijdrage aan klimaatadaptatie

NOORDOOSTPOLDER – De gemeenteraadsleden gingen maandagavond met een najaarsplantje naar huis. Met dat cadeautje van het College van B en W kunnen ze zelf een bescheiden bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. “Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP zei in de commissie dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daar draagt dit plantje aan bij”, glimlacht wethouder Van Amersfoort.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het zogenoemde Klimaatadaptieplan dat Van Amersfoort verdedigde. Daarin staan de gemeentelijke plannen die de polder moeten behoeden voor de gevolgen van klimaatverandering. Droge periodes en zware regenval wisselen elkaar steeds vaker af. Daarom moeten er meer locaties komen voor waterberging. En tegelijkertijd is meer groen nodig.

Tijdens de raadsvergadering was dit plan een hamerstuk. Tijdens de commissievergadering vroegen D66 en GroenLinks nog aandacht voor het nieuwe centrumdeel tussen Paardenmarkt en Lange Nering. Volgens die partijen is het daar beloofde groen nog niet gerealiseerd.

Gemeenteraad: pak de regierol bij ontwikkeling Het Vlie

EMMELOORD – De gemeenteraad wil dat wethouder Werkman een regierol pakt bij de ontwikkeling van Gezondheidscentrum Het Vlie in Emmeloord. Ook moet de wethouder meer communiceren over de vorderingen van de plannen. Een meerderheid van de partijen schaarde zich tijdens de begrotingsbehandeling achter een amendement van Politieke Unie en ChristenUnie-SGP.

Zij zijn niet gerust op de realisatie van het gezondheidscentrum. “Bij ons ging een belletje rinkelen toen een aantal partners zich terugtrokken uit de plannen. ‘Wat betekent dat voor de toekomst?’, vroegen we ons af. We zijn te weinig op de hoogte van de ontwikkelingen”, deelde Arja Heerspink (Politieke Unie) haar zorgen.

Zij wil dat Werkman beter communiceert om het vertrouwen van de politiek en de inwoners te vergroten. De wethouder komt nu elk kwartaal met een rapportage. Ook moet ze wat de gemeenteraad betreft dus meer een regierol pakken. ONS en PvdA zijn het daarmee niet eens. “Want wij hebben helemaal geen regierol. Het college kan advies geven, maar uiteindelijk zijn het de zorgondernemers die over dit plan gaat”, vindt Berthoo Lammers.

Volgens Sjoerd de Boer (ChristenUnie-SGP) klopt dat niet helemaal. “Die regierol hadden we ook niet bij het Dokter Jansen Ziekenhuis, maar dat gebouw hebben we uiteindelijk gekocht. En voor die houding kregen we veel respect. Nu weten we al maanden dat er wat aan de hand is bij Het Vlie, maar informatie daarover hebben we nog nooit gekregen.”

Speelplekken moeten geschikt zijn voor alle kinderen

NOORDOOSTPOLDER – Gemeente Noordoostpolder kijkt bij de realisatie van nieuwe speelplekken of die geschikt zijn voor kinderen met en zonder beperking. Bijna de hele gemeenteraad steunde een amendement van Politieke Unie die meer aandacht wil voor deze vorm van inclusiviteit.

Volgens wethouder Van Amersfoort gebeurt dat overigens nu ook al. Onder meer bij de aanleg van de nieuwe pumptrackbaan kijkt de gemeente of die geschikt is voor zoveel mogelijk kinderen. De wethouder wijst er wel op dat vermoedelijk niet alle locaties geschikt zijn voor inclusieve speelplekken.

Jongerenparticipatie
De gemeenteraad steunde ook een amendement van de PvdA. Die partij wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Raadslid Henk van der Linde ziet daarvoor het liefst een Jongerenraad ontstaan. Dat hebben de collegepartijen ook afgesproken in het coalitieakkoord. Burgemeester De Groot is niet zo enthousiast over zo’n raad. Hij heeft geen goede ervaringen met zo’n initiatief. De Groot denkt onder meer dat de animo onder de jeugd niet groot is.

Geen aanpassing tarieven restafval, wel korting op afvalstoffenheffing

NOORDOOSTPOLDER – Paul Ringelberg probeerde maandag tevergeefs om de tarieven voor het aanbieden van restafval omlaag te brengen. Het nieuwe raadslid van ChristenUnie-SGP vindt een prijsstijging van 18 procent veel te hoog. Buiten zijn eigen partij had Ringelberg echter geen medestanders.

Het aanbieden van restafval kost vanaf komend jaar 19,24 euro (240 liter) of 11,22 euro (140 liter). Per klepopening zijn de kosten 4,80 en 2,40 euro. Ringelberg pleit voor een maximum bedrag van 15,90 euro per leging. “Bewoners van onze gemeente scheiden het afval heel goed, maar onze tarieven behoren tot de hoogste in de regio. Moeten we ze dan straffen voor goed gedrag?”, vraagt Ringelberg zich af.

Wethouder Van Amersfoort ziet dat juist anders. “We willen juist dat mensen invloed hebben op hun eigen afvalkosten. Als we het vaste tarief goedkoper maken, belonen we goed scheiden niet echt”, aldus de wethouder, die er ook op wijst dat de gemeenteraad voorstander is van kostendekkende tarieven. Andere partijen benoemen ook een aanstaande evaluatie van het afvalbeleid in de Noordoostpolder.

De gemeenteraad ging op voorstel van Politieke Unie wel akkoord met een korting van 10 euro op de afvalstoffenheffing. CDA, ONS en PvdA stemden tegen. “Tien euro voel je niet in de portemonnee. En voor wie dat wel voelen, is tien euro veel te weinig”, aldus PvdA-fractievoorzitter Mulder.

Minder regels voor het uiterlijk van gebouwen

NOORDOOSTPOLDER – Polderbewoners krijgen meer ruimte om zelf te bepalen hoe hun gebouwen eruit zien. Dat is het resultaat van de nieuwe Beleidsregel uiterlijk bouwwerken die de gemeenteraad unaniem vaststelde. Discussie over het nieuwe beleid was er niet. De gemeenteraad beschouwde dat als een hamerstuk.

In de meest recente commissievergaderingen toonden de partijen al hun enthousiasme over het voorstel. Dat zorgt dat er minder welstandsregels zijn. “We willen meer loslaten om ruimte te geven aan bewoners die zelf de polder willen en kunnen maken”, heet dat in het stuk. “We gaan nu veel meer uit van vertrouwen. Mensen krijgen meer ruimte om naar eigen inzicht hun thuis vorm te geven. Daar zijn we blij mee”, meldde Alex Tuinenga (Politieke Unie) maandag nog. Daarmee praat hij min of meer voor de hele gemeenteraad.

Van der Horst krijgt opnieuw te weinig handen op elkaar voor uitbreiding minimaregelingen

NOORDOOSTPOLDER – Yosef van der Horst (ChristenUnie-SGP) probeerde tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw de doelgroep voor de minimaregelingen in de Noordoostpolder te vergroten. Opnieuw kreeg hij vanuit de gemeenteraad veel sympathie, maar uiteindelijk te weinig medestanders.

Van der Horst houdt al jaren een pleidooi voor een uitbreiding van de minimaregelingen. Hij wil dat polderbewoners met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon daarvoor in aanmerking komen. Volgens hem is dat in 2024 misschien wel meer dan ooit nodig. “Ik beschouw dat als een ‘ravijnjaar’, omdat straks de energietoeslag stopt en veel zaken nog steeds duurder worden”, hield Van der Horst de gemeenteraad voor.

Een meerderheid van de partijen vindt echter dat de gemeente voldoende mogelijkheden heeft om mensen met financiële problemen te helpen. De PvdA wijst erop dat de prijzen voor energie ook al zijn gedaald. “We kunnen nu wel een pleister plakken, maar het gaat veel pijn doen als we die er later weer afhalen. Dit zou een doekje voor het bloeden zijn dat heel veel pijn gaat doen”, redeneert raadslid Henk van der Linde.

Uiteindelijk schaarden alleen GroenLinks en CDA’er Goelema zich achter het voorstel van Van der Horst.

COA gaat grond geschrapt aanmeldcentrum verkopen

NOORDOOSTPOLDER – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat de grond verkopen waarop mogelijk een aanmeldcentrum voor nareizigers van vluchtelingen zou komen. Dat antwoordde wethouder Van Steen maandag op vragen van Marien van der Slikke (CDA).

Het COA kwam vorige week met de mededeling dat een locatie in de Noordoostpolder niet meer nodig is. Van der Slikke wilde ook wat of de grond nu bestemd blijft voor de landbouw. Volgens Van der Steen is er in ieder geval geen aanvraag gedaan voor een bestemmingsplanwijziging. De bijbehorende stikstofrechten gaan volgens de wethouder naar de provincie.

Meerderheid gemeenteraad deelt inflatiezorgen ChristenUnie-SGP niet

NOORDOOSTPOLDER – Een meerderheid van de gemeenteraad deelt de inflatiezorgen van Sjoerd de Boer niet. De fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP waarschuwt dat de gemeente voor de subsidies aan maatschappelijke organisaties een te lage inflatiecorrectie gebruikt. “En daarmee voert u een verkapte bezuiniging door”, vindt De Boer.

Volgens hem baseert de gemeente de inflatiecorrectie voor de OZB altijd op de WOZ-correctiefactor. Dat is dit jaar 7 procent, terwijl die voor de subsidie maar 3,9 procent is. “En dat leidt de komende jaar tot veel inflatiepijn voor bijvoorbeeld het zwembad en de bibliotheek”, aldus De Boer.

Wethouder Werkman ontkent dat Noordoostpolder bewust een bezuiniging doorvoert. Volgens haar hanteert de gemeente alleen een ander rekensysteem dan De Boer. Van inflatiepijn is ook geen sprake, zegt Werkman die vindt dat ChristenUnie-SGP ‘hele grote woorden’ gebruikt.

Toch zien ook CDA en GroenLinks de gevaren waarvoor De Boer waarschuwt. De andere partijen hebben die onrust niet. “We zijn ervan overtuigd dat het College instellingen die toch in de problemen komen helpt. Daarvoor zijn genoeg middelen”, zegt Albertine Evers van de Politieke Unie bijvoorbeeld.

CDA: nieuw centrumgebied doet onveilig aan

EMMELOORD – Volgens het CDA vinden veel automobilisten en wandelaars de nieuwe inrichting van het centrum tussen Paardenmarkt en de Jumbo onoverzichtelijk en onveilig. Raadslid Geerts vroeg daarom of het college maatregelen gaat nemen.

Hij zou graag meer verlichting of tijdelijke belijningen zien die duidelijk maken dat automobilisten de ‘shared space’-zone naderen. In zo’n voetgangersgebied zijn automobilisten te gast. Volgens wethouder Van Steen passen verlichting en lijnen daar niet in. Wel komt er een bord en een tijdelijk zebrapad.

“Wij snappen dat mensen deze locatie als chaotisch en onveilig ervaren, maar we denken dat het een kwestie van wennen is. De indeling past bij de uitgangspunten van een shared space zone en het centrumplan”, aldus Van Steen.

2 oktober 2023

'Betrokken idealist' Simonse neemt afscheid

De gemeenteraad nam maandagavond afscheid van raadslid en oud-wethouder Anjo Simonse. De Emmeloorder gaat aan de slag als directiesecretaris en regioverbinder van de gemeente Urk. Die functie is niet te verenigen met het raadslidmaatschap.

Simonse vertrekt daarom met ‘gemengde gevoelens’ uit de gemeenteraad. “Het raadswerk gaf na een verdrietige periode steeds meer vreugde”, verwees hij naar de nasleep van de recente verkiezingen. Zijn partij ChristenUnie-SGP kreeg geen plek in het college, waardoor Simonse niet kon terugkeren als wethouder. “Ik was verbitterd, maar daarna ontdekte ik weer dat het een voorrecht is om deel uit te maken van het hoogste orgaan van de gemeente.”

Volgens Simonse zijn de verhoudingen in de gemeenteraad na die periode hersteld. Zeker nadat hij eind vorig jaar met een aantal fractievoorzitters in gesprek ging. “Toen was er sprake van vergeving. En vergeving geeft ruimte en verbinding. Samenwerken is ook belangrijker dan ooit”, aldus Simonse, die dat laatste op Urk in de praktijk gaat brengen. Hij gaat aan de slag met het bevorderen van regionale samenwerking.

Hylke Hekkenberg (GroenLinks) sprak de afscheidnemende Simonse namens de gemeenteraad toe. Hij karakteriseert hem als een ‘betrokken idealist’. “Als wethouder sprak je het liefst bij inwoners thuis af. Die persoonlijke benadering karakteriseert je, waarbij je hart vooral bij de jeugdzorg ligt”, aldus Hekkenberg. “Je hebt je functie met verve ingevuld, met vuur in je hart”, sprak burgemeester De Groot ook kort richting Simonse. Die wordt opgevolgd door Paul Ringelberg.

Gemeenteraad wil snelheid Espelerweg niet omlaag

Als het aan de gemeenteraad van Noordoostpolder ligt, blijft de snelheid op de Espelerweg ook na volgend jaar 80 kilometer per uur. Een meerderheid van de partijen schaarde zich maandagavond achter een motie van CDA, Politieke Unie en ONS. Zij willen dat het college met de provincie in gesprek gaat over de weg.

Flevoland wil de weg veiliger maken en de snelheid terugbrengen naar 60 kilometer per uur. Volgens CDA’er Bus leidt dat alleen maar tot ‘schijnveiligheid’. Hij ziet liever dat er meer snelheidscontroles komen. Volgens hem komt het meeste gevaar nu namelijk door automobilisten die veel harder rijden dan tachtig. Recente ongevallen hebben in zijn ogen ook niets met de snelheid te maken.

ChristenUnie-SGP, PvdA en VVD’er Van Os stemden tegen de motie. Wethouder Van Amersfoort wijst erop dat de gemeente niet over de inrichting van provinciale wegen gaat, maar hij neemt binnenkort de motie mee voor een gesprek met het provinciebestuur.

Nieuwe toekomst voor oudste straten Emmeloord

Ondanks dat veel partijen ‘worstelen’ met de plannen van woningbouwvereniging Mercatus, stemden ze maandagavond toch in met een nieuwe toekomst voor de Rietstraat en de Zeebiesstraat. Dat betekent dat de woning in de oudste straten van Emmeloord gesloopt worden en dat daarna nieuwbouw volgt.

“Het is kiezen tussen de korte en de lange termijn”, vatte VVD’er Halma het belangrijkste pijnpunt van de gemeenteraad samen. Veel bewoners zijn tegen de plannen. “Als dit een nieuwbouwplan was geweest, was vermoedelijk iedereen enthousiast. Maar nu moeten mensen verhuizen. Toch maken wij een keuze voor de komende vijftig jaar”, aldus Halma.

ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks en het grootste deel van de CDA-fractie zijn daarvan geen voorstander. Tobias van Dijk (ChristenUnie-SGP) vindt vooral dat de communicatie met de bewoners niet goed genoeg is geweest. Hylke Hekkenberg (GroenLinks) had liever renovatie gezien. Hij wijst ook op de tegenstand uit de buurt. “Niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar nu zijn wel heel veel mensen tegen.”

Volgens wethouder van Steen zijn echter ook veel buurtbewoners voor de plannen. Hij denkt niet dat een betere communicatie meer voorstanders had opgeleverd. Van Steen ziet bovendien dat Mercatus wel degelijk veranderingen in het plan heeft doorgevoerd na gesprekken met buurtbewoners.

Dat heeft in ieder geval niet geleid tot het doorstrepen van zogenoemde hofjes met woningen. Daarvoor moet een deel van de speelweide wijken. D66 en GroenLinks deden maandag nog tevergeefs een poging om dat te voorkomen. “Volgens Mercatus vergroten de hofjes de sociale cohesie in de wijk, maar juist de speelweide zorgt daar nu al voor. Die is bovendien een groene oase van rust”, aldus Wim van Wegen. Hij kreeg alleen GroenLinks achter zijn pleidooi.

Van Steen zegde wel toe dat hij in zijn gesprekken met Mercatus een optimale toekomst voor de speelweide gaat bespreken.

Tijdelijk 110 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Luttelgeest

Het AZC in Luttelgeest vangt vier weken lang 32 extra alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) op. Deze groep bestaat nu in totaal uit 110 mensen. Eerder was namelijk al bekend dat buiten het gebruikelijke aantal van vijftig nog eens dertig jongeren tot het einde van dit jaar in Luttelgeest wonen.

Dat antwoordde burgemeester De Groot maandag aan Wiemer Haagsma. Het raadslid van Politieke Unie was ‘in verwarring’ gebracht door nieuwsberichten. “We lezen overal dat de opvanglocaties vol zitten. Hoe kan het COA dan in Luttelgeest plaats hebben voor 32 vluchtelingen. Zijn alle duizend plaatsen niet bezet?”, vroeg Haagsma zich af.

Volgens De Groot heeft dat laatste vooral te maken met de huisvestingsmogelijkheden. Soms verblijft een gezin dat bestaat uit pakweg vier mensen in een bungalow die geschikt is voor zes personen. Ook werden recent een aantal bungalows verbouwd. Noordoostpolder stemde in met de tijdelijke huisvesting van meer jonge vluchtelingen omdat de ervaringen met deze groep goed zijn.

Gemeenteraad laat 'mooie kans' Poldertoren niet voorbijgaan

De Poldertoren wordt niet alleen opgeknapt, maar ook geschikt gemaakt voor gebruik en verhuur van commerciële ruimtes. Alle partijen in de gemeenteraad steunden maandag een nieuwe toekomst voor het middelpunt van de Noordoostpolder. Ook komt er een onderzoek naar de mogelijke huisvesting van een cultureel-historisch centrum in de toren.

Tot voor kort leken veel partijen nog voorstander van een sober plan. Daarmee zou de toren waterdicht worden gemaakt en voorzien worden van vernieuwde technische installaties. Een zak geld uit Den Haag veranderde de stemming. Staatssecretaris Uslu kondigde vorige week aan dat het Rijk 1,1 miljoen euro wil investeren in het beeldbepalende monument in Emmeloord.

Dat trok twijfelende partijen als CDA, ChristenUnie-SGP en de PvdA over de streep. “Dit neemt bij ons de financiële angst weg”, zegt Lianne Mulder van de PvdA bijvoorbeeld. CDA’er Bus had het voorstel liever later behandeld, maar liet zich overtuigen door wethouder Toon van Steen. Die wees op de geboden haast. “Als we voor de subsidie in aanmerking willen komen, moeten we binnen een half jaar uitvoeringsgereed zijn. Deze mooie kans moeten we niet laten liggen.”

Het CDA schaarde zich uiteindelijk als enige partij niet achter een motie van D66. Fractievoorzitter Wim van Wegen ziet net als mede-indiener ChristenUnie-SGP kansen voor een cultureel-historisch centrum in de toren. Bezoekers zouden daar de geschiedenis van de Noordoostpolder kunnen beleven. Of die kansen er daadwerkelijk zijn, moet de komende tijd blijken.

5 juni 2023

Gemeenteraad ziet niets in onderzoek naar kleine kernreactor

De gemeenteraad heeft zeker voorlopig geen behoefte aan een onderzoek. naar de kansen van een Small Modular Reactor (SMR). Volgens VVD en Politieke Unie zou gemeente Noordoostpolder zich bij het Rijk 'proactief moeten aanbieden' als mogelijke locatie voor zo'n kleine kernreactor.

Volgens VVD'er André Kromkamp leveren wind en zon op termijn onvoldoende energie op voor de polder. Hij bepleit daarom een onderzoek naar de kansen van een SMR. Die stoot volgens Kromkamp ook minder broeikasgassen uit en zorgt bovendien voor extra werkgelegenheid en groei van de economie. "Ik snap dat kernenergie gevoelig ligt, maar dit biedt ons een kans om voorop te lopen", aldus de liberaal.

Hij heeft buiten de Politieke Unie geen medestanders. Volgens de andere partijen is een onderzoek vooral veel te vroeg. D66 en ChristenUnie-SGP wijzen er op dat de gemeente ook de kansen van waterstof al onderzoekt. Volgens Marien van der Slikke (CDA) ligt de eventuele keuze voor kernenergie bovendien bij de landelijke overheid. Hylke Hekkenberg heeft zelfs acht redenen om tegen de motie van VVD en Politieke Unie te zijn. "En misschien is het radioactieve afval wel de belangrijkste reden", aldus het raadslid van GroenLinks.

Ook wethouder Van Amersfoort ziet voorlopig niets in een onderzoek. "In ons coalitieakkoord staat wel dat we kernenergie niet uitsluiten, maar dat we de landelijke ontwikkelingen volgen. Dit is niet het juiste moment. We kennen de consequenties niet van nu de hand opsteken."

En dus trokken VVD en Politieke Unie de motie in. Ze willen binnenkort in een commissievergadering wel opnieuw over het onderwerp kernenergie praten.

Gemeenteraad neemt afscheid van Gerda Knijnenberg

Ze werd toegesproken door Arja Heerspink (Politieke Unie). Die diepte een reeks mooie karakterschetsen op onder de andere gemeenteraadsleden. "Je bent integer, gedreven, bescheiden, enthousiast, kundig en bovenal hou je van fietsen", aldus Heerspink.

Die laatste liefde bracht Knijnenberg ook tot twee moties waarmee ze het fietsen in de Noordoostpolder wil stimuleren. "Indienen van moties en amendementen ga je het meeste missen aan je raadswerk, vertelde je. In totaal heb je er 21 ingediend. Ook met je gedegen voorbereiding heb je iedereen in dit huis aan het werk gezet."

Na het afscheid van Knijnenberg werd haar opvolgster Monica Koers-Haasnoot geïnstalleerd.

Gemeenteraad wil weten wat deelname aan Regio Zwolle precies oplevert

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en onderwijs in onze regio. Alle partijen vinden dat de polder veel profijt heeft van het optrekken met de buren, bijvoorbeeld op economisch gebied. De komende jaren krijgt Regio Zwolle een steeds belangrijkere rol. De organisatie gaat bijvoorbeeld met de programma's duurzaam groeien, leefkwaliteit en bereikbaarheid aan de slag.

Als Gemeente Noordoostpolder aan die programma's meedoet, stijgt de bijdrage van 4,25 euro per inwoner naar 8,85 tot 9,34 euro in 2026. "Wij willen inzicht in wat de verschillende programma's voor de Noordoostpolder kunnen opleveren, zodat we onze samenwerking zo optimaal mogelijk benutten", zei Albertina Evers (Politieke Unie) bij het indienen van het amendement. "Het is gemeenschapsgeld en daar moeten we verstandig mee omgaan", vond ook CDA'er Geerts.

Alle partijen schaarden zich achter het amendement, wel met de nadrukkelijke kanttekening dat de gehele raad blij is met de regionale samenwerking.

8 mei 2023

Gemeente staat open voor gesprek met autocrossers

Gemeente Noordoostpolder staat open voor een gesprek met autocrossers. Dat antwoordde wethouder Verduin maandagavond op vragen van Alex Tuinenga (Politieke Unie). Die vroeg aandacht voor de autocrossers die steeds moeilijker geschikte terreinen kunnen vinden. Dorpscrossen staan daardoor onder druk.

"We vragen de gemeente niet om autocrossen te faciliteren, maar wel om een positieve grondhouding", aldus Tuinenga. Hij wijst daarbij op de eerder aangenomen motie 'plezier en vertier' die activiteiten in de polder moet bevorderen. Volgens Verduin heeft de gemeente wel degelijk een positieve grondhouding. "En we willen graag meedenken met de crossers."

Pas op de plaats voor vergunningen huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Noordoostpolder neemt per direct geen aanvragen meer in behandeling voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente. De gemeenteraad wil dat er eerst beleid komt voor de huisvesting van de buitenlandse werknemers. Alle partijen schaarden zich maandagavond achter een motie van CDA, ONS en ChristenUnie-SGP.

Het college van B en W wilde zelf al een pas op de plaats maken met vergunningen voor huisvesting in de kernen. Maar de drie partijen willen voorlopig ook geen vergunningen afgeven voor onderkomens in het buitengebied die onderdak bieden aan maximaal twintig personen. "Steeds meer boerderijen worden opgekocht voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dat zorgt voor grote druk op het buitengebied en weerstand onder inwoners", zegt CDA'er Jos Bus.
"Het is tijd om in te grijpen", voegt Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP toe. "Duidelijk moet zijn dat we niet tegen arbeidsmigranten zijn, maar we willen de huisvesting voor iedereen goed regelen", verduidelijkt Van Dijk. De politiek spreekt op 22 mei al verder over het onderwerp. Die commissievergadering vormt de eerste aanzet tot nieuw beleid dat zo snel mogelijk moet ingaan.

Wim van Wegen (D66) wil tijdens die vergadering ook spreken over het economisch belang van arbeidsmigranten. "Want ik snap de geluiden uit de dorpen heel goed, maar we moeten ons realiseren dat onze economie zo is ingericht dat we ze keihard nodig hebben", aldus Van Wegen. Dat lijkt ook de mening van VVD en ONS. "We willen straks hooguit het aantal arbeidsmigranten afremmen dat in de Noordoostpolder woont, maar elders werkt", stelt Bert Jan Aling van ONS.

Politieke Unie vraagt aandacht voor lange wachttijden WMO

Gemeente Noordoostpolder probeert op verschillende manieren de wachtlijsten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omlaag te brengen. Dat antwoordt wethouder Werkman op vragen van Arja Heerspink (Politieke Unie).

Volgens Heerspink zijn de wachttijden momenteel 'heel erg lang'. Ze hoort berichten dat inwoners elf weken moeten wachten op de komst van een Wmo-consulent en dat het daarna ook nog lang duurt voordat ze horen of een aanvraag wordt toegewezen.

Dat klopt niet, zegt Werkman. Bij de aanvraag voor hulpmiddelen duurt het gemiddeld tien weken voordat een consulent langskomt, bij andere zorg gaat het om vier weken. "Maar zeker de wachttijd van tien weken brengen we graag omlaag. Daar werken we samen met onze zorgpartners aan. We hebben de personele capaciteit nu op orde en we verwachten dat de wachtlijsten daardoor snel korter worden."

Veehouders die verduurzamen mogen uitbreiden

Veehouders in de Noordoostpolder met bedrijven die kleiner zijn dan 2.500 m² mogen die uitbreiden tot maximaal 4500 m². Ze moeten dan wel voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met het voorstel van het college. Alleen GroenLinks stemde tegen.

Op zich is de partij voorstander van duurzame en grotere stallen die het dierenwelzijn vergroten. "Maar we zijn bang dat dit voorstel ook leidt tot een toename van het aantal dieren. En dat vergroot onder meer de problemen met de stikstofuitstoot", vindt fractievoorzitter Hylke Hekkenberg. Hij wil daarom in het voorstel opnemen dat grotere bedrijfsruimte niet tot meer dieren mag leiden.
Alleen de PvdA steunde GroenLinks daarin. Veel andere partijen konden de gevolgen van het voorstel van GroenLinks niet zo snel overzien. ONS en Politieke Unie wijzen bovendien op het belang van duurzame bedrijven. Soms kan een kleine uitbreiding van de veestapel nodig zijn om investeringen lonend te maken.


3 april 2023

Snelheid in de polder gaat omlaag

De snelheidsverlaging is een van de maatregelen uit het zogenoemde Mobiliteitsplan 2030. Daarmee stemden alle partijen wel in. Alex Tuinenga van de Politieke Unie vreest echter dat het terugdraaien van de maximum snelheid leidt tot 'schijnveiligheid'. Hij had liever per weg gekeken wat de beste oplossing zou zijn.

De gemeenteraad stelde wel de plannen voor de oversteek van de Marknesserweg ter hoogte van de Luttelgeesterweg bij. Het College wilde daar een 'volwaardige' fietsoversteek maken. Op deze plek steken nu al veel fietsers over, terwijl dat niet mag. Wethouder Van Amersfoort bepleit daarom een veilige oversteek. Volgens CDA'er Bus zorgt zo'n oversteek juist voor meer gevaar. Een krappe meerderheid (15-14) van de gemeenteraad is het met hem eens.

Alleen ChristenUnie-SGP stemt tegen startnotitie verkennend onderzoek coffeeshop

Gemeente Noordoostpolder gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de komst van een coffeeshop in de polder. De gemeenteraad stemde maandag in met de startnotitie over dit onderwerp. Alleen ChristenUnie-SGP is tegen. De fractie wil een 'drugsvrije samenleving' en vindt een coffeeshop daarin niet passen.

Raadslid Anjo Simonse vindt de uitkomst van het debat 'teleurstellend'. Met een aantal amendementen probeerde hij de gemeenteraad nog op andere gedachten te brengen, maar de fractie boekte samen met het CDA maar een klein succesje: het verkennend onderzoek moet ook mogelijke negatieve effecten van een coffeeshop in beeld brengen. "Partijen die in verkiezingstijd tegen een coffeeshop waren, maken nu een beweging. Leg het over drie jaar maar uit aan de kiezers...", sneerde Simonse.
Hij vindt dat de startnotitie teveel uitgaat van een zekere komst, terwijl uit het onderzoek wat hem betreft moet blijken of een coffeeshop wenselijk is. Ook denkt Simonse dat jongeren helemaal niet zitten te wachten op een voorziening. "Die vinden een coffeeshop iets voor oude mensen die niet weten hoe internet werkt", aldus Simonse, die vooral vreest dat een coffeeshop bijdraagt aan een groter aantal verslaafden.

Ook het CDA had graag een andere insteek van het onderzoek gezien. "Op grond van het onderzoek willen wij de keuze maken of we voor of tegen een coffeeshop zijn, zodat wij die keuze aan onze achterban kunnen verantwoorden. Nu is de tendens: die coffeeshop moet er komen", aldus Maayolein Goelema. Zij zou bijvoorbeeld ook graag willen onderzoeken of softdrugs op een andere manier kunnen worden verstrekt. Volgens wethouder Van Steen is dat wettelijk echter niet mogelijk.

De andere partijen zijn juist enthousiast over de startnotitie. Wim van Wegen (D66) verwijt ChristenUnie-SGP en CDA een 'vertragingstechniek'. "Waarom stellen we deze vragen niet rond het alcoholbeleid?", vraagt hij zich ook af. Net als Henk van der Linde van de PvdA. "Niet elke bezoeker van een coffeeshop is een verslaafde, net zoals iedere bezoeker van een kroeg niet meteen een alcoholist is", vindt Van der Linde. Hij denkt ook dat een coffeeshop zorgt voor meer grip op de drugsproblematiek.

Dat stelt Hylke Hekkenberg (GroenLinks) ook. "Emmeloord heeft al twintig jaar een coffeeshop gehad. Die werd destijds gedoogd. Sinds die tien jaar terug de deuren sluit, zie je de runners bij de scholen toenemen. Ik denk dat een coffeeshop juist veel overlast gaat voorkomen."
De partijen in het college spraken in het coalitieakkoord al af dat er een onderzoek moet komen. VVD en ONS stemden dus voor de startnotitie.

Definitief onderzoek naar culturele huisvesting

De gemeenteraad ging maandagavond na wat aanpassingen akkoord met de startnotitie Cultuurhuisvesting. Dat betekent dat er een onderzoek komt naar een accommodatie voor meerdere culturele organisaties.

CDA en ONS bepleitten met succes een 'bredere kijk' op die huisvesting. Bert Geerts (CDA) wil bijvoorbeeld dat ook partijen buiten de culturele sector in het onderzoek worden meegenomen. Ook moet de gemeente niet uitgaan van één locatie in het centrum van Emmeloord. ChristenUnie-SGP mist verder bij het Cultuurbedrijf een visie op de toekomst. Die zou hij graag willen zien voordat de gemeente veel geld investeert.
GroenLinks en PvdA willen vooral actie zien. "We kletsen nou al twaalf jaar over dit onderwerp. Laat de kwartiermaker zijn werk doen", vindt Henk van der Linde (PvdA). Dat gaat binnenkort dus gebeuren, want na de aanpassingen aan de startnotitie gingen alle partijen akkoord met het onderzoek.

Gemeenteraad zwaait Marian Uitdewilligen uit

Wim van Wegen sprak de vertrekkende politica namens de gemeenteraad toe. Hij noemt haar 'iemand die zich onderscheidt en die haar sporen heeft nagelaten'. "Je hebt je bijvoorbeeld met verve hard gemaakt voor de leefbaarheid en de samenleving binnen onze gemeente", zei Van Wegen.
Hij benoemde onder meer het belang dat Uitdewilligen hecht aan goede voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn. "Een goed voorbeeld daarvan is het optreden bij de aankoop van het Dokter Jansencentrum, waar binnenkort ruimte is voor woningbouw."

Van Wegen vergeleek het karakter van Uitdewilligen met het polderlandschap. "Je bent rechtlijnig en dat is op zich een positieve eigenschap: consequent en rechtlijnig staan aan de basis van rechtlijnigheid. Rechtlijnigheid roept soms ook weerstand op, maar uiteindelijk ben je wars van polarisatie en hou je oog voor hoe het ook anders kan. Oog ook voor andere partijen waar het goed samenwerken mee is. Dat er dan water bij de wijn moet worden gedaan is voor jou een vanzelfsprekendheid die bij verantwoordelijkheid nemen hoort."
Marian Uitdewilligen was in een vorige periode vier jaar raadslid voor het CDA. Daarna maakte ze als wethouder vier jaar onderdeel uit van het college. Na de gemeenteraadsverkiezingen keerde het CDA niet terug in de coalitie, waarna Uitdewilligen terugkeerde in de gemeenteraad.

En nu volgt dus de stap over de Ketelbrug naar de Provinciale Staten. Van Wegen: "Je noemt dat een mooie kans om het geluid van het CDA en de Noordoostpolder te laten horen in Flevoland. Ik moedig je namens de hele raad aan om het Noordoostpolder-geluid in Flevoland krachtig te laten klinken. De provincie Flevoland kan wel wat meer Noordoostpolder gebruiken."


14 november 2022

Gemeenteraad wil de lastendruk voor de afvalinzameling omlaag

De gemeenteraad wil dat het college van B en W naar mogelijkheden zoekt om de afvalstoffenheffing omlaag te brengen. Volgens het college moet de heffing met bijna 22 procent omhoog om de komende jaren kostendekkend te blijven. ChristenUnie-SGP en Politieke Unie zetten daar vraagtekens bij.

Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP) ziet mogelijkheden tot besparingen. Hij heeft uitgezocht dat buurgemeenten maximaal 26 keer per jaar de gft-container laten ophalen. "In de Noordoostpolder is dat 36 keer. Geen gemeente in Nederland haalt vaker de gft-container op dan wij. Minder rijden bespaart veel geld."

Volgens Simonse moeten ook de tarieven voor extra groene containers omhoog. Nu betalen bewoners van appartementen volgens hem mee aan polderbewoners 'met grote tuinen'. Ondanks dat met name VVD en Politieke Unie eerst een evaluatie van de afvalinzameling willen afwachten, schaart een meerderheid van de raad zich achter de moties. Het college moet dus proberen om de lastendruk te verlagen.

Politieke Unie deed daarnaast een voorstel om de afvalstoffenheffing voor 2023 eenmalig te verlagen met 20 euro en kreeg daarvoor ook de handen op elkaar.

Wethouder Werkman raadde de moties af. Zij wijst erop dat de kosten voor de afvalinzameling komend jaar met 12,6 procent stijgen. Bovendien valt een korting weg die de gemeente dit jaar op de afvalstoffenheffing gaf. 

Sluiting spoedpost Emmeloord 'zorgelijke ontwikkeling'

Dat het Antonius Ziekenhuis de spoedpost in Emmeloord 's avonds en in het weekeinde sluit, is volgens wethouder Werkman een 'zorgelijke ontwikkeling'. Ze antwoordde dat op vragen van onder meer ONS, Politieke Unie en het CDA. Ook deze partijen uitten hun zorgen. Het Antonius Ziekenhuis stelt dat openhouden te duur is omdat weinig mensen de spoedpost bezoeken.

"De zoveelste uitkleding van de zorg", vindt Berthoo Lammers van ONS bijvoorbeeld. Hij vraagt zich af hoeveel geld het Antonius Ziekenhuis bespaart met de sluiting. "Ik weet dat de politiek niet over de zorg gaat, behalve als die in gevaar komt. En nu lijkt het erop dat die zorg in gevaar kan komen", aldus Lammers.

Volgens Werkman heeft het ziekenhuis gegarandeerd dat die zorg niet in gevaar komt. Polderbewoners kunnen straks naar Zwolle of Sneek voor bijvoorbeeld een röntgenfoto of een gipsarm. De wethouder hoopt dat dit een tijdelijke situatie is. Ze rekent erop dat mensen in de toekomst terecht kunnen bij het Vlie, waarin zorgpartijen uit Noordoostpolder en Urk de krachten bundelen.

Gemeenteraad ziet kansen voor 'waterstoffabriek' in de Noordoostpolder

De gemeenteraad ziet goede kansen voor een waterstoffabriek in de Noordoostpolder. Een amendement van D66 werd door alle partijen omarmd. Volgens indiener Wim van Wegen kan de polder een 'spil' zijn in de Europese handel in waterstof.

Wethouder Gillissen raadde het voorstel af, ondanks dat hij spreekt van een 'cool amendement'. Hij wijst erop dat er momenteel aan de Kuinderweg een pilot draait met waterstof. Liever wacht hij de resultaten daarvan af voordat hij verder energie steekt in het onderwerp. De gemeenteraad denkt daar dus unaniem anders over.

Circulaire economie
Ook GroenLinks kreeg de voltallige gemeenteraad mee in een amendement. De partij wil dat Gemeente Noordoostpolder meer werk maakt van de circulaire economie. Volgens Hylke Hekkenberg gebeurt er nu veel te weinig en blijven kansen onbenut. Hij wil dat de gemeente samen met ondernemers gaat werken aan concrete plannen.

Sport en bewegen
De gemeenteraad kreeg ook massaal de handen op elkaar voor een amendement van D66 en ChristenUnie-SGP. Die partijen willen meer aandacht voor sporten en bewegen in de Noordoostpolder. Uit onderzoek blijkt namelijk dat polderbewoners minder zijn gaan sporten. De partijen willen kijken hoe ze die trend samen met sportcoaches, scholen en andere betrokkenen kunnen ombuigen.

Gemeenteraad reserveert 7 ton voor 'fijn en veilig fietsen'

De gemeenteraad reserveert 7 ton voor plannen die fietsen in de Noordoostpolder fijner en veiliger maken. Concrete voorstellen daarvoor zijn er nog niet. "Maar we willen voorkomen dat plannen straks mislukken omdat het geld een struikelblok is", legt Gerda Knijnenberg uit. Haar ChristenUnie-SGP diende daarom tijdens de begrotingsbehandeling samen met D66 en PvdA een voorstel in.

"We geven het geld nu niet uit, maar creëren alleen vast financiële ruimte", aldus Knijnenberg. "Want de afgelopen jaren is er bar weinig gebeurd op dit terrein. Het is de hoogste tijd voor daden in plaats van woorden. We willen eindelijk iets van de grond brengen. Dit is daarvoor een aanzet", vindt ook Wim van Wegen (D66), die onder meer verwijst naar het 'debacle fietspad Zwartemeerdijk'.
Alleen VVD en Politieke Unie zijn het niet met hem eens. Die partijen vinden het oormerken van het geld nu te vroeg. Ze maken liever keuzes als de nieuwe mobiliteitsnota op tafel ligt. Die wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht.


ChristenUnie-SGP en GroenLinks krijgen inkomensgrens minimaregelingen niet omlaag

ChristenUnie-SGP en GroenLinks probeerden maandag de inkomensgrens voor alle minimaregelingen in de Noordoostpolder te verhogen naar 130 procent van het minimumloon. Ze kregen de coalitiepartijen niet achter zich. Ook niet toen ze een nieuwe motie voor 120 procent van het minimumloon indienden.

Volgens Yosef van der Horst (ChristenUnie-SGP) is de groep inwoners die het moeilijk heeft 'groter dan ooit'. Vandaar dat hij wil dat meer polderbewoners in aanmerking komen voor de minimaregelingen. Dat Noordoostpolder daarmee 1,8 miljoen euro extra moet betalen, neemt hij op de koop toe. Net zoals alle oppositiepartijen. Ondanks dat het CDA daarvan normaal gesproken geen voorstander is. "Wij vinden dat werken moet lonen, maar de huidige situatie vraagt om deze maatregelen", zegt fractievoorzitter Marjan Uitdewilligen.

De coalitiepartijen wijzen erop dat er al veel landelijke toeslagen zijn. "Ik vraag me ook af of het enorme bedrag van 1,8 miljoen euro in verhouding staat tot de groep die je hiermee bereikt", stelt PvdA'er Henk van der Linde. Hij spreekt wel van 'een moeilijk dilemma' en 'een lastige situatie', maar blijft uiteindelijk achter zijn coalitiegenoten staan.
Tot verbazing van de oppositie. "Dit is toch....ja sorry...in deze situatie moet je opkomen voor mensen die het zo moeilijk hebben", stamelt Uitdewilligen over de keuze van de PvdA. "Surrealistisch. Alsof je een ijsbeer in een woestijn ziet lopen. Ik verbaas me over de houding van de PvdA", vindt ook Wim van Wegen van D66.

Van der Horst is teleurgesteld dat de coalitiepartijen zich niet achter hem scharen. Hij wijst op de klinkende financiële resultaten van de gemeente. "Wat gaat er mis als je jarenlang resultaat op resultaat boekt en dat je dan geen geld uittrekt om mensen een hart onder de riem te steken?"

10 oktober 2022

Mogelijke extra steun voor sportverenigingen met hoge energielasten

Gemeente Noordoostpolder onderzoekt hoe sportverenigingen die kampen met hoge energielasten geholpen kunnen worden. Dat antwoordde wethouder Gillissen maandagavond op vragen van CDA en D66. "We kijken wat we extra kunnen doen bovenop landelijke maatregelen", aldus Gillissen.

Wat die landelijke maatregelen zijn, is overigens ook nog niet bekend. Gillissen meldde ook dat de gemeente op korte termijn in actie komt. Vanavond is er al een bijeenkomst bij SVM in Marknesse met alle sportverenigingen en het Energie Expertise Centrum. Daarop wordt gekeken hoe duurzame maatregelen de kosten omlaag kunnen brengen.

CDA'er Geerts wijst op de noodzaak van actie. Volgens hem kan de toekomst van sommige sportverenigingen in gevaar komen door de stijgende energielasten.

Gemeenteraad akkoord met zoektocht naar nieuwe opvanglocatie

Gemeente Noordoostpolder gaat op zoek naar een goede plek voor tijdelijke opvang van 'nareizigers'. Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over het aanmeldcentrum bij Bant. Een verzoek daarvoor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wees de gemeenteraad maandagavond definitief af.

Ook nam de raad een amendement van CDA, ChristenUnie-SGP en PvdA aan. Die partijen willen dat het COA de boerderij en de grond in Bant verkoopt. "Anders blijft er iets dreigen en van die situatie willen we af. Als de grond in bezit van het COA blijft, kunnen we niet verder. We moeten bewoners duidelijkheid geven", vindt Marian Uitdewilligen van het CDA. De gemeenteraad ging met een zeer nipte meerderheid van 14-13 akkoord met het amendement. Een stem van D66 geeft daarbij de doorslag.

Een amendement van Politieke Unie, VVD en ONS haalde het niet. Die partijen willen eerst de ontstane onrust wegnemen voordat ze willen nadenken over een nieuwe locatie. Wiemer Haagsma (Politieke Unie) vindt ook dat helder moet zijn dat dit een 'tijdelijke opvang' is. "Nu is ook vijf jaar mogelijk. Dat vinden wij niet tijdelijk. Wij denken aan een half jaar, zoals dat ook bij onze buurgemeenten het geval is."
ChristenUnie-SGP en GroenLinks pleiten wel voor spoed. "We hebben het vanavond over van alles, behalve over mensen...", legt Gerda Knijnenberg een vinger op een gevoelige plek. "Ter Apel overstroomt alweer, ga voortvarend aan de slag", roept ze op. "We zijn een top-5 gemeente qua oppervlakte. Hier is echt wel een geschikte locatie te vinden", vindt ook Hylke Hekkenberg (GroenLinks).

VVD en ONS zien een nieuw aanmeldcentrum juist helemaal niet zitten. "Wat in Ter Apel gebeurt is afschuwelijk, maar dat betekent niet dat wij voor de oplossing moeten zorgen. We zijn een van de gemeenten die al het meeste doen", zegt VVD'er Jasper van Os. "Wij doen genoeg", vindt ook Helga Wiedijk van ONS. Het CDA wilde nog expliciet weten of Politieke Unie een nieuwe locatie wel ziet zitten. "Na de afhandeling van de situatie in Bant, zijn wij bereid om rustig na te denken over een locatie", antwoordde Wiemer Haagsma daarop.
Volgens burgemeester De Groot moet een nieuwe tijdelijke locatie zo min mogelijk impact hebben op de omgeving. Ook moet de opvang goed bereikbaar zijn.

COA heeft camping De Kei niet gekocht

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft camping De Kei in Kraggenburg niet gekocht. Burgemeester De Groot ontkrachtte maandagavond in de gemeenteraad het gerucht dat volgens Wiemer Haagsma (Politieke Unie) rondgaat in het polderdorp.

"Het COA heeft de kavel niet gekocht. Dat is het heldere en duidelijke antwoord", aldus de Groot. Haagsma wilde ook weten of het college op de hoogte wordt gehouden als het COA mogelijke aankopen in de Noordoostpolder wil doen. Volgens De Groot is dat inderdaad de afspraak die is gemaakt na de onrust over het aanmeldcentrum in Bant.

 

04 juli 2022

Gemeenteraad niet zorgeloos ondanks goede financiële positie

Ondanks de goede financiële positie van de gemeente Noordoostpolder, bepleiten veel partijen voor een zuinig beleid. Dat bleek maandag bij de behandeling van de jaarrekening en de perspectiefnota. Onder meer Berthoo Lammers (ONS) wijst op de vele onzekerheden in de wereld, zoals de inflatie en de oorlog in Oekraïne die ook de gemeente in de portemonnee kunnen raken.

Noordoostpolder moet ook niet doorslaan in zuinigheid, vindt oppositiepartij ChristenUnie-SGP echter. "We hebben een enorme reservepositie en behoren op dat gebied tot de top vijf van Nederland. Uiteindelijk moeten we dan een keuze maken: of investeren of de belasting verlagen", stelt Sjoerd de Boer. Ook Wim van Wegen (D66) vindt dat de gemeente 'geen spaarbank' is.

Uit de cijfers blijkt dat Noordoostpolder met een positief resultaat van meer dan zeven miljoen euro uit 2021 is gekomen. Een aantal partijen ziet daarvoor goede bestemmingen en dienden daarom moties in. Een nipte meerderheid (de complete oppositie) stemde bijvoorbeeld in met een voorstel van ChristenUnie-SGP. Daardoor hoeven sociale instellingen straks niet langer het hoogste OZB-tarief te betalen.

De complete gemeenteraad schaarde zich achter een motie van het CDA. Die partij stelde voor 50.000 euro uit te trekken voor de verdere ontwikkeling van het programma Kansrijke Start voor jonge gezinnen. Ook gaat de gemeente nog meer aandacht geven aan het versnellen van de energietranisitie.

ChristenUnie-SGP krijgt een pumptrackbaan door de gemeenteraad

Emmeloord krijgt binnen afzienbare termijn een pumptrackbaan. Dat is een soort kruising tussen een crossbaan en een skatepark. ChristenUnie-SGP kreeg maandag een nipte meerderheid in de gemeenteraad achter een ingediende motie. Die roept het college op om 100.000 euro uit te trekken voor de voorziening.

Volgens Anjo Simonse heeft de jeugd grote behoefte aan zo'n pumptrackbaan. Hij wijst op een petitie die door honderden jongeren ondertekend is. "Dit is een mooie workout voor jongeren en volwassen. Zelfs met een scootmobiel kun je over de baan", aldus Simonse.

Hij ziet de komst van een pumptrackbaan ook als een vorm van 'iets terugdoen aan jongeren die twee hele moeilijke jaren achter de rug hebben'. Daar wringt hem een beetje de schoen bij de tegenstemmers, die allemaal in de nieuwe coalitie zitten. Onder meer Arja Heerspink (Politieke Unie) wijst erop dat jongeren ongetwijfeld ook andere wensen hebben. Die zou ze liever eerst in kaart brengen. "Als jongeren en hun ouders echt zo enthousiast zijn over deze voorziening, kunnen ze ook eerst zelf het initiatief nemen", zegt Arja Heerspink.

Maayolein Goelema van het CDA vindt de baan juist 'een hele mooie aanvulling, tegen niet zulke hoge kosten'. Ook GroenLinks en D66 stemden voor de komst van de baan. Waar die komt, moet later blijken.


Onderzoek naar huiselijk geweld in de polder

De gemeente gaat onderzoek doen naar de toename van huiselijk geweld in de Noordoostpolder. Bijna de volledige gemeenteraad schaarde zich maandag achter een motie van ChristenUnie-SGP en Politieke Unie.

Die partijen wijzen op een opvallende stijging in het aantal meldingen in de tweede helft van 2021. Noordoostpolder steekt bovendien buitengewoon ongunstig af tegenover de rest van Nederland. Waar landelijk gezien op 100.000 inwoners 131 meldingen van huiselijk geweld zijn, is dat in de polder 221. Absolute koploper is overigens Almere.
Alleen het CDA ziet niet direct het nut van een onderzoek. Volgens Maayolein Goelema doet de gemeente wat dat betreft al voldoende.

31 mei 2022

Bespreking coalitieakkoord: coalitie blij met ‘de ruimte’, oppositie mist visie

Waar de coalitiepartijen vooral 'trots' zijn op de ruimte die ze de gemeenteraad bieden, missen de nieuwe oppositiepartijen CDA en ChristenUnie-SGP een 'visie op de samenleving'. Ook vragen ze zich af waarop het nieuwe college wil gaan bezuinigen. GroenLinks is positiever, al ziet de partij niets in een kerncentrale en de keuze voor minder zonneparken op het land. "Hoe gaan we onze ambities dan halen?", vraagt fractievoorzitter Hylke Hekkenberg zich af.

Ook is hij niet blij met het morrelen aan het nieuwe recycletarief bij de afvalinzameling. Hekkenberg stipte woensdagavond in de gemeenteraad ook het mogelijk maken van koopzondag en een coffeeshop aan. "Er is zoveel aan de hand in de wereld, dan zijn er wel andere prioriteiten die het college kan stellen", vindt Hekkenberg, maar Wim van Wegen (D66) beschouwt beide punten juist als 'symbolen van een nieuw geluid'. Hij noemt de samenstelling van het college 'verrassend en verfrissend'. Minder blij is hij met de mogelijke komst van cameratoezicht in de polder.

Marian Uitdewilligen (CDA) mist vooral een visie op het sociaal domein. Ze zou ook meer aandacht willen voor preventie en gezondheid. Net zoals GroenLinks en ChristenUnie-SGP stipt ze ook de financiële situatie aan. De nieuwe coalitie wil niet de OZB verhogen, maar komt ook niet met bezuinigingsvoorstellen. "Natuurlijk zien we de risico's, maar we kunnen op dit moment niet inschatten hoeveel en waarop we moeten bezuinigen", zegt de nieuwe wethouder Toon van Steen (Politieke Unie).

Zijn partij is net als ONS blij met de ruimte die de gemeenteraad van het college krijgt. "Wij hebben tegen onze wethouder Sacha Werkman gezegd dat ze geen ONS-wethouder is, maar een bestuurder. Hier zit de macht: wij zijn aan zet", deed fractievoorzitter Berthoo Lammers een oproep aan zijn raadscollega's. Ook Wiemer Haagsma heeft woorden van gelijke strekking. "Ik snap dat het proces rond de coalitievorming voor sommige partijen pijnlijk en frustrerend was, maar het is zonde om gefrustreerd achter te blijven", aldus de voormalig wethouder die nu weer namens Politieke Unie in de raad zit.

Marian Uitdewilligen lijkt dat ook niet van plan. "Ik stel voor dat we de komende tijd met veel goede moties gaan komen", merkte ze op tegen de andere partijen in de oppositie.

De discussie over de komende vier politieke jaren ontstond nadat Toon van Steen het coalitieakkoord in de gemeenteraad toelichtte. Met 'Ruimte voor Elkaar' kiezen Politieke Unie, ONS, VVD en PvdA voor een polder met minder regels en meer ruimte en vrijheid. "We willen schouder aan schouder staan om te doen wat gedaan moet worden", aldus Van Steen. Net als Sacha Werkman (ONS), Linda Verduin (VVD) en Thomas Gillissen (PvdA) is hij nieuw als wethouder.

16 februari 2022

Gevolgen faillissement Flevostate ‘prioriteit’ voor gemeente

Gemeente Noordoostpolder heeft volop aandacht voor de gevolgen van het faillissement van Flevostate. Dat antwoordde wethouder Simonse woensdagavond in de gemeenteraad op vragen van de Politieke Unie. Arja Heerspink wilde weten wat het faillissement betekent voor de opvang van jongeren.

Volgens Simonse heeft de kwestie ‘volop prioriteit’, maar kan hij inhoudelijk nog geen mededelingen doen. “We hebben de afgelopen dagen contact gehad met de curator en werken met man en macht aan de continuïteit van de opvang”, verzekerde de wethouder.

De rechtbank sprak vorige week het faillissement uit over de organisatie, die onder meer in de Noordoostpolder jeugdhulp aanbiedt. De hoofdlocatie staat in Emmeloord.

Gemeenteraad gaat zich buigen over gebrek aan nachthoreca

De gemeenteraad buigt zich in het najaar over het tekort aan nachthoreca in de Noordoostpolder. VVD en D66 kaartten dat gebrek aan uitgaansvertier woensdagavond aan in twee afzonderlijke moties. Nadat ze die samenvoegden, schaarde de gemeenteraad zich unaniem achter het voorstel voor een speciale avond.

Met ‘Meer plezier en vertier’ en ‘Samen op weg naar een bruisend nachtleven’ dienden respectievelijk VVD en D66 moties in met welluidende titels. Volgens Jasper van Os is zijn voorzet geen verkiezingsactie. “We krijgen veel signalen dat er te weinig te doen is in de Noordoostpolder. Van de nachthoreca is niets overgebleven. Met als gevolg dat er vorig jaar ongeregeldheden waren in de periode dat de horeca weer open mocht. Er moet echt meer nachthoreca komen”, stelde de liberaal.

De meeste partijen vonden zijn motie sympathiek, maar te weinig concreet. Dat was voor Wim van Wegen van D66 al voor de vergadering reden om zelf een motie in te dienen. “Jongeren hebben geen makkelijke tijd gehad. Bovendien kiezen ze bij gebrek aan nachthoreca voor keten. We pleiten voor een speciale avond waarbij we de wensen van deze groep in kaart brengen”, aldus Van Wegen.

Henk van der Linde van de PvdA vindt dat ook de komst van een coffeeshop onderzocht moet worden, terwijl Jozé Deen (Politieke Unie) stelt dat ook de jongere doelgroep die niet naar de nachthoreca gaat aandacht verdient. Ook daarvoor is weinig aanbod in de Noordoostpolder, vindt ze. GroenLinks en ChristenUnie zouden juist breder over de wensen van jongeren willen praten.

Net zoals veel partijen vindt wethouder Wijnants dat de gemeente niet gaat over de komst van meer nachthoreca. “Wel gaan we graag in gesprek met ondernemers die mogelijkheden zien. Daarbij heeft de gemeente een faciliterende rol. En wellicht kunnen we onze gemeente meer onder de aandacht brengen van ondernemers.”

Met de aangenomen motie biedt de huidige gemeenteraad de nieuwe alvast een eerste gespreksonderwerp aan. Daarbij wil de politiek nadrukkelijk jongeren uit de Noordoostpolder betrekken.

Voorstel voor een ‘inclusiepanel’ haalt het niet

Gemeente Noordoostpolder krijgt voorlopig geen ‘inclusiepanel’. Een motie van ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66, PvdA en SP kreeg woensdag geen meerderheid in de gemeenteraad. De indieners willen met zo’n panel mensen met een chronische beperking of aandoening meer betrekken bij plannen voor de openbare ruimte.

Volgens Gerda Knijnenberg (ChristenUnie-SGP) staan de komende tijd veel plannen op stapel waarbij de ervaring van deze doelgroep belangrijk is. Nu schort er volgens haar, en haar mede-indieners, nogal wat aan de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. Volgens de vijf partijen roept een VN-verdrag ook op tot meer aandacht voor deze groep.

Omdat de partijen in de vorige raadsvergadering merkten dat er te weinig draagvlak was voor een inclusiepanel, pasten ze de motie aan. Ze riepen nu het college op om meer mensen met een chronische aandoening meer te betrekken bij plannen en de mogelijkheden van een inclusiepanel te onderzoeken.

Ook daarvoor kregen ze niet voldoende handen op elkaar, waarna de oude motie van stal werd gehaald. De andere partijen vinden een toezegging van wethouder Wijnants voldoende. De SP verbaast zich over de ‘terughoudendheid’ van de tegenstemmers en opperde dat die inclusiviteit geen prioriteit vinden. “Dat steekt: wij hebben alleen een verschil van inzicht over de procedure”, antwoordde Linda Verduin van de VVD. “Wij vinden inclusie heel belangrijk, maar twijfelen of een panel daarvoor het juiste instrument is”, zegt ook Gonny Schot van het CDA. 

31 januari 2022

Rode lampjes op windmolens binnenkort mogelijk verleden tijd

Mogelijk hebben de rode lampjes op de windmolens rond de Noordoostpolder hun langste tijd gehad. Volgens wethouder Simonse lopen er in Nederland meerdere proeven met detectielampjes. Die gaan alleen branden als vliegverkeer de windmolens nadert. De proeven zijn ´hoopgevend´, antwoordde Simonse maandagavond op vragen van Berthoo Lammers.


De fractievoorzitter van ONS kaartte de opvallende lichtjes aan nadat hij bij NPO1 te gast was. Op de radio kreeg de Noordoostpolder de sticker 'red light zone' opgeplakt. "Dat lijkt me hele slechte reclame voor onze gemeente. Hoe kijkt het college aan tegen dit rood omheinde netwerk rondom de polder?", wilde Lammers weten. VVD'er Wielenga wilde bovendien weten of de gemeente veel klachten binnenkrijgt en of Simonse de proeven in Zeeland en Friesland kent.

Ja dus. Ook Simonse vindt de lampjes 'ongewenst'. Daarover is ook overleg met de Windkoepel en buurgemeenten Urk en de Fryske Marren, waarbij de proeven een belangrijk gespreksthema zijn. Als die inderdaad kans van slagen hebben, duurt het nog wel even voordat de lampjes inderdaad vervangen zijn, meldde Simonse wel. Volgens hem is dat een behoorlijke klus. Klachten over de lampjes komen bij de gemeente overigens niet binnen.

Nog geen besluit over woningvoorrang polderbewoners

Het college komt op termijn met voorstellen die zorgen dat polderbewoners voorrang krijgen bij nieuwbouwplannen. Die toezegging deed wethouder Uitdewilligen maandagavond aan CDA en D66. Beide partijen willen dat dorpsbewoners bij 30 procent van de woningen van nieuwbouwprojecten in hun eigen dorp voorrang krijgen.

Datzelfde percentage moet in Emmeloord voor alle polderbewoners gelden, vinden de partijen. Zij denken dat ze daarmee een deel van de woningproblematiek in de Noordoostpolder kunnen aanpakken. "In Espel is onlangs een cluster van zes woningen gebouwd. Daarvan ging er niet één naar een inwoner van de Noordoostpolder", legt CDA-raadslid Jos Bus uit.

Onder meer ONS ziet nog wel de nodige haken en ogen. "Want wat doe je met een polderbewoner die gaat studeren in Amsterdam en daarna werk krijgt in Lelystad en weer in de Noordoostpolder wil wonen. Geldt die dan als polderbewoner of niet?", vraagt Bert Aling zich af.

Wethouder UItdewilligen vindt de motie desondanks 'sympathiek', maar te prematuur om nu een beslissing over te nemen. De Tweede Kamer buigt zich namelijk binnenkort over een wet van gelijke strekking. Als het parlement instemt met de wet, komt het college van B en W met concrete voorstellen, zegde de wethouder daarom toe.

Geen bedenkingen tegen bouw kantoor en zestien appartementen

De gemeenteraad gaf maandag een verklaring van geen bedenkingen af voor de bouw van een kantoor van makelaar Sinke en zestien appartementen. Dat complex komt op de hoek van de Koningin Julianastraat en Onder de Toren.

Het begrip ´geen bedenkingen´ is in dit geval relatief. ONS, SP en PvdA zijn niet blij met de gang van zaken. Volgens Berthoo Lammers van ONS heeft het college van B en W te weinig gedaan aan de communicatie met omwonenden. "Dat stelt ons erg teleur. Onder 24 omwonenden is geen draagvlak voor de hoogbouw. Wij zijn hier ook zeer ongelukkig mee", aldus Lammers.

ChristenUnie-SGP is ook niet te spreken over de participatie. "Het is pijnlijk dat er weinig draagvlak is onder de direct omwonenden. Jammer", zegt raadslid Gerda Knijnenberg. Haar partij stemde desondanks voor de verklaring van geen bedenkingen.

Gemeenteraad voor een openbaar toilet in centrum Emmeloord

De gemeenteraad stemt in met een openbare toiletvoorziening op het Jumboplein. Alleen ONS was maandagavond tegen het voorstel van het college. De partij had het besluit liever nog even uitgesteld omdat er mogelijk andere alternatieven zijn. Het openbare toilet kost 110.000 euro en daarna jaarlijks 9500 euro aan onderhoud.

Alle partijen zijn het eens dat in het centrum van Emmeloord een openbaar toilet nodig is. "Een teken van beschaving", vindt Rien van der Velde van de PvdA bijvoorbeeld. Hylke Hekkenberg van GroenLinks noemt het zelfreinigende toilet 'een basisvoorziening waarvan de jaarlijkse kosten erg mee vallen'. Anderen wijzen vooral op de noodzaak van een toilet voor bepaalde doelgroepen.

Onder meer de VVD is wel 'huiverig' voor storingen en slecht onderhoud. ONS had graag met ondernemers in gesprek gewild. Een aantal zou hun toilet, tegen een vergoeding, willen openstellen. Volgens het CDA biedt zo'n afspraak geen garanties voor de toekomst. Een openbaar toilet past ook bij een gastvrije gemeente, zegt Johan Goos.

Gemeenteraad buigt zich later over een inclusiepanel

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de vraag of de Noordoostpolder een 'inclusiepanel' nodig heeft. Volgens ChristenUnie-SGP worden polderbewoners met een lichamelijke beperking of chronische aandoening daarmee beter bij plannen betrokken. De gemeenteraad kwam er maandag nog niet uit of zo'n panel de beste oplossing is.

Gerda Knijnenberg introduceerde de motie van ChristenUnie-SGP. Volgens haar is dit het moment om een inclusiepanel in het leven te roepen omdat er veel onderwerpen spelen waarbij de stem van de doelgroep belangrijk is. Knijnenberg wijst er ook op dat de Verenigde Naties gemeenten oproept om te zorgen dat iedereen in de samenleving kan meedoen.

Net zoals alle partijen vindt wethouder Wijnants de motie 'sympathiek', maar hij vraagt zich af of daarvoor een speciaal panel nodig is. "Het gaat er vooral om dat je deze doelgroepen bij het beleid betrekt. Onder meer bij de plannen rond het Gezondheidscentrum is dat goed gelukt. Zet ons niet voor het blok door per se voor een panel te kiezen", roept de wethouder op.

CDA en Politieke Unie zijn het daarmee eens, terwijl de VVD juist liever een breder samengesteld panel zou zien. Daarin moeten dan alle groepen die om wat voor reden dan ook soms worden buitengesloten een plek krijgen. PvdA is wel zonder meer voor, zegt Henk van der Linde. "Vorig jaar heb ik acht weken in een scootmobiel gezeten. Pas dan zie je waar deze doelgroep in de praktijk tegenaan loopt."
Uiteindelijk kwamen de partijen niet aan een besluit toe. Ze praten daarom binnenkort verder.

13 december 2021

GroenLinks vraagt aandacht voor ‘te strakke parkeernormen’

GroenLinks vroeg maandag in de gemeenteraad aandacht voor de parkeernormen van gemeente Noordoostpolder bij nieuwbouwprojecten. Uiteindelijk trok de partij een motie in. Volgens wethouder Simonse heeft de gemeente al aandacht voor het onderwerp in een nieuwe parkeernota waaraan wordt gewerkt.

GroenLinks-fractievoorzitter Hylke Hekkenberg vraagt zich vooral af of bij nieuwbouwprojecten zoals het Dokter Jansenpark geen parkeerplaatsen worden aangelegd die later nooit worden gebruikt. Die stenen zouden dan het gewenste groen en water in de wijken in de weg staan. “Dit is geen autootje pesten: bewoners moeten hun auto’s kwijt kunnen”, benadrukte Hekkenberg nog. Hij pleit vooral voor maatwerk.

Wethouder Simonse ziet de oproep van Hekkenberg vooral als ‘een aanmoediging om door te gaan op de weg die we al zijn ingeslagen’.

Inloop Bouwerskamp niet op zaterdag open

Inloopvoorziening Bouwerskamp gaat niet zeven dagen in de week open. De PvdA probeerde met een amendement de locatie ook op zaterdag open te krijgen, maar kreeg in de gemeenteraad alleen steun van de SP. De ontmoetingsplek in Emmeloord gaat wel op zondag open.

Volgens Henk van der Linde van de PvdA zou het duidelijker zijn wanneer de Bouwerskamp elke dag open is. Daaraan zou ook behoefte zijn onder de GGZ-doelgroep. Van der Linde stelt dat de gemeente Noordoostpolder momenteel ook genoeg geld heeft voor nog ruimere openingstijden. Hij wijst erop dat onlangs een fors bedrag in de algemene reserve is gestopt.

Wethouder Uitdewilligen ontraadde desondanks het amendement. Volgens haar is er voor komend jaar misschien wel budget, maar voorlopig niet voor 2023. “Laten we daarom eerst goed bekijken of een dag extra voldoende is. Plezierig en nodig zijn ook twee verschillende dingen”, aldus de wethouder.

Tjitske Hoekstra van de SP vindt dat maar ‘een hoop financieel geneuzel’. “We hebben veel geld over, dit is een politieke keuze. Zeven dagen open is heel verstandig”, aldus Hoekstra, maar de overgrote meerderheid van de gemeenteraad ziet dat voorlopig anders.

Motie Politieke Unie over datacentrum Zeewolde valt slecht

Politieke Unie wilde dat de gemeenteraad maandagavond haar ‘stellige afkeuring en treurnis’ uitsprak over de komst van het datacentrum in Zeewolde. Volgens fractievoorzitter Toon van Steen trekt de provincie initiatiefnemer Facebook voor en heeft het datacenter een nadelige invloed op het energienetwerk in de Noordoostpolder. Hij kreeg echter de hoon van de andere partijen over zich heen.

“Erg populistisch”, betitelen CDA en VVD de motie van coalitiegenoot Politieke Unie. “Dit is een zaak van de gemeente Zeewolde: ik schaam me voor deze motie”, stelt Berthoo Lammers van ONS. Volgens Wim van Wegen (D66) vergelijkt Politieke Unie bovendien ‘appels met peren of eigenlijk meloenen’. Hij wijst er onder meer op dat de Noordoostpolder een ander energienetwerk heeft dan de rest van Flevoland.

Ook wethouder Simonse benoemt dat onderscheid. Volgens hem trekt de provincie ook geen bedrijven voor. “Ik heb dat vanmiddag nog expliciet aan de Gedeputeerde gevraagd en volgens hem is daar uitdrukkelijk geen sprake van”, aldus Simonse. Hij snapt net als de gemeenteraad wel de zorgen van Van Steen over de kwaliteit van het energienetwerk in de Noordoostpolder.

Daar wordt wel volop aan gewerkt, hield Simonse de Politieke Unie voor. Momenteel wordt het station in Emmeloord aangepakt, waarna de polder in 2025 weer genoeg capaciteit heeft. Nu staat die, tot ergernis van Van Steen, verschillende duurzame ontwikkelingen in de weg. Van Steen wijst er bovendien op dat de komst van het datacenter daar hoe dan ook gevolgen voor heeft. Noordoostpolder zou immers een deel van het energieverbruik van de ‘slokop’ moeten opwekken.

Volgens Van Steen wilde hij vooral ‘een punt maken’ over de procedure. Hij vindt dat Gedeputeerde Staten belanghebbenden zoals Noordoostpolder de mond moet gunnen voordat een dergelijk besluit wordt genomen. Na de storm van kritiek in de gemeenteraad trok hij zijn motie in. Wel wil hij binnenkort in een commissievergadering de energievoorziening in de polder bespreken.

8 november 2021

Wethouder keurt gesprekken over windmolens af

Voor windmolens tussen de Ketelbrug en de Ramspol is geen plek. Dat antwoordde wethouder Haagsma maandagmiddag in de gemeenteraad op vragen de Politieke Unie. Die partij weet dat grondeigenaren een gesprek hebben met een partij die windmolens wil plaatsen.

Haagsma weet daarvan en keurt het af. “Het is vreemd dat dit type ondernemer eerst met bewoners gaat praten en pas daarna met het bevoegd gezag. In de Noordoostpolder is ook geen ruimte meer voor windmolen in een lijnopstelling”, aldus de wethouder.

Dat antwoord gaf hij eerder dit jaar ook al op vragen over windmolen aan de andere kant van de Ramspol richting Kadoelen.

Sein op groen voor twee bouwprojecten in Emmeloord centrum

De gemeenteraad zette maandag het sein op groen voor twee bouwprojecten in het centrum van Emmeloord. Aan De Deel komt een complex met negentien appartementen en een kantoor en aan de Bumalaan kunnen zestien bewoners terecht in een nieuw appartementencomplex, naast twee andere die al gepland waren.

Met het plan voor de Bumalaan is niet iedereen blij. “Krijgen we geen spijt van het volbouwen van de Paardenmarkt?”, vraagt Toon van Steen van de Politieke Unie zich bijvoorbeeld af. Hij is blij met alle bedrijvigheid in het centrum, maar zet vraagtekens bij de noodzaak van dit plan. Volgens Van Steen zouden er volgens planning 105 woningen in het centrum komen, terwijl er nu al meer dan 160 in ontwikkeling zijn.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is wel blij met het nieuwe appartementencomplex dat geschikt is voor starters en senioren. “Er is echt behoefte aan sociale woningbouw”, zegt Rien van der Velde van de PvdA bijvoorbeeld en ook ChristenUnie-SGP wijst op het belang van een gevarieerd woonaanbod.

Wethouder Haagsma neemt de vrees voor een te hoge parkeerdruk in het centrum weg. “Uit onderzoek blijkt dat we zelfs bij een piekbelasting nog ruimte overhouden”, aldus Haagsma.

Raad schuift besluit huisvesting Cultuurbedrijf niet voor zich uit

De gemeenteraad schuift een besluit over nieuwe huisvesting van het Cultuurbedrijf en mogelijk andere culturele instelling niet door naar volgend jaar. ONS, VVD, Politieke Unie en D66 vinden dat deze beslissing een zaak is van de volgende gemeenteraad, maar kregen de andere partijen niet mee.

ONS en VVD dienden een amendement in waarmee ze het onderwerp bij de nieuwe raad op tafel leggen. Volgens de partijen zijn er nu nog teveel onduidelijkheden. Ook is onbekend wat de coronapandemie op termijn betekent voor de financiële situatie van het Cultuurbedrijf. Omdat er geen zwaarwegende redenen zijn om snel te beslissen, pleiten de partijen voor het doorschuiven van het onderwerp.

De rest van de gemeenteraad ziet dat niet zitten. Volgens de SP zijn plannen rond het Cultuurbedrijf al te vaak vertraagd en de PvdA vraagt zich af wat de financiële gevolgen zijn van een uitstel. Ook wethouder Haagsma wijst daar op. Hij vindt het ook ‘vreemd’ dat partijen vragen of het ‘college op de handen wil gaan zitten’.

Of het verwerpen van het amendement uiteindelijk iets uitmaakt, is de vraag. Een voorstel voor het nemen van een principebesluit is nog in de maak en vermoedelijk niet gereed voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Geen doorsteek, wel kwaliteitsimpuls voor de Korte Achterzijde

De gemeenteraad zette maandagavond definitief een streep door een doorsteek van de Deel naar de Korte Achterzijde. Net als het college van B en W vindt de gemeenteraad de ingreep te duur en niet noodzakelijk. Ook zou de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Oorspronkelijk was de gedachte dat een doorsteek een gezellig winkelrondje zou opleveren.

Wethouder Haagsma nam maandag wel een motie van CDA en D66 over. Die partijen vinden dat de steegjes tussen de Lange Nering en de Korte Achterzijde een impuls nodig hebben. “Het is er aardedonker: 75 procent van de verlichting doet het niet”, zegt Johan Goos, die pleit voor een betere bewegwijzering, sfeerverlichting en een ‘bekleding met flora en fauna’. “Dan kun je er echt wel iets van maken”, vindt Goos.

Hij wil dat de gemeente de wensen van ondernemers in kaart brengt. Volgens Haagsma zijn die gesprekken door de coronapandemie vertraagd, maar passen de voorstellen binnen het centrumplan. “Met één voorwaarde: de liefde moet wel van twee kanten komen. Ook de pandeigenaren hebben een verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de uitstraling”, aldus de wethouder.

Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing

Polderbewoners betalen komend jaar 5 procent minder afvalstoffenheffing dan gedacht. De gemeenteraad schaarde zich maandagmiddag namelijk unaniem achter een amendement van ChristenUnie-SGP, GroenLinks, VVD en Politieke Unie.

Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP wijst erop dat gemeente Noordoostpolder volgend jaar volgens de begroting twee miljoen euro overhoudt. In een tijd waarin voor veel mensen de kosten stevig oplopen, vindt hij het niet te verdedigen dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat.

De gemeente gaat die verhogen met 4,78 procent voor huishoudens met meerdere personen en 6,76 voor alleenstaanden. Die prijsverhoging gaat door, maar daar staat nu voor komend jaar een eenmalige tegemoetkoming van 5 procent tegenover. De gemiddelde inwoner betaalt daardoor 19 euro minder.

In eerste instantie hadden enkele partijen bedenkingen bij het voorstel. Het CDA wees erop dat de gemeenteraad altijd pleit voor kostendekkende tarieven, terwijl het voorstel een gat van ruim 3,5 ton in de begroting schiet. Toen de initiatiefnemers overstapten op een eenmalige tegemoetkoming, stemden alle partijen wel in.

11 oktober 2021

Gemeenteraad ziet niets in meer kaders voor dorpsbesturen

De gemeenteraad heeft geen behoefte aan veranderingen in de samenwerking met de dorpsbesturen. Een motie van de PvdA kreeg maandagavond bij de behandeling van het Rekenkamerrapport over de Dorpsvisies geen enkele steun. Raadslid Henk van der Linde zou de dorpsbesturen wat meer ‘handvatten’ willen meegeven.

De PvdA ziet bijvoorbeeld graag meer aandacht voor de sociale cohesie en de situatie rond arbeidsmigranten. Ook pleit de partij voor meer afstemming met de gemeenteraad. “Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd, maar een goed beeld over wat er niet is gerealiseerd ontbreekt. Daardoor kunnen we onze controlerende rol als raadslid niet goed uitvoeren”, vindt Van der Linde.

Hij denkt ook dat de huidige constructie conflicten in de hand werkt, omdat de wensen van de dorpen niet altijd gelijk lopen met de verwachtingen van de gemeenteraad. Andere partijen zien niets in de veranderingen. “De PvdA schetst veel problemen die helemaal geen problemen zijn”, vindt Lambregtse van ChristenUnie-SGP bijvoorbeeld. “U strijkt tegen de haren in van alle betrokkenen”, vindt ook Van Steen van de Politieke Unie.

CDA’er Goos sprak zeven dorpsbestuurders en die zijn volgens hem allemaal heel tevreden over de samenwerking met de gemeente. Volgens Van der Linde zijn er wel degelijk ‘kritische noten’ hoorbaar en zouden sommige dorpsbestuurders juist graag wat meer kaders zien. Bij de stemming over zijn motie bleek er buiten de PvdA geen steun voor zijn voorstel.

CDA wil actie tegen fietsers Lange Nering

De politie gaat actiever optreden tegen fietsers in de Lange Nering. Dat zei burgemeester De Groot maandagavond na vragen van het CDA. Volgens Johan Goos is de situatie in de winkelstraat nu onveilig voor wandelaars.

Het raadslid krijgt geluiden dat veel mensen door de Lange Nering fietsen en zag dat afgelopen weekeinde ook nog een keer met eigen ogen. Goos wil daarom dat de politie gaat handhaven. Burgemeester de Groot denkt dat fietsers de straat momenteel als sluiproute gebruiken door de werkzaamheden in het centrum van Emmeloord.

Eerder lagen de prioriteiten van de politie door de coronamaatregelen elders, zegt de burgemeester ook. Nu komt de politie wel in actie. “En dat hoeft echt niet altijd met de harde hand. Mensen wijzen op de regels, helpt vaak ook”, aldus De Groot.

Johan Goos pleit ook voor meer duidelijke signaleringen dat de Lange Nering een voetgangersgebied is. Volgens De Groot is het wat dat betreft na het afronden van alle werkzaamheden een goed moment om de hele situatie in het centrum nog eens onder de loep te nemen.

 

13 september 2021

Gemeenteraad wil geen bedrijven uit de polder weren

Gemeente Noordoostpolder gaat zich bij het aantrekken van nieuwe bedrijven niet louter richten op ondernemingen met een duurzaam en innovatief karakter. D66 zou dat graag zien, maar de partij kreeg maandagavond in de gemeenteraad de handen niet op elkaar voor een amendement

Wim van Wegen kwam met zijn amendement bij de behandeling van het strategische marketingplan. Daarmee wil de gemeente de Noordoostpolder de komende jaren voor het voetlicht brengen, onder meer van ondernemers. Van Wegen mist ‘groen’ in het plan. Hij vindt dat bij de acquisitie de focus moet liggen op duurzame en vernieuwende bedrijven.

Alleen GroenLinks en ChristenUnie-SGP voelen daar wat voor. “Veel te strak, waar leg je de grens?”, vindt Berthoo Lammers van ONS bijvoorbeeld. Hij wijst erop dat sommige bedrijventerreinen nu al moeilijk te vullen zijn. “Wat doe je met niet-duurzame bedrijven die zichzelf aan de poort melden? En hoe meet je of een bedrijf duurzaam genoeg is?”, vraagt ook CDA’er Van Erp zich af. Ook wethouder Hans Wijnants ziet niets in de voorwaarden die D66 wil stellen.

Van Wegen vindt dat merkwaardig. “We slaan ons zelf op de borst met hoe duurzaam we wel niet zijn. Dan verbazen deze reacties me nogal.”

De gemeenteraad ging wel in meerderheid akkoord met het strategische marketingplan. SP en PvdA stemden tegen. Zij vinden dat het plan te weinig breed is en bijvoorbeeld niet ingaat op de faciliteiten op het gebied van sport en onderwijs.

Overleg met horeca over nachtelijke onrust

De gemeente gaat in overleg met de horeca in Emmeloord over de nachtelijke onrust van de laatste tijd. Dat meldde burgemeester De Groot maandagavond op vragen van Berthoo Lammers (ONS).

Die kaartte aan dat het rond het Kettingplein en de Lange Nering ’s nachts onrustig is. Er zou geweld zijn gebruikt en mensen voelen zich volgens ONS onveilig. Volgens De Groot heeft de situatie alles te maken met het huidige horecabeleid.

Kroegen moeten in deze fase van de coronapandemie nog om 24.00 uur sluiten. “Dat betekent dat veel mensen ineens op straat staan. Dat in combinatie met alcoholgebruik leidt tot onrust”, aldus de burgemeester. Hij wil samen met de horecazaken kijken hoe de situatie kan verbeteren.

Geen windmolens tussen Ramspol en Kadoelen

Tussen Ramspol en Kadoelen komen geen windmolens. Berthoo Lammers (ONS) stelde maandag in de gemeenteraad vragen over dat gerucht dat hij had gehoord. Volgens wethouder Haagsma is het waarheidsgehalte daarvan niet hoog.

Belangstellende partijen voor een tweede windmolenpark in de Noordoostpolder zijn er volgens Haagsma wel, maar het college houdt zich aan eerdere afspraken met de gemeenteraad. “Wij gaan niet in op verzoeken die niet passen binnen het beleid dat we hebben gemaakt”, aldus Haagsma, verwijzend naar het windmolengerucht van Lammers.

Gemeenteraad schaart zich achter Deelplan minimabeleid

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het zogenoemde Deelplan minimabeleid. Daarmee wil gemeente Noordoostpolder voorkomen dat inwoner in langdurige armoedebeleid belanden.

Bij de behandeling ging de meeste tijd zitten in de behandeling van twee voorstellen van SP en VVD. De socialisten willen dat meer regelingen openstaan voor mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Daarmee wil de partij voorkomen dat polderbewoners die een baan vinden toch in inkomen achteruit gaan, omdat ze dan niet meer voor bepaalde regelingen in aanmerking komen.

Net als de meeste partijen vindt wethouder Uitdewilligen dat voorstel ‘sympathiek’. “Maar het past niet binnen het financieel kader. Het kan gewoon niet”, aldus de wethouder. Ook coalitiepartijen CDA en ChristenUnie-SGP geeft dat financiële argument de doorslag. Alleen PvdA, GroenLinks en D66 schaarden zich achter de SP.

Ook VVD en Politieke Unie willen wat aan de armoedeval doen, maar zien de oplossing juist in een andere richting. Ze willen vooral de gang naar arbeidsmarkt stimuleren. “Het werkt niet mee als mensen dan juist minder gaan verdienen”, zegt Linda Verduin (VVD), die daarom een onderzoek wil naar de mogelijkheid van een ‘geleidelijke schaal’ bij inkomensondersteunende maatregelen.

Uiteindelijk bracht de VVD het amendement niet in stemming. Een meerderheid van de partijen ziet niets in de argumenten van de liberalen, maar zijn wel benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Daarom legt de VVD binnenkort in een commissievergadering het voorstel op tafel.

Jeugdburgemeester Ids heeft zijn ambtsketting

Dat Ids Hammen uit Ens de nieuwe jeugdburgemeester van gemeente Noordoostpolder zou worden was al in juli bekend, maar nu heeft hij ook zijn ambtsketting. Die kreeg hij maandagavond in de gemeenteraad overhandigd van voorgangster Nynke Feenstra.

Zij was de eerste jeugdburgemeester die twee periodes volmaakte. Oorzaak corona. “Je had veel ideeën. Van inzetten voor kinderen met een beperking tot het hipper maken van de polder. Helaas kon je het meeste niet doen vanwege corona”, kijkt burgemeester Roger de Groot terug op de twee periodes.

Ondanks dat Nynke niet veel kon doen, heeft ze toch een leuke tijd gehad, met de intocht van Sinterklaas als hoogtepunt. Een politieke loopbaan ziet ze voorlopig niet zitten. “Als ik eerlijk ben niet, nee…”, antwoordde ze op de vraag van De Groot of ze burgemeester wil worden. Televisiepresentatrice is meer iets voor haar.

Opvolger Ids wil zich onder meer inzetten voor meer speeltuinen, het liefst gemaakt van natuurlijke materialen. Ook wil hij mensen helpen, bijvoorbeeld door het wonen in de polder leuker te maken.

Nieuwe gezichten in de gemeenteraad

Henk van der Linde en Tom Langenberg zijn tot aan de verkiezingen van komend voorjaar gemeenteraadslid voor respectievelijk PvdA en Politieke Unie. Burgemeester De Groot installeerde het duo maandagavond in de gemeenteraad. Daarnaast werd Helga Wiedijk van ONS door de raad benoemd tot raadscommissielid.

Van der Linde komt in de plaats van Heleen Wijnhoud. Die kan haar functie niet langer combineren met haar werk. “Je kijkt altijd hoe je het voor de mensen beter kunt maken. Samen de wereld een beetje beter maken”, karakteriseert burgemeester De Groot het afscheidnemende raadslid. Het was haar eerste periode in de gemeenteraad.

De Groot stond voor de vergadering ook stil bij het overlijden van Bertus Ritsema. “Een gedreven en aimabel man die zijn mening nooit onder stoelen of banken stak”, zei De Groot onder meer over de voormalig wethouder en oprichter van Politieke Unie.

5 juli 2021

Gemeenteraad wil een ‘mobiel podium’ in de polder

Als het aan de gemeenteraad ligt, krijgt de Noordoostpolder een ‘mobiel podium’. Op GroenLinks na schaarde de hele politiek zich maandag achter die wens van Wim van Wegen (D66). Wethouder Haagsma moet nu in samenspraak met het Cultuurbedrijf de mogelijkheden onderzoek en een plan van aanpak schrijven voor het gebruik van het podium.

Zelf ziet Haagsma de nodige haken en ogen aan zo’n gemeentelijk podium dat gebruikt kan worden voor optredens en voorstellingen in Emmeloord en de polderdorpen. Hij wijst erop dat het podium moet worden opgeslagen. Ook moeten gemeentelijke medewerkers het podium opzetten en afbreken. Dat kost tijd en dus geld.

Volgens Wim van Wegen is het mobiele podium een stimulans voor het culturele leven in de Noordoostpolder. Vorig jaar kwam Van Wegen al met een motie voor een vast podium in het centrum van Emmeloord. Haagsma kwam tot de conclusie dat die voorziening er niet in zat. Met een mobiel podium doet D66 nu een nieuwe poging. Samen met Politieke Unie, SP, PvdA en ONS diende hij een motie in, die uiteindelijk alleen niet werd gesteund door GroenLinks.

Gemeenteraad wil ook in het weekeinde inloop aan de Bouwerskamp

Wethouder Uitdewilligen gaat onderzoeken of polderbewoners met GGZ-problematiek ook in het weekeinde aan de Bouwerskamp terecht kunnen. De voltallige gemeenteraad steunde maandagavond een motie van CDA, Politieke Unie en GroenLinks. Volgens die partijen is weekendopening belangrijk voor de doelgroep.

Die komen nu door de week voor activiteiten en sociale contacten in de inloop. CDA’er Maayolein Goelema wijst er op dat de doelgroep belang heeft bij een vaste structuur. Ze wil daarom dat mensen in ieder geval in de middaguren terecht kunnen. “Dit is een serieus probleem voor een grote doelgroep.”

Ook wethouder Uitdewilligen is voorstander van middagopening. Ze wijst er wel op dat langere openingstijden geld gaat kosten. Na de zomer komt de wethouder met een voorstel waarin ze de mogelijkheden en de financiering meeneemt.

Gemeenteraad ondanks zorgen tevreden over financieel beleid college

De gemeenteraad is content met het financiële beleid van het college. Alle partijen kunnen zich vinden in de jaarstukken en de Perspectiefnota, waarin de plannen voor de komende jaren staan. Zorgen over de toekomst zijn er ook. Oppositiepartij ONS vraagt zich bijvoorbeeld af of de gemeente geen ‘pas op de plaats’ moet maken met de nieuwbouwplannen voor cultuurhuisvesting.

Gemeente Noordoostpolder sluit 2020 uiteindelijk af met een positief resultaat van bijna zes miljoen euro. “Daar zijn veel gemeentes jaloers op”, concludeert CDA’er Van Erp maandagavond zo ongeveer namens de hele gemeenteraad. Het college geeft de miljoenen niet uit, maar stopt ze in de algemene reserves. Er liggen volgens wethouder Wijnants de komende jaren genoeg onzekerheden op de loer.

Een voorstel van GroenLinks om aangekondigde bezuinigingen op de bibliotheek, het Bosbad en het Cultuurbedrijf grotendeels terug te draaien, raadde hij daarom af. Op SP en PvdA na ziet ook de gemeenteraad geen heil in het verzachten van de bezuinigingen. Meerdere partijen pleiten voor voorzichtigheid. De VVD vraagt zich bijvoorbeeld af of alle ambities van de gemeentes wel houdbaar zijn. ONS wijst erop dat de gemeente de komende jaren negen miljoen euro meer gaat uitgeven. Vandaar ook de vraag over doorzetten van de plannen voor cultuurhuisvesting.

De behandeling van de Perspectiefnota is traditioneel ook het moment voor de Algemene Beschouwingen. Partijen laten daarbij hun licht schijnen over de politieke actualiteit. D66 vroeg daarbij aandacht voor de opmars van de glastuinbouw. “Sommige delen van de polder lijken wel een glazen stad”, vindt Wim van Wegen. De PvdA pleit voor meer biologische landbouw. Volgens Rien van der Velde zijn er nu niet meer biologische bedrijven dan twintig jaar terug.

ONS wijst op het tanende vertrouwen van burgers in de politiek. “Het huis van Thorbecke behoeft renovatie”, vindt Berthoo Lammers, die het college oproept om minder vaak te vervallen in ‘juridische haarkloverij’ waarvan inwoners het slachtoffer zijn. Het CDA ziet mogelijkheden om de inkomsten uit de toeristenbelasting te verhogen. Politieke Unie wil dat de gemeente blijft investeren in bouwgrond. De SP wijst erop dat Noordoostpolder en financieel zo goed voorstaat dat ‘oppotten’ niet nodig is. ChristenUnie-SGP roept de gemeente op om zich te gedragen als de bijbelse barmhartige Samaritaan.

Noordoostpolder wil tweejaarlijks borstonderzoek behouden

Paul Blokhuis kan binnenkort een brief uit de Noordoostpolder verwachten: de gemeenteraad wil niet dat de demissionair staatssecretaris morrelt aan het tweejaarlijkse borstonderzoek. Vanwege personeelstekorten wil Blokhuis tijdelijk naar een cyclus van drie jaar.

Volgens Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP betekent dit dat alleen al in de Noordoostpolder veertig vrouwen een jaar later een diagnose krijgen. Zij vindt dat net als de rest van de gemeenteraad onaanvaardbaar. Een motie werd unaniem aangenomen. De VVD wijst er wel op dat ook Blokhuis tegenstander is van een langere periode tussen twee onderzoeken. Hij neemt de maatregel omdat vanwege de coronapandemie de personeelstekorten zijn ontstaan.

CDA oppert gemeentelijke bijdrage voor de Cocon

Wethouder Haagsma vindt het te vroeg om te praten over een gemeentelijke bijdrage aan kunstwerk de Cocon. Dat antwoordde hij maandag op vragen van het CDA. Die partij wijst erop dat Leader-subsidie voor het project niet loskomt en vraagt zich af of de gemeente in dat geval de portemonnee moet trekken.

Haagsma denkt daar nog niet aan. De wethouder zegt dat het kunstwerk op de toegangsrotonde naar Emmelhage een particulier initiatief is van wijkbewoners. Die moeten nadenken over wat er moet gebeuren als er inderdaad minder geld dan gedacht binnenkomt en vervolgens eventueel bij de gemeente aankloppen.

‘Blijmoedige’ Mark Dieleman vertrekt uit de gemeenteraad

De gemeenteraad nam maandagavond afscheid van Mark Dieleman. Het fractielid van Politieke Unie kan zijn werk niet langer combineren met een plek in de gemeenteraad. Dieleman blijft wel burgerraadslid voor zijn partij.

Dieleman verblijft veel in Afrika. In het afgelopen coronajaar bleek dat politiek gezien geen bezwaar, omdat de vergaderingen online plaatsvonden. Dieleman zette zich regelmatig in Afrika achter een laptop voor het bijwonen van de vergaderingen. Nu de gemeenteraad weer fysiek vergadert, is de combinatie voor Dieleman niet langer mogelijk.

Bert-Jan Aling (ONS) sprak het afscheid nemende raadslid toe. Volgens Aling is Dieleman ‘een blijmoedig mens en geen doorsnee raadslid’. De ONS-politicus hing voor zijn toespraak een Nederlandse vlag op. Dieleman wilde in 2018 via een motie zorgen dat de driekleur altijd bij gemeenteraadsvergaderingen zou hangen, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun.

7 juni 2021

Starters kunnen nu ook lenen voor nieuwbouwwoning

Starters op de woningmarkt kunnen met de starterslening nu ook een nieuwbouwwoning kopen in de Noordoostpolder. De gemeenteraad nam daarvoor maandag een amendement aan van Politieke Unie, ONS en GroenLinks. Tot dusver is de starterslening alleen beschikbaar voor bestaande woningen.

Het fenomeen bestaat in de Noordoostpolder al tien jaar. Destijds was de starterslening vooral een instrument voor de woningmarkt die volledig op slot zit. Ondertussen staan net zoals in de rest van Nederland steeds minder woningen te koop in de Noordoostpolder. Starters hebben het daardoor nog steeds moeilijk.

Het college van B en W past daarom met instemming van de gemeenteraad de regeling aan. Waar starters de lening nu kunnen gebruiken voor woningen tot 180.000 euro, is dat vanaf nu 220.000 euro. Kopers gebruiken de lening voor het verschil tussen de koopprijs en het hypotheekbedrag. De lening mag maximaal 20 procent van de koopprijs bedragen.

Toon van Steen (Politieke Unie) vindt starters nog steeds de slachtoffers van de woningmarkt. Hij keek maandag voor de vergadering nog op Funda. “In de Noordoostpolder staan zeven woningen tot 200.000 euro te koop, waarvan vijf in Emmeloord”, vat hij de problematiek samen. Daarom is hij voorstander van uitbreiding van de starterslening naar nieuwbouwwoningen.

Over dat amendement van Politieke Unie, ONS en GroenLinks heeft wethouder Uitdewilligen haar twijfels. Ze vraagt zich af of de gemeente daarmee niet de verkeerde doelgroep steunt. Liever ziet ze dat alle partijen zich in het najaar gezamenlijk buigen over de problematiek. Dat starters op de woningmarkt het moeilijk hebben, staat ook voor de wethouder vast.

 

Gemeenteraad: ‘Ruimte zonnevelden niet onbegrensd’

Er zit een grens aan de ruimte voor zonnevelden in de Noordoostpolder. Een meerderheid van de gemeenteraad wil de ‘beste landbouwgrond van Nederland’ niet onbeperkt opofferen voor duurzame energie-opwekkers. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich daarom maandag achter een motie van CDA, ChristenUnie-SGP, ONS en VVD.

CDA’er Johan Goos legde de zorgen op de tafel tijdens de behandeling van de RES Flevoland 1.0. Alle regio’s in Nederland beschrijven in zo’n RES hoe ze kunnen bijdragen aan de energietransitie. Veel gemeenten worstelen daarmee omdat plannen voor windmolen en zonneparken op weerstand stuiten.

Volgens Goos moet dat niet betekenen dat gemeenten daarom met een schuin oog naar de Noordoostpolder kijken. Hij zegt dat met de RES Flevoland 1.0 in de hand. Daarin wordt een nieuwe rekenmethode gebruikt. Mocht die niet kloppen, dan mag niet leiden tot een nog grotere claim voor de polder, vindt Goos.

Hij wijst er op dat Flevoland nu al 16,6 procent van de Nederlandse opgave levert. “Het moet niet zo zijn dat wij de problemen van het Westen moeten oplossen. Als wij een keer wat terugvragen, geven ze niet thuis”, wijst Goos onder meer op de verbreding van de N50. SP, PvdA en GroenLinks stemden tegen de motie. “Wat is er op tegen dat wij andere regio’s helpen? Wij hebben de ruimte en de mogelijkheden”, vindt Tjitske Hoekstra van de SP.

Hylke Hekkenberg van GroenLinks vindt de oproep ook niet passen. “De arme landen hebben de grootste problemen. En nu gaan wij in het rijke Westen naar onze buren kijken…”

 

Bouwplan Onder de Toren weer een stap verder

De gemeenteraad stemt in met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ die de bouw van een kantoor en zestien appartementen aan de Koning Julianastraat mogelijk maakt. Dertig omwonenden zijn tegen dat plan. In de gemeenteraad kreeg het collegevoorstel uiteindelijk alleen niet de steun van ONS, SP en PvdA.

Plannen voor de bouw op de hoek Koning Julianastraat/Onder de Toren bestaan al dertien jaar. Omwonenden vinden dat ze niet goed genoeg betrokken zijn geweest. De gemeente wil de seinen toch op groen zetten. Daarvoor is de ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig, zodat van het bestaande bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Meerdere partijen zeggen dat ze ‘worstelen’ met het onderwerp, maar schaarden zich uiteindelijk toch achter het collegevoorstel. Volgens wethouder Haagsma zijn er zeker vijf inspraakmomenten geweest. “Maar het samenspel tussen alle partijen is niet goed gegaan. Ergens onderweg zijn we elkaar kwijtgeraakt”, vindt Rien van der Velde van de PvdA echter.

Hij schaarde zich daarom achter een motie van ONS. Bert Jan Aling van die partij vindt dat de gemeente alle betrokken partijen nog een keer rond de tafel moet brengen. Buiten PvdA en SP zien de andere partijen dat niet zitten. “We kunnen wel blijven participeren, maar het houdt ook een keer op”, aldus Bouke Wielenga van de VVD.

Gemeenteraad unaniem achter plan voor ‘leerpaleis’

De gemeenteraad zette maandag het sein op groen voor de VO-Campus. Dat betekent dat vermoedelijk vanaf 2026 alle leerlingen van het voortgezet onderwijs lessen volgen aan de Espelerlaan. Bij de volgende raadsvergadering moet de politiek wel opnieuw stemmen over een motie van GroenLinks, ChristenUnie-SGP en CDA. Die hopen op kansen voor een energieneutraal scholencomplex.

De drie partijen vinden het begrijpelijk dat daarvoor in eerste instantie niet is gekozen. Bovenop de investering van 36 miljoen euro zou de gemeente dan nog eens 1,5 miljoen euro gevonden moeten uittrekken. Mocht blijken dat dit bedrag op termijn terug is te verdienen, dan sluiten de partijen niet uit dat ze daarvoor vooraf in de buidel willen tasten.

Een motie daarvoor eindigde maandag in een gelijkspel: 13 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Dat betekent dat de motie bij de volgende gemeenteraadsvergadering opnieuw in stemming komt. De tegenstemmers vinden de oproep net als wethouder Wijnants overbodig. Volgens Wijnants is een zo duurzaam mogelijk complex ook nu al de ambitie. Hij beschouwt de motie daarom als een ‘aansporing’.

De gemeenteraad is wél eensgezind over de VO-Campus. Alle leerlingen van het Emelwerda College, het Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius mavo, Caleido-ISK, X-tuur en het Tienercollege gaan straks naar de Espelerlaan. Daar is op 21.000 vierkante meter plek voor 2700 leerlingen. “Over vijf jaar heeft de Noordoostpolder geen leerfabriek, maar een leerpaleis”, zegt Wim van Wegen van D66 bijvoorbeeld. “Een pareltje voor de Noordoostpolder”, vindt Rien van der Velde (PvdA).

“36 miljoen euro is heel veel geld en het komt niet vaak voor dat we in de raad zo’n voorstel krijgen. Maar we doen dit voor de komende veertig jaar”, besluit Johan Goos van het CDA.

28 april 2021

Gemeenteraad akkoord met ‘verzachtingsmaatregelen’

De gemeenteraad stemde woensdagavond in met ´verzachtingsmaatregelen´ die de bezuinigingen verzachten. betekent dat Noordoostpolder de komende twee jaar negen ton minder bezuinigt dan eerder aangekondigd.

Aanvankelijk wilde het college de komende twee jaar 2,7 miljoen euro in de uitgaven snijden. In november wilde de gemeenteraad onderzoeken of die pijn met 9 ton verzacht kan worden. Dat is onder meer mogelijk door minder onderhoud te plegen aan het groen en de buitenwegen. Ook zou er minder bezuinigd hoeven worden op de bibliotheek en het Bosbad.

De gemeenteraad verlegde daarbij woensdag nog een aantal accenten. De VVD vindt minder onderhoud aan de buitenwegen geen goed idee, GroenLinks wil de culturele sector liever sparen. Uiteindelijk vonden de partijen elkaar in het midden.

 

Simonse: ‘Discussie over locatie station veel te vroeg’

Over de locatie voor een mogelijk NS-station in Emmeloord is nog niet gesproken. Dat antwoordde wethouder Anjo Simonse woensdagavond in de gemeenteraad op vragen van de Politieke Unie. Fractievoorzitter Toon van Steen wijst erop dat de Lelylijn plotseling volop in de media-schijnwerpers staat en dat de gemeente daarom nu alert moet zijn.

De komst van de spoorlijn tussen de Randstad en het noorden is vermoedelijk ook een onderwerp bij de gesprekken over een regeerakkoord. De noordelijk provincies koppelen de verbinding bovendien aan toekomstige woningbouw. Van Steen zag bovendien op Omroep Flevoland een item over het mogelijke tracé van de lijn. Daaruit bleek dat het station Emmeloord in ‘de oksel langs de A6’ zou komen. “Uit logistiek oogpunt zou dat rampzalig zijn”, vindt Van Steen, die pleit voor een station dichtbij het centrum.

Volgens Simonse ligt de discussie over de locatie helemaal nog niet op tafel. “Ik snap dat de lokale media graag beelden laat zien. Het waren mooie plaatjes, maar ze hebben qua besluitvorming geen enkele waarde”, aldus de wethouder. Volgens hem moet eerst een besluit over de komst van de Lelylijn worden genomen en ligt daarna de financiële onderbouwing op tafel. Pas daarna is de plek voor een station actueel.

Simonse wijst er op dat Noordoostpolder blij mag zijn dat er een station in de gemeente komt. “Bij de eerste gesprekken hadden immers alle gemeentes langs het tracé belangstelling.”

 

Gemeenteraad stemt in met plannen voor de Poldertoren

De gemeenteraad trekt 1,4 miljoen euro uit voor de renovatie van de Poldertoren. Alleen de SP stemde woensdagavond tegen. Die partij vindt de financiële risico’s van de plannen te groot en wil niet zoveel gemeenschapsgeld in het project stoppen.. Ondanks de tegenstem kreeg de SP het wel voor elkaar dat meer zekerheid in het raadsbesluit werd opgenomen.

Op de Politieke Unie na stemden alle partijen in met een amendement van de SP. Dat maakt het nog duidelijker dat pas met de werkzaamheden wordt begonnen als huurders een handtekening onder het huurcontract hebben gezet. Straks zijn de eerste zes verdiepingen van de toren bestemd voor kantoorruimtes en komen op de zevende verdieping hotelkamers van ’t Voorhuys. Op de bovenste etages is er plek voor vergaderingen en feesten.

Ondanks de zorgen over de risico’s zijn de meeste partijen enthousiast over de plannen. “We moeten niet vergeten dat we bijna een miljoen subsidie van de provincie krijgen voor de renovatie van de toren”, zegt CDA’er Goos bijvoorbeeld. Dat bedrag had Noordoostpolder anders zelf moeten ophoesten om de toekomst van de toren veilig te stellen. Ook Toon van Steen van de Politieke Unie spreekt daarom van een ‘enorme stap’.

Rien van der Velde (PvdA) is blij dat de gemeente investeert in ‘de toren van het volk’. “Maar we zijn wel eerder de bietenbrug opgegaan”, aldus Van der Velde die daarom van wethouder Haagsma meer wilde weten over de financiële risico’s’. Volgens Haagsma kan het project 10 procent duurder of goedkoper uitpakken. Ook ONS plaatst een financiële kanttekening bij het plan. “De gemeente is als vastgoedbeheerder niet altijd even gelukkig geweest”, zegt Sacha Werkman. De VVD had mede daarom liever gezien dat de toren in andere handen zou komen. Uiteindelijk gingen de liberalen wel mee in het raadsvoorstel.

 

29 maart 2021

Discussie over toekomst lichtkunstwerk voorlopig gedoofd

De gemeenteraad tornt voorlopig niet aan het lichtkunstwerk op de Deel. Politieke Unie, ONS, ChristenUnie-SGP en de SP willen met het oog op forse reparatiekosten praten over de toekomst van het kunstwerk en daarom voorlopig geen bedrag begroten. Een amendement daarvoor werd met 15 tegen 14 stemmen afgeschoten.

Een deel van het licht in het werk van kunstenaar Herman Kuijer is kapot en daarmee verdwijnt de essentie van het object. Repareren kost 24.000 euro. “Dat is echt heel veel geld”, meent Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP. ONS vindt de timing van de uitgave slecht, omdat veel bedrijven het in deze coronatijd financieel moeilijk hebben.

Arja Heerspink van de Politieke Unie wijst erop dat de gemeente niet langer contractueel verplicht is om de reparatie uit te voeren. Dat was Noordoostpolder volgens haar alleen de eerste tien jaar. Ondertussen staat het werk voor het elfde jaar in Emmeloord. “Met alle veranderingen op De Deel is dit daarom een goed moment om over de toekomst van het kunstwerk te praten”, vindt Heerspink.

Dat ze daarbij ook het woord ‘verwijderen’ in de mond nam, zorgt voor kriebels bij Rien van der Velde (PvdA). Buitenkunst weghalen om financiële redenen vindt hij een vorm van ‘cultuurbarbarisme’, tot ergernis van Knijnenberg. “Ik ben een kunstliefhebber, maar dat wil niet zeggen dat je nooit de kosten mag afwegen.”

Onder meer Frans van Erp (CDA) wijst erop dat verplaatsen of helemaal weghalen van het kunstwerk vermoedelijk net zo duur is als repareren. Ook GroenLinks, D66 en VVD steunen het amendement van de Politieke Unie niet. Jasper van Os van de VVD zou in een commissievergadering wel eens verder willen praten over het onderwerp.

Gemeenteraad schuift discussie minimumloon door naar Den Haag

Als het aan PvdA en SP ligt, koopt gemeente Noordoostpolder alleen in bij bedrijven die arbeidskrachten minimaal 14 euro per uur betalen. Een motie die dat mogelijk moest maken, kreeg maandagavond echter geen steun in de gemeenteraad. De andere partijen vinden verhoging van het minimumloon een onderwerp voor de landelijke politiek.

Volgens PvdA en SP zou Noordoostpolder wat kunnen betekenen voor mensen die laag geschoold zijn en laag betaald krijgen. Rien van der Velde wijst er op dat de inkomensverschillen in de polder groot zijn en volgens hem hebben inwoners minder te besteden dan de gemiddelde Nederlander.

Alle partijen zijn het met hem eens dat het minimumloon omhoog moet, maar vinden dat Noordoostpolder daarover niet alleen een besluit kan nemen. “Daarmee sluit je in de praktijk bedrijven buiten en bovendien werkt dit voorstel kostenverhogend. Ik begrijp de motie, maar hou dit onderwerp bij de landelijke politiek”, hield ook burgemeester Westmaas de gemeenteraad voor.

1 maart 2021

Niet nog meer stemmogelijkheden in Noordoostpolder

Polderbewoners kunnen bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen bij tien extra stembureaus. Nog meer stemmogelijkheden zit er volgens burgemeester Westmaas niet in. Een meerderheid van de gemeenteraad is het met hem eens en steunde daarom een motie van SP en ONS niet.

Die partijen vinden dat gemeente Noordoostpolder nog meer stembureaus had moeten inrichten. Zij vinden dat vooral dorpsbewoners teveel op woensdag 17 maart zijn aangewezen. Daarom zou de gemeente de twee dagen daarvoor net zoveel stembureaus moeten openen als op de oorspronkelijke verkiezingsdag.

Westmaas denkt dat de partijen de impact daarvan onderschatten. “Waar we normaal tweehonderd mensen nodig hebben in de stembureaus zijn dat er nu 460. Als we verder uitbreiden, hebben we nogmaals driehonderd mensen nodig. Dat is niet haalbaar”, aldus de burgemeester. Volgens hem is nu nog toevoegen van stembureaus ook wettelijk niet mogelijk.

Denise van Sluijs probeerde met een razendsnelle aanpassing van de motie toch nog succes te halen. De gemeente zou wat haar betreft in ieder geval moeten uitzoeken wat er in de dorpen nog mogelijk is. Ze kreeg steun van ONS, PvdA, D66 en Jozé Deen van de Politieke Unie.

Noordoostpolder wil weten wat verdubbeling N50 tot Ramspol kost

De gemeenteraad van Noordoostpolder wil een kostenraming van de verdubbeling van de N50 tussen Kampen-Noord en Ramspol. Alle raadsleden schaarden zich achter een motie van CDA, GroenLinks, PvdA en D66. Ze vinden het een gemiste kans als alleen onderzoek wordt gedaan naar de verdubbeling van de weg tussen Hattemerbroek en Kampen-Zuid.

De aanpak van het wegdeel bij Kampen is al rond en het sein staat op groen voor een kostenraming van het traject richting Hattemerbroek. Johan Goos van het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het stuk tussen Kampen en Ramspol niet wordt meegenomen. “Ook aan deze kant van de weg wonen mensen. Dit is half werk en een slecht signaal aan de landelijke overheden”, vindt Goos.

Andere partijen vrezen dat de gevaarlijke weg niet veiliger wordt als straks niet het hele tracé wordt aangepakt. “Dan knip je de N50 in tweeën. Er is veel belang voor de polder dat de hele weg verdubbeld wordt”, zegt Wielenga van de VVD bijvoorbeeld. Goos vindt dat belang voor de complete regio Zwolle groot. Op de N50 wordt het immers steeds drukker. Daarom zou de hele regio volgens Goos solidair moeten zijn.

Wethouder Simonse ziet ook graag een verdubbelde rijweg, maar vraagt zich af of de motie daarvoor het beste middel is. “Betrokken gemeenten en provincies hebben voor de huidige kostenraming al moeite om budget te vinden. Je kunt je bestuurlijk ook overvragen. Qua timing is dit verzoek geen verstandige keuze”, stelt de verkeerswethouder.

“Je mond houden betekent in ieder geval dat je niets krijgt. Dit gaat ook niet over de aanleg, maar slechts over een kostenraming”, vindt Goos. Als de andere overheden daaraan niet mee willen betalen, kan de wethouder wat hem betreft terugkomen in de gemeenteraad. Die kan dan eventueel zelf de portemonnee trekken.

 

25 januari 2021

Meerderheid gemeenteraad ziet nut extra koopzondagen niet

‘Levensmiddelenwinkels’ in de Noordoostpolder kunnen tijdens de avondklokperiode geen gebruikmaken van extra koopzondagen. Volgens de PvdA zouden zondagse winkelopeningen de volle supermarkten op zaterdag tegengaan, maar een meerderheid van de gemeenteraad ziet dat anders.

“Bizarre drukte”, ziet PvdA-fractievoorzitter Rien van der Velde op vrijdag en zaterdag. Vanwege de avondklok sluiten supermarkten ’s avonds eerder de deuren. Van der Velde wil ondernemers daarom de ruimte bieden om op zondag open te gaan. Wethouder Wijnants ontraadde de gemeenteraad dat. Hij wijst erop dat ondernemers zo’n verzoek ook niet hebben ingediend.

Ook Sandra Schrijver van GroenLinks verwacht geen groot effect van een zondagopening. Ze vreest dat de supermarkten dan de bestemming voor ‘een corona-uitje voor het hele gezin’ worden. Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP wijst er op dat dat klanten nog steeds twaalf uur kunnen winkelen. Hij denkt ook dat het ‘familie-uitje’ op zondag eerder contraproductief gaat werken. Johan Goos van het CDA ervaart dat het op zaterdagochtend vaak nog ‘heel rustig’ is. Ook de Politieke Unie stemde tegen het voorstel.

Net als VVD, ONS, PvdA, D66 en Hylke Hekkenberg van GroenLinks stemde de SP wel voor de motie. “We zijn absoluut tegen een koopzondag, maar in deze periode stemmen we wel voor dit voorstel. Het is extreem druk in de winkels”, aldus Denise van Sluijs.

Gemeenteraad legt winstmarge zorgondernemers aan banden

Zorgondernemers die voor gemeente Noordoostpolder werken, mogen maar een kleine winstmarge behalen. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich maandagavond tijdens de  behandeling van het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein achter een amendement van VVD. De liberalen kregen steun van Politieke Unie, GroenLinks, SP en ONS.

Ondernemer in de zorg mag niet tot ‘zelfverrijking’ leiden, stelt VVD-raadslid Verduin, die daarbij een winstmarge van 5 procent benoemde. Zij riep ook op om indien mogelijk met lokale aanbieders te werken. Volgens wethouder Uitdewilligen werkt Noordoostpolder nu niet met een percentage, maar maken zorgondernemers in de polder weinig winst. “Wij sturen op kwaliteit en tarieven. Onze aanbieders hanteren normale cao-lonen, hebben weinig overhead en maken weinig winst.”

Uitdewilligen gaat ook graag met lokale zorgondernemers aan de slag. “Sommige van die aanbieders leveren fantastische zorg, maar we kiezen wel voor minder zorgaanbieders. Bovendien is niet alle zorg lokaal voor handen”, aldus de wethouder.

De complete gemeenteraad schaarde zich achter een motie van de PvdA. Die maakt sociaaljuridische hulp makkelijker voor polderbewoners die zich aan het sociaal loket melden.

Achttien gedupeerden toeslagenaffaire wonen in Noordoostpolder

Binnen gemeente Noordoostpolder wonen achttien gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat antwoordde financieel wethouder Wijnants maandagavond op vragen van de PvdA. Die partij wilde weten wat de affaire waarover het kabinet onlangs struikelde voor de Noordoostpolder betekent.

Fractievoorzitter Van der Velde wilde bijvoorbeeld weten of de gemeente ook controleert op basis van risicoprofielen. Volgens Wijnants is dat niet het geval. Hij roept gedupeerden van de toeslagaffaire op om zich zelf te melden. De gemeente kan zelf niet actief op zoek gaan in verband met de privacywet. Na een eerste oproep vorige week heeft ondertussen één slachtoffer zich ook gemeld.

 

14 december 2020

Conclusie burgemeester Westmaas

‘We zijn tot veel beter positiespel gekomen’

“Noordoostpolder is best een normale gemeente”, concludeert waarnemend burgemeester Jan Westmaas na zijn verkenningen naar de verhoudingen tussen college, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Dat was een belangrijke opdracht bij zijn aantreden na het vertrek van burgemeester Bouman.

Westmaas lichtte maandagavond in de gemeenteraad zijn bevindingen toe. Daarvoor gebruikte hij veel voetbalvergelijkingen. “Iedereen wilde de bal hebben, waardoor de ruimte voor positiespel onvoldoende werd benut. In die context zijn we elkaar als medespeler uit het oog verloren. Dan zie je de gunfactor en de funfactor achter de horizon verdwijnen. Terwijl dat plezier hebben ook in de politiek heel belangrijk is.”

Westmaas wijt die situatie aan de vele wijzigingen in het college en de gemeenteraad na de recente gemeenteraadsverkiezingen. Daar kwam het onverwachte vertrek van burgemeester Bouman nog overheen. Volgens Westmaas is het afgelopen jaar veel gebeurd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. “We zijn tot veel beter positiespel gekomen. Maar blijf leren.”

Volgens de waarnemend burgemeester staat de ambtelijke organisatie als een huis. In de turbulente periode werd soms geopperd dat die teveel bepaalde binnen het gemeentehuis. Westmaas vindt dat daarvan geen sprake is. “Over de kwaliteit van de ambtelijke organisatie hoeft niemand zich zorgen te maken. Ook in de crisisperiode staat de kwaliteit van de dienstverlening overeind. Ik feliciteer u: Noordoostpolder is een normale en gezonde gemeente. Tel uw zegeningen: dat zijn er vele.”

 

Gemeenteraad ondersteunt ZZL-aanvraag Basiskamp Kuinderbos en drie routes

De gemeenteraad zette maandag unaniem het licht op groen voor een ZZL-aanvraag voor het Basiskamp Kuinderbos en drie andere recreatieve projecten. Voor het evenemententerrein met een horecavoorziening vraagt Staatsbosbeheer drie ton aan. De provincie beslist daar uiteindelijk over.

Dat geldt ook voor de sloeproute tussen Vollenhove, Waterloopbos en Schokland, een E-bike netwerk in de polder en een fietspad tussen Nagele en Schokland. Gemeente Noordoostpolder wil daarvoor 900.000 euro uittrekken, als de provincie 700.000 euro bijdraagt uit het ZZL-programma.

ONS wilde voor het besluit nog weten of de subsidie voor het horecadeel van Basiskamp Kuinderbos niet als verkapte overheidssteun kan worden beschouwd. Eerder droeg de overheid niet bij aan de horeca in het Waterloopbos, betoogde fractievoorzitter Lammers. Hij ging echter akkoord met de garantie van wethouder Wijnants dat bij ZZL-aanvragen standaard wordt gekeken of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Westmaas vertrouwt op ‘verstandig’ gedrag polderbewoners

Burgemeester Westmaas vertrouwt erop dat inwoners van de Noordoostpolder verstandig omgaan met de coronamaatregelen en met het verbod vuurwerk. Dat antwoordde hij maandagavond op vragen van ONS-fractievoorzitter Berthoo Lammers. Die uitte zijn zorgen over ‘fricties in de samenleving’ over de coronamaatregelen.

Lammers verwijst daarbij ook naar berichten over agressie richting zorgmedewerkers. Signalen daarvan in de Noordoostpolder heeft Westmaas niet gekregen. Hij wijst erop dat al in september een draaiboek is opgesteld voor de feestdagen.

Lammers vroeg ook aandacht voor het gedrag van vooral jongeren in supermarkten. Die zouden regelmatig geen mondkapjes dragen.

 

9 november 2020

Gemeenteraad wil effect van bezuinigen 'verzachten'

De gemeenteraad wil de pijn van de bezuinigingen de komende twee jaar ‘verzachten’. Daarom moet het college van B en W in het voorjaar een plan presenteren waarin voor 9 ton aan bezuinigingen wordt teruggedraaid. Op de VVD na stemden alle partijen in met die opdracht aan wethouder Wijnants.

Eerder dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met een bezuinigingsronde. Komende jaren loopt die structurele besparing op van 2,6 naar 3,8 miljoen per jaar. Uit de programmabegroting die de gemeenteraad maandag behandelde blijkt echter dat er bijna twee miljoen aan incidentele meevallers zijn.

“Een oerdegelijke begroting is goed, maar deze is oer-oerdegelijk”, zegt Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP die een motie indiende. Volgens hem, en uiteindelijk bijna alle partijen, is er ruimte om de komende twee jaar minder streng te bezuinigen. Hij wijst daarbij ook op de gevolgen van de coronacrisis die veel mensen treffen. De werkloosheid loopt bijvoorbeeld op.

Politieke Unie had liever gezien dat de gemeenteraad zelf een voorstel zou uitwerken dat de bezuinigingen zou matigen, maar stemde uiteindelijk wel in met de motie. Wijnants moet daarom de komende maanden aan de slag.

De financieel wethouder moet ook een oplossing vinden voor de gevolgen van een motie van GroenLinks en CDA. Die partijen willen dat de gemeente de komende jaren geen 100.000 euro per jaar bezuinigt op het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. “Als je wilt dat inwoners aan de slag gaan met duurzaamheid, moet je niet zelf gaan bezuinigen. We hebben een voorbeeldfunctie”, vinden Johan Goos (CDA) en Hylke Hekkenberg (GroenLinks). Politieke Unie, VVD en ONS stemden tegen die motie.

De gemeenteraad nam de programmabegroting overigens wel unaniem aan. Partijen concluderen dat Noordoostpolder er beter voorstaan dan verwacht gezien de huidige coronacrisis.

‘Struweelplan’ moet kansen weidevogels verbeteren

Als het aan de gemeenteraad ligt, komt er op de akkers in de Noordoostpolder meer ruimte voor struiken en planten. Daarmee hopen de partijen de polder aantrekkelijker voor weidevogels en klein wild te maken. Ze willen dat het college zich hard maakt voor een ‘struweelplan’, waarbij de provincie subsidie beschikbaar stelt aan agrariërs die willen meewerken.

Op de Politieke Unie en VVD na schaarden alle partijen zich achter het amendement van ChristenUnie-SGP, ONS en CDA. Johan Goos van die laatste partij benadrukt wel dat meer ruimte voor struiken niet voldoende is. “Er zijn teveel predatoren die alle nesten van weidevogels leeg vreten. Natuurorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij het beheer. Dat betekent dat ze af en toe vossen moeten doodschieten.”

De VVD vindt dat het verbeteren van de weidevogelstand vooral een nationaal onderwerp moet zijn. Volgens Aling van ONS zou een struweelplan een ‘hele mooie eerste stap’ zijn. “Het kan volgens mij het polderlandschap ook verrijken.”

Gemeenteraad heeft behoefte aan een openbaar toilet

Wethouder Haagsma moet komend voorjaar drie opties presenteren voor een openbaar toilet in het centrum van Emmeloord. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem voor een amendement van CDA en PvdA. Volgens de partijen past zo’n voorziening bij een aantrekkelijk en gastvrij centrum.

Hoe de rolstoelvriendelijke toiletvoorziening eruit komt te zien en wat de partijen er voor over hebben, moet later blijken. Wat de VVD betreft is het bijvoorbeeld ook denkbaar dat ondernemers een vergoeding krijgen als ze hun toilet beschikbaar stellen voor openbaar gebruik. Andere partijen wijzen erop dat een voorziening 24 uur open moet zijn.

Gemeenteraad akkoord met plannen voor De Boei

De gemeenteraad heeft de bouw van 32 appartementen op De Boei mogelijk gemaakt. Ook komt er detailhandel waaronder de Jumbo-supermarkt die gaat verhuizen. Alleen Sacha Werkman van ONS stemde tegen. Zij vindt een dertien meter hoog gebouw niet passen in het centrum. Ook is ze geen voorstander van een uitgang aan de kant van de Paardenmarkt. Het Jumboplein blijft straks beschikbaar voor parkeren. De bouw van het pand aan De Boei start begin volgend jaar.

Goodiebag en maximaal 90 euro voor mantelzorgers

Ruim 780 mantelzorgers in de Noordoostpolder krijgen vandaag (dinsdag) een goodiebag met cadeautjes en producten van polderondernemers. Ook ontvangen ze op deze Dag van de Mantelzorg een bedrag van maximaal 90 euro. Dat meldde wethouder Uitdewilligen maandagavond in de gemeenteraad.

ONS stelde daarin voor om het zogenoemde mantelzorgcompliment weer naar 150 euro op te hogen. Vorig draaide de gemeenteraad dat bedrag juist omlaag. De andere partijen zagen een verhoging daarom nu niet zitten en zijn het eens met Uitdewilligen dat het dan ‘een beetje ping pong’ wordt. Alle partijen spraken wel hun waardering uit voor de inzet van de hulpverleners.

Naast de goodiebag ontvangen deze mantelzorgers een geldbedrag. Omdat de activiteiten op de Dag van de Mantelzorg niet doorgaan, heeft de gemeente de bespaarde kosten verdeeld over de mantelzorgers. Medewerkers van Carrefour brengen vandaag de presentjes bij de mantelzorgers thuis.

19 oktober 2020

Stukken over vertrek burgemeester Bouman blijven geheim

Een memo en een verslag van een besloten raadsvergadering over het vertrek van burgemeester Bouman blijven geheim. De Stentor heeft deze stukken opgevraagd bij de gemeente Noordoostpolder, maar volgens het college van B en W raken personen beschadigd als de stukken openbaar gemaakt worden.

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad vindt dat ook. Alleen de PvdA pleit voor opheffen van de geheimhouding. ONS en D66 zouden wel alleen het verslag van de besloten raadsvergadering naar de regionale krant willen sturen, waarbij privacygevoelige informatie dan kan worden weggelakt.

Andere partijen vinden beide stukken schadelijk voor personen. “En dat weegt in dit geval voor ons zwaarder dan openheid”, stelt Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP net als de andere partijen. De SP pleitte vorig jaar nog voor meer openheid, maar ziet nu het nut daarvan niet meer in. Ook met hoog op de gestarte zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Burgemeester Bouman kondigde vorig najaar onverwacht zijn vertrek uit de Noordoostpolder aan. De exacte reden daarvan is voor de buitenwereld niet bekend.

Mondkapjes voor minima

Gemeente Noordoostpolder zorgt dat voedselbanken voldoende mondkapjes op voorraad hebben voor minima. Met die mededeling maakte wethouder Uitdewilligen maandagavond een motie van het CDA overbodig. De partij wilde zorgen dat minima in de polder ook over mondkapjes kunnen beschikken.

Volgens Uitdewilligen maken vrijwilligers van het Vrouwencentrum en het AZC ook volop katoenen mondkapjes Daarvan is Berthoo Lammers van ONS geen voorstander. “Zorg voor uniformiteit: zelfgemaakte kapjes vormen een risico”, riep hij de wethouder op.

Lammers noemt de motie van het CDA ook ‘ironisch’. “Juist uw minister betwijfelde dit jaar immers het nut van mondkapjes.”

Noordoostpolder onderzoekt kansen ´erfpacht´

Gemeente Noordoostpolder gaat onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van erfpachtconstructies. Woningzoekers kopen daarbij een huis, maar huren de grond. Wethouder Uitdewilligen nam maandagavond in de gemeenteraad een motie over van de Politieke Unie.

Fractievoorzitter Toon van Steen ziet onder meer kansen voor starters. Betaalbare woningen komen mogelijk eerder in zicht met een erfpacht-constructie. Uitdewilligen wil uitzoeken wat de voors en tegens zijn. “Want misschien is er wel een enorm aanzuigende werking van buiten de polder, waardoor er juist extra druk op de woningmarkt ontstaat.”

Politieke Unie kwam met de motie bij de behandeling van de Woonvisie. Daarover zijn alle partijen uiterst complimenteus. De gemeente bespreekt daarin de plannen voor de woningmarkt. Onderdeel daarvan zijn duizend nieuwe woningen, maar misschien valt dat aantal wel hoger uit. Landelijk gezien moeten honderdduizend huizen uit de grond worden gestampt en Noordoostpolder speelt daarin mogelijk een rol.

Verder wil het college vooral de ruimte geven aan mensen met woonplannen. Of het nou gaat om onderkomens voor jongeren en senioren of vernieuwende concepten, zoals tiny houses. Bij de beoordeling daarvan speelt het DNA van de Noordoostpolder een rol. Een amendement van Politieke Unie, VVD, D66 en PvdA redde het niet. Die partijen vrezen dat de prominente rol voor het DNA vernieuwing in de weg staat. Uitdewilligen en een meerderheid van de gemeenteraad zien dat risico niet.

De gemeenteraad schoot ook nipt een onderzoek naar ‘buy to let’-constructies af. De PvdA wilde daarmee in kaart brengen of investeerders die huizen kopen om ze daarna te verhuren een negatief effect op de woningmarkt hebben. CDA, Politieke Unie, VVD, D66 en Uitdewilligen zien zo’n onderzoek niet zitten. “Wat is er mis mee als investeerders huizen kopen en daarmee inspelen op de vraag in de markt. Juist voor mensen met midden- en hogere inkomens zijn er weinig huurwoningen”, aldus VVD’er Wielenga.

Gemeenteraad akkoord met huisvesting driehonderd arbeidsmigranten aan de Enserweg

De gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Enserweg. Level One wil daar een onderkomen bouwen voor maximaal driehonderd buitenlandse werkkrachten. Alleen de PvdA stemde maandagavond in de gemeenteraad tegen.

Volgens fractievoorzitter Rien van der Velde is het proces niet zorgvuldig doorlopen. Hij vindt dat dorpsbewoners onvoldoende bij het proces betrokken zijn geweest. Ook wijst hij erop dat het niet gaat om een verplaatsing van arbeidsmigranten uit de dorpskern van Ens naar de Enserweg. Level One heeft in het dorp namelijk geen huisvestingslocaties.

Dat is wethouder Haagsma op zich met de PvdA eens, maar hij wijst erop dat de gemeente graag drie locaties voor driehonderd arbeidsmigranten wilde. Na eerdere onderkomens in Luttelgeest en Marknesse is die aan de Enserweg de derde. Volgens hem heeft de klankbordgroep ook goed gefunctioneerd.

De gemeenteraad ontving recent nog een brief van een omwonende. Zij vindt dat ze niet goed op de hoogte was van de plannen en daarom geen bezwaar kon maken. Johan Goos van het CDA vindt dat merkwaardig, omdat twee leden van de klankbordgroep haar naaste buren zijn. Haagsma wijst erop dat het positieve raadsbesluit ook de bewoonster aanknopingspunten geeft. Nu gaat immers de beroeptermijn van zes weken in en kan zij haar bezwaren aan de rechter voorleggen.

Gemeenten en politie praten in november over aanpak vuurwerkoverlast

Gemeenten en politie in Flevoland bepalen begin november hoe ze vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling gaan aanpakken. Dat antwoordde burgemeester Westmaas van gemeente Noordoostpolder maandagavond in de gemeenteraad op vragen van de VVD. Die partij krijgt nu al signalen over vuurwerkoverlast.

Volgens Westmaas hebben Dronten, Urk en Noordoostpolder hun doelstellingen ondertussen bepaald. Of die ook realistisch zijn, moet uit het overleg met de politie en andere gemeenten blijken. “We moeten het doen met het aantal politieagenten die we hebben in Flevoland. Dat betekent: keuzes maken”, aldus de waarnemend burgemeester.

 

14 september 2020

Gemeenteraad ondersteunt collega’s Zoetermeer

De gemeenteraad van Noordoostpolder ondersteunt de collega’s van de raad in Zoetermeer. Die voeren actie omdat gemeentes steeds meer taken van het Rijk krijgen, maar niet voldoende geld voor de uitvoering daarvan. Veel gemeentes, waaronder Noordoostpolder, moeten daarom bezuinigen. De afgelopen maanden ondersteunden veel gemeenteraden daarom al de actie vanuit Zoetermeer.

Begin 2021 voorstel voor huisvesting cultuurbedrijf

De gemeenteraad hoeft zich pas begin 2021 het hoofd te buigen over mogelijk gezamenlijke huisvesting van verschillende culturele instellingen. Dat bevestigde wethouder Haagsma maandagavond richting ONS, D66 en PvdA bij het vaststellen van de Cultuuragenda. Die partijen wilden weten of er nog wel discussie over het onderwerp zou komen.

Volgens Haagsma krijgt de gemeenteraad nog volop de kans om daarover te spreken. Begin volgend jaar wil hij de plannen presenteren voor de huisvesting. “Dan volgt de discussie over nieuwbouw, verbouw of renovatie van de verouderde panden”, aldus Haagsma.

Geen kaders maar bouwstenen voor gebiedsmarketing

De gemeenteraad stelde maandagavond geen kaders, maar bouwstenen vast voor de gebiedsmarketing van Noordoostpolder. Verschillende partijen vielen over het woord kaders en zagen liever invalshoeken, leidraden of bouwstenen als alternatief. Uiteindelijk koos de meerderheid voor dat laatste.

De polder promoot zichzelf al jarenlang als ‘Buitengewoon Noordoostpolder’. Die slogan in het bijzonder en de gebiedspromotie in het algemeen zijn aan vernieuwing toe. De gemeente sprak de afgelopen periode met veel organisaties, bewoners en andere betrokkenen over wat zij daarbij belangrijk vinden. Ruimte, erfgoed en nieuw land als resultaat van het werk van mensen kwamen naar voren als belangrijke hoofdstukken van het ‘verhaal van de polder’.

Al te enthousiast daarover is een meerderheid van de partijen niet. Bovendien vinden zij het woord ‘kader’ te sterk uitgedrukt, omdat ook andere belangen een rol spelen bij het uiteindelijke plan. De ‘brandsheet’ die er nu ligt, is daarom ‘een van de bouwstenen’. Volgens wethouder Wijnants moet het verhaal nu leiden tot een sprankelend marketingplan dat ‘de kracht van Noordoostpolder moet uitdragen’.

Gemeenteraad twee minuten geschorst voor appen of mailen

Nieuw fenomeen in de politiek: burgemeester Westmaas van gemeente Noordoostpolder introduceerde maandagavond een appschorsing. In die twee minuten konden de gemeenteraadsleden per app of mail de felicitaties overbrengen aan twee nieuwe plaatsvervangende griffiers.

Normaal gesproken zouden Elles Kroon en Eduard Prins ongetwijfeld stevige handdrukken van de dames en heren politici hebben gekregen, maar vanwege de coronamaatregelen is dat momenteel niet mogelijk.

De gemeenteraad startte maandag het nieuwe politieke seizoen. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kon dat weer met de voltallige gemeenteraad. Daarvoor is de vergaderkring wel groter gemaakt.

 

29 juni 2020

Gemeenteraad draait aangekondigde bezuinigingen niet terug

Gemeente Noordoostpolder gaat de komende jaren 1,2 miljoen euro besparen en de OZB met 1 procent verhogen. Pogingen van ChristenUnie-SGP en de SP om de bezuinigingen te ‘dempen’ kregen dinsdag niet de handen van een meerderheid van de gemeenteraad op elkaar.

Volgens het college zijn de bezuinigingen nodig omdat er nogal wat zwaar financieel weer op de polder afkomt. Dat heeft vooral te maken met kortingen van de Rijksoverheid: gemeenten moeten steeds meer taken uitvoeren en krijgen daarvoor naar eigen zeggen te weinig geld. Daarnaast is het onzeker wat de gevolgen van de coronacrisis zijn.

Coalitiepartij ChristenUnie-SGP vindt dat het college te snel kiest voor aandraaien van de geldkraan, maar een motie van de partij redde het met dertien tegen zestien stemmen niet. Dat geldt ook voor het voorstel van de Politieke Unie om een negatieve begroting in te dienen om een signaal af te geven. Wel vindt de gemeenteraad unaniem dat Noordoostpolder zich achter de plattelandsgemeentes moet scharen. Die kaarten bij de Rijksoverheid de oneerlijke verdeling van het Gemeentefonds aan.

Onderzoek naar ‘kleinschalig podium’ op De Deel

Eind dit jaar moet duidelijk zijn of De Deel een kleinschalig podium krijgt. Het college moet de behoefte daaraan uitzoeken op verzoek van de gemeenteraad. Die schaarde zich in ruime meerderheid achter een oproep van D66, Politieke Unie, SP en PvdA.

Volgens de partijen kan zo’n podium de levendigheid van het stadscentrum van Emmeloord vergroten en een bijdrage leveren aan het culturele leven in de polder. Bands en culturele organisaties zouden baat hebben bij het podium.

Sportevenement Eventing in het Kuinderbos behoudt gewoon de gemeentelijke subsidie. De SP wil daarvan af voor de ‘elitesport’, maar kreeg weinig steun in de raad.

Partijen wijzen ChristenUnie-SGP op steun Nashville-verklaring

ChristenUnie-SGP vroeg tijdens de gemeenteraad aandacht voor 75 jaar vrijheid in Nederland, maar kreeg vervolgens een deel van de politiek over zich heen. PvdA, SP, Politieke Unie en VVD wezen er fijntjes op dat de landelijke SGP geen afstand heeft genomen van de zogenoemde Nashville-verklaring.

Die is omstreden vanwege vermeende homodiscriminatie. “Wij willen dat toch benoemd hebben”, zei Rien van der Velde van de PvdA die behoorlijk wat medestanders bleek te hebben. “Dat zoiets simpels zoveel woorden losmaakt...”, reageerde raadslid Lambregtse van ChristenUnie-SGP verbaasd. Hij wilde dat het college werk zou maken van een  herinneringscadeautje voor basisschoolleerlingen over 75 jaar Bevrijding. Een motie daarvoor trok de partij overigens terug, omdat er al gewerkt wordt aan een boek.

Restafval gaat de ondergrondse container in

Een sterk verdeelde gemeenteraad ging dinsdagavond akkoord met de invoering van het Recycle-tarief in de Noordoostpolder. Wethouder Simonse denkt dat daarmee de gemiddelde hoeveelheid restafval naar 60 kilo per huishouden gaat.

Dat denken verder alleen CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA en GroenLinks, waardoor het voorstel het met de hakken (15 tegen 14 stemmen) over de sloot haalde. Een amendement van Politieke Unie redde het met dezelfde stemmenverhouding net niet. De partij ziet liever dat de afvalcontainer minder vaak wordt opgehaald, zodat inwoners min of meer gedwongen worden om beter te scheiden.

Net als SP, ONS en D66 zou Politieke Unie dan volgend jaar willen beslissen over het Recycle-tarief. “Onze inwoners halen nu ook al de landelijke doelstelling van 75 kilo restafval per jaar. Waarom moeten we dan alweer een nieuw systeem introduceren. Dat is niet uit te leggen aan de inwoners”, vindt Toon van Steen.

Voorstanders zien dat anders. Volgens het CDA is de nieuwe aanpak eerlijker. “Simpel: bied je vaker dan zeven keer afval aan, dan ben je duurder uit. Doe je dat minder, dan bespaar je geld”, aldus Johan Goos. Volgens hem is er verder geen sprake van ‘een gigantische verandering’.

Noordoostpolder wil woningtekort helpen oplossen

De gemeente Noordoostpolder wil een belangrijke rol spelen bij het oplossen van het woningtekort in Nederland. Die boodschap gaat het college overbrengen aan de Rijksoverheid. Bijna de volledige gemeenteraad stemde in met een oproep van CDA en D66.

Flevoland zou ruimte kunnen bieden aan honderdduizend nieuwe woningen, zo klinkt het recent in Den Haag. Wat CDA en D66 betreft kan een groot deel daarvan in de Noordoostpolder komen. In ruil daarvoor zou de Lelylijn ruim baan moeten krijgen en de N50 flink worden verbeterd. Extra woningen zou bovendien goed zijn voor het woon- en werkklimaat, de economie en het toeristisch potentieel.

27 van de 29 raadsleden zijn het daarmee eens. Alleen twee leden van GroenLinks en van ONS zien dat anders. Zij willen graag de rust en de ruimte van de groene polder behouden.

Oorlogsmonument terug naar oude plek

Het oorlogsmonument in Emmeloord gaat terug naar de oude locatie bij de KJ-straat. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich dinsdagavond achter een motie van ONS, D66, SP en PvdA. Die partijen vinden dat het monument een ‘waardige plek’ in het centrum moet hebben en dat is op de huidige locatie bij de Golfslag niet het geval, oordeelt de gemeenteraad. Volgens wethouder Haagsma is het nog wel een uitdaging om het monument een plek te geven.

Gesprek over Zwarte Piet bij intocht in de polder

Wat GroenLinks betreft zijn zwarte Pieten niet langer welkom bij de intocht van Sinterklaas in de Noordoostpolder. Burgemeester Westmaas is persoonlijk daar ook voorstander van, maar volgens hem heeft hij bij het verlenen van een vergunning geen invloed op de kleur van de Pieten.

Hij wijst er wel op dat er ook in de polder ‘een beweging in de samenleving’ is die een zwarte Piet minder vanzelfsprekend maakt. Ook de organisatie van de intocht wil daarover in gesprek, zei Westmaas maandagmiddag in de gemeenteraad. GroenLinks wijst erop dat de gemeente sponsor is van de intocht en daarom ook invloed kan uitoefenen. “Vorig jaar was Piet nog pikzwart en dat past niet meer in deze tijd”, aldus raadslid Schrijver.

Gemeenteraad neemt vanavond pas besluiten over bezuinigingen

De gemeenteraad had maandag aan acht uur vergaderen niet genoeg voor het nemen van besluiten over de Perspectiefnota en meer dan dertig moties. Dat betekent dat de lokale politiek dinsdagavond opnieuw bij elkaar komt. Dan moet onder meer blijken of de gemeenteraad vasthoudt aan de bezuinigingen en een 1 procent OZB-verhoging die het college voorstelt.

Noordoostpolder presenteert zwarte cijfers, maar verwacht dat de getallen de komende jaren een andere kleur krijgen. De Rijksoverheid draait de geldkraan terug, de kosten voor het ‘sociaal domein’ stijgen en niemand weet wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn. Het college van B en W trekt daarom de broekriem met ruim 1,2 miljoen euro aan.

Dat gaat CDA en ChristenUnie-SGP te ver. Die partijen willen samen met GroenLinks dat de bezuinigingen over de hele linie met zes ton worden ‘gedempt’. “We vinden de maatschappelijke gevolgen te groot om nu al zo hard op de rem te trappen”, zegt Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP.

Anderen willen van een aantal voorgestelde bezuinigingen af. SP en VVD zijn bijvoorbeeld geen voorstander van een bezuiniging op het onderhoud van de bermen, ONS ontziet liever het groenonderhoud. Morrelen aan Werelderfgoedcentrum Schokland wil de partij op voorhand ook niet. Het CDA dient juist een motie in die een grootscheepse renovatie van het Bosbad veiligstelt.

De Politieke Unie bepleit zelfs het indienen van een negatieve begroting. Volgens fractievoorzitter Van Steen geeft de gemeente daarmee een signaal af aan Den Haag. Net zoals vrijwel alle Nederlandse gemeenten krijgt Noordoostpolder te weinig geld voor de taken die moeten worden uitgevoerd.

CDA en D66 willen dat Noordoostpolder serieus werk gaat maken van woningbouwplannen. Vanuit Den Haag klinken geluiden dat Flevoland ruimte biedt aan honderdduizend woningen. “We hebben alle troeven in handen en moeten een visie ontwikkelen”, aldus Wim van Wegen van D66, die een ‘tegenprestatie’ ook in zijn hoofd heeft. “Kom maar op met die Lelylijn en een verbetering van de N50.”

De gemeenteraad praat vanavond om 19.30 uur verder. Opnieuw is de vergadering te volgen via raad.noordoostpolder.nl

 

 

2 juni 2020 (vervolg op 25 mei 2020)

Noordoostpolder wil vluchtelingenkinderen Lesbos opvangen

Nederland moet vijfhonderd minderjarige asielzoekers uit vluchtelingenkampen in Griekenland opvangen. Dat vindt de gemeenteraad van de Noordoostpolder. Met negentien stemmen voor nam de raad een motie van GroenLinks en PvdA aan. 

Beide partijen wijzen op de ‘humanitaire crisis’ op Lesbos en de Grieks-Turkse grens waaronder ook veel kinderen lijden. Al tachtig gemeenten vinden dat Nederland een deel daarvan moet opvangen en Noordoostpolder sluit zicht daarbij nu aan. 

Tegenstanders vinden vooral dat de gemeenteraad met deze motie op de stoel van het kabinet gaat zitten. “Deze motie oogt sympathiek, maar de regering is het bevoegd gezag. We bemoeien ons met iets wat niet op ons bordje ligt”, vindt Jasper van Os van de VVD bijvoorbeeld. Ook ONS en twee leden van de Politiek Unie stemden tegen.

GroenLinks boekte dinsdag meer succes. Ook een motie die betrouwbaar internet voor bewoners van het asielzoekerscentrum in Luttelgeest mogelijk moet maken, haalde het.  

Bosbad wordt geen subtropisch zwembad

Baantjes trekken onder subtropische omstandigheden blijft ook de komende jaren niet mogelijk in de Noordoostpolder. De gemeenteraad ziet dat voorstel van ONS niet zitten, zo bleek dinsdagavond tijdens de online raadvergadering. Liever gaat de politiek voor een grootscheepse verbouwing die ruim 14 miljoen euro gaat kosten.

Volgens Rien van der Velde van de PvdA heeft de polder ook dan ‘het mooiste zwembad van Flevoland, Kop van Overijssel en een groot deel van Friesland’. Polderbewoners en andere bezoekers zwemmen straks in een nieuw multifunctioneel 25 meter bad, een peuterbad en een vernieuwd buitenbad.

ONS had graag een onderzoek gezien naar de effecten van meer vertier, zoals een wildwaterbaan en een golfslagbad. Dat zou volgens de partij een toeristische trekker zijn. Wethouder Haagsma vindt zo’n mogelijk onderzoek echter ‘een gepasseerd station’. Hij wijst er bovendien op dat zwemmers die nu regelmatig het Bosbad bezoeken dan de dupe zijn. “Dan krijg je een 100 procent prijsstijging.”

Alleen D66 had ook graag een onderzoek gezien. Wat de VVD betreft is nu ingeslagen richting eigenlijk al een stap te ver. De liberalen zouden liever een sobere renovatie zien en het geld voor andere doelen gebruiken.

Geen weg terug voor afsluiten Franc

Na een jarenlang traject waren er vanwege technische problemen ook nog eens twee online raadvergaderingen voor nodig, maar er is geen weg terug voor het afsluiten van de Franc. Volgens de gemeenteraad is ondanks de onvrede van drie ondernemers het proces goed doorlopen.

De weg op De Munt wordt doodlopend in verband met de uitbreiding van Koopman. Drie andere bedrijven zijn daar niet blij mee en stellen dat ze door het besluit zijn overvallen. Ze dachten dat de afsluiting pas over een jaar of tien zou ingaan en maakten daarom geen bezwaar toen de gemeente het bestemmingsplan wijzigde.

Een oproep van de raad om nog eens met elkaar in gesprek te gaan, had geen effect. Ondernemers en gemeente blijven anders tegen de kwestie aankijken. Met een motie probeerden D66, ONS, PvdA en SP dinsdagavond een nieuw gesprek af te dwingen, maar een meerderheid ziet daarin geen heil. “Dan schep je valse hoop”, vinden GroenLinks en CDA bijvoorbeeld. Ook wethouder Wijnants raadde de motie af.

Bijna alle partijen stemden overigens uiteindelijk wel voor het afsluiten van de Franc. Alleen de SP stemde tegen vanwege het verloop van het proces.

 

25 mei 2020

Gemeenteraad komt ondanks harde woorden dichter bij elkaar

De gemeenteraad schaarde zich maandag unaniem achter de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over ‘passend organiseren’ en de rol van de gemeenteraad. VVD en Politieke Unie moesten daarbij knarsetanden

Na een jarenlang traject waren er vanwege technische problemen ook nog eens twee online raadvergaderingen voor nodig, maar er is geen weg terug voor het afsluiten van de Franc. Volgens de gemeenteraad is ondanks de onvrede van drie ondernemers het proces goed doorlopen.

De weg op De Munt wordt doodlopend in verband met de uitbreiding van Koopman. Drie andere bedrijven zijn daar niet blij mee en stellen dat ze door het besluit zijn overvallen. Ze dachten dat de afsluiting pas over een jaar of tien zou ingaan en maakten daarom geen bezwaar toen de gemeente het bestemmingsplan wijzigde.

Een oproep van de raad om nog eens met elkaar in gesprek te gaan, had geen effect. Ondernemers en gemeente blijven anders tegen de kwestie aankijken. Met een motie probeerden D66, ONS, PvdA en SP dinsdagavond een nieuw gesprek af te dwingen, maar een meerderheid ziet daarin geen heil. “Dan schep je valse hoop”, vinden GroenLinks en CDA bijvoorbeeld. Ook wethouder Wijnants raadde de motie af.

Bijna alle partijen stemden overigens uiteindelijk wel voor het afsluiten van de Franc. Alleen de SP stemde tegen vanwege het verloop van het proces.

. Beide coalitiepartijen herkennen zich niet in de conclusies, maar trokken onder grote druk van de andere partijen een amendement terug. Daarmee wilden ze de conclusies van tafel halen, maar wél met de aanbevelingen aan de slag.

Noordoostpolder omarmde tien jaar terug ‘passend organiseren’. Behoeftes van inwoners zijn daarbij belangrijker dan regels en systemen. De Rekenkamer is positief over de verbeterde dienstverlening, maar minder enthousiast over de rol van de ‘afwachtende’ gemeenteraad. Die stelt vooraf te weinig kaders en is achteraf ontevreden over resultaten. “Op zijn Cruyffiaans: ‘als je niet goed genoeg zegt wat je wilt, krijg je iets wat je niet wilt”, noemde burgemeester Westmaas dat maandag. 

Volgens hem is een ‘reset’ van de gemeenteraad nodig voor een beter samenspel met college en ambtenaren. Kijk niet te veel naar het verleden, riep Westmaas de partijen op. “De essentie van dit rapport gaat over morgen, niet over gisteren. Kijk naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt. We moeten met elkaar in gesprek om lessen uit dit rapport te leren”, aldus Westmaas, die stelt dat de afgelopen periode al verbeteringen zichtbaar zijn.

Westmaas proefde toenadering tijdens de reacties van de partijen op het rapport én de wil om met open vizier naar de toekomst te kijken. Stemmen over moties en amendementen zou daarvoor misschien geen goed vertrekpunt zijn, opperde de burgemeester. Politieke Unie en VVD beraadden zich daarna op terugtrekken van hun amendement, maar staken met een weigering de lont stevig in het kruitvat. De stemming in de vergadering sloeg meteen om. “Wij hGemerkennen ons echt niet in de conclusies”, verdedigde VVD’er Jasper van Os dat standpunt.

“Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Dit is nou precies hét probleem van deze gemeenteraad: u trekt expertise van deskundigen in twijfel. Facebook-politiek, te gek voor woorden", schamperde Rien van der Velde (PvdA), die bijval kreeg van ONS. “Ondanks de oproep van de burgemeester polariseren jullie keihard. Eigenlijk heb ik zin om naar huis te gaan. Ik ben boos en verdrietig dat ik bij deze raad hoor”, hekelde ook Tjitske Hoekstra van de SP de weigering van VVD en Politieke Unie. “Arrogant. Ik ben heel erg teleurgesteld”, zei Wim van Wegen (D66).

CDA en ChristenUnie-SGP riepen hun mede-coalitiepartijen op tot bezinning. “Laten we niet in woorden of kwalificaties blijven hangen. We moeten zoeken naar eensgezindheid”, stelde Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP. CDA’er Johan Goos adviseerde VVD en Politieke Unie te ‘overwegen het amendement terug te trekken’. Na een schorsing gebeurde dat inderdaad. “Voor de voortgang van het proces”, aldus Van Os, die verder geen toelichting wilde geven. “Het is inherent aan de politiek dat je af en toe je verlies moet nemen”, zei Van Steen van de Politieke Unie nog wel.

De lucht was daarmee niet helemaal geklaard. Tjitske Hoekstra wilde nog opheldering van Johan Goos, die in de media enkele partijen ‘schreeuwerds’ noemde en dat gedrag vergeleek met dat van Baudet en Wilders. Hoekstra wilde weten op welke partijen buiten de ONS de CDA’er doelde. Goos wilde geen namen noemen, maar erkende dat de gemaakte vergelijking ‘niet handig’ was. 

“Ik ben blij dat we ondanks de harde woorden toch tot elkaar zijn gekomen”, vatte Wim van Wegen de roerige avond samen. Komende donderdag vergadert de gemeenteraad online verder over de nog resterende onderwerpen. Dan staat onder meer de toekomst van het Bosbad op de agenda. 

 

 

14 april 2020

Geen onderzoek naar ‘woningbeleggers’

De gemeenteraad heeft geen behoefte aan een onderzoek naar de impact van beleggers die woningen kopen op de woningmarkt. Volgens de PvdA belemmeren ze voor andere doelgroepen mogelijk de kans op een woning, terwijl er nu al een tekort is aan huizen. De partij wil daarom dat een extern bureau een onderzoek doet.

Raadslid Rien van de Velde denkt dat jongeren die elders studeren nu minder mogelijkheden hebben om terug te keren naar de polder. Volgens wethouder Uitdewilligen valt de krapte op de woningmarkt binnen de gemeentegrenzen nog wel mee. Ze erkent wel dat kleine en grote beleggers woningen kopen om die te verhuren. Verboden is dat echter niet.

Ook de andere partijen vinden dit niet het moment om 25.000 euro voor een onderzoek uit te geven. Ze wachten sowieso liever de behandeling van de zogenoemde Woonvisie af, waarin het college plannen uitwerkt voor de woningmarkt. De behandeling daarvan is vermoedelijk direct na de zomervakantie.

Gemeenteraad wijst landelijke politiek op belang Lelylijn

Alle landelijke politieke partijen moeten de aanleg van de Lelylijn volgend jaar in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. Dat vindt althans de voltallige gemeenteraad van  Noordoostpolder. Die nam dinsdagavond unaniem een motie van CDA en D66 over.

De polderpolitiek roept de politiek van andere gemeenten en provincies die aan het tracé liggen op om ook van zich te laten horen. Volgens de motie is de Lelylijn tussen Groningen en Lelystad van groot economisch belang voor Noord-Nederland en Flevoland. Ook voorziet de gemeenteraad een positief effect op de vitaliteit van het platteland en het terugdringen van stikstof en de CO2-uitstoot.

Groen licht voor woningbouw op locatie Dokter Jansencentrum

Zoals verwacht zette de gemeenteraad dinsdagavond het sein op groen voor woningbouw op de locatie van het Dokter Jansencentrum. Aan een motie van D66 en ONS om daar meer prioriteit te geven aan seniorenwoningen had de politiek op GroenLinks na geen behoefte.

De andere partijen zijn het met wethouder Uitdewilligen eens dat er voor die doelgroep genoeg ruimte is binnen het plan. Ze wijst op de mogelijke bouw van seniorenwoningen en woonvormen voor ouderen. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken voor de realisatie van een Knarrenhof.

Wim van Wegen van D66 wees op het belang voor de woningmarkt in de Noordoostpolder. Als ouderen verhuizen naar de nieuwe woonwijk, komen er ook weer huizen vrij voor jongeren en starters. Volgens de wethouder gaat dat ook nu al gebeuren. Ze wijst er ook op dat er ook voor jongeren woonruimte komt op de locatie Dokter Jansencentrum.

Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP zou graag zien dat een deel van het oude ziekenhuis op de een of andere manier terugkeert in het straatbeeld.

Online gemeenteraadsvergadering verloopt ‘buitengewoon goed’

De eerste online gemeenteraadsvergadering van de Noordoostpolder verliep dinsdagavond ‘buitengewoon goed’. Dat zei burgemeester Westmaas vlak voordat hij die historische videobijeenkomst afsloot. Daarna deelden verschillende raadsleden op de sociale media hetzelfde enthousiasme over het op afstand vergaderen in coronatijd.

Dik twee uur debatteerden de lokale politici over een agenda met vijftien punten. Dat deden ze vanuit keukens, woonkamers, kantoren, slaapkamers en andere vertrekken. Kijkers zagen boekenkasten, aquariums, foto’s van de kinderen, planten en gordijnen en bovenal raadsleden die opvallend makkelijk betoogden onder voorzitterschap van burgemeester Westmaas. Die zat in klein gezelschap wél in de raadszaal van het gemeentehuis.

Twee uur lang haperde de techniek niet of nauwelijks. Alleen bij Martin Mulder van ONS viel de verbinding even weg en af en toe moest iemand worden verzocht het geluid wat harder te zetten, maar buiten die kleine omissies werd de vergadering alleen onderbroken door een schorsing van vijf minuten. “Nemen we meteen even koffie…”, opperde Westmaas. De behoefte aan die pauzedronk verdwijnt ook bij een online vergadering blijkbaar niet.

Westmaas opende de vergadering met een korte overdenking over de tijd waarin de wereld is beland. “Gezondheid is niet vanzelfsprekend. Mooi dat de verworvenheden van de mooie techniek het mogelijk maken dat mensen toch een beetje bij elkaar zijn én dat wij kunnen vergaderen. Wordt het ooit weer als vanouds? Wie zal het zeggen”, aldus de burgemeester.

De videovergadering van dinsdag maakte in ieder geval duidelijk dat de politiek voorlopig ook op deze manier verder kan.

 

24 februari 2020

Gemeenteraad zet sein voor VO-campus op groen

De gemeenteraad maakt de komst van een VO-campus aan de Espelerlaan mogelijk. Hoe het scholencomplex er straks uitziet, moet de komende maanden blijken. Dan moet ook duidelijk zijn welke scholen en andere organisaties mee verhuizen.

De campus gaat in ieder geval onderdak bieden aan het Emelwerda College en de VariO-scholen. Mogelijk sluiten andere scholen zich nog aan bij de plannen en wellicht krijgen ook de bibliotheek en het cultuurbedrijf een plek op de campus, al moet de discussie daarover nog worden opgestart. “Ik moet er niet aan denken, die horen in het centrum”, gaf Rien van der Velde van de PvdA maandagavond al een voorzet, terwijl ONS juist wel een onderzoek naar de mogelijkheden wil.

Hoe groot de campus in oppervlaktes wordt, moet ook nog blijken. De scholen die nu achter het plan staan, hebben in ieder geval 12,296 vierkante meter nodig, maar de ambitie is om naar 15,500 vierkante meter te gaan. Mogelijk wordt het complex echter nog groter, meldde wethouder Wijnants op vragen van de SP. “We zitten in de onderzoekfase en moeten nog veel vragen beantwoorden”, aldus de wethouder, die daarmee verwarring zaaide bij de SP. Die had liever eerder willen horen dat het complex mogelijk nog groter wordt en stemde daarom tegen.

De andere partijen zijn op voorhand enthousiast. “Een prachtig voorstel omdat het uitgaat van gelijke kansen voor ieder kind”, aldus Van der Velde. Hylke Hekkenberg van GroenLinks spreekt zelfs van een ‘historisch moment’. “Alle polderbewoners hebben herinneringen aan de scholen en deze gebouwen worden nu gesloopt”, aldus de Kraggenburger, die vindt dat de campus straks energieneutraal moet zijn. “Kiezen we daar nu niet voor, dan moeten we dat later doen en zijn we duurder uit.”

Wijnants gaat de plannen verder uitwerken en komt in het najaar terug naar de gemeenteraad met een aantal varianten.

 

Gemeenteraad verder zonder raadsleden Lindenbergh en Swart

De gemeenteraad nam maandagavond afscheid van VVD-raadslid Ellen Lindenbergh. Zij verhuist vanwege ‘gelukkige persoonlijke omstandigheden’ naar Noord-Holland. Ook Jan Swart van de Politieke Unie was maandag voor het laatst aanwezig. De functie van gemeenteraadslid past minder goed bij hem dan vooraf gehoopt. Swart was twee jaar raadslid.

Lindenbergh heeft zeven jaren op haar conduitestaat staan, maar zij was al sinds 2007 actief binnen de VVD. Sinds 2018 was ze fractievoorzitter. “Met jou kun je ook lachen, je weet de politiek te relativeren, hoewel je het werk zeer serieus neemt”, sprak Rien van de Velde van de PvdA de afscheidswoorden namens de raad. Lindenbergh heeft nog steeds politieke ambities. Ze wil zich op termijn aanmelden bij de VVD in haar nieuwe woonplaats Zwaag.

Jan Swart was eerder onder meer voorzitter van Dorpbelang Tollebeek. Toen hij daarmee stopte, wachtte de Politieke Unie. “Je bent geen persberichtenstuurder, geen man die zich wil profileren”, stelde Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP bij het afscheid. “Maar eigenlijk ben je precies de man die wij hier nodig hebben: een man met een netwerk die buiten naar binnen haalt.”

Swart wordt opgevolgd door Jozé Deen. Jan Hofland is het nieuwe gemeenteraadslid namens de VVD.

 

3 februari 2020 (vervolg vergadering van 27 januari 2020)

Wel duidelijk signaal voor wethouder Wijnants en Simonse

Gemeenteraad schaart zich niet achter ‘motie van treurnis’

Dat de wethouders Wijnants en Simonse niet sterk optreden rond het afsluiten van de Franc is voor de gemeenteraad helder, maar een ‘motie van treurnis’ vinden de meeste partijen te ver gaan. D66, PvdA, ONS scharen zich wel achter de SP die van een ‘procedurele miskleun’ spreekt.

De komst van Koopman International maakt een afsluiting van de Franc noodzakelijk. Een procedurefout vertraagde afgelopen juni behandeling in de raad. Bij een recente commissievergadering bleek dat het plan nog steeds niet in kannen en kruiken is. Betrokken ondernemers kregen vlak voor die bijeenkomst nog informatie over een mogelijk nieuwe verkeerssituatie. De vergadering riep vooral veel vragen op bij de politiek.

“Een vertoning”, kijkt Tjitske Hoekstra van de SP terug, die het gevoel heeft dat tijdens de vergadering nog onderhandelingen plaats vonden. “College onwaardig”, stelt Rien van de Velde van de PvdA en ook D66’er Wim van Wegen toonde zich uiterst kritisch over de gang van zaken. Hij vraagt zich af of er geen verkeerde verwachtingen zijn gewekt bij ondernemers. Die dachten dat de afsluiting een plan op lange termijn was.

Wethouder Wijnants wijst erop dat de aanstaande afsluiting van de weg al in 2016 met ondernemers is besproken. Op basis van die gesprekken verwachtte de gemeente geen bezwaren. De betrokken ondernemers zeggen echter dat de indruk is gewekt dat de afsluiting pas over tien tot vijftien jaar zou spelen. Ze maakten daarom geen haast met een bezwaarprocedure.

Simonse en Wijnants erkennen dat het proces ‘niet de schoonheidsprijs verdient’, maar vinden een motie van treurnis overdreven. “Daardoor lijkt het alsof hier van alles mis gaat, maar Noordoostpolder is niet voor niets de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. Ik heb een enorme drive om ondernemers te helpen en betreur dat het in dit geval niet goed is gegaan”, zegt Wijnants.

Voor de coalitiepartijen zijn die woorden voldoende. “In de commissievergadering hebben we gezegd dat college en ondernemers weer om de tafel moeten gaan. Dat is gebeurd”, zegt Gerda Knijnenberg van de ChristenUnie-SGP bijvoorbeeld. “Ik heb een wethouder sorry horen zeggen en de ander dat het college  wil leren van dit proces. Dat is voor ons voldoende”, vindt ook Toon van Steen van de Politieke Unie. VVD’er Bouke Wielenga is kritischer, maar schaarde zich niet achter de oppositiepartijen. “Met deze discussie geeft de gemeenteraad een duidelijk signaal en wij hebben er vertrouwen in dat het college met een goede oplossing komt.”

Ook GroenLinks steunt de rest van de oppositie niet. Volgens fractievoorzitter Hekkenberg heeft de motie teveel ‘de smaak van een afrekencultuur’.

Gemeenteraad zet unaniem vraagtekens bij trap-op-trap-af principe

De gemeenteraad schaarde zich maandagavond unaniem achter een motie van de Politieke Unie over het trap-op-trap-af principe. Daarop baseert de Rijksoverheid de financiële bijdrages aan de gemeenten. “We krijgen steeds meer taken, zonder de daarbij behorende knaken”, vindt Toon van Steen van Politieke Unie.

De hoogte van de rijksbijdrage hangt sterk af van de uitgaven die de overheid doet. Hoe minder het Rijk investeert, hoe minder geld naar de gemeenten gaat. Omdat Den Haag momenteel volgens veel gemeenten op de portemonnee blijft zitten, krijgen zij dus minder geld. Daardoor zijn er onder meer tekorten op de Jeugdzorg ontstaan en moeten veel gemeenten stevig bezuinigen.

Eerder trokken Almelo en Montferland al aan de bel. Ze willen net als Noordoostpolder dat het Rijk kijkt naar de negatieve gevolgen van het gewraakte principe.

 

27 januari 2020

Toekomst sociaal domein leidt nu al tot lange discussie

Wethouder Uitdewilligen moet niet twee maar vier scenario’s uitwerken over de toekomst van het sociaal domein. Dat dwong de gemeenteraad maandagavond na een lange vergadering af. Noordoostpolder stevent net zoals veel gemeenten af op een miljoenentekort op bijvoorbeeld Jeugdzorg en wmo.

Sinds de landelijke overheid de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten neerlegde, kampen die met oplopende tekorten. In de Noordoostpolder kan dat bedrag oplopen tot meer dan drie miljoen euro. Bovendien is onduidelijk hoeveel het Rijk de komende jaren bijdraagt. Volgens Uitdewilligen is daarom een discussie nodig over de toekomst. “Zes jaar geleden kwam één op de twintig kinderen in aanraking met Jeugdzorg, dat is nu één op de negen. We moeten ons afvragen wat onder Jeugdzorg, onderwijs of opvoeding hoort.”

Uitdewilligen wilde daarom twee scenario’s waarin wordt bezuinigd uitwerken. De gemeenteraad vindt echter dat ze ook aan de slag  moet met twee andere visies, waarbij de huidige situatie ongewijzigd blijft of waarin het mes heel stevig in de zorg wordt gezet. Volgens de wethouder zijn die scenario’s niet realistisch. Op het CDA na vindt de hele gemeenteraad echter dat die toch uitgewerkt moeten worden om goede keuzes te kunnen maken.

Een motie van de SP haalde het niet. Die partij wilde bij de discussie ook komende grote projecten op andere beleidsterrein betrekken, zoals de scholencampus en de toekomst van het zwembad.

Gemeenteraad kiest voor ‘eerlijke en rechtvaardige’ afvalinzameling

Polderbewoners die afval goed scheiden zijn straks goedkoper uit. De gemeenteraad koos maandagavond voor een systeem waarbij inwoners per keer dat zij de container voor restafval aan de straat zetten gaan betalen. Hoe vaker ze dat doen, hoe duurder ze uiteindelijk uit zijn.

Volgens wethouder Simonse is dat een ‘eerlijk en rechtvaardig’ systeem omdat het goed gedrag beloont. Zonder slag of stoot kwam het voorstel echter niet door de gemeenteraad. ONS, SP, twee leden van de PU en twee leden van de VVD stemden tegen. Ze zijn er niet zeker van of het ‘recycle-tarief’ de hoeveelheid restafval gaat verminderen. Ook zouden ze liever andere systemen onderzoeken.

De andere partijen zien net als Simonse de heilzame werking van de nieuwe afvalinzameling. Die moet zorgen dat polderbewoners in 2025 jaarlijks nog maar 60 kilo restafval inleveren. Momenteel is dat nog 140 kilo en in 2015 lag dat gewicht zelfs nog op 240 kilo. Simonse stelt dat alleen het nieuwe systeem de berg restafval al terug brengt tot 90 kilo. Betere voorlichting en andere maatregelen moeten de rest doen.

Met een krappe meerderheid nam de gemeenteraad ook een motie van ChristenUnie-SGP en GroenLinks aan. Daarin spreken de partijen de ambitie uit dat inwoners in 2030 nog maar dertig kilo restafval produceren.

PvdA wil actie tegen krapte op woningmarkt

De PvdA wil dat de gemeente wat doet tegen de krapte op de woningmarkt. Volgens de socialisten is het probleem in de Noordoostpolder groter dan in de rest van Nederland. “Steeds vaker kopen investeerders woningen en dat heeft een prijsopdrijvend effect”, vindt Rien van der Velde.

Een woonplicht voor kopers zou volgens hem een oplossing kunnen zijn, maar wethouder Marjan Uitdewilligen vindt zo’n maatregel te ver gaan. Volgens haar zijn er nog steeds voldoende woningen te koop in de Noordoostpolder, ook in de prijsklasse tot 200.000 euro.

Zij roept vooral jongeren op om zich in ieder geval op tijd in te schrijven voor een huurwoning. Teveel mensen wachten daarmee tot ze echt een woning nodig hebben, vindt de wethouder. “En dan loop je de kans dat je twee jaar moet wachten op een huis. De wachttijden voor een huurwoning stijgen.”

‘Uitstel verbreding N50 onacceptabel’

Noordoostpolder probeert samen met andere gemeenten en Flevoland en Overijssel vertraging van de verbreding van de N50 te voorkomen. Dat antwoordde wethouder Simonse maandagavond in de gemeenteraad op vragen van ChristenUnie-SGP.

Volgens raadslid Knijnenberg is uitstel ‘onacceptabel’. Ze wijst op het grote aantal ongelukken en slachtoffers op de weg.

Rijkswaterstaat meldde vorig jaar nog dat de werkzaamheden eerder zouden worden uitgevoerd, maar heeft omwonenden geïnformeerd dat er nu juist vertraging is vanwege de discussie rond stikstof. Woensdagavond is daarover ook een informatiebijeenkomst in Kampen.

Simonse betreurt het mogelijke uitstel ‘enorm’. Hij zet zich met vijf collega’s van andere gemeenten en de Gedeputeerden van Flevoland en Overijssel in om de vertraging tegen te gaan.

 

16 december 2019

Wachttijd sociaal team moet omlaag

Gemeente Noordoostpolder moet het komende half jaar de wachttijd voor het sociaal team omlaag brengen. De gemeenteraad nam maandagavond unaniem een motie van VVD en SP aan.

Inwoners met een hulpvraag voor jeugdhulp moeten nu soms negen weken wachten op ondersteuning. De wettelijke norm daarvoor is zes weken. Volgens wethouder Uitdewilligen wordt al actie genomen om de wachttijden omlaag te brengen. Ze verwacht daarom dat ze komend jaar aan de vraag van de gemeenteraad kan voldoen.

Politieke Unie en ChristenUnie-SGP vonden de motie eigenlijk niet ver genoeg gaan. Ze vinden dat de wachttijden voor het hele sociale domein omlaag moeten.

Gemeente subsidieert geen auto voor Samen Zijn We Er Voor Elkaar

Gemeente Noordoostpolder draagt definitief niet bij aan een nieuwe auto voor de Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar. Een motie van GroenLinks en ONS kreeg maandagavond net niet voldoende steun in de gemeenteraad.

Beide partijen wijzen op het goede werk van de stichting. Die voorziet zeker tachtig gezinnen van voedselpakketten. Ook voor andere activiteiten is veel animo. Zo waren onlangs vijftig tot zestig kinderen aanwezig bij een Sinterklaasviering. “Treurig dat zoveel ouders hun kinderen geen cadeau konden geven, maar het toont wel het belang van deze stichting”, vindt Martin Mulder van ONS.

Voor het rondbrengen van de pakketten gebruikt de stichting een bestelauto. Omdat die hard aan vervanging toe is, klopte de stichting voor tienduizend euro aan bij de gemeente. Die subsidieert echter alleen de Voedselbank. “Daar kan iedereen tot een bepaalde inkomensgrens terecht. Het komt hard over, maar ik hou me aan de richtlijnen”, zegt wethouder Uitdewilligen, die daarmee ‘de behoefte niet ontkent’.

Uiteindelijk is een meerderheid van de partijen het met haar eens. D66 wijst ook op een mogelijke precedentwerking: er zijn meer organisaties die zich inzetten voor armeren die ook geen subsidie krijgen. Collegepartij ChristenUnie-SGP stemde wel voor de motie. “Het is een keuze tussen het hart en de regels en wij kiezen met het hart”, aldus raadslid Mahmoud.

Sluiting consultatiebureau heeft geen effect op de vaccinatiegraad

Sluiting van consultatiebureaus in Creil, Ens, Marknesse en Tollebeek heeft geen invloed op de vaccinatiegraad van polderkinderen. Dat antwoordt wethouder Uitdewilligen op vragen van de SP. Volgens haar blijkt dat uit de ervaringen van zes jaar terug toen ook een aantal consultatiebureaus werden gesloten.

Per 1 januari sluiten ook de bureaus in Creil, Ens, Marknesse en Tollebeek. Dat komt de leefbaarheid in de dorpen niet ten goede, vinden CDA en ChristenUnie-SGP. Ze wijzen erop dat jonge ouders minder mogelijkheden tot ‘ontmoeting’ hebben. Daarom dienden ze maandagavond in de gemeenteraad een motie in.

Die werd niet in stemming gebracht, omdat Uitdewilligen toezegde een gesprek met Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de verschillende Dorspbelangen aan te knopen. Niet met als doel om de sluiting van de consultatiebureaus terug te draaien, maar om te kijken of er toch ontmoetingen in de eigen dorp mogelijk zijn.

Geen weg terug voor biomassacentrale

De PvdA probeerde maandagavond tevergeefs een stokje te steken voor de komst van een glastuinbouwbedrijf met een biomassacentrale aan de Nieuwlandseweg. De socialisten wilden eerst afwachten wat de effecten op het milieu en het klimaat zijn. Alleen SP en GroenLinks stemden ook tegen.

Eerder dit jaar had de gemeenteraad geen bezwaar tegen de komst van het bedrijf. “Wij balen ervan dat we toen instemden”, zegt Rien van der Velde van de PvdA nu. Volgens hem ziet de wereld er nu anders uit. Recent komen biomassacentrales negatief in het nieuws omdat ze een ‘ecologische ramp’ zouden vormen.

Volgens wethouder Haagsma zou het ‘schuren met het betrouwbaar bestuur’ om de komst van het bedrijf alsnog te blokkeren. D66’er Wim van Wegen vindt dat de bezwaren van de PvdA ‘puur voor de bühne’ zijn. “U heeft juridisch geen poot om op te staan, en dat weet u zelf ook wel”, bitste hij tegen Van der Velde.

ChristenUnie-SGP riep Haagsma op om nog eens goed naar de verkeersveiligheid in de bedrijfsomgeving te kijken. Vooral omdat daar veel fietsverkeer is.

Polderpolitiek wil Urker collega’s jaarlijks ontmoeten

Als het aan de gemeenteraad van Noordoostpolder ligt, komt er jaarlijks een Noordoostpolder-Urk Dag op de kalender. Dat moet een dag zijn waarop raadsleden van beide gemeenten elkaar ontmoeten.

De gemeenteraad van Noordoostpolder nam maandagavond unaniem een motie van D66, ChristenUnie-SGP en de SP aan. ‘Aardappel met vis, samen aan de dis’, luidt de titel van die oproep. Volgens indiener Wim van Wegen (D66) kunnen beide gemeentes nog beter samenwerken en is het belangrijk dat de politiek regelmatig ‘bij elkaar over de vloer komt’.

Kwestie rond uitgifte hulpmiddelen nog niet opgelost

Wethouders van Dronten, Urk en de Noordoostpolder bespreken in januari weer de problemen rond de uitleen van de hulpmiddelen. De drie gemeenten willen in zee met Welzorg, maar die organisatie kibbelt met voorganger Hulpmiddelencentrum over de waarde van al uitgegeven hulpmiddelen. Een externe partij moet de waarde van de uitgegeven hulpmiddelen nu vaststellen, zegt wethouder Marian Uitdewilligen.

Zij moest maandag tijdens de gemeenteraad op verzoek van de PvdA de gang van zaken nog eens uitleggen. De gemeenten meldden in een persbericht dat Welzorg de uitgifte van hulpmiddelen zou overnemen, maar moesten daar niet veel later op terugkomen. “We publiceerden op vrijdag 29 december het persbericht, omdat de overname op maandag 2 december zou ingaan. Inwoners moesten weten waar ze aan toe waren”, stelt Uitdewilligen. Bovendien was het Hulpmiddelencentrum volgens haar op een kleinigheid na akkoord met de voorwaarden.

In het weekeinde bleek die kleinigheid toch groter dan gedacht. Ondanks koortsachtig overleg kwam er geen akkoord. Hulpmiddelencentrum en Welzorg hebben andere gedachten over de waarde van de al uitgegeven hulpmiddelen. De partijen zitten nog steeds niet op één lijn. “Het Hulpmiddelencentrum stelt de eigen financiële positie boven het belang van de inwoners”, zegt Uitdewilligen daarover.

De gemeenten willen van het Hulpmiddelencentrum af omdat veel inwoners klagen over de dienstverlening. Als de onenigheid over de waarde aanhoudt, zitten ze tot eind 2020 vast aan het huidige contract. Volgens Uitdewilligen houden de gemeentes de vinger wel nadrukkelijk aan de pols. “Als het Hulpmiddelencentrum hulpmiddelen niet snel kan leveren, gaan we naar een andere partij”, aldus de wethouder, die een aantal schrijnende situaties kent. Ze noemde als voorbeeld een polderbewoner die al vier maanden niet buiten komt vanwege een defecte rolstoel.

 

11 november 2019

Gemeenteraad ziet wolken aan de horizon

Met de tegenstem van de SP stemde de gemeenteraad maandagavond in met Programmabegroting 2020-2023. In tegensteling tot veel andere gemeenten staat de Noordoostpolder er financieel goed voor. Financieel wethouder Wijnants is dan ook ‘trots’ op de cijfers die het college presenteert.

De gemeenteraad heeft daar ook waardering voor, maar ziet aan de horizon ook wolken opdoemen. Die zijn elders in het land voorlopig donkerder dan in de polder. Toch nam de gemeenteraad een motie van VVD, ChristenUnie-SGP en ONS aan, waarin de partijen nogmaals vragen om een ‘meerjarenperspectief’. Daarin moet het college grote investeringen opsommen die de komende jaren wachten. De SP had het meerjarenperspectief al eerder willen zien en stemde daarom tegen de begroting.

“We moeten kritisch kijken naar wat we kunnen en wat we willen”, vindt ook Toon van Steen van de Politieke Unie met het oog op het mogelijke zwaardere weer, terwijl Hylke Hekkenberg van GroenLinks daar voor zichzelf al een antwoord op heeft. “Wij kiezen altijd voor de lange termijn. Energietransitie gaat voor een nieuw Bosbad, biodiversiteit gaat voor onderhoudsarm groen”, geeft Hekkenberg voorbeelden.

De VVD vindt het ‘erg frustrerend’ dat de Afvalstoffenheffing flink omhoog gaat. “Daarmee wordt de burger gestraft die zijn afval steeds beter scheidt”, aldus Jasper van Os, die toch ‘schoorvoetend’ akkoord gaat met de verhoging.

‘Verkeerspsycholoog’ aan de slag op de N50

Als het aan wethouder Simonse ligt, gaat een verkeerspsycholoog het gedrag van weggebruikers op de N50 analyseren. Simonse heeft daarover al contact gehad met Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en collega-wethouders op Urk en in Dronten. Die waren volgens Simonse enthousiast over zijn idee.

Hij meldde dat maandagmiddag in de gemeenteraad, waarin het CDA een pleidooi hield voor matrixborden die de veiligheid op de beruchte weg tussen Hattemerbroek en Emmeloord moeten verbeteren. Na het betoog van Simonse haalde de partij een motie van tafel. Volgens Simonse moet de verkeerspsycholoog bijvoorbeeld onderzoeken hoe weggebruikers reageren op borden en verkeerssituaties. Aan de hand daarvan kunnen maatregelen worden genomen.

Wethouder Wijnants doorstaat Motie van Wantrouwen

ONS en SP zegden maandagmiddag het politieke vertrouwen in financieel wethouder Hans Wijnants op, maar ze vonden verder geen medestanders. De VVD’er struikelt daarom niet over het debacle rond het ondernemersplatform NOPLINC, waarin de Noordoostpolder 110.000 euro investeerde.

Onlangs trokken de initiatiefnemers de stekker uit de site. ONS en SP stelden daarover vragen en vonden de antwoorden van Wijnants onder de maat. “Onacceptabel dat zo met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen”, vindt Sacha Werkman van ONS, die vindt dat Wijnants veel te weinig heeft gedaan om het fiasco te voorkomen.

In een reactie toonde de wethouder zich feller dan in zijn eerste betoog. “Ik baal als een stekker. Iets waaraan we met z’n allen met veel enthousiasme zijn begonnen, is niet geworden wat we hadden verwacht. Doodzonde dat daarmee gemeenschapsgeld is gemoeid”, aldus Wijnants. Overigens probeert hij wel 10.000 euro terug te vorderen. Dat bedrag is vorig jaar nog geïnvesteerd in een poging om een mislukking te voorkomen.

De andere partijen zijn ook kritisch over het proces rondom NOPLINC, maar zien daarin geen reden om Wijnants weg te sturen. “We zijn tevreden over zijn functioneren in de afgelopen vijf jaar”, zegt Rien van der Velde van oppositiepartij PvdA bijvoorbeeld. “Deze motie van wantrouwen is een te zwaar middel: gele kaart en doorspelen”, vindt Wim van Wegen van D66. Ook GroenLinks ‘distantieert’ zich van de motie van wantrouwen.

VVD: meld trouwstoet aan bij de gemeente

De VVD wil dat polderbewoners die in het huwelijksbootje stappen bij de gemeente melden dat ze rond de ceremonie in een stoet door de polder rijden. Volgens raadslid Jasper van Os leidt zo’n stoet soms tot overlast.

Toeterende ‘dure’ auto’s met vlaggen uit het raam, die zich niet aan de regels houden en zeker niet aan de verkeersregels. Dat is het beeld dat Van Os onlangs zag. Dergelijke signalen hebben het college overigens niet bereikt, antwoordde burgemeester Westmaas.

Hij is het met Van Os eens dat trouwlustigen en aanhang zich aan de regels moeten houden. Westmaas neemt de suggestie van de VVD mee om een extra vraag toe te voegen aan het formulier dat stelletjes moeten invullen bij de gemeente. Daarmee kunnen ze dan aangeven of ze met een stoet gaan rijden.

 

14 oktober 2019

Plotselinge vertrek burgemeester blijft vooral een ‘enorm groot raadsel’

“Het blijft een enorm groot raadsel”, concludeerde Bert Jan Aling van ONS na bijna zes uur vergaderen over het plotselinge vertrek van Harald Bouman als burgemeester van de Noordoostpolder. Daaruit blijkt vooral dat de communicatie tussen de voormalig burgemeester en zijn directe werkomgeving stroef was. Gesprekken over de verschillen in bestuurscultuur die Bouman ervaarde, zijn er volgens het college nauwelijks geweest.

Of die verschillende visies de enige reden zijn voor het opstappen van Bouman, is na maandagavond niet duidelijk. Meer dan de helft van de vergadering was achter gesloten deuren. De raadsleden kregen maandagmiddag een memo over vermeend ongewenst gedrag van Bouman, maar besloten dat ze die niet in het openbaar wilden bespreken. Tot onvrede van enkele mensen op de publieke tribune. “Stop toch met deze onzin, we leven in een democratie”, klonk het luid en duidelijk.

Na het debat stemde een meerderheid (ONS, SP en PvdA zijn tegen) echter voor een motie die de geheimzinnigheid verder bezegelt. “We doen verder geen mededelingen over deze memo. Bescherming van personen weegt zwaarder dan transparantie, hoezeer we ook beseffen dat inwoners veel vragen hebben”, lichtte Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP de motie toe.

Wél openbaar was de discussie over de verschillen in bestuurscultuur, die volgens Bouman de enige reden voor zijn vertrek zijn. Wethouder Uitdewilligen erkende namens het college dat Bouman een andere visie had dan de rest van het college. “Hij maakte wel eens opmerkingen over een ambtenarencultuur of wethouderscultuur, maar als we vroegen waarop hij dat baseerde kwam er geen antwoord. Concrete voorstellen voor veranderingen kwamen er niet. Het gesprek is eigenlijk nooit op gang gekomen.”

De wethouder beaamt de stelling van SP’er Hoekstra dat er ‘onderling te weinig contact was om de dialoog te voeren’. Volgens Uitdewilligen waren de verschillen in goede gesprekken mogelijk best te dichten. “En wij hebben dat gesprek meerdere malen proberen te voeren”, bezwoer ze nog eens. Signalen over een onwerkbare situatie tussen de burgemeester en de directie, heeft ze nooit bespeurd. Verhalen dat ambtenaren de dienst uitmaken in het gemeentehuis, herkent ze niet.

Uitdewilligen hoopt dat een waarnemend burgemeester iemand ‘met een frisse blik is’ die de gang van zaken analyseert en daaruit lessen voor de polder trekt. Een motie met zo’n strekking van ONS, SP en PvdA haalden het maandagavond niet, maar de partijen brengen het belang van zo’n onderzoek vandaag wel onder de aandacht van de Commissaris van de Koning Verbeek. Die moet de tijdelijke burgemeester een opdracht meegeven.

Wat rest is een zaak zonder winnaars, concludeerde de VVD maandag. En een gemeente die binnen een jaar alweer zonder een burgemeester zit. “Een man met energie voor twee, die meteen overal een mening over had. Hij had eerst achterover moeten hangen en de geur van de polder opsnuiven”, blikte CDA’er Goos terug op de periode Bouman. Hij zag een burgemeester die het ‘naar buiten toe’ goed deed, maar intern ‘geen verbinder’ was. D66 zag wat dat betreft ook een man met twee gezichten. De SP voelde zich juist ‘gehoord’ door Bouman. “Vergeet niet dat we vanavond meer één kant van het verhaal horen. We hebben meer verhalen dan feiten gehoord”, stelde fractievoorzitter Hoekstra.

Van Dijk van ChristenUnie-SGP vindt het daarom jammer dat Bouman ontslag nam. De gemeenteraad kan hem daardoor niet bevragen. “In gesprek blijven met elkaar is belangrijk, en dat heeft de burgemeester niet gedaan”, concludeerde Van Dijk.

 

23 september 2019

‘Symbool van eenheid’ niet te koop

De gemeente Noordoostpolder zet geen ‘te koop’-bord bij de Poldertoren. Een meerderheid van de partijen vindt dat het ‘belangrijkste gebouw van de polder’ in eigen bezit moet blijven. Ze willen wel een onderzoek naar mogelijke verhuur van de onderste zes verdiepingen. Volgens wethouder Haagsma is daar momenteel vraag naar.

“We moeten het ijzer smeden nu het heet is”, aldus Haagsma. Dat VVD, SP, ONS en D66 eventueel tot verkoop willen overgaan, stuit hem tegen de borst. Hij vindt de jaarlijkse 50.000 euro aan onderhoudskosten en nu ruim 360.000 euro voor groot onderhoud geen probleem. “De Poldertoren is een symbool van eenheid die nu een extra APK krijgt.”

De metaforen voor de toren rolden maandagavond makkelijk uit de monden van de gemeenteraadsleden. “Het belangrijkste gebouw van de polder”, vindt Bouke Wielenga van de VVD. Mede namens de VVD, SP, ONS en D66 ageerde hij maandag tegen het collegevoorstel. De partijen willen de huidige situatie maximaal vijf jaar behouden en pas nadenken over de toekomst als er interessante mogelijkheden langskomen. Ze wijzen, met de geschiedenis in het achterhoofd, op de risico’s van verhuur. Die willen ze tijdens het groot onderhoud beter in kaart brengen.

Bovendien zijn de vier geen principieel tegenstander van verkoop. “Waarom wordt daar zo spastisch op gereageerd: alsof we de toren dan verkwanselen. Je kunt toch voorwaarden stellen?”, vindt Wim van Wegen van D66. “Je moet er toch niet aan denken dat de toren in handen van het kapitaal komt?”, antwoordde Rien van der Velde van de PvdA. De Politieke Unie is geen tegenstander van verkoop, maar schaarde zich wel achter het collegevoorstel.

Gemeenteraad wil ‘enorme overlast’ lachgas aanpakken

De gemeente Noordoostpolder moet het gebruik van lachgas terugdringen. Een meerderheid van de gemeenteraad is het eens met ChristenUnie-SGP en Politieke Unie dat de overlast in de polder enorm is en dat het probleem wordt onderschat.

De twee partijen dienden maandagavond samen een motie in. Daarin pleiten ze voor een uitgebreide voorlichtingscampagne en een verbod op lachgasgebruik bij evenementen en festivals. Daarnaast moet het worden opgenomen in de APV. Volgend jaar moet blijken of de voorgestelde maatregelen werken.

VVD, SP, PvdA, GroenLinks en D66 schaarden zich niet achter de motie. “Het probleem van drugsgebruik is vele malen groter”, zegt Denise van Sluijs van de SP. GroenLinks ziet liever een integrale aanpak waarbij ook tegen drank en drugs wordt gestreden.

Volgens ChristenUnie-SGP en Politieke Unie is dit echter het moment om lachgas aan te pakken. Ze wijzen onder meer op de overlast in het centrum van Emmeloord. “Bovendien neemt het gevaar is het verkeer toe. Dit weekeinde zag ik nog een autobestuurder met zo’n lachgasballon. Die reed daarna zo weer de weg op”, vertelt Gerda Knijnenberg van ChristenUnie-SGP.

Wethouder Uitdewilligen raadde de motie overigens af. Net als burgemeester Bouman wijst ze erop dat de politie ook nu al kan optreden. Eigenlijk moet lachgas onder de opiumwet vallen, stelt Uitdewilligen die de overlast wel erkent. “Dan kun je de verkoop namelijk verbieden.”

 

8 juli 2019

Onderscheiden Berthoo Lammers verlaat tijdelijk de raad

Berthoo Lammers verlaat tijdelijk de gemeenteraad. Volgens de fractievoorzitter van ONS is dat nodig vanwege zijn ‘fysieke gesteldheid’, waarvoor hij de komende periode al zijn energie nodig heeft. “De tijd zal leren of ik mijn passie voor politiek in de toekomst weer kan uitdragen”, aldus Lammers.

Vlak voor de gemeenteraad werd hij onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In een korte toespraak wees Lammers op de veranderingen binnen de gemeenteraad. De tijd waarin coalitie tegenover oppositie stond, zijn volgens hem voorbij. Hij riep de politiek op tot een visie over hoe de polder er over tien jaar moet uitzien.

Lammers wordt vervangen door Martin Mulder. Ook een nieuw gezicht in de gemeentepolitiek is Hilde Versprille van de ChristenUnie-SGP. Zij is daarmee het jongste burgerraadslid van Nederland.

Wethouder Haagsma na onrust in Bant:

‘Volgende keer zitten we anders in de wedstrijd’

Wethouder Haagsma snapt de onrust in Bant over de komst van mestsilo’s van het bedrijf Gromes-Plender, maar volgens hem stelden drie gemeentelijke afdelingen vast dat de mestsilo’s vergunbaar zijn. Dat antwoordde Haagsma maandagavond op vragen van de voltallige gemeenteraad.

Volgens de wethouder heeft de gemeenteraad daar met het aannemen van een bestemmingsplanwijziging in 2012 indirect mee ingestemd. Ook inwoners maakten toen geen bezwaar. Desondanks erkent Haagsma dat de communicatie met bewoners anders had gekund. “Ik heb afgelopen dinsdag met Dorpsbelangen rond de tafel gezeten. Dat was een goed gesprek dat beter vooraf had kunnen plaatsvinden.”

De wethouder vindt de snelheid van handelen de keerzijde van een zogenoemde flitsvergunning. Daarbij krijgt een bedrijf ‘dat de zaken op orde heeft’ snel een vergunning. “Normaal gesproken wordt er gesteld dat het bij de gemeente altijd zo lang duurt…”, zegt Haagsma.  “’s Ochtends liepen er schapen, ’s middags de shovels. Is dat niet te snel?”, vindt Rien van de Velde van de PvdA echter en ook andere partijen plaatsten vraagtekens bij de snelheid en vooral de communicatie.

Volgens Haagsma heeft de gemeente het bedrijf gevraagd om omwonenden in te lichten, maar is dat niet op al te grote schaal gebeurd. “Is dat dan niet de taak van de gemeente?”, vraagt Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP zich af. “Als je ziet hoeveel onrust dit veroorzaakt, zou het raar zijn als ik niet zou zeggen dat we een volgende keer anders in de wedstrijd gaan zitten”, antwoordt Haagsma.

Hij ziet in de Banter kwestie geen reden om de flitsvergunningen ter discussie te stellen. “Ik heb tot voor kort van geen enkele partij een waarschuwend vingertje gezien”, aldus de wethouder.

Gemeente verkoopt aandelen Enexis niet

De gemeente Noordoostpolder verkoopt haar aandelen in netwerkbedrijf Enexis voorlopig niet. Volgens een meerderheid van de raadsleden zou het gezien het hoge rendement zonde zijn om de aandelen nu van de hand te doen.

Daarmee kregen de ChristenUnie-SGP en de SP onvoldoende steun voor een motie. De partijen vinden dat de gemeente de aandelen moet verkopen, omdat Enexis niet meer in de Noordoostpolder actief is. Ze wijzen erop dat gemeenten geen aandelen mogen kopen van bedrijven die niet binnen de eigen grenzen opereren.

In de wet staat echter niet dat gemeenten aandelen moeten verkopen, wanneer na aankoop van aandelen een bedrijf vertrekt. Wethouder Wijnants wijst erop dat de aandelen een hoog rendement, 26.000 euro per jaar, opleveren. De meeste partijen zijn daarvoor gevoelig. GroenLinks opperde wel om de aandelen te ruilen met een gemeente die nu aandelen van Liander heeft. Dat is het huidige netwerkbedrijf in de Noordoostpolder.

Noordoostpolder stelt een kerkenvisie op

De gemeente Noordoostpolder gaat de komende jaren een kerkenvisie opstellen. Die moet richting geven aan de toekomst van de kerkgebouwen in de polder. De gemeenteraad schaarde zich achter een motie van D66 en ChristenUnie-SGP.

Voor het opstellen van een lokale kerkenvisie is geld beschikbaar van de landelijke overheid. Daarmee kan de gemeente een visie opstellen met aandacht voor behoud en eventuele herbestemming van het religieuze erfgoed. Dat gebeurt samen met kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen.

Ook GroenLinks kreeg maandagavond voldoende steun voor een motie. Die partij wilde circulaire economie als ‘extra ambitie’ opnemen in de economische plannen van de Noordoostpolder.

Biertje drinken na gemeenteraad blijft mogelijk

Raadsleden mogen na de gemeenteraadsvergadering een biertje of wijntje blijven drinken. Een motie voor ‘alcoholvrij vergaderen’ van de SP redde het niet. Alleen ChristenUnie-SGP en GroenLinks-raadslid Schrijver waren het met de socialisten eens.

“We hebben een voorbeeldfunctie”, vindt Tjitske Hoekstra. Zij vindt het vreemd dat de Noordoostpolder geen coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wil, maar niet moeilijk doet over alcohol. “Terwijl dat een verdovend middel is. Wat is het verschil met een joint uitdelen na afloop van de gemeenteraad?”

De meeste andere partijen vinden het echter de eigen verantwoordelijkheid van een raadslid als die na afloop alcohol wil nuttigen. Sjoerd de Boer van de SGP-ChristenUnie wees er nog op dat politici ook buiten het stadhuis roken. Dat past ook niet bij de voorbeeldfunctie. Uiteindelijk was zijn fractie het echter toch met de SP eens.

 

3 juni 2019

Impact ‘PAS-uitspraak’ nog niet duidelijk

De impact voor de Noordoostpolder van een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nog niet duidelijk, maar zorgen zijn er wel. Dat antwoordde wethouder Haagsma maandag op vragen van de Politieke Unie.

Volgens die partij is er veel onrust ontstaan over een uitspraak van de Raad van State. Die zette vorige week een streep door het PAS als basis voor toestemming voor ‘activiteiten’. Bedrijven kregen die de afgelopen jaren vooruitlopend op positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden. Door de uitspraak moeten agrariërs bijvoorbeeld een vergunning aanvragen voor bemesten en beweiden.

Haagsma vindt het te vroeg om uitspraken te doen over de gevolgen voor de Noordoostpolder. Wel wijst hij er op dat al afgegeven vergunningen geldig blijven.

‘Duurzaamheid’ mag inkomensverschillen niet vergroten

Duurzame maatregelen en de energietransitie gaan de inkomensverschillen in de Noordoostpolder niet vergroten. Die toezegging deed wethouder Anjo Simonse maandagavond aan de gemeenteraad.

Daarmee maakte hij volgens een meerderheid van de politiek een amendement van PvdA en SP overbodig. Die partijen wilden schriftelijk vastleggen dat kwetsbare groepen niet de dupe worden van de energietransitie.

Volgens Simonse is dat op ‘een hoger level gewaarborgd’, omdat in het coalitieakkoord staat dat de financiële verschillen tussen polderbewoners niet mogen groeien. “Voor kwetsbare groepen kunnen de maatregelen juist wel eens positief uitpakken, omdat de netto woonlasten uiteindelijk afnemen”, hield de wethouder PvdA en SP voor.

“Wij willen een belangrijk signaal afgeven dat we dit verrekte serieus nemen: we houden de coalitie aan deze toezegging van de wethouder”, aldus PvdA-fractievoorzitter Van der Velde. Hij zei dat hij de behandeling van het Uitwerkingsprogramma Duurzaamheid 2019. Daarin beschrijft het college de duurzame maatregelen voor dit jaar.

Een gemeentelijke zonneweide maakte daarvan in ieder geval geen onderdeel uit. Tot teleurstelling van GroenLinks is er volgens het college geen goede en financieel haalbare locatie beschikbaar. Wel komt er bijvoorbeeld een onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof.

Gemeente mag ‘hoogwaardig meubilair’ aanschaffen

De gemeenteraad vindt het prima dat de gemeente 170.000 euro investeert in ‘hoogwaardig meubilair’. ONS zette maandag nog vraagtekens bij de noodzaak van de aanschaf, maar trok na uitleg van burgemeester Bouman een aangekondigd amendement weer in.

Volgens de burgemeester betekent hoogwaardig niet dat de gemeente ‘het meest luxe van het luxe’ gaat aanschaffen. “We krijgen geen fluwelen sofa’s, maar werkruimtes waarin medewerkers afgesloten van de open ruimtes kunnen werken of overleggen”, aldus Bouman. Die deed ONS wel de toezegging zuinig op de portemonnee te zijn bij de aankopen.

De gemeenteraad gaat ook akkoord met het opknappen van de telefoniekamer van het klant contact centrum.

 

6 mei 2019

Inwoners mogen toch meepraten over toekomst Bosbad

Inwoners van de Noordoostpolder mogen zich dit jaar buigen over de toekomst van het Bosbad. Die toezegging deed wethouder Haagsma maandagavond op sterk aandringen van de SP die daarbij steun kreeg van andere partijen.

Haagsma vond eerder dat praten met betrokkenen voldoende was. Hij sprak volgens hem met veel partijen over de opknapbeurt die de zwemaccommodatie moet krijgen. Daaruit kwamen twee mogelijke scenario’s naar voren: een kleine beurt of een grotere beurt die het Bosbad aantrekkelijker moet maken.

Onderdeel van de laatste optie is een nieuwe zwemzaal met een multifunctioneel bad, een beweegbare bodem en een apart peuterbad. Haagsma wilde beide scenario’s verder uitwerken en rond de zomer voorleggen aan de gemeenteraad.

De SP ziet liever dat bewoners kunnen meedenken over het zwembad, ook als ze daarvan nu niet veel gebruikmaken. Meerdere partijen bleken dat min of meer met de SP eens. Haagsma gaat daarom de scenario’s wel verder uitwerken, maar legt de plannen ook in de week bij de bevolking.

Linda Verduin neemt plaats Henri van Ulsen in

Burgemeester Bouman installeerde maandagavond Linda Verduin als nieuw gemeenteraadslid voor de VVD. De inwoonster van Emmeloord neemt de plaats in van partijgenoot Henri van Ulsen. Die vertrekt naar de provinciale staten.

Van Ulsen is tien jaar bij de plaatselijke politiek betrokken, waarvan het laatste jaar als gemeenteraadslid. De ambtelijke organisatie herinnert hem vooral als ‘de man van de piketpaaltjes’, aldus Bouman. Van Ulsen toonde in een korte afscheidsrede het piketpaaltje dat hij daarom ooit overhandigd kreeg. Die neemt hij mee naar de provincie, waar hij zich ook voor de Noordoostpolder wil inzetten.

De gemeenteraad nam maandag ook afscheid van plaatsvervangend raadsgriffier Dennie Kattenberg. Zij verkast naar de gemeente Epe waar ze raadsgriffier wordt.

Noordoostpolder moet ‘dementievriendelijk’ worden

De gemeente begint de campagne ‘Samen maken we Noordoostpolder dementievriendelijk’. Daarvoor nam de gemeenteraad een motie van het CDA aan. Maayolein Goelema van die partij wijst erop dat in de toekomst een op de vijf Nederlanders dementie krijgt en dat de samenleving zich daarop moet voorbereiden.

De campagne moet inwoners handvaten geven over hoe ze met dementerenden kunnen omgaan. Die stuiten, net als hun partners of mantelzorgers, nu op veel onbegrip. Daardoor is het moeilijk om bijvoorbeeld de horeca of winkels te bezoeken. Een ander doel van de campagne, gebaseerd op het Deltaplan Dementie, is zorgen dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen.

Alle partijen schaarden zich achter de motie. Alleen de VVD stemde tegen, de liberalen vinden dat omgaan met dementie een plaats moet krijgen binnen het totale ouderenbeleid. Wethouder Uijtdewilligen bepleitte dat ook, maar zij neemt de campagne daarin op.

Definitief groen licht voor aankoop Dokter Jansencentrum

De gemeenteraad zette maandagavond definitief het sein op groen voor de aankoop van het Dokter Jansencentrum. Noordoostpolder wordt voor 4,5 miljoen euro de nieuwe eigenaar van het voormalige ziekenhuis.

Volgens het college is dat een belangrijke stap voor het behoud van medische zorg in de polder. De gemeenteraad stemde daar eerder al mee in en gaf nu ook, unaniem, formeel haar goedkeuring. ONS wilde daarvoor nog wel eerst een toezegging dat de vinger nadrukkelijk aan de financiële pols worden gehouden. De SP stemde knarsetandend ook in met de aankoop. “Wij lossen de problemen op die zijn veroorzaakt door de marktwerking, terwijl de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid niet nemen”, aldus raadslid Van Sluijs.

 

1 april 2019

Gemeenteraad stemt in met beleid zonneweides

De gemeenteraad stelde maandagavond het beleid rond zonneweides vast. Ondanks dat de prioriteit ligt bij ‘zon op het dak’ heeft de Noordoostpolder ook landbouwgrond nodig om in 2030 ‘energieneutraal’ te zijn. Dat ligt onder meer gevoelig bij coalitiepartij ChristenUnie-SGP.

Desondanks haalde het collegevoorstel een meerderheid. Daarin ligt de focus op het windmolengebied. De komende periode wordt de mogelijkheid van zonneweides bij de Noordermeerdijk onderzocht. Andere kansrijke locaties zijn het NLR/Waterloopbos en het glastuinbouwgebied. Alleen kiezen voor zonnepanelen op daken is volgens wethouder Haagsma niet realistisch, omdat het netwerk daar nog niet op is ingericht.

Met het vastgestelde beleid wil de gemeente een wildgroei aan zonneweides voorkomen en zuinig omspringen met landbouwgrond. GroenLinks kreeg een meerderheid van de gemeenteraad achter zich bij een pleidooi voor biodiversiteit. Volgens de partij kan een juiste plantenmix rondom zonneweides de natuurwaarden versterken.

Ballonnen in de ban

Evenementen in de Noordoostpolder worden niet langer opgevrolijkt met ballonnen. De gemeenteraad heeft ze in de ban gedaan, op voorspraak van de PvdA. Die partij diende maandagavond daarvoor een motie in.

De gemeente neemt daardoor een verbod op (wens)ballonnen op in de evenementenvergunning. Eigenlijk had de PvdA een stap verder willen gaan. Net als de SP vindt fractievoorzitter Rien van der Velde dat het verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) had gemoeten. Andere partijen denken dat zo’n verbod niet te handhaven is. “Jammer, want nu lijkt het alsof we voorkomen van poep aan de schoenen belangrijker vinden dan de pijn van dieren”, aldus Van der Velde.

Gemeenteraad legt Lelylijn op tafel informateurs

De gemeenteraad van de Noordoostpolder heeft de Lelylijn op tafel gelegd van de informateurs in Flevoland, Groningen en Friesland. Alle partijen schaarden zich achter een motie van D66 en CDA die het ‘brede draagvlaak’ voor de treinverbinding naar de polder onder de aandacht brengt.

Het gaat wel om een afgeslankte versie, omdat D66 en CDA aanvankelijk wilden dat de provinciale politiek zich gaat inzetten voor een studie naar de haalbaarheid. Volgens wethouder Simonse zou zo’n opdracht hem ‘niet helpen in het lobbywerk’. Hij wijst erop dat hij volop bezig is met pleidooien voor de treinverbinding.

PvdA, SP en ONS waren aanvankelijk niet enthousiast over de motie. Ze wijzen erop dat de gemeenteraad onlangs ook al het belang van de Lelylijn, of Zuiderzeelijn, onder de aandacht brachten. De drie partijen verweten CDA en D66 dat ze politiek met de treinlijn op de loop gingen. Met de afgeslankte motie gingen ze uiteindelijk wel akkoord.

Hamerstukken maken woningbouw in dorpen mogelijk

Zonder woorden stemde de gemeenteraad maandag in met de aankoop van de katholieke kerk in Luttelgeest. Ook het mogelijk maken de multifunctionele accommodatie in Rutten en woningbouw aan de Nimrodstraat in Luttelgeest kwamen als hamerstuk door de raad.

Dat betekent dat op de plek van de Mariaschool 21 woningen gebouwd kunnen worden. Ook de aankoop van het Godshuis in Luttelgeest maakt uiteindelijk woningbouw mogelijk. Op de locatie van de kerk en basisschool De Klipper is plek voor zestien tot achttien woningen. De kerk stond al jaren te koop. Noordoostpolder trekt 230.000 euro uit voor de koop.

Gemeenteraad wil snelle verbeteringen in jeugdzorg

Wethouder Simonse presenteert uiterlijk in oktober een nieuw beleidsplan Jeugdzorg. Daarin zijn dan de kaders verwerkt die de gemeenteraad volgende maand vaststelt. Daarmee wil de politiek weer grip krijgen op de jeugdzorg. Alle partijen steunden daarvoor maandagavond een motie.

De kosten van de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl het aantal cliënten niet toeneemt. De Rekenkamercommissie concludeert daarom dat de gemeente onvoldoende kan sturen op de ‘doelmatigheid en doeltreffendheid’. Bovendien lopen de uitgaven uit de pas.

Alle partijen maanden wethouder Simonse maandagavond tot spoed. ONS vindt dat de wethouder veel eerder aan de bel had moeten trekken. “Wij vragen al acht maanden om cijfers. Hoe is het mogelijk dat de Rekenkamercommissie ons op de ernst van de feiten moet wijzen?”, vraagt fractievoorzitter Berthoo Lammers zich af.

Volgens Simonse had het proces inderdaad ‘beter gekund’. Hij wijst er wel op dat de cijfers over 2018 positiever zijn. De jaren daarvoor was alles gericht op het realiseren van goede zorg voor jongeren. Gemeentes kregen volgens Simonse de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg ‘nog net niet over de schutting gegooid’. “Als ik de noodkreten van andere gemeentes hoor, mogen wij nog blij zijn met de situatie in de Noordoostpolder. Er is geen enkele jongere tussen wal en schip geraakt.”

Belangrijk uitgangspunt van Simonse is dat jongeren minder snel uit huis worden geplaatst.

Bouman: ‘Geen inbraakgolf in Emmeloord’

Volgens burgemeester Bouman is er geen inbraakgolf gaande in Emmeloord. Hij antwoordde dat maandag in de gemeenteraad op vragen van VVD’er Van Os. Die haalde recente inbraken aan.

Cijfers geven een andere werkelijkheid aan, meldde Bouman. Volgens hem communiceert de politie meer over inbraken. “Zodat mensen die het inbraakvak uitoefenen weten dat we op ze letten. Als je tegenwoordig een verleden op dit gebied in pakweg Gouda hebt, word je bij de Ketelbrug al gesignaleerd. Meer communiceren maakt onderdeel uit van de strategie van de politie. Inbrekers worden momenteel echt gepakt.”


4 maart 2019

Wethouder scherpt motie gemeenteraad verder aan

Wethouder Simonse scherpte maandagavond een motie van de voltallige gemeenteraad eigenhandig verder aan: een lobbyplan voor een spoorverbinding ligt er wat hem betreft in april al, terwijl de gemeenteraad het voor de zomervakantie wilde zien.

De gemeenteraad roept het college al jarenlang op om serieus werk te maken van een lobby die treinen naar de Noordoostpolder moet brengen. Emmeloord moet wat de polderpolitiek betreft een treinstation krijgen, waar reizigers opstappen richting Lelystad en het noorden van het land.

Met de motie maant de gemeenteraad het college tot spoed. Volgens Simonse is er de afgelopen periode al veel gebeurd en is het gevraagde lobbyplan bovendien klaar. Een eerste versie ligt zeer binnenkort op zijn bureau, waarna hij in het april naar de gemeenteraad wil sturen.

ONS en SP willen meer controle op plannen Stadshart

ONS en SP vinden dat de gemeenteraad onvoldoende kan controleren of de werkzaamheden in het Stadshart van Emmeloord financieel in de pas lopen. Ze willen daarom dat het college twee keer per jaar een uitvoeringsagenda presenteert met daarin de verwachte uitgaven en inkomsten. De rest van de gemeenteraad steunde een daarvoor ingediende motie echter niet.

De gemeenteraad trok vier miljoen euro uit voor de grootscheepse opknapbeurt van het centrum. ONS en SP hebben voor hun gevoel ‘geen grip’ op de plannen die ondertussen in uitvoering zijn. “Laat zien wat de kosten en baten zijn, zodat we daar nu iets over kunnen vinden en niet pas in 2027 nadat alle werkzaamheden zijn afgerond”, vindt Berthoo Lammers van ONS. “Wij zien van alles gebeuren, maar wat precies weten we niet. Voor ons gevoel hebben we geen controle op de plannen. Dit lijkt schimmig”, krijgt hij steun van Tjitske Hoekstra van de SP.

Ondanks enig begrip van partijen, kreeg de ingediende motie verder weinig steun. Wethouder Haagsma wijst erop dat het om een langdurig project gaat. “Het is onmogelijk om voor elke gezette stap naar de gemeenteraad te komen. We geven bovendien voor elke jaarrekening inzicht en daarover discussiëren we dan volgens goed gebruik”, aldus Haagsma.

Hij kwam ONS en SP wel tegemoet met de toezegging dat hij gaat nadenken over hoe hij de gemeenteraad beter kan informeren over de voortgang van de plannen.

Haagsma: ONS bedrijft ‘vergrootglaspolitiek’

Een ‘motie van treurnis’ van ONS kreeg maandagavond alleen steun van SP en PvdA. De partijen vinden het vreemd dat het college met een voorstel komt voor 73 parkeerplaatsen in het parkje tussen Deel en Koningin Julianastraat, terwijl die optie eerder werd uitgesloten. Volgens wethouder Haagsma is dat plan echter helemaal nog niet definitief.

Hij verwijt ONS ‘vergrootglaspolitiek’. “U bent met een vergrootglas op zoek naar kleine feiten om die vervolgens breed uit te meten in een motie”, aldus Haagsma. Hij kreeg in het debat, waarin de spanning voelbaar was, steun van de VVD. “De gemeente mag kritisch en waakzaam zijn, maar ONS doet dat steeds vaker in een negatief decor”, aldus Bouke Wielenga.

Berthoo Lammers vindt die kritiek onterecht. Hij stond maandag ‘perplex’ toen hij hoorde dat de inrichting van het park nog niet definitief is. “Als ik vraag naar de stand van zaken krijg ik een voorstel met daarin 73 parkeerplaatsen toegestuurd, terwijl we tijdens het open planproces afspraken dat er helemaal geen parkeerplaatsen zouden komen. Daarover was ik gechoqueerd. En nu hoor ik dat we pas in april een definitief voorstel krijgen.”

Wethouder Haagsma erkent dat de communicatie beter had gekund. Hij ziet de kwestie als een ‘leermoment’. “Bij alle werkzaamheden in het centrum speelt dit dilemma: zolang iets nog niet definitief is, ga je uit van aannames. We hadden moeten melden dat het om een voorlopige schets gaat.”

Volgens CDA verdient de gemeente eigenlijk een compliment voor de manier waarop ambtenaren communiceren met betrokkenen over het Stadshart. Coalitiegenoot VVD is vooral blij dat de schoppen eindelijk de grond in zijn. “Na vijftien jaar soebatten is de uitvoering begonnen. We moeten durven doorpakken. De bewoners willen af van dit soort politieke gekrakeel. Ik ondersteun uw motie van harte niet”, aldus Wielenga.

 

28 januari 2019

Raad maakt zich niet druk om dikmakers

De Noordoostpolder is sinds kort een zogenoemde JOGG-gemeente. Daarmee omarmt de gemeente een aanpak die 'jongeren op gezond gewicht' moet brengen. SP en ONS storen zich daarbij aan de samenwerking met multinationals als Coca-Cola en Nestlé, maar de andere partijen kijken vooral naar de voordelen.

Tjitske Hoekstra van de SP toonde maandag in de gemeenteraad demonstratief een fles cola en een pak chocolade. De makers van deze 'dikmakers' zijn volgens haar sponsoren van het JOGG-programma, waaraan de gemeente jaarlijks 27.500 euro gaat uitgeven. De producenten hebben er volgens de SP geen baat bij wanneer kinderen gezonder gaan eten. ONS vindt dat deze bedrijven de campagne ook zelf kunnen betalen.

Wethouder Simonse wijst er op dat de aanpak al in 140 Nederlandse gemeenten resultaten oplevert. Ook in de polder is actie nodig. Slechts 17 procent van de kinderen voldoet aan de Nederlandse norm voor voldoende beweging. Volgens Simonse zijn de dikmakers geen sponsoren, maar partners. Met deelname aan het JOGG-programma krijgen de gemeentelijke beweegcoaches meer bevoegdheden. Nu nog signaleren ze vooral overgewicht bij kinderen, met de JOGG-aanpak kunnen ze ook daadwerkelijk zelf actie ondernemen.

Op SP en ONS na zijn alle partijen positief over JOGG.

Raad wil lessen trekken uit 'debacle' NOPLINC

De gemeenteraad van de Noordoostpolder wil lessen trekken uit het proces rond online ondernemersplatform NOPLINC. Uit onderzoek moet blijken wat fout ging bij de subsidieverstrekking aan initiatiefnemer NOPpedia. Terugvorderen van de verleende 100.000 euro zit er echter niet in.

Dat is de uitkomst van een debat over een motie die ONS en SP indienden. Zoals de meeste partijen in de gemeenteraad zijn ze ontevreden over de website. Die is volgens ONS en SP zo slecht dat NOPpedia het geldbedrag moet terugbetalen. "Een website van Jan Doedel waaraan ontzettend veel geld is besteed. Aan geen enkele vooraf gestelde voorwaarde is voldaan. Op de website gebeurt helemaal niets", vindt Tjitske Hoekstra van de SP.

"De site is acht maanden te laat opgeleverd en voldoet op geen enkele manier aan de privacywetgeving", voegt Berthoo Lammers van ONS toe. Die neemt het wethouder Wijnants bovendien kwalijk dat hij zich persoonlijk met de materie heeft bemoeid. Wijnants gaf bijvoorbeeld advies over het ontwerp en verbeterpunten.

Net als de andere partijen is ook Wijnants nog niet onder de indruk van het online platform. Geld terugvorderen is volgens hem echter juridisch niet mogelijk. Bovendien zou dat in zijn ogen kapitaalvernietiging zijn, omdat er dan zeker geen goed functionerende site komt. Ook de initiatiefnemers wijzen daar op in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hen is wel aan de voorwaarden voldaan en werken ze momenteel aan verbeteringen. "Facebook was ook niet ineens succesvol...", schrijven ze in de brief.

Uiteindelijk trokken ONS en SP de motie terug. Lammers wil in de volgende commissievergadering verder spreken over hoe in de toekomst 'een dergelijk debacle' is te voorkomen.

Voorlopig geen plan voor overdekte fietsenstalling

Gemeente Noordoostpolder gaat de mogelijkheden voor een overdekte fietsenstalling op de vernieuwde Deel niet onderzoeken. De PvdA haalde maandag in de gemeenteraad een motie van tafel. Volgens wethouder Haagsma kan na afronding van de Deel-plannen wel gekeken worden naar een onderkomen voor fietsen.

In de commissievergadering leek de motie van de PvdA nog op behoorlijke steun te kunnen rekenen. Ook toen wees Haagsma al op de consequenties. Volgens hem vertraagt een onderzoek naar een fietsenstalling de plannen voor de nieuwe Deel.

Ook zou een gebouw de 'zichtlijnen' op het plein verstoren. Bovendien zou Haagsma 'met hangende pootjes' terug moeten naar ondernemers waarmee hij afspraken had gemaakt. Ondernemer Bangma van Halte 24 meldde zich wat dat betreft al na de commissievergadering. Maandagavond wees Haagsma ook nog op de 'sociale onveiligheid' die een gesloten fietsenstalling met zich meebrengt.

De wethouder ziet meer in 'een moderne variant', zoals fietskluizen. Hij wil daar graag naar kijken als de nieuwe Deel is gerealiseerd.

 

17 januari 2019

Gemeenteraad blij met aankoop Dokter Jansencentrum

De gemeenteraad bleek donderdagavond uiterst positief over de aankoop van het Dokter Jansencentrum door de gemeente Noordoostpolder. Rien van der Velde overhandigde namens de gemeenteraad zelfs een bloemetje aan wethouder Uitdewilligen als dank voor alle inspanningen. ONS, GroenLinks, SP en D66 vinden wel dat de gemeenteraad meer bij het proces betrokken had moeten zijn.

Voor 4,5 miljoen euro is de gemeente eigenaar van het voormalige ziekenhuis aan de Urkerweg. "We zijn blij dat we eindelijk krijgen wat we al jaren willen: één zorgaanbieder in de polder", zegt CDA'er Johan Goos daarover. Volgens hem is er een groot draagvlak in de polder voor de aankoop. "Ik stond te stuiteren van plezier toen ik het hoorde. De bevolking is trots op het college", zei Van der Velde van oppositiepartij PvdA zelfs.

Dankzij de aankoop van het pand is het Antonius Ziekenhuis bereid om elders aan de Urkerweg nieuwbouw te realiseren. Belangrijk voor de toekomst van de zorg in de Noordoostpolder. Bovendien heeft de gemeente nu de regie over de locatie Dokter Jansencentrum. Toekomstplannen daarvoor heeft het college nog niet uitgewerkt. Volgens wethouder Uitdewilligen zijn de risico's van de aankoop beperkt.

ONS, GroenLinks, SP en D66 zijn niet tegen de koop, maar vinden dat het college de gemeenteraad buitenspel heeft gezet. Alleen de fractievoorzitters zijn, onder strikte geheimhouding, vooraf over de plannen geïnformeerd. Volgens wethouder Uitdewilligen gaat het 'algemeen belang soms boven het persoonlijk belang'. "Hoe groter de groep mensen die je informeert, hoe groter de kans dat er informatie naar buiten komt", aldus de wethouder. Volgens met name de SP toont de wethouder daarmee een gebrek aan vertrouwen in raadsleden.

Die partij was donderdag het meest kritisch. "De marktwerking is de oorzaak van dit gedonder. Uiteindelijk wrijft de zorgverzekeraar zich in de handen dat wij zoveel geld uittrekken voor de zorg in de polder. Nederland heeft een verrot stelsel", vindt fractievoorzitter Hoekstra. Zij is wel blij dat de gemeente en geen investeerder uiteindelijk het pand koopt, gaf ze toe op vragen van CDA'er Goos.

Van de claim van een Friese ondernemer die ook interesse had in het pand en de gemeente voorkennis verwijt, is de gemeenteraad niet onder de indruk. "Dit doe ik er mee...", zei Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP terwijl hij demonstratief een vel papier verscheurde. Volgens hem heeft de ondernemer 'geen schijn van kans' bij de rechter.

Het college van B en W zegde toe dat het proces nog uitvoerig wordt geëvalueerd met de gemeenteraad. Burgemeester Bouman wijst daarbij wel op het unieke karakter van de koop. "Een gemeente die een pand koopt dat ooit als volwaardig ziekenhuis heeft gefungeerd. Ik denk niet dat er ooit een gemeente eerder in deze situatie heeft gezeten."

17 december 2018

Polder hoeft geen compensatie voor zandwinning

De Noordoostpolder vraagt geen financiële compensatie aan de Fryske Marren voor de zandwinning in het IJsselmeer. Dat antwoordde wethouder Haagsma maandagavond op vragen van de SP. “Wij gebruiken het IJsselmeer immers zelf voor het plaatsen van windmolens die tot in andere gemeentes zijn te zien. Daarvoor betalen wij ook geen vergoedingen”, aldus Haagsma.

SP’er Hoekstra wees op geluidsoverlast en aantasting van het uitzicht en vroeg zich af of de gemeente daarvoor gecompenseerd wil worden. Zij is niet blij met de grootscheepse zandwinning. Dertig jaar lang gaat zandwinbedrijf Smals aan de slag in het IJsselmeer, dik zeven kilometer vanaf de Rotterdamse Hoek. Dat gebeurt vanaf een groot werkeiland. “Dat is 23 meter hoog, vergelijkbaar met een flat van zeven verdiepingen”, aldus Hoekstra. Volgens de SP is de zandwinning ook in strijd met de Natura2000-wetgeving.

Haagsma wijst erop dat de Noordoostpolder al in 2015 heeft gereageerd op de plannen. Tot een ‘officiële zienswijze’ kwam het niet. “De provincie beoordeelt of het plan past binnen Natura2000, niet wij. Bovendien lijken de gevolgen voor gezicht en geluid acceptabel”, aldus Haagsma.

Hij wijst er wel op dat provincies en gemeentes rondom het IJsselmeer in gesprek gaan over wat in de toekomst wel of niet is toegestaan in het grootste meer van Nederland. Windmolens, zonnepanelen en zandwinning zijn daarbij gespreksonderwerpen.

College moet aan de slag met zwerfafval

De gemeente moet met een publiekscampagne het zwerfafval in de Noordoostpolder te lijf. De gemeenteraad schaarde zich maandagavond achter een motie van het CDA. Volgens indiener Johan Goos loopt het afval in de openbare ruimte de spuitgaten uit.

Hij lette de afgelopen wegen ‘meer op de bermen dan op de weg’. Overal ligt volgens hem afval. “Het is niet normaal dat je een blikje in de berm gooit. We moeten het gedrag van mensen veranderen”, aldus Goos, die daarvoor een plan van het college verwacht. “En dat hoeft echt geen tonnen te kosten.”

Wethouder Simonse kwam al tijdens de gemeenteraad met een plan voor een campagne. Hij wil in een advertentie alle vrijwilligers bedanken die nu regelmatig het afval opruimen. “Dan zetten we erbij dat mensen gratis een prikstok kunnen ophalen”, opperde Simonse. Volgens Goos gaat daarvan echter een verkeerd signaal uit. “Want het is niet normaal dat vrijwilligers de rotzooi van een ander moeten opruimen.”

Niet alle partijen zijn voorstander van een campagne. “Wil je van het afval af, dan moet je opruimen in plaats van een campagne voeren”, zegt Mark Dieleman van de Politieke Unie bijvoorbeeld. ONS pleit vooral voor ‘handhaving’. Volgens Simonse wordt er wel degelijk streng opgetreden, maar is het moeilijk om vervuilers op heterdaad te betrappen.

Geen vuurwerkvrije zones in de Noordoostpolder

Burgemeester Bouman laat van het verloop van de jaarwisseling afhangen of hij gaat nadenken over vuurwerkvrije zones. Dat meldde hij tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering op vragen van de PvdA.

Die partij constateert dat de vuurwerkoverlast ook in de Noordoostpolder al vroeg begint. Fractievoorzitter Van der Velde wilde weten of de politie daar, ook rond de Kerstdagen, tegen gaat optreden. Volgens Bouman is dat inderdaad het geval. Hij riep bovendien vooral inwoners op om rekening met elkaar te houden bij het afschieten van vuurwerk.

Voor dit jaar nog vuurwerkvrije zones instellen, zoals de PvdA opperde, is volgens hem niet meer haalbaar. “Wellicht geeft de evaluatie over de jaarwisseling aanleiding om te kijken of we voor volgend jaar iets met dit onderwerp moeten doen.”

Onderzoek naar openbare toiletten in bestaande gebouwen

Wethouder Haagsma gaat onderzoeken of er in bestaande gebouwen in Emmeloord plek is voor openbare toiletten. Daarmee komt hij tegemoet aan een motie van de PvdA. Die pleitte maandagavond in de gemeenteraad voor het opnemen van openbare toiletten in het centrumplan.

Volgens fractievoorzitter Rien van der Velde komt nu een behoorlijke groep mensen niet in de winkelstraten. Vanwege schaamte zouden ze zich niet hebben laten horen in het open planproces. “En wij hebben onze zorgplicht jarenlang verwaarloosd”, aldus Van der Velde.

Haagsma wijst er echter op dat een eerdere voorziening is weggehaald. Daarin moest de gemeente jaarlijks tienduizend euro steken, terwijl de opbrengst slecht 125 euro was. Het gebruik was kortom niet zo hoog. Een unit ziet de wethouder daarom niet zitten. Hij gaat wel kijken of de toiletten in een bestaand gebouw kunnen komen. Dan maken vermoedelijk meer mensen gebruik van de voorzieningen, terwijl de onderhoudskosten lager zijn.

Volgens de VVD tonen ondernemers in Emmeloord zich al gastvrij voor mensen met hoge nood.

 

 

12 november 2018

Uitsluiten tweede zorgaanbieder ‘onmogelijke opdracht’

Wethouder Uitdewilligen wil ‘absoluut geen twee concurrerende poliklinieken’ in de Noordoostpolder. Uitsluiten van een eventuele tweede zorgaanbieder is echter een ‘onmogelijke opdracht’, zo hield ze maandagavond ONS voor. “Wij gaan daar namelijk niet over”, aldus de wethouder.

ONS wilde nog eens een ‘stevig signaal’ uitsturen in de situatie die is ontstaan na het faillissement van de MC Groep. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers moet voorkomen worden dat er weer twee zorgaanbieders een plek vinden in de polder. “Daarmee zijn we de afgelopen jaren niets opgeschoten: zo’n situatie willen we niet meer.”

Uiteindelijk beslist de curator echter met welke partijen hij in zee gaat, zegt Uitdewilligen. Goede zorg dichtbij voor de bevolking, vindt zij uiteindelijk het belangrijkste. “Wij hebben ons wel degelijk uitgesproken voor één zorgaanbieder. Mochten het er toch twee worden, dan moet op voorhand de samenwerking goed zijn geregeld.”

Andere partijen stelden dat de gemeenteraad al eerder stelling heeft genomen en wilden vooral met één mond blijven praten. ONS trok daarop de motie in.

Compliment voor mantelzorgers fors omhoog

Mantelzorgers in de Noordoostpolder krijgen volgend jaar een financieel ‘compliment’ van 150 euro. De gemeenteraad nam een motie aan van ONS. Momenteel kunnen mantelzorgers, mensen die zieke naasten ondersteunen, aanspraak maken op 60 euro.

Op ChristenUnie-SGP en Politieke Unie na stemden alle partijen in met het voorstel, ondanks aarzelingen van wethouder Uitdewilligen. Zij wees bij de behandeling op het mantelzorgdiner dat ze afgelopen weekeinde bezocht. In de Orchideeënhoeve zaten 240 mantelzorgers aan tafel. Ze genoten van het diner én van het onderlinge contact. Wellicht heeft de doelgroep meer aan dat soort initiatieven, opperde de wethouder.

Ook de tegenstanders zijn bang dat dergelijke activiteiten nu niet meer mogelijk zijn. De verhoging van het Mantelzorgcompliment gaat jaarlijks rond de 35.000 euro kosten.

Gemeenteraad akkoord met Programmabegroting

De gemeenteraad nam maandagavond de zogenoemde Programmabegroting 2019-2022 aan. Volgens verwachting houdt de Noordoostpolder aan het einde van die periode in totaal 2,5 miljoen euro over. Partijen hadden daarom vooral vragen over onderdelen van de begroting.

ChristenUnie/SGP en Politieke Unie roepen het college bijvoorbeeld op om binnenkort een plan voor de Poldertoren te presenteren. Het CDA pleit voor een ‘participatiekalender’, waarop onderwerpen staan waarover polderbewoners kunnen meepraten. Burgers betrekken bij de besluitvorming is ook een van de speerpunten van het college. Dat wil de polder verder ontwikkelen en daarbij lef en daadkracht tonen.

ONS vindt dat het college teveel schrijft in clichés en te weinig benoemt hoe het ambities gaat vertalen in wensen en doelstellingen. Volgens D66 blijft het college teveel hangen in de ‘agrarische achtergrond van de polder’. De SP greep de behandeling van de Programmabegroting aan om de, volgens de partij, kwalijke gevolgen van de marktwerking in de zorg onder de aandacht te brengen.

PvdA ziet vooral ‘mogelijkheden’. Ook GroenLinks is positief over de begroting, maar roept wel op om meer reserves op te bouwen, zodat de polder vlees op de botten heeft voor onverwachte tegenvallers of een nieuwe crisistijd.

Arbeidsmigranten vaker op Nederlandse les

De gemeente Noordoostpolder gaat arbeidsmigranten stimuleren om Nederlands te leren. Daarvoor wordt komend voorjaar een ‘taalcampagne’ gelanceerd. De gemeenteraad nam daarvoor maandag unaniem een motie aan van ChristenUnie-SGP.

Volgens die partij is het leren van de Nederlandse taal cruciaal voor de integratie in de samenleving. ChristenUnie-SGP noemt in het voorstel de zorgen van inwoners van Espel. Die meldden onlangs dat de leefbaarheid in het dorp onder druk staat door de vele arbeidsmigranten.

Tarieven toeristenbelasting en afval niet lager

Toeristen betalen volgend jaar 2,4 procent meer toeristenbelasting in de Noordoostpolder. Een voorstel van ONS om de verhoging van tafel te vegen redden het maandag niet in de gemeenteraad. GroenLinks en VVD trokken een amendement terug waarmee ze een verhoging van de afvalstoffenheffing wilden voorkomen.

Beide partijen vinden het merkwaardig dat inwoners 2,4 procent meer moeten betalen, terwijl ze juist beter afval scheiden. “Goed bedrag moet je belonen”, vindt raadslid Schrijver van GroenLinks. Volgens wethouder Wijnants zou de gemeenteraad daarmee terugkomen op eerder aangenomen beleid.

“De raad wil dat onze tarieven kostendekkend zijn. Terugdraaien van de verhoging kost 80.000 euro. Dat is niet verantwoord”, aldus de VVD-wethouder. Hij wijst erop dat het ook het college de burgers al tegemoet komt door de verhoging van 2,4 procent terug te schroeven tot 1,9 procent. Na de woorden van Wijnants besloten VVD en GroenLinks het amendement aan te houden.

Ook de verhoging van de toeristenbelasting blijft overeind. Volgens onder meer ONS en VVD moet de polder de rode loper uitleggen voor toeristen en is de verhoging ‘niet gastvrij’. Wijnants wees er echter op dat de Noordoostpolder de afgelopen veel heeft geïnvesteerd in de toeristische trekkers. Bovendien betalen arbeidsmigranten de meeste toeristenbelasting. “Dat is de enige heffing die wij deze arbeiders kunnen opleggen”, aldus Wijnants.

 

 

1 oktober 2018

Gemeenteraad unaniem akkoord met ‘meedoenpakket’

De gemeenteraad omarmde maandagavond unaniem het zogenoemde meedoenpakket. Kinderen uit armere gezinnen kunnen daarmee eerder meedoen aan sport en cultuur. Ook maakt het pakket de aanschaf van een fiets (vanaf 6 jaar) en een computer voor brugklassers mogelijk.

Het meedoenpakket is een van de voorstellen van de werktafels ‘Krachtig tegen armoede’ en vervangt de ‘meedoenregeling’. In het nieuwe pakket wordt de bijdrage verhoogd van 150 naar 350 euro. Bovendien komen meer kinderen in aanmerking voor de regeling: de inkomensgrens is 120 procent van de bijstandsnorm, waar dat tot dusver 110 procent was.

Ondanks dat de complete gemeenteraad achter het voorstel staat, ontstond er nog een lange discussie. VVD, SP en ONS pleitten voor een meer integraal beleid rond armoedebestrijding. Ook zouden ze meer de vingers aan de pols willen houden over de resultaten VVD’er Van Os vindt dat er nu teveel ‘losse flodders’ worden afgeschoten.

Wethouder Uitdewillligen verbaasde zich over de vele vragen. Volgens haar heeft de gemeenteraad er zelf mee ingestemd dat de werktafels met plannen komen. De motie kreeg verder ook geen steun. “Geen losse flodders, maar stap voor stap de situatie verbeteren”, vatte PvdA’er Wijnhoud de mening van de meeste partijen samen.

 

 

9 juli 2018

Onderzoek naar subtropische toekomst Bosbad

ONS droomt van een subtropisch zwembad in Emmeloord en ziet kansen daarvoor met de aanstaande renovatie van het Bosbad. De partij vond maandagavond in de gemeenteraad een meerderheid die een onderzoek wil naar de mogelijkheden.

Dit jaar komen er voorstellen voor renovatie van het zwembad in Emmeloord. Daarmee is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid. ONS vindt het belangrijk dat het zwembad een impuls krijgt en daarmee ook de komende decennia een toekomst heeft. De partij kijkt bij het plan met een schuin oog naar Joure. Daar trekt een subtropisch zwembad jaarlijks 450.000 bezoekers, het Bosbad moet het momenteel met een derde daarvan doen.

Volgens raadslid Bert Aling zou een subtropisch zwembad of golfslagbad de Noordoostpolder verder op de kaart zetten. Hij wijst er ook op dat veel polderbewoners nu in Joure zwemmen. Het CDA vraagt zich af of een subtropisch zwembad in Emmeloord niet te ambitieus is. “Nog maar vier jaar geleden vroegen we ons af of we het buitenbad wel konden behouden”, vindt Johan Goos.

Na zomer meer duidelijkheid over rondweg Marknesse

Een onderzoek naar een mogelijke rondweg om Marknesse is bijna klaar. Na de zomer moet duidelijker zijn of zo’n weg haalbaar is. Dat meldde wethouder Anjo Simonse maandag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

Het CDA wilde samen met SP, ONS en GroenLinks een motie indienen waarin de gemeente de opdracht kreeg om een onderzoek te starten. Niet nodig, antwoordde Simonse. “Goed nieuws: het onderzoek is bijna afgerond”, aldus de wethouder. Volgens hem zijn bij het onderzoek veel betrokken partijen gehoord.

Een rondweg zou een einde kunnen maken aan veel doorgaand verkeer dat nu door het centrum van Marknesse rijdt, waaronder vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer. Met de bouw van nieuwe woningen aan de zuidkant van het dorp wordt dat probleem vermoedelijk nog nijpender.

College moet ‘serieus werk’ maken van openbaar vervoer

De gemeenteraad wil dat het nieuwe college serieus met het openbaar vervoer aan de slag gaat. Meerdere partijen drongen maandag in hun Algemene Beschouwingen aan op actie. Wethouder Simonse moet op korte termijn met de provincie om tafel gaan zitten, vinden SP en PvdA.

Ze wezen de wethouder erop dat de concessies voor het openbaar vervoer worden opengebroken. Dat zou een verslechtering voor de bereikbaarheid van de polderdorpen kunnen betekenen, vrezen ze. SP en PvdA verwonderden zich maandag dat Simonse geen weet heeft van die situatie.

De SP maakte zich ook hard voor beter openbaar vervoer richting het noorden, terwijl de PvdA een mogelijke Lightrail van en naar Kampen wil onderzoeken. Fractievoorzitter Rien van der Velde van die partij vindt het vorige college ‘te weinig teweeg heeft gebracht’. Misschien wel omdat er geen concrete opdracht of beschikbaar budget was, denkt Van der Velde. Wethouder Simonse is wel bereid om geld vrij te maken voor een lobby, antwoordde hij maandag.

Hij kondigde bovendien een aantal themabijeenkomsten aan waarin de gemeenteraad alle suggesties van maandag op tafel kan gooien. Die moeten uiteindelijk de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de poldergemeenschappen verbeteren.

Noordoostpolder een Innovatiefonds Zorg rijker

De gemeente Noordoostpolder stopt zeker drie jaar lang 25.000 euro in een Innovatiefonds Zorg. Een succesje voor de SP, die de handen van de voltallige gemeenteraad op elkaar kreeg voor een motie.

De partij hoopt daarmee bedrijven in de medische sector te interesseren voor de Noordoostpolder. “De zorg is de grootste werkgever in onze gemeente. Daarom moet stimuleren van ondernemerschap in deze sector een speerpunt zijn van ons sociaaleconomisch beleid”, vindt fractievoorzitter Hoekstra.

Experiment bijstand

Ook D66 kreeg maandag met een voorstel de complete gemeenteraad mee. De democraten willen dat de gemeente onderzoekt of experimenten om meer mensen uit de bijstand te krijgen kans van slagen heeft. In een aantal gemeenten heeft dit resultaat opgeleverd. Hoe die experimenten er precies uit moeten zijn, moet later duidelijk worden.

‘Natuur’ heeft invloed op groenonderhoud

Politieke Unie vindt dat het groenonderhoud in de Noordoostpolder nog niet aan de verwachtingen voldoet. Volgens wethouder Simonse heeft dat voor een deel met ‘de natuur’ te maken. Hij wijst op het kletsnatte voorjaar en de extreme droogte van de laatste weken.

“Eerst konden we er niet tegenop maaien en nu hoeven we helemaal niet te maaien. Bij groenonderhoud zijn we afhankelijk van de natuur, gelukkig maar”, aldus Simonse. “Stel uw verwachtingen bij….”, raadt hij de Politieke Unie aan. De wethouder wijst er ook op dat wetgeving ook invloed heeft op het groenonderhoud. Zo mag Round-Up niet meer worden gebruikt.

‘Gemeente moet minder werk uitbesteden’

De gemeenteraad wil dat de gemeente zo weinig mogelijk werk uitbesteedt aan externen. Een meerderheid steunde een motie van SP en CDA. Die partijen willen dat het college er naar streeft dat maximaal 10 procent van het gemeentelijk werk door externen wordt uitgevoerd. Ze zien liever dat de gemeente mensen een vast dienstverband aanbiedt.

Over 2017 lag dat percentage op 17 procent en dat vindt een meerderheid te veel. Volgens burgemeester Van der Werff is dat makkelijk uit te leggen. “Het Rijk wil dat we op veel terreinen specialisten in huis hebben. Mede daardoor werken hier mensen uit bijvoorbeeld Haarlem en Leeuwarden. Vaak zijn dat mensen met een eigen bureau die helemaal niet in dienst willen.”

De PvdA wijst ook op de situatie op de arbeidsmarkt. Functies zijn overal moeilijk te vervullen, waardoor werk wel moet worden uitbesteed. Daarom maken SP en CDA ook een voorbehoud: “10 procent externe inhuur, tenzij kwalitatief goed personeel niet beschikbaar is op de arbeidsmarkt.”

 

4 juni 2018

Ondersteuning bij privacywet geen taak van de gemeente

Organisaties en verenigingen in de Noordoostpolder maken zich zorgen over de nieuwe privacywet (AVG). Dat stellen althans PvdA, Politieke Unie en SP. Hun motie voor een gemeentelijke hulplijn waar bestuurders met vragen terecht kunnen kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Naast een hulplijn wilden de partijen ook een werkdocument waarvan verenigingen en organisaties gebruik konden maken. Burgemeester Van der Werff raadde het voorstel af. “Iedere overheid is zelf verantwoordelijk voor wetgeving en dit is een wet van de Rijksoverheid. En die biedt ook veel ondersteuning. Het internet staat vol met informatie”, aldus Van der Werff. Hij wijst er ook op dat de gemeente deskundigheid zou moeten inkopen. Hij schat de kosten ‘al snel op tienduizenden euro’s.’

De andere partijen in de raad zijn het eens met Van der Werff. Die zegde wel toe dat de gemeente bereid is om een workshop of informatieavond van Carrefour over de AVG te ondersteunen. PvdA, Politieke Unie en de SP trokken na die toezegging hun motie in.

Gemeenteraad akkoord met extra geld voor Marknesserbrug

De gemeenteraad heeft maandagavond groen licht gegeven voor de bouw van de Marknesserbrug. Die valt 595.000 euro duurder uit dan eerder gedacht. Alleen de SP en VVD’er Van Os zijn tegen die extra uitgave. In april 2017 trok de raad al ruim 3,5 miljoen euro voor de brug.

Na de aanbesteding bleek dat de marktsituatie zo is veranderd dat het bedrag niet meer toereikend is. Dat komt onder meer door gestegen kosten voor bouwmaterialen. Vermoedelijk was het project nog duurder uitgevallen als de gemeenteraad nu tegen het krediet had gestemd. De bouw begint in oktober en is dan voor de opening van het volgende vaarseizoen afgerond. 

 

29 mei 2018

Nieuwe burgemeester moet de boer op met de Noordoostpolder

Meer dan achthonderd polderbewoners hebben via een burgerpeiling meegedacht over de profielschets van de nieuwe burgemeester van de Noordoostpolder. Dat vertelde voorzitter Ellen Lindenbergh van de vertrouwenscommissie dinsdagavond in de gemeenteraad. Zij overhandigde daarin de profielschets aan commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Buiten de burgerpeiling brainstormde de vertrouwenscommissie zelf over de eisen aan een nieuwe burgemeester, sprak met veel betrokkenen en las 25 andere profielschetsen. Daaruit is ‘Maak toekomst met de Noordoostpolder’ ontstaan.

Naast vijf standaardcompetenties, zoals integer, onafhankelijk en stressbestendig zijn, moet de burgemeester een behoorlijke alleskunner zijn. Belangrijke uitdagingen zijn een leefbare polder voor alle generaties, een duurzame toekomst en goede bestuurlijke relaties met omringende provincies en gemeenten.

“Buiten dat moet de burgemeester een ambassadeur van de polder zijn. Iemand die de boer opgaat voor en toekomst maakt met de Noordoostpolder”, aldus Lindenbergh. In de profielschets staat dat de gemeente graag meer mensen wil laten genieten van het polderlandschap, of dat nou recreanten, toeristen of nieuwe inwoners zijn. Kwaliteit is bij de zoektocht belangrijker dan sekse, achtergrond of politieke voorkeur, meldde Lindenbergh ook nog.

Verbeek wijst er op dat de functie van burgemeester de afgelopen jaren is veranderd. ‘Integriteit, calamiteit en openbare orde’ zijn belangrijker dan ooit. De commissaris roept de commissie op om alleen met kandidaten in zee te gaan die bij die onderwerpen van wanten weten. “Als ik twijfel of een kandidaat daarvoor te weinig bagage heeft, zal ik de vertrouwenscommissie expliciet vragen om op deze onderwerpen nogmaals te toetsen”, aldus Verbeek

De provinciebestuurder wijst Lindenbergh op haar ‘serieuze taak’ en verwijst daarbij naar procedures elders in het land die zijn ‘ontspoord’, bijvoorbeeld omdat commissieleden lekten naar de pers. Verbeek meldde tenslotte dat hij begin september een waarnemend burgemeester hoopt aan te stellen. Die volgt dan tijdelijk Aucke van der Werff op, die onlangs meldde dat hij per 1 oktober stopt als burgemeester.

 IMG-1897

 

19 februari 2018

Burgemeester zwaait af: ‘tijd voor andere dingen’

Burgemeester Aucke van der Werff doet dit najaar afstand van zijn ambtsketen. Met die mededeling verraste hij maandagavond de gemeenteraad. Van der Werff wordt dit jaar 65 jaar en hij vindt het tijd voor ‘andere dingen’, zo beargumenteert hij zijn vertrek.

Van der Werff heeft zijn besluit niet ‘na een nachtje slapen’ genomen. “Ik ben hier het afgelopen half jaar mee bezig geweest. Er is meer in het leven dan werken en de druk van de agenda”, zegt de geboren Fries, die sinds mei 2010 burgemeester in de Noordoostpolder is. In 2016 ging hij een nieuwe periode aan, maar die maakt hij dus niet af. In totaal heeft hij dertig jaar de overheid gediend.

Hij blijft na 1 oktober wel beschikbaar voor functies, waarbij onder meer het onderwijs zijn interesse heeft. De komende periode wil hij nog betrokken zijn bij de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadverkiezingen.

Noot voor redactie: eventueel kunt u deze link ook gebruiken: https://www.youtube.com/watch?v=GkO-zZ8mY_c

Ook schilddak mogelijk bij nieuwbouw op boerenerven

Wie vervangende nieuwbouw of een extra woning op een boerenerf wil realiseren, kan vanaf nu ook voor een schilddak kiezen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Voor dit besluit was een zogenoemd initiatiefvoorstel nodig: de raad draagt het college daarmee op om de regels in de welstandsnota te versoepelen.

In die nota uit 2016 staat dat alleen een zadeldak is toegestaan. Volgens een meerderheid van de politiek zijn vernieuwende toepassingen daardoor niet meer mogelijk en is de regeldruk verder toegenomen. Bovendien zou een schilddak in landelijk gebied zeer geschikt zijn omdat het goed bestand is tegen windstoten.

Omdat het college de regels niet wilde veranderen, nam de gemeenteraad zelf het heft in handen. De Politieke Unie bereidde vervolgens het initiatiefvoorstel, het eerste in deze raadsperiode, voor. Uiteindelijk stemden de SP, PvvP en Van der Velde van PvdA-GroenLinks tegen. De SP vraagt zich af hoe nijpend het probleem is, omdat er tot dusver maar in twee gevallen bezwaar tegen de regels is gemaakt.

 Rutten klaar voor de bouw van multifunctioneel centrum

Bewoners van Rutten zijn klaar voor de bouw van een multifunctioneel centrum. Ze trokken maandagavond massaal in bouwvakkerstenue naar het gemeentehuis. Daar stemde zoals verwacht ook de gemeenteraad in met de bouw van het ruim vier miljoen kostende centrum.

Een van de jongere bewoners van Rutten, Gijs Jensma, overhandigde wethouder Suelmann daarom symbolisch een cadeau. Het is een van de polderbewoners die vermoedelijk vanaf 2020 veel in het multifunctioneel centrum is te vinden. Daar bundelt Rutten straks onderwijs, kinderopvang en het verenigingsleven.

De PvdA/GroenLinks probeerde maandag nog wel aandacht te krijgen voor de noodzaak van een langetermijnvisie, zodat het centrum ook na 2040 nog van waarde is. De andere partijen hadden geen behoefte om daaraan nu al veel woorden te besteden.

Gemeente stimuleert bedrijven tot gasloos bouwen

De gemeente moet bedrijven met nieuwbouwplannen stimuleren om gasloos te bouwen. Die opdracht heeft de gemeenteraad maandagavond op initiatief van PvdA-GroenLinks gegeven. Wethouder Poppe vindt de motie overbodig. Volgens hem doet de gemeente dat namelijk al lang.

Raadslid Hekkenberg stelt dat er veel aandacht is voor gasloos bouwen bij particuliere projecten, terwijl het bedrijfsleven ook veel zoden aan de dijk kan zetten. Hij wijst op de ‘enorme opgave’ die de Noordoostpolder tot 2050 wacht: in dat jaar moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. “Dat zijn zevenhonderd gebouwen per jaar, dertien per week”, aldus Hekkenberg.

Hij kwam met zijn pleidooi bij de behandeling van de duurzame plannen van de gemeente Noordoostpolder voor dit jaar. Een motie van D66 en CDA redde het niet. De partijen willen een prijsvraag uitschrijven waarin burgers een fors geldbedrag kunnen winnen met een duurzaam plan. De stemden staakten bij 14:14, waardoor de huidige gemeenteraad toch nog niet voor het laatst in actie is geweest. Tijdens de afscheidsraad volgt opnieuw een stemming.

‘Zwemtas’ voor kinderen uit armere gezinnen

Kinderen uit gezinnen met een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm kunnen ook op zwemles. De gemeenteraad nam daarvoor maandag een amendement van de ChristenUnie-SGP over. Alleen de VVD stemde tegen.

Het college wilde de zwemles mogelijk maken voor gezinnen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm. In een waterrijke gemeenten als de Noordoostpolder moet volgens de politiek ieder kind op zwemles kunnen. PvdA-GroenLinks wilde zelfs tot 130 procent gaan, maar trok een amendement na gebrek aan steun in. De regeling geldt overigens voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar.

Polder akkoord met grenscorrectie

De gemeenteraad van de Noordoostpolder stemde maandag definitief in met een grenscorrectie met Urk. Ook de raad van het voormalige eiland stemde daarmee zoals verwacht in. Urk kan nu verder werken aan een binnendijks bedrijventerrein en natuurgebied Urkerveld.

Belangrijkste discussiepunt voor de politiek in de Noordoostpolder was de besteding van 1 miljoen euro die Urk straks overmaakt voor de grenscorrectie. In de deal was afgesproken dat de polder die investeert in ‘het versterken van de economie van Noordelijk Flevoland’. ChristenUnie-SGP wil het miljoen echter besteden aan ‘sociaaleconomisch beleid’ en kreeg daarvoor maandag een meerderheid achter zich.

Expositie Real Human Bodies ter discussie

Het is de vraag of de tentoonstelling Real Human Bodies in het Emmeloordse Van der Valk Hotel doorgaat. Burgemeester Van der Werff zegde maandag een onderzoek toe na vragen van PvdA-GroenLinks. Volgens raadslid Van der Velde worden voor de expositie mogelijk illegaal verkregen lichamen gebruikt.

Real Human Bodies is een rondreizende tentoonstelling die de anatomische wetenschap wil doorgeven aan belangstellenden. De expositie bestaat uit tweehonderd bewaarde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies en proefmodellen. Ook VVD, SP en D66 voelen weinig voor de expositie. Volgens ONS stellen de organisatoren echter dat ze niet illegaal aan de lichamen zijn gekomen. Ook in andere gemeenten zijn vragen over de tentoonstelling gesteld.

Burgemeester Van der Werff had tot maandagavond nog niet over de expositie gehoord, zei hij tegen de gemeenteraad. “We duiken er in”, kondigde hij een feitenonderzoek aan.

 

5 februari 2018

Groen licht voor plannen Schokland

De gemeente Noordoostpolder draagt definitief een miljoen euro bij aan plannen voor het behoud van Werelderfgoed Schokland. Daarvoor gaf de gemeenteraad maandag na een lange discussie groen licht. SP en PvvP stemden tegen het plan met daarin onder meer de aanleg van 211 hectare nieuwe natuur.

Dat is nodig om verdere bodemdaling te voorkomen. Nieuwe natuur moet ook de archeologische waarden van het historische stuk land in de polder beschermen en zorgt bovendien voor toeristisch-recreatieve kansen. Uiteindelijk moet er ook een erfgoedcentrum op of bij het voormalige eiland komen.

Een aantal partijen zat maandag nog met veel vragen. ONS vreest dat het project uiteindelijk meer gaat kosten. Fractievoorzitter Lammers is bang dat het plan in fases gaat worden uitgevoerd, als de gemeente niet alle benodigde gronden weet te kopen. “En dat is voor ons onbespreekbaar”, aldus Lammers, die daarom samen met SP en D66 een amendement indiende. Volgens wethouder Bogaards wil ook het college het complete plan van 211 hectare uitvoeren.

SP en PvvP stemden uiteindelijk tegen. Zij vinden de plannen veel te ambitieus, terwijl andere partijen vooral op de kansen wijzen. “Als we niet investeren, verliezen we ook. We dragen een miljoen bij en krijgen er 34 miljoen bij: wat wil je nog meer?”, zegt VVD’er Bosma bijvoorbeeld. Een groot deel van dat geld komt van de rijksoverheid. Die besluit vermoedelijk nog deze maand welke werelderfgoederen als eerste aan de beurt komen voor financiële steun.

Een meerderheid schaarde zich maandag achter een motie van het CDA. Mochten agrariërs aan de noordkant van het eiland straks schade ondervinden van de zogenoemde vernatting, dan moet de gemeente daarvoor een oplossing vinden.

Geen steun voor zeecontainerplan D66

Een voorstel van D66 voor het huisvesten van arbeidsmigranten in zeecontainers kreeg maandagavond geen enkele steun in de gemeenteraad. Wethouder Haagsma ziet niets in het plan en andere partijen zijn ook niet enthousiast. D66 besloot daarom de motie weer terug te trekken.

“We moeten niet te klein denken en grote stappen maken”, probeerde fractievoorzitter Vilé nog. Hij wil daarom een onderzoek naar een ‘park van zeecontainers’. In Amsterdam staan duizend containers te koop waarin eerder studenten woonden. Vilé ziet kansen voor een samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen om daarmee een woonpark te realiseren, bijvoorbeeld op een industrieterrein. Haagsma voelt daar echter niets voor.

De gemeenteraad schaarde zich maandag wel achter het collegevoorstel dat meer woonruimte voor arbeidsmigranten moet opleveren. Dat gaat vooral uit van soepeler beleid, zoals het toestaan van tijdelijke units in de piekperiodes van fruittelers.

Gemeenteraad achter polderbewoners aan provinciale vaarwegen

De gemeenteraad van de Noordoostpolder is ‘verontwaardigd’ dat de provincie polderbewoners aan provinciale vaarwegen een huurovereenkomst heeft gestuurd. De volledige raad droeg het college op om er bij de provincie op aan te dringen om met de bewoners in gesprek te gaan.

“Onzorgvuldig handelen”, staat in de motie die de PvdA/GroenLinks, CDA, VVD en Politieke Unie maandagavond indienden. Ze vinden het vreemd dat de provincie ‘ineens’ een huurovereenkomst wil voor beheerstroken langs het water, terwijl de bewoners deze jarenlang hebben onderhouden. De bewoners kwamen daarom in actie en kregen maandagavond de steun van de volledige gemeenteraad.  

 

29 januari 2018

Politiek akkoord met grenscorrectie Urk

Een grenscorrectie tussen Urk en Noordoostpolder vormt voor de gemeenteraad van de Noordoostpolder geen probleem. Urk kan daarmee verder werken aan een binnendijks bedrijventerrein en het nieuwe natuurgebied Urkerveld. Gemeente Noordoostpolder ontvangt 2,8 miljoen euro voor de grond.

Een aantal partijen wil tijdens de gemeenteraad van 19 februari wel doorpraten over de bestemming van een deel van de opbrengst. In de overeenkomst staat dat 1 miljoen bestemd is voor het versterken van de economie van Noordelijk Flevoland.

ChristenUnie-SGP vindt dat de nieuwe gemeenteraad moet beslissen wat er met dat geld gaat gebeuren. Daarom komt de partij met een amendement dat SP, ONS, D66 en PvvP gaan steunen. Deze partijen vinden het vooral vreemd dat wordt gesproken over Noordelijk Flevoland en niet Noordoostpolder. “Wij verkopen iets en Urk krijgt ook nog een miljoen voor promotie. Krijgt Urk de grond voor een prikkie”, vraagt Sacha Werkman van ONS zich af.

Volgens wethouder Wijnants krijgt de Noordoostpolder echter gewoon een miljoen euro overgemaakt en bepaalt de gemeenteraad waaraan dat wordt besteed, zolang het maar de economie versterkt. Hij voelt er niets voor om de tekst van de overeenkomst te wijzigen, omdat die in een ‘lang en zorgvuldig proces’ tot stand is gekomen.

Bant trekt aan de bel

Bant is teleurgesteld dat het dorp in het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed voorlopig niet aan de beurt is. Dat meldde inwoner Meijaard maandagavond in de commissie Samenlevingszaken. Hij zit in een werkgroep die werkt aan het behoud van voorzieningen in het polderdorp.

Volgens die groep van inwoners is daarvoor het samengaan van accommodaties nodig, waaronder de twee scholen, het multifunctioneel centrum en de gymzaal. “Een oude gymzaal zonder horeca is niet aantrekkelijk, een strijd tussen scholen hoeft niet meer en het multifunctioneel centrum is nu noodlijdend”, schetste Meijaard een beeld van Bant. Ook met de sport in het dorp gaat het slecht: de animo voor tennis en gymnastiek is gedoofd en de voetbalvereniging heeft het moeilijk.

Meijaard pleit daarom voor haast: in de collegeplannen met het gemeentelijk vastgoed komt Bant nu voor in fase drie, terwijl het dorp liever naar één wil. Veel partijen zijn positief over de plannen van de dorpsbewoners, maar wijzen er op dat die nog niet rond zijn. Betrokken organisaties en verenigingen hebben nog geen handtekening onder een verhuizing gezet. “Het zou van wijsheid getuigen om te zeggen dat een snellere uitvoering niet realistisch is: hou de ijzers warm in het vuur en wacht even tot de zaak is gerijpt”, adviseert Simonse van de ChristenUnie-SGP daarom.

Hij vat daarmee min of meer de mening van de andere partijen samen. Ze wijzen erop dat Bant werkt aan een mooi plan, maar dat er nog veel moet gebeuren. Bovendien zou voorrang voor Bant betekenen dat een andere accommodatie later aan de beurt is.

In het uitvoeringsprogramma beschrijft het college de toekomst van 127 gemeentelijke gebouwen in de Noordoostpolder. Die varieert van vernieuwen tot afstoten. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met zes scholen en het voormalige korfbalgebouw aan de Banterweg.

PvdA/GroenLinks stelt vragen over De Golfslag

PvdA/GroenLinks wilde maandagavond weten hoe groot het risico is dat De Golfslag nog jarenlang leeg staat of wordt gesloopt. Wethouder Suelmann wilde daar geen antwoord op geven. Volgens hem is de gemeente momenteel niet aan zet nu een conflict tussen de eigenaar en twee potentiële kopers onder de rechter is.

Suelmann keek terug op de afgelopen jaren. Hindriks diende een ontwikkelplan in dat niet voldeed aan de eisen van de gemeente. Zo dacht hij anders over het aantal appartementen, de benedenverdieping en de parkeerruimte. Ook vanwege gezondheidsredenen zag de ondernemer aanpassingen niet zitten, waarna hij besloot tot verkoop.

PvdA/GroenLinks vroeg ook naar de stand van zaken rond twee andere beeldbepalende panden: Antonius en Van Staveren. Daarbij zijn momenteel geen ontwikkelingen, kon Suelmann mededelen.

Rokende polderbewoners niet gratis op stopcursus

Wethouder Bogaards voelt er weinig voor om een ‘stopcursus’ te organiseren voor rokende bewoners van de Noordoostpolder. Dat antwoordde ze maandagavond op vragen van ChristenUnie-SGP.

Urk gaat inwoners wel een gratis stoomcursus ‘stoppen’ aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat 81 procent van de deelnemers aan de cursus ‘Ik stop er mee’ de sigaret definitief aan de kant schuift. Volgens Bogaards zijn er in de Noordoostpolder al voldoende initiatieven die roken tegengaan. Aan ‘ad hoc beleid’ begint ze daarom liever niet.

18 december 2017

ONS: ‘Koop De Golfslag’

Koop De Golfslag en maak de flat geschikt voor een zorgopleiding en woonruimte voor senioren en jongeren. Dat idee opperde ONS maandagavond tijdens het vragenhalfuurtje. “Op die manier knappen we De Golfslag op en krijgt Emmeloord weer een mooie entree”, stelde Sacha Werkman.

Wethouder Suelmann heeft echter zeker voorlopig geen behoefte aan zo’n initiatief. Volgens hem is in februari bekend of de huidige eigenaar de flat doorverkoopt. Lukt het niet met de eerste gegadigde, dan zijn er volgens de wethouder nog een aantal potentiële kopers. Het past daarom niet om nu met plannen bij de eigenaar aan te kloppen, vindt Suelmann.

Een hamerstuk met een bijzonder tintje

Andy en Barbara Hein uit Kraggenburg mogen een Schokbetonschuur aan de Neushoornweg ombouwen tot woning. De gemeenteraad gaf daarvoor maandagavond toestemming. Aan dat hamerstuk zit voor Toon van Steen van de Politieke Unie een bijzonder tintje.

Opa Van Steen behoorde tot de polderpioniers en kreeg in 1947 de boerderij toegewezen waar het echtpaar Hein nu gaat wonen. Drie jaar later waren de gebouwen klaar en kwam de familie uit Dinteloord over. De naam van de boerderij, Dintelhof, herinnert aan die tijd. Toon van Steen werd geboren in een arbeiderswoning aan de overkant. “Bijzonder dat ik als kleinzoon nu mee mag beslissen over een tweede leven voor de boerderij”, zei hij maandag in de raad, in de hoop dat nog meer boerderijen in de Noordoostpolder een tweede leven mogen krijgen.

Het echtpaar Hein gaat de karakteristieke schuur ombouwen tot een duurzame woning. Ze willen onder meer de muren isoleren met stro uit de buurt.

neushoornweg-10

Noordoostpolder draagt bij aan project Waterloopbos

Gemeente Noordoostpolder geeft ruim twee ton uit voor het project dat het Waterloopbos aantrekkelijker moet maken. Daardoor draagt ook Provincie Flevoland 1,5 miljoen euro bij aan het plan waarvan Natuurmonumenten de trekker is.

De natuurorganisatie wil de komende jaren onder meer een nieuwe entree, een Deltamonument, een uitkijktoren en een speeltuin realiseren. Die impuls moet zorgen voor een verdubbeling van het aantal bezoekers tot 150.000 per jaar. De polderpolitiek ziet daarom het economisch belang van het plan.

ONS, PvvP en Politieke Unie hebben wel moeite met het geld dat Noordoostpolder moet bijdragen. “Natuurmonumenten is een exorbitant rijke organisatie die dit plan ook prima zonder onze steun kan uitvoeren”, vindt Sacha Werkman van ONS. Ook Theun Tuinenga van de Politiek Unie heeft moeite met ‘een deal met zo’n rijke club’. CDA en PvdA herkennen het dilemma, maar vinden dat het belang van het plan zwaarder wegen. Uiteindelijk stemde alleen de PvvP tegen.

Politiek praat in januari verder over Schokland

De gemeenteraad van de Noordoostpolder nam maandagavond nog geen besluit over het toekomstplan voor Schokland. Bij de partijen leefden toch teveel vragen voor een ja of nee. In januari staat het onderwerp weer op de agenda. Volgens wethouder Bogaards is bij een definitief besluit haast geboden.

Ze wijst op de honderden miljoenen euro’s die de overheid wil investeren in Nederlands werelderfgoed en monumenten. In het vroege voorjaar worden de eerste euro’s toegewezen. “Zonder een besluit sluiten we achteraan in de rij. Dat zou een gemiste kans zijn”, vindt Bogaards.

Want voor het toekomstplan voor Schokland is een bijdrage van de rijksoverheid cruciaal. Noordoostpolder, Flevoland, Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland hebben tien miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen. In totaal is dan meer dan dertig miljoen euro beschikbaar voor een nieuw bezoekerscentrum, een toeristische ontwikkeling van het gebied en het tegengaan van verdere bodemdaling. Bovendien moet het plan zorgen dat Schokland de werelderfgoedstatus behoudt.

Vragen zijn er nog genoeg. Agrariërs Vercraeye en De Zeeuw, op zich positief over het plan, wezen maandagavond bijvoorbeeld op de mogelijke risico’s van vernatting van het gebied. Een aantal partijen vreest dat het plan uiteindelijk duurder uitpakt, onder meer vanwege te verwachten planschade. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de mogelijkheid van twee watersystemen in het gebied.

Volgens wethouder Bogaards zijn er uiteindelijk drie cruciale factoren. “De landelijke overheid moet tien miljoen euro bijdragen, er moet een nieuw peilbesluit komen en Unesco moet accepteren dat wij goed omgaan met het werelderfgoed.  Anders zijn we terug bij af.”

 

27 november 2017

Willem Keur neemt afscheid met een koninklijke onderscheiding

Willem Keur nam maandagavond afscheid van de gemeenteraad met een koninklijke onderscheiding op zijn colbert. De liberaal uit Nagele is voor zijn vele verdiensten in en buiten de politiek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van der Werff wees in zijn toespraak op de indrukwekkende staat van dienst, persoonlijkheid én handdruk van de VVD’er en noemde daarna een al even indrukwekkende lijst van functies op. Keur was Statenlid, wethouder en lid van de Tweede Kamer, maar ook onder meer vrijwilliger van de dorpsbelang Nagele,  voorzitter van de ijsclub in het dorp, medeoprichter van de Wildbeheereenheid Noordoostpolder en een truck and tractorpulling organisatie. “Een raadslid tussen de mensen…”, concludeerde Van der Werff kortom. “Een ruwe bolster, blanke pit met een groot hart.”

Die kwalificatie maakte Keur tijdens zijn afscheidsspeech nog eens waar. Met emotie in zijn stem keek hij terug op veertig jaar politieke dienst. Als hoogtepunt noemde hij het binnenhalen van ‘vijftig bedrijven met elfhonderd fte’s’, als dieptepunt de kwestie Srebrenica waar hij als Kamerlid bij betrokken was. Nog eenmaal verklaarde hij zijn wens van een kleine overheid. “Mensen beschikken over meer creativiteit en innovatie dan de overheid”, aldus Keur.  Het werk in de gemeenteraad wist hij te relativeren. “Ik ben in veel brandhaarden geweest. ‘Waar hebben we hier over?’, dacht ik wel eens bij terugkeer. We wonen in het paradijs.”

Keur liet zich in zijn slotwoorden inspireren door de onlangs overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. “Pas goed op de polder, pas goed op elkaar”, aldus de liberaal.

De gemeenteraad nam bij zijn afscheid een ludieke motie aan. Bij de begrotingsbehandelingen wordt vanaf nu de WilleKeur-prijs uitgereikt voor de politicus die de moed heeft om de meest onhaalbare motie in te dienen. Berthoo Lammers maakte daarmee een kwinkslag naar de jaarlijkse pogingen van Keur om de OZB te verlagen. “Markant, passie, bevlogen, OZB, OZB en OZB”, schetste hij het politieke karakter van de afscheid nemende inwoner van Nagele.

 Keur

Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan Emmelhage fase 2

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het bestemmingsplan voor Emmelhage fase 2. Dat maakt de bouw van ongeveer 270 woningen mogelijk. Voorzitter Westhuis van Wijkplatform Emmelhage was voor de besluitvorming kritisch op het college. Volgens hem heeft het platform niet kunnen meepraten over de plannen.

Westhuis pleitte daarom maandag voor uitstel van de besluitvorming, zodat de mening van het wijkplatform alsnog besproken kan worden. De voorzitter vraagt zich onder meer af of kopers staan te springen om het gasloze karakter van de wijk. Nieuwe bewoners moeten het straks met een alternatief voor gas doen. “Is de markt daar al wel rijp voor?”, vraagt Westhuis zich af.

Volgens wethouder Haagsma is dat zeker het geval. Tijdens inloopavond bleek de animo voor een kavel groot. Die avond was voor het wijkplatform ook de mogelijkheid geweest om over het plan van gedachten te wisselen, aldus de wethouder. Die erkent wel dat dit wellicht beter met het platform gecommuniceerd had kunnen worden.

Ook planoloog Schuitemaker van de Scholtens Groep toonde zich maandag kritisch. Het bedrijf met verschillende grondposities vreest dat de gemeente vervolgfases wil schrappen. Emmelhage zou aanvankelijk uit vijf fases bestaan. Volgens Haagsma is dat niet het geval, maar is de situatie in de woningbouw de laatste jaren drastisch veranderd. Onder meer CDA’er Goos wees erop dat het ‘juist verstandig’ is om nu te kiezen voor gefaseerde plannen. De raad betreurde dat het wijkplatform niet beter is betrokken, maar kon zich vinden in de beantwoording van de wethouder. Uiteindelijk stemde alleen de SP tegen.

 

ChristenUnie-SGP ‘teleurgesteld’ over toestaan extra koopzondag

ChristenUnie-SGP is teleurgesteld dat 24 december tot koopzondag is uitgeroepen. “Hoeveel is het collegeakkoord u waard?”, wilde Henriëtte van Keulen daarom maandagavond van wethouder Wijnants weten. Daarin spraken de coalitiepartijen af dat de Noordoostpolder jaarlijks slechts twaalf koopzondagen kent.

Volgens Wijnants is er feitelijk geen sprake van een extra koopzondag. “Dit is een uitruil met afgelopen zondag. Een meerderheid van de ondernemers was voorstander van een koopzondag op 24 december en wilde daarvoor de afgelopen editie annuleren”, aldus Wijnants, die wel erkent dat zondag toch zes ondernemers de winkeldeuren openden. Dat mogen ze dus in december niet nog een keer doen.

 

Politiek voorstander van bijdrage plannen Waterloopbos

Hoewel het raadsvoorstel maandagavond nog niet in stemming is gebracht, wil een meerderheid van de gemeenteraad ruim twee ton bijdragen aan de plannen van Natuurmonumenten met het Waterloopbos. De organisatie wil het bos aantrekkelijker maken voor bezoekers. Als Noordoostpolder over de brug komt, draagt provincie Flevoland 1,5 miljoen euro bij aan het plan.

Natuurmonumenten wil de komende jaren onder meer een nieuwe entree, een Deltamonument, een uitkijktoren en een speeltuin realiseren. Dat moet zorgen voor een verdubbeling van het aantal bezoekers tot 150.000 per jaar. Wethouder Wijnants denkt dat die toename deels bij de buren van Steenwijkerland kan worden gezocht, zo stelde hij maandag tijdens de Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken. Toeristen die Giethoorn aandoen zouden ook het bos kunnen bezoeken. Dat past bovendien uitstekend bij de toenemende internationale aandacht voor de Nederlandse waterwerken.

Met name ONS en PvvP zijn kritisch over het voorstel. “Natuurmonumenten heeft een aanzienlijk vermogen en heeft onze bijdrage niet nodig”, vindt Sacha Werkman van ONS, die daarbij ook bijval krijgt van Theun Tuinenga van Politieke Unie. Theo Elschot van de Partij van vrije Poldermensen wil helemaal niet met Natuurmonumenten in zee, omdat die organisatie in zijn ogen veel heeft vernield in de polder. “Schop deze organisatie met pek en veren de polder uit”, aldus Elschot.

Wethouder Wijnants wijst op het economisch belang. Meer bezoekers betekent meer werkgelegenheid. Hij vindt Natuurmonumenten een ‘solide partij’ om de plannen verder uit te werken. Omdat ONS nog over het voorstel wil debatteren, haalde het maandag de raadsvergadering niet.  De politiek moet zich nu in december definitief uitspreken.

 

13 november 2017

Theo Groen nieuw raadslid voor CDA

Emmeloorder Theo Groen is de komende maanden gemeenteraadslid namens het CDA. Hij volgt partijgenoot Van der Wal op. De voormalig marathonschaatsers verhuisde onlangs naar een boerderij buiten de gemeentegrenzen. Groen is bedrijfskundig adviseur en onder meer actief binnen de paardensport.

Namens PvdA-GroenLinks werd maandagavond Henk van der Linde geïnstalleerd als burgerraadslid. Hij is in het dagelijks leven zorgmakelaar.

installatie-raadsleden-1

‘Jaarlijkse exercitie’ VVD zonder succes

De VVD vond maandag geen meerderheid in de gemeenteraad voor het verlagen van de Onroerend Zaakbelasting. Als het aan de liberalen ligt, zouden inwoners van Noordoostpolder 1 procent minder OZB hoeven te betalen. Het college kiest juist voor een lichte verhoging.

Volgens Willem Keur van de VVD moet de gemeente zorgen dat de kosten voor de burger ‘structureel zo laag mogelijk’ zijn. Hij wijst er ook op dat het college de OZB een paar jaar geleden met 42 procent verhoogde ‘om hier de tent overeind te houden’.

Partijgenoot en wethouder Wijnants ziet het net wat anders dan Keur. Hij sprak over een ‘jaarlijkse exercitie’ van de VVD, omdat de partij elk jaar pleit voor verlagen van de OZB. “De gemeente moet tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk realiseren voor de burger. En wij hebben op allerlei terreinen nog veel ambities”, aldus de wethouder, die het amendement daarom afraadde.

Veel behoefte aan discussie over het amendement van de VVD hadden de andere partijen niet. “Wij besteden dit geld liever aan de mensen aan de onderkant die het echt nodig hebben”, zei Henriëtte van Keulen namens ChristenUnie/SGP.

Geen steun voor SP-motie ‘lijken uit de kast’

De gemeenteraad steunde maandag de SP-motie ‘lijken uit de kast’ niet. De partij zou graag een overzicht zien van projecten waarmee de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen problemen kan krijgen.

Wethouder Bogaards zag eerder een ‘motie van wantrouwen’ in het idee van de SP. Die kwam met de opmerkelijke motie met in het achterhoofd discussies over de golfbaan, het pand van Sinke en Wereld Erfgoed Schokland.

“Daarbij hebben we geen open en transparante bestuursstijl ervaren. Mogelijk zijn er nog meer dossiers waarbij lijken in de kast zitten en waarmee we elkaar in de volgende periode in verlegenheid te brengen”, vroeg fractievoorzitter Hoekstra zich af, die zelf niet over een motie van wantrouwen spreekt.

Veel steun voor de motie was er niet. De Politieke Unie wees er bijvoorbeeld op dat projecten waaraan risico’s kleven aan bod komen tijdens de overdracht van het oude aan het nieuwe college.

foto-vergadering-raad-bijgesneden

ONS wil plan Randmeer uit de koelkast

Wat ONS betreft zwengelt de gemeente Noordoostpolder de aanleg van een Randmeer weer aan. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers is het economisch gesternte gunstig genoeg om het plan uit de bureaulades te halen.

Wethouder Poppe wil de mening van omringende gemeenten en de betrokken provincies polsen, maar ziet daar zelf weinig heil in. “Het vorige college heeft het onderwerp Randmeer al van tafel gehaald. ‘Hoge kosten, weinig rendement’, was de conclusie van Lemsterland, Steenwijkerland en de provincies Flevoland en Overijssel. Volgens mij zijn de economische omstandigheden niet van dien aard dat we ons zulke grote investeringen kunnen veroorloven”, aldus Poppe.

Raad draait verhoging toeristenbelasting terug

De gemeenteraad heeft maandagavond een verhoging van de toeristenbelasting teruggedraaid. Volgens D66, ONS en PvvP is het duurder maken van die heffing ‘toeristenonvriendelijk’ en een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter die mening.

Wethouder Wijnants raadde het amendement af. Hij wijst erop dat van de inkomsten juist voorzieningen en faciliteiten worden gefinancierd waarvan toeristen profiteren. Ook stelt hij dat een groot deel van de inkomsten wordt betaald door buitenlandse werknemers.

Minder succes had een voorstel van de VVD voor de komst van een ‘pop-up VVV’. Wethouder Poppe wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, maar pint zich niet vast op de uitkomst. Volgens Poppe bepalen ondernemers en vrijwilligers of zo’n tijdelijk toeristisch onderkomen er wel of niet komt. Een meerderheid van de raad is dat met hem eens.

De VVD ziet in de zomermaanden graag een VVV in Emmeloord, omdat toeristen nu ‘stranden’ in het centrum. Om hoeveel mensen dat gaat, konden de liberalen op vragen van D66 echter niet aangeven. Het CDA ziet niets in het idee, omdat toeristen zich vooral en steeds meer op het internet oriënteren.

Politieke Unie zette tijdens de vergadering vraagtekens bij het verhogen van bepaalde leges, zoals die voor de omgevingsvergunning. Volgens de partij is er spraken van een ‘dubbele belasting’, omdat de bouwkosten ook stijgen. Bovendien zou de gemeente al meer inkomsten via leges binnenkrijgen vanwege de aantrekkende economie.

Politiek buigt zich in 2018 over een taalplan

De politiek buigt zich in het eerste kwartaal van 2018 over een taalplan dat moet zorgen dat meer inwoners van de Noordoostpolder goed Nederlands spreken. Er wordt dan een commissievergadering aan het onderwerp gewijd. Met die toezegging komt wethouder Wijnants tegemoet aan de wens van PvdA-GroenLinks.

Die fractie wijst erop dat taal op veel fronten cruciaal is. “In de oudere wijken van Emmeloord komt contact tussen buurtbewoners moeilijk tot stand, omdat veel bewoners geen Nederlands spreken”, gaf raadslid Van der Velde maandag in de gemeenteraad een voorbeeld. Hij wil dat de gemeente meer doet om te zorgen dat mensen Nederlands kunnen spreken.

Van der Velde maakt zich ook zorgen over ‘het uitsluiten van nieuwe Nederlanders’, zei hij tijdens de behandeling van de Najaarsrapportage. Volgens Van der Velde worden buitenlanders ook in de Noordoostpolder gediscrimineerd. “Vindt u het gek dat ze daarom kiezen voor de veiligheid van hun eigen groep, waarmee ze vervolgens hun eigen isolatie vergroten?”

taalles

Gemeenteraad stemt in met renovatie golfbaan

De gemeenteraad helpt Golfclub Emmeloord aan een betere golfbaan, maar een hole-in-one was dat besluit maandagavond niet. Berthoo Lammers van ONS zorgde voor een verrassende wending door een contract uit te delen waarin staat dat de gemeente juridisch gezien niet verantwoordelijk is voor de staat van het complex.

Voor de bespreking van het voorstel vroeg Lammers of het college alle relevante informatie met de gemeenteraad had gedeeld. Na een schorsing kwam hij vervolgens met het contract op de proppen, dat overigens in 2019 afloopt. “Het is zeer discutabel of de gemeente verantwoordelijk is: dat had ik graag van tevoren willen weten. We vragen nu alle inwoners van de polder een tientje waarmee zeshonderd leden van de golfclub een balletje kunnen putten”, aldus Lammers.

Volgens wethouder Haagsma heeft hij de informatie niet bewust achtergehouden. Hij spreekt van een ‘standaardclausule in een standaardcontract’, al erkent hij wel dat een rechter wellicht oordeelt dat de gemeente niet verantwoordelijk is. “Dan kun je kiezen voor een juridisch traject, maar dat vind ik niet de manier waarop wij met onze huurders omgaan. De golfclub heeft alles gedaan om de baan bespeelbaar te krijgen, nu moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

De SP had juist die afweging van de wethouder eerder willen vernemen. “Had ons meegenomen in uw keuze”, aldus fractievoorzitter Hoekstra. Zij wilde nog een amendement indienen dat moest voorkomen dat hetzelfde vraagstuk over een paar jaar weer op tafel ligt. De meerderheid had daaraan geen behoefte. Wethouder Haagsma kan overigens, met de nog steeds inklinkende belt, niet garanderen dat de baan nu wel probleemloos bespeelbaar blijft.

Een meerderheid van de gemeenteraad is uiteindelijk bereid om 420.000 euro te investeren in de renovatie van de golfbaan. Naast ONS en SP stemden ook PvvP en Rien van de Velde van PvdA-GroenLinks tegen.

 golfbaan-1

 

6 november 2017

Onderzoek naar mogelijkheid ‘pop-up VVV’

Wethouder Poppe gaat inventariseren wat de mogelijkheden voor een ‘pop-up VVV’ in Emmeloord zijn. Volgens Ellen Lindenbergh van de VVD zou een tijdelijk toeristisch centrum in een leegstaand pand veel bezoekers van de polder in de zomermaanden kunnen helpen.

Lindenbergh hoort verhalen dat toeristen in de zomer op zoek zijn naar een VVV. Die is echter verdwenen sinds het vertrek van de ANWB uit Emmeloord. Met vrijwilligers zou de voorziening mogelijk weer in de banen kunnen worden geholpen. Volgens ONS zou de poldertoren daarvoor een prima plek zijn.

Het CDA tipte maandagavond mogelijke Europese subsidie voor gratis WIFI aan. Europa heeft veel geld beschikbaar voor gemeenten die daarin willen investeren. Wethouder Wijnants zegde toe daar, in samenwerking met ondernemers, naar te gaan kijken.

Zijn collega Bogaards-Simonse heeft overigens de portefeuille ‘Schokland’ overgenomen van burgemeester Van der Werff. Die geeft deze uit handen omdat de kwestie politiek te gevoelig is geworden.

 

Gemeenteraad wil golfbaan uit de blubber halen

Ondanks veel kritiek en vraagtekens trekt de gemeenteraad vermoedelijk 420.000 euro uit voor de renovatie van de golfbaan aan de Casteleynsweg. Alleen SP en D66 willen tijdens de gemeenteraad van komende maandag verder praten over het onderwerp, bleek maandagavond tijdens de commissie Samenleving.

Penningmeester Max Brus lichtte tijdens dat rondetafelgesprek de blubberige situatie van zijn golfclub toe. Eigenlijk al sinds de aanleg in 2008 is de baan op De Terp te vochtig. In de natte seizoenen kunnen de 750 leden daarom de helft van de tijd niet golven. “Wij hebben niet meteen aan de bel getrokken, omdat we dachten dat de situatie zou verbeteren als De Terp verder zou inklinken”, antwoordde Brus op vragen van de SP.

Die ‘achteraf ijdele hoop’ was ook voor de gemeente reden om niet in te grijpen, zei wethouder Haagsma maandag. Hij trok uitvoerig het boetekleed aan. “Dit project had beter begeleid kunnen en moeten worden. Wij hadden onvoldoende kennis over de aanleg van een golfbaan. Daarom hadden we externe expertise moeten inschakelen”, aldus de wethouder.

Pas nadat een onderzoek van de gemeente een eerder onderzoek dat de golfclub liet uitvoeren ondersteunde, kwam de gemeente wel in actie. En dat betekent dat er 420.000 euro nodig is voor het vervangen van de toplaag. Garanties dat de problemen definitief van de baan zijn, geeft Haagsma niet. “De Terp is nog steeds aan het nazakken. Ik kan geen enkele belofte doen over hoe de baan zich zal gedragen.”

Een claim neerleggen bij de betrokken aannemer blijkt ‘niet valide’, antwoordde Haagsma maandag op vragen van onder meer ONS. Die partij vindt het ‘schrijnend’ dat het college niet eerder ingreep. “De burger draait nu op voor het slechte werk van de aannemer”, aldus raadslid Arjan van de Beek.

 

16 oktober 2017

VVD verbaasd over folder Carrefour

Onjuiste informatie in een folder brengt de ‘politieke onafhankelijkheid’ van welzijnsorganisatie Carrefour in gevaar. Dat vindt VVD-raadslid Ellen Lindenbergh. Zij verbaast zich er over dat de organisatie zich in de folder baseert op informatie van de SP.

Carrefour spreekt in de uitgave over zestienhonderd kinderen die in de polder in armoede opgroeien. Volgens onderzoek van de gemeente zijn dat er ruim zeshonderd. Lindenbergh groef in haar geheugen en ontdekte dat de cijfers van Carrefour uit een notitie van de SP komen.

“Niet handig”, beaamt wethouder Bogaards, maar volgens haar heeft Carrefour de onjuiste informatie op de website al veranderd. “De organisatie bracht de folder uit op het moment dat de cijfers van de gemeente nog niet bekend waren. Toen is de keuze gemaakt om getallen van de SP te gebruiken”, legde Bogaards uit.

 

Alternatief voor dagopvang ouderen in polderdorpen

De gemeente gaat met de dorpsbelangen in Ens, Creil en Kraggenburg kijken naar een alternatief voor de dagopvang voor ouderen. De zorggroep maakte onlangs bekend dat de voorzieningen daarvoor sluiten.

Volgens wethouder Bogaards maken slechts veertien mensen gebruik van de drie locaties. “Dan is duidelijk dat verdergaan financieel niet haalbaar is”, antwoordde ze op vragen van raadslid Van Elk van de Politieke Unie. De polderbewoners zijn per brief geïnformeerd over de situatie.

 

SP pleit voor experiment legale wietteelt in de polder

De SP zou graag zien dat in de Noordoostpolder een experiment met legale wietteelt komt. Volgens de partij moet de gemeente zich daarvoor aanmelden bij de rijksoverheid. Dat is wethouder Bogaards voorlopig echter nog een paar stappen te ver, zei ze maandagavond in de gemeenteraad.

Volgens Tjitske Hoekstra bepleit het nieuwe kabinet een experiment met legale wietteelt. De Noordoostpolder is daarvoor volgens haar een ideaal terrein. “Legale wietteelt past prima in onze agrarische omgeving. Het is ook goed voor de werkgelegenheid en haalt de bodem weg onder illegale wietteelt. Nu rolt de politie regelmatig kwekerijen op”, aldus Hoekstra.

Wethouder Bogaards antwoordde dat ze het onderwerp eerst grondig wil bespreken, voordat ze een eventuele interesse in een experiment gaat uitspreken.

 

Burgemeester geeft portefeuille Schokland uit handen

Burgemeester Aucke van der Werff draagt de portefeuille ‘gebiedsontwikkeling Schokland’ over aan een wethouder. “100 procent mee eens…”, concludeerde hij maandagavond toen PvdA/GroenLinks de commissie Samenlevingszaken aftrapte met de stelling dat een burgemeester niet verantwoordelijk kan zijn voor dit ‘bestuurlijk kwetsbare dossier’.

Van der Werff lag de afgelopen week onder vuur nadat Gedeputeerde Staten de gemeenteraad per brief duidelijk maakte dat een raadsvoorstel niet deugde. De burgemeester trok maandag openlijk het boetenkleed aan. Hij sprak over ‘twee missers’ en een ‘ernstige slip of the pen’.

Volgens Van der Werff komt dat omdat het college het ambtelijk apparaat om een ‘scherp voorstel’ vroeg. In dat stuk staat dat de provincie het risico draagt voor de aankoop van gronden. “Dat is onjuist en ik heb daar overheen gelezen. Wij hadden moeten schrijven dat wij maximaal 2,3 miljoen euro willen investeren, zoals de provincie maximaal tot 10 miljoen euro wil gaan. Dat het risico bij de provincie ligt, is onzin. Excusez moi”, aldus Van der Werff.

De burgemeester benadrukte maandag meerdere malen dat de Noordoostpolder verder geen risico’s loopt bij de plannen rond Schokland. Hij betreurt dat bijvoorbeeld de SP nu met ‘wantrouwen’ naar verdere voorstellen kijkt en ontkent, zoals D66 oppert, dat de verkeerde informatie in het raadsvoorstel een strategische keuze is.

‘Kristalhelder’ wil Van der Werff zijn over de positie van de rijksoverheid. Als het nieuwe kabinet niets ziet in de plannen voor de toekomst van Schokland, komt de status van werelderfgoed in gevaar. De overheid zou 6,6 miljoen euro moeten bijdragen. “Als we daar met het Rijk niet uitkomen, gaan de plannen niet door en gaat het werelderfgoed verloren. Maar we gaan ervan uit dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Bang voor een deuk in de relatie met de provincie en de andere partners in het plan is Van der Werff niet. Dinsdagochtend zit hij al rond de tafel met de provincie. “De relatie met de partners gaat als een tierelier”, aldus de burgemeester, die wel moest erkennen dat de onderhandelingspositie van de Noordoostpolder er door de ontwikkelingen van de afgelopen weken niet sterker op is geworden.

 Lufo-HeelSchokland

Gemeenteraad stemt in met centrumplan

De gemeenteraad is akkoord met het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing van de plannen voor het stadshart van Emmeloord. Alleen SP en ONS stemden tegen.

Beide partijen stelden maandagavond nog kritische vragen over de plannen. De SP is ‘flabbergasted’ dat wethouder Suelmann ‘eigenhandig de plannen aanpast’. Volgens Juup Nijholt zijn de keuzes van de bevolking tijdens het open planproces steeds minder zichtbaar. Hij wijst bijvoorbeeld op een veranderde kleur stenen voor de Korte Achterzijde.

Wethouder Suelmann vindt het beeldkwaliteitsplan echter een goede vertaling van het open planproces. Hij gaat plannen nu bespreken met direct betrokkenen. Dat geldt ook voor bebouwing van het Jumboplein. Ondernemers meldden tijdens de vorige raadsvergadering dat ze daarin weinig heil zien.

ONS is vooral bang dat de gemeenteraad zijn controlerende functie verliest. De partij vindt dat het college wijzigingen in de plannen moet bespreken met de gemeenteraad. Fractievoorzitter Lammers bepleitte ook om de plannen voor het Jumboplein uit de programmaexploitatie te halen, omdat hij de kans op minder dan 50 procent acht dat deze doorgaan. Een amendement van ONS kreeg echter onvoldoende steun.

 LangeNering2-2007-08-29-1

‘Lange afstandsloper’ Van der Wal uit de gemeenteraad

Geert Jan van der Wal nam maandagavond afscheid van de gemeenteraad. De CDA-politicus is verhuisd naar de gemeente Urk en kan daarom niet langer in de politiek van de Noordoostpolder actief zijn.

“Een lange afstandsloper die niet houdt van korte sprongen. Je blijft net zolang doorgaan tot je bereikt wat je wilt bereiken. Die kwaliteit moet een politicus hebben”, zei burgemeester Van der Werff bij het afscheid van de voormalig marathonschaatser. Volgens de burgemeester behoorde Van der Wal tot een nieuwe generatie politici die een ‘verfrissende aanpak’ mee brachten en die de werkwijze van de gemeenteraad hebben veranderd.

In de gemeenteraadsvergadering van maandag werd Martin Mulder uit Nagele geïnstalleerd als burgerraadslid voor ONS.

 

25 september 2017

Willemengs neemt ‘ambtsketen’ van Jens over

Willemengs Schutte uit Ens is het komend jaar de jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Zij volgt haar plaatsgenoot Jens van Leeuwen op. Willemengs werd maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd.

Jens heeft ‘vooral een leerzaam jaar’ achter de rug, zei hij maandag. Volgens burgemeester Van der Werff heeft hij ook veel bereikt. “Denk aan je idee voor een NOP-kast voor kids, waarmee je het Jeugdjournaal haalde”, aldus Van der Werff, doelend op het plan van Jens dat het mogelijk maakt dat alle kinderen in de Noordoostpolder kunnen sporten. De burgemeester vindt dat ook de eigen pagina in De Flevopost en een aantal activiteit de kloof met de burger hebben verkleind.

Of Jens later ook beroepsmatig burgemeester wil worden, weet hij nog niet. “Dat denk ik niet, maar het plan kan nog veranderen.”

Willemengs zei ‘Ja’ op de vraag of zij zich wil inzetten voor de kinderen in Noordoostpolder. Ze heeft ook al ideeën over hoe ze dat wil doen, bijvoorbeeld door een strippenkaart waarmee kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.

 0-jeugdburg

 

CDA: snel maatregelen N50 nodig

De maat is wat het CDA betreft vol: er moeten snel maatregelen komen die de veiligheid op de N50 tussen Kampen en Ens verbeteren. Raadslid Goos wijst daarbij op de vele ‘ernstige en fatale ongevallen’.

Wethouder Poppe is het volledig met Goos eens. Volgens hem wordt er in het regio-overleg met onder meer de gemeentes Kampen en Dronten ook nadrukkelijk gesproken over maatregelen. Poppe wijst erop dat Rijkswaterstaat komend jaar aan de slag gaat met groot onderhoud. Daarna moet er op zijn minst een scheiding tussen de rijbanen komen en op termijn is een driebaans en nog later een vierbaans weg noodzakelijk.

 

Noordoostpolder meet geluid vliegtuigen boven Ens

De gemeente Noordoostpolder gaat in Ens het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. Met die nulmeting wil de gemeente na 2019 analyseren of de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor het polderdorp. Vanaf dan vliegen er meer vliegtuigen op Lelystad, dat een soort dependance wordt van Schiphol.

Die nulmeting kondigde wethouder Poppe maandagavond aan na vragen van PvdA/GroenLinks. Fractievoorziter Van der Velde is benaderd door bewoners die zich zorgen maken over de lage vliegroutes rond Lelystad. Volgens Poppe lijkt het erop dat de andere Flevopolders meer hinder krijgen dan de Noordoostpolder. “Maar dit thema speelt in Ens natuurlijk wel degelijk. Vandaar dat we een nulmeting houden”, aldus Poppe. Hij beschouwt 2023 als een belangrijk jaar. Vermoedelijk wordt dan het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. “Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de Noordoostpolder hebben”, aldus Poppe.

‘Potato Europe in 2022 gewoon weer in Emmeloord’

“Eén ding is zeker: Potato Europe is in 2022 gewoon weer in Emmeloord”, zegt burgemeester Van der Werff. De gemeente wil zich maximaal inspannen om het evenement opnieuw naar de polder te halen, antwoordde hij maandag op CDA-vragen.

De christendemocraten wilden weten hoe de gemeente terugkijkt op het evenement. Deelnemers hadden na afloop veel kritiek. “Dramatisch, de tranen sprongen me in de ogen”, erkent Van der Werff zich in het beeld. “Ontzettend jammer dat we zo door het weer in de steek zijn gelaten na alle energie die in dit evenement is gestoken.”

De gemeente gaat de komende tijd eerst de eigen rol evalueren en daarna met andere betrokkenen om tafel. Van der Werff: “Een scala aan maatregelen is denkbaar: iedereen bruist van de ideeën.”

3-AardappelManifestatie

 

Onderzoek naar verlichting Wellerwaard

Laat succesje voor ONS: de gemeente gaat onderzoeken of verlichting op de route tussen Emmeloord en Wellerwaard mogelijk is. De partij deed dat voorstel al in juli, maar waren er evenveel voorstanders als tegenstanders voor het plan.

Volgens de procedure moet de gemeenteraad zich dan in de volgende vergadering opnieuw stemmen over het voorstel. En nu bleek het overgrote deel van de politiek wel voor een onderzoek. Volgens ONS is de route nu onveilig tijdens de donkere uren.

 

Ondernemers zien volbouwen Jumboplein niet zitten

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) omarmt de plannen voor het stadshart van Emmeloord, maar ziet niets in bebouwing van het Jumboplein. Dat meldde ondernemer Jeroen Beekman maandagavond in de commissie Woonomgeving.

Volgens hem zijn ondernemers enthousiast over het grootste deel van het plan. "Het is een fantastisch plan waar we op hoofdlijnen helemaal achter staan. Het horecaplein op De Deel is super. We krijgen een gezellig stadshart waaraan veel behoefte is", aldus Beekman, die ook positief is over het overleg met de gemeente. Volbouwen van het Jumboplein raadt de BAN echter af.

"Verplaatsen van bedrijven naar het centrum juichen wij toe, maar voeg geen extra meters bebouwing toe. Er is weinig of geen interesse vanuit de detailhandel om zich in Emmeloord te vestigen", waarschuwt de ondernemer. Hij wijst erop dat het aantrekken van de economie voorbijgaat aan de detailhandel. "De omzet van de kledingbranche groeit wel, maar dat komt door internetverkoop. In de winkelstraat daalt de omzet nog steeds. Ook daarom zien we geen heil in volbouwen van het Jumboplein."

Een aantal partijen vraagt zich af wat deze visie betekent voor de centrumplannen. Volgens wethouder Suelmann verandert het proces echter niet. "We willen voortvarend aan de slag en bespreken elk onderdeel met marktpartijen. Dat geldt ook voor het Jumboplein. Als ondernemers geen heil zien in bebouwing, komen we met een alternatief terug naar de raad. De markt bouwt, wij niet. We moeten echter dingen in gang zetten, anders blijven we eindeloos praten."

Een alternatief moet zoveel mogelijk aansluiten bij het open planproces, waarin bewoners zich uitspraken voor het huidige plan. Onder meer CDA en VVD willen daar zoveel mogelijk aan vasthouden. "Als we nu al bebouwing van het Jumboplein uit het plan halen, nemen we de burgers niet serieus", stelt Goos van het CDA. De gemeenteraad praat in oktober verder over het zogenoemde beeldkwaliteitsplan voor het stadshart.

Ondernemers zetten zich ondertussen in voor een fonds waaruit ze marketing en activiteiten betalen. Die moeten meer volk naar het centrum van Emmeloord lokken. De gemeente draagt veertigduizend bij aan dit fonds. Dan moet wel minimaal de helft van de ondernemers willen meebetalen.

4-Jumbo-Kettingplein

 

28 augustus 2017

Geen ruimtelijke bedenkingen tegen biovergistingsinstallatie

De gemeenteraad vergaderde 28 augustus bij uitzondering tijdens het reces. Bij de Provincie Flevoland ligt namelijk de aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding van een biovergistingsinstallatie aan de Oosterringweg 39. Omdat daarvoor van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, werd de raad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Vanwege aflopende termijnen voor een subsidieaanvraag is daarvoor een extra vergadering ingelast.

De SP stelde aan het begin van de raadsvergadering voor om het agendapunt later te behandelen in verband met de korte voorbereidingstijd. Dit voorstel kreeg geen meerderheid.

De raad had veel vragen aan wethouder Haagsma. Vragen over het betrekken van de omgeving, de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en de controle op veiligheid en milieuaspecten. In het debat ging het ook over het betrekken van de omgeving. De SP vond dat de raad of het college, voor het besluit werd genomen, bij bevolking te rade had moeten gaan. Andere partijen, zoals PvdA-GroenLinks, VVD en PU, maar ook de wethouder, vinden dat het proces nu pas begint en dat er nog voldoende tijd is om de bevolking te betrekken. De ondernemer zelf en de Provincie gaan dat proces nu starten. De VVD sprak haar waardering uit voor de inspanning die wordt geleverd om een ondernemer tegemoet te komen.

Uiteindelijk heeft de raad met 21 tegen 3 stemmen ingestemd met het verlenen van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Alleen de fracties van SP en PvvP stemden tegen.

biovergister

10 juli 2017

Gemeenteraad geeft geen ‘cadeautjes’ ondanks positief saldo

De gemeente Noordoostpolder sluit het boekjaar 2016 af met een positief saldo van bijna drie miljoen euro. Reden genoeg voor de VVD om een miljoen euro ‘terug te geven’ aan de burgers. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt echter dat de polderbewoners uiteindelijk meer hebben aan investeringen.

Lovende woorden maandagavond voor het college van B en W dat voor het derde jaar op rij een positief saldo kon presenteren. ONS stelde daarom voor om de automatische jaarlijkse OZB-stijging niet door te voeren. De VVD zou liever nog verder gaan. “We zijn de moeilijke tijden doorgekomen met geld van de burgers. Het is tijd om een deel daarvan terug te geven”, vindt liberaal Keur, met een verwijzing naar de OZB-stijging van 42 procent in de vorige collegeperiode.

Volgens wethouder Wijnants slaat dat voorstel echter een ‘gat in de begroting’. De meeste andere partijen vinden ook dat burgers meer profiteren van wat de gemeente met dat miljoen euro kan doen. De voorstellen van ONS en VVD haalden het daarom niet. Ook de Politieke Unie haalde bakzeil met een voorstel om dorpen die geen bijdrage ontvangen van Windpark Noordoostpolder jaarlijks met tienduizend euro te ondersteunen. Het plan leverde wel veel hoon op. “U wilt een half jaar voor de verkiezingen een cadeautje weggeven voor electoraal gewin”, stelde PvdA-GroenLinks.

Die fractie riep maandag op tot ‘meer ambitie’ bij het dichten van de kloof tussen arm en rijk. D66 vindt dat het college ‘actiever’ moet zijn in de discussie over de Zuiderzeelijn. Het plan daarvoor is weer uit de kast, hoewel volgens wethouder Poppe het enthousiasme in de noordelijke provincies niet groot is. Toch vindt een meerderheid van de raad dat Poppe de ‘lobbytrein’ in beweging moet krijgen. Ook PvdA-GroenLinks kreeg steun voor een onderzoek naar een snelle treinverbinding.

Een motie van ChristenUnie-SGP redde het ook. Dat betekent dat er in de Noordoostpolder een pilot komt met zogenoemde time-out plekken voor jongeren. Het college nam een motie van het CDA over. De christendemocraten pleitten voor een ‘intensief inburgeringsprogramma’, dat statushouders zo snel mogelijk aan een baan of opleiding helpt.

 

Gemeenteraad stemt in met Centrumplan Emmeloord

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het Centrumplan Emmeloord. Dat betekent niet dat het thema de komende jaren van de politieke tafel is. In september of oktober komt wethouder Suelmann bijvoorbeeld met de financiële onderbouwing. “En ook daarna blijft de gemeenteraad bij elk deelproject aan zet.”

De wethouder probeerde daarmee de zorgen van vooral ONS, PvvP en de SP weg te nemen. Die zijn bang dat ze met een ‘ja’ verder geen invloed meer hebben op de plannen. Fractieleider Berthoo Lammers van ONS wijst daarbij op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die heeft twee keer geadviseerd dat de gemeenteraad pas beslissingen moet nemen als plannen financieel onderbouwd zijn. De partij had daarom liever pas in september een beslissing genomen.

De andere partijen lieten zich maandag wel overtuigen door Suelmann. Die legde uit dat de gemeenteraad nu akkoord gaat met het stedenbouwkundig plan. Dat is opgesteld nadat bewoners en ondernemers het omarmden tijdens het zogenoemde ‘Open Planproces’. “Dit gaan we nu financieel doorberekenen. Voor de definitieve invulling zijn we ook afhankelijk van wat de markt wil investeren. De gemeenteraad blijft op elk moment in charge.”

SP, ONS en PvvP wilden die uitspraken graag schriftelijk vastgezet zien, maar de andere partijen zagen daarvan het voordeel niet in. Ze vinden de toezegging van Suelmann voldoende. “Het wordt tijd dat er eens wat gaat gebeuren”, stelde Johan Goos van het CDA bijvoorbeeld. Aan het Centrumplan kleeft zo langzamerhand een historie van meer dan vijftien jaar.

Met de variant die nu verder wordt uitgewerkt, kiest de gemeenteraad voor een compact  en aantrekkelijk centrum, met onder meer een horecapaviljoen op De Deel. De gemeenteraad wil maximaal 4 miljoen euro besteden aan het plan.

ONS en PvvP stelden maandag ook vragen over brieven van ondernemer Van Staveren en investeerder De Hoge Dennen Vastgoed. Die zijn niet enthousiast over het gepresenteerde plan. Volgens Suelmann was hij op de hoogte van die mening. Hij gaat zo snel mogelijk met de ondernemers rond de tafel om de plannen verder te bespreken.


6 juni 2017

Espel krijgt een Multifunctioneel Sportcentrum

Bewoners van Espel trakteerden de lokale politiek dinsdagavond op champagne. Ze zijn blij dat de gemeenteraad het sein op groen zette voor een Multifunctioneel Sportcentrum in het dorp. Noordoostpolder draagt 355.000 euro bij aan het sportonderkomen.

Een werkgroep met leden van Sportclub Espel, Dorpsbelangen Espel en de Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel werkt sinds 2012 aan het plan. Alle sportverenigingen in het dorp gebruiken straks één centrale accommodatie. Die staat dan op de plek naast het te slopen onderkomen van Sportclub Espel. Het dorp draagt zelf 376.000 euro bij aan de realisatie.

Raad ziet geen heil in aanwijzen testlocatie voor duurzame technologieën

Moet de gemeente Noordoostpolder wel of niet een locatie aanwijzen waar bedrijven innovatieve en vooral duurzame technologieën kunnen testen? Volgens PvdA-GroenLinks wel, maar de partij kon dinsdagavond de rest van de gemeenteraad en het college niet overtuigen. Een meerderheid vindt dat initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen.

Raadslid Hylke Hekkenberg denkt dat bedrijven eerder toehappen als de gemeente een plek aanwijst waar bijvoorbeeld een golfslagcentrale of grootschalige opslag van energie kan komen. Hij stelt zelf de omgeving van het windpark voor.

Wethouder Poppe vond de motie van PvdA-GroenLinks niet nodig. Volgens hem kunnen bedrijven met plannen zich altijd bij de gemeente melden. “Het bedrijfsleven kent onze ambities. Wij faciliteren ondernemers en bewoners graag, maar investeren zelf niet in plannen”, aldus Poppe, die erop wijst dat bijna alle duurzame maatregelen die de komende decennia nodig zijn door bedrijven, bewoners en de Rijksoverheid genomen moeten worden.

De discussie ontstond bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Daarin staan de activiteiten van de gemeente die duurzaamheid bevorderen. Uiteindelijk moeten die leiden naar een energieneutrale Noordoostpolder in 2030. Het stimuleren van aardgasvrije woonwijken, meer duurzame woningen en opwekking van duurzame energie moeten daarvoor zorgen.

De partijen zijn wel positief over het Uitvoeringsprogramma, al stelt D66 dat die wel heel laat in het jaar op tafel komt. Wethouder Poppe zegde toe dat het programma voor 2018 ‘rond de jaarwisseling’ wordt gepresenteerd.

 

Toekomst toren van uitzonderlijke schoonheid nog onduidelijk

“Een toren van uitzonderlijke schoonheid”, zegt vastgoedadviseur Ralph Steenbergen van bureau NESK over de Poldertoren in Emmeloord. Hij gaf dinsdag in de commissie Woonomgeving een presentatie over de mogelijkheden van het symbool van de Noordoostpolder. Een vastomlijnd toekomstplan voor die uitzonderlijk mooie toren reikte hij niet aan.

Watertorens zorgden ooit voor druk op de waterleiding, maar verloren met de komst van moderne pomptechnieken hun oorspronkelijke functie. Bedrijven, restaurants en andere bewoners trokken in de tientallen meters hoge bouwwerken. In Emmeloord waren de laatste initiatieven weinig gelukkig. Sindsdien staat de Poldertoren de meeste tijd leeg. “Veel bewoners beschouwen het zien van de toren als thuis en vinden het zonde dat er niets mee gebeurt”, concludeert Steenbergen na een inventarisatie onder bewoners en ondernemers.

Zelf werkt hij, met meerdere partijen, vanuit een voormalige watertoren in Groningen. Mogelijkheden volop, zeker als het verwachtingspatroon niet te hoog is, stelt de vastgoedadviseur. “Er zit frictie tussen ondernemers die een kantoor willen vestigen en de realiteit. Een watertoren hou je moeilijk droog. Vogels nestelen er graag in en vormen een goede voedingsbodem voor vliegen”, aldus Steenbergen. Een watertoren is niet de juiste locatie voor een modern en onderhoudsvrij kantoor, wil hij maar zeggen.

Probleem voor een rendabele exploitatie is in zijn ogen ook de verwarmingsinstallatie. Die kan niet één deel van de ruimte verwarmen, maar doet zijn werk meteen in de gehele toren. Een forse aanslag op de energierekening kortom. Kansen zijn er desondanks voldoende. Steenbergen raadt aan om ondernemers en inwoners te activeren. “Geef ze het gevoel dat het ‘hun toren’ is en zorg dat deze beter bereikbaar is. Hij staat nu op een eiland.”

Steenbergen hield de commissieleden drie mogelijke scenario’s voor. Die variëren van ‘hou de toren in stand en stel het uitzichtplatform af en toe open’ tot ‘maak de toren geschikt voor volledige verhuur en stel het uitzichtplatform permanent open’. Hij schat de kosten voor deze uitersten op respectievelijk 50.000 en 250.000 euro per jaar. De meeste partijen vinden de keuze voor een scenario nu een stap te ver. “Dan maken we dezelfde fout als tien jaar geleden. We hebben behoefte aan meer zekerheid voordat we een besluit kunnen nemen”, aldus VVD’er Wielenga.

Hylke Steenbergen van PvdA-GroenLinks zou wel een vervolgstap willen zetten, zeker nadat hij samen met de commissieleden de binnenkant van de toren bekeek. “De staat viel me mee. Op de eerste vijf verdiepingen is geen waterschade zichtbaar. Wellicht kunnen deze op korte termijn in gebruik worden genomen. Dan bekijken we daarna de mogelijkheden voor de rest van de toren.”

Wim van Wegen van D66 durft nog verder te dromen. Hij had de opmerking van Steenbergen over de eilandvorming goed gehoord. “Wij pleiten al langer voor verplaatsing van het busstation, dan ben je meteen van het eiland af. De toren staat er heel behoorlijk bij en er zijn zeker mogelijkheden. Voor een poldermuseum zou dit een geweldige locatie zijn.”

Het college gaat de komende periode de kosten van de scenario’s meer inzichtelijk maken en in gesprek met partijen. Na de zomervakantie wordt dan opnieuw gesproken over de toekomst van de Poldertoren.

 

PvdA-GroenLinks vraagt aandacht voor ‘tiny houses’

Het college van B en W staat positief tegenover de komst van tiny houses in de Noordoostpolder. Dat antwoordde wethouder Suelmann dinsdag op vragen van PvdA-GroenLinks.

Tiny houses zijn kleine, zelfvoorzienende woningen die op meerdere plekken in het land worden gebouwd. Ook in de Noordoostpolder is belangstelling voor een project, maar volgens raadslid Hylke Hekkenberg wachten initiatiefnemers al een jaar op een antwoord van de gemeente.

Volgens wethouder Suelmann dateren de eerste contacten echter van januari. Een mogelijke locatie heeft hij op dit moment nog niet op het oog. Wel wil hij zich daarvoor inspannen zodat eind dit jaar mogelijk meer duidelijk is.

 

 

15 mei 2017

Groen licht voor woonpark voor arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft geen problemen met de komst van een woonpark voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg in Luttelgeest. Op die plek wonen straks driehonderd buitenlandse werknemers. De gemeenteraad moest daarvoor maandagavond een bestemmingsplan vaststellen.

Dat maakt een woonbestemming mogelijk op dit voormalige agrarische bedrijf. Alleen SP en de Partij van vrije Poldermensen stemden tegen. Uit de omgeving zijn geen bezwaren gekomen. Met de stemming over dit onderwerp was de korte gemeenteraadsvergadering meteen weer voorbij.

Burgemeester Van der Werff meldde nog wel dat VVD’er Keur heeft meegedeeld dat hij in december de gemeenteraad gaat verlaten. De liberalen wil ruimte maken voor ‘de volgende generatie’.

CDA wil weer stickers op afvalcontainers

Als het aan het CDA ligt, worden alle afvalcontainers in de Noordoostpolder voorzien van stickers. Die moeten duidelijk maken welk afval in welke container moet. “Als je gedrag van mensen wilt veranderen, moet je ze helpen”, stelt raadslid Johan Goos, met in zijn hand een krantenartikel over verkeerd gebruik van afvalcontainers.

‘Halve badkamer bij het restafval’, staat daar boven. Veel mensen gooien blijkbaar, bewust of onbewust, afval in een verkeerde container. Stickers werken, denkt Goos, met in het achterhoofd dat die er in 2011 ook op zijn geplakt. Wethouder Poppe zegt toe dat hij de mogelijkheid gaat bekijken, maar dan wel als onderdeel van een pakket van maatregelen. Hij wijst er bovendien op dat polderbewoners nog maar net vier containers hebben en moeten wennen aan die nieuwe situatie.

 hvc-19

Burgemeester: berichten over incidenten AZC  ‘stemmingmakerij’

“Stemmingmakerij”, zegt burgemeester Van der Werff over berichten dat in het AZC Luttelgeest vorig jaar achthonderd ‘incidenten’ waren. “Zeshonderd daarvan zijn in de sfeer van ‘roken op de kamer’ of ‘gebruik alcohol’”, aldus Van der Werff op vragen van Arjan van de Beek van ONS. Die wilde weten of de veiligheid van de bevolking in gevaar is geweest.

Volgens Van der Werff niet. Die wijst erop dat de incidenten op het terrein van het AZC plaatsvonden. “COA en het Rijk zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, wij daar buiten. Incidenten buiten het terrein zijn mij niet bekend. De risico’s voor de bevolking zijn niet groter dan in elke willekeurige wijk in de Noordoostpolder”, aldus Van der Werff.

Hij wijst erop dat het niet vreemd is dat er soms incidenten zijn. “Bewoners van het AZC komen uit zeer stressrijke gebieden en leven hier dicht op elkaar. Van de tweehonderd meer serieuze meldingen, gaat het relatief vaak om dreigen met suïcide. Dat laat zien dat deze mensen vaak tot het randje toe gestrest zijn.”

18 april 2017

Gemeenteraad Noordoostpolder vestigt snelheidsrecord

Binnen vijf minuten beëindigde burgemeester Van der Werff dinsdagavond de eerste gemeenteraadsvergadering nieuwe stijl. Over sneller besluiten nemen gesproken. Dat is althans een van de doelen van de nieuwe stijl. “Dat het zo snel ging, heeft vooral te maken met het gebrek aan agendapunten”, klonk het na afloop bijna geruststellend.

De Noordoostpolder wil snellere besluitvorming en meer discussie tussen de gemeenteraadsleden. Een nieuwe vergaderstructuur moet daaraan bijdragen: de politici bespreken eerst in drie afzonderlijke commissies de agendapunten en besluiten daarover, als het goed is, op dezelfde avond in de raadsvergadering.

Bij gebrek aan veel agendapunten lukte dat op de eerste avond wonderwel. Van der Werff kon drie hamerstukken aftikken en bracht één ‘stemstuk’ in de vergadering. Met een ruime meerderheid koos de gemeenteraad voor het vervangen van de Marknesserbrug door een ‘stadspoortvariant’.

Daarover was in de commissie overigens wel de nodige discussie, zodat ook dat doel van de nieuwe opzet behaald werd. Zoeken was het nog wel voor de commissieleden. “Volgens de nieuwe opzet mag ik nu….”, was de meest gehoorde zin van de avond. Of de nieuwe opzet inderdaad een verbetering is, moet blijken als de politiek meer agendapunten te verhapstukken heeft.

 

VVD stelt vragen over subsidie Mannencentrum

Het Mannencentrum in Emmeloord heeft in de eerste periode van het bestaan al waarde gehad. Dat antwoordde wethouder Bogaards maandagavond op vragen van de VVD. Raadslid Lindenbergh vroeg zich af wat ‘nut en noodzaak’ zijn van een subsidie aan dit centrum voor allochtone mannen.

Volgens Bogaards kan het centrum, net zoals het Vrouwencentrum, een belangrijke ontmoetingsplek zijn. “In onze gemeente zijn er weinig plekken waar mannen van andere nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten. We hebben hier bijvoorbeeld geen theehuizen”, aldus de wethouder. Zij wijst erop dat het Vrouwencentrum een belangrijke gesprekspartner van de gemeente is. “Ook over maatschappelijke onderwerpen zoals radicalisering.”

Het Mannencentrum leidde al tot een betaalde baan voor een bezoeker. Ook hebben jongeren taakstraffen uitgevoerd bij de organisatie. Bogaards hoopt dat dit centrum ook uitgroeit tot een gesprekspartner. Maar waarom niet één centrum voor mannen én vrouwen, vroeg Lindenbergh zich af. “Mogelijk dat dit initiatief daar in de toekomst naar leidt”, opperde Bogaards, die erop wijst dat de subsidie alleen voor dit jaar bedoeld is. Daarna wordt gekeken wat de waarde van het centrum is.

De polder is met Amsterdam de enige gemeente waar een dergelijk initiatief is ontstaan. “Waarom moeten we zo voorop lopen?”, vroeg Lindenbergh nog. “Waarom niet?”, antwoordde Bogaards.

Logo mannencentrum

Raad kiest voor ‘uitstraling’ bij nieuwe Marknesserbrug

De gemeenteraad kiest bij de vervanging van de Marknesserbrug voor de ‘stadspoortvariant’. Die 3,6 miljoen euro kostende brug moet de toegang naar Emmeloord meer allure geven. SP en VVD zijn niet gelukkig met de keuze, die een half miljoen euro duurder is dan de basisvariant. “Met dat geld kun je veel betere dingen doen”, stelt SP’er Nijholt.

Ook Keur van de VVD is om financiële redenen tegen die duurdere brug. Hij trok dinsdag fel van leer in de commissie Woonomgeving, die aan de raadsvergadering vooraf ging. “De gemeente moet meer vet op de botten krijgen. Ik kan me nog herinneren dat we ooit 110 miljoen euro spaargeld hadden, dat is nu nagenoeg nul. Dan verbaast ons deze keuze van de andere fracties. Zo ga je niet met geld van de burger van de Noordoostpolder om”, vindt Keur.

De meerderheid kiest echter toch voor de uitstraling van de brug. Volgens Van de Beek van ONS is de stadspoortvariant ook de meest veilige. “Het fietspad ligt straks binnen de pijlers van de brug. Dat verbetert het overzicht en de veiligheid. Voor ons geeft dat de doorslag.”

De nieuwe brug gaat zeventig tot tachtig jaar mee. Daarmee is nieuwbouw uiteindelijk goedkoper dan renovatie, waarvoor de gemeenteraad drie jaar geleden al koos. Toen een aannemer de opdracht teruggaf, kwamen er nieuwe opties op tafel.   

27 februari 2017

Horeca in lichtwachterswoning Schokland blijft mogelijk

Dat de huidige exploitant van een restaurant in de lichtwachterswoning op Schokland zich terugtrekt, betekent niet dat het einde verhaal voor horeca op deze locatie is. Volgens burgemeester Van der Werff zoekt Cultuurbedrijf Noordoostpolder een nieuwe exploitant.

De ondernemer die de zaak het afgelopen runde, meldde afgelopen weekeinde niet terug te keren op Schokland vanwege ‘allerlei organisatorische obstakels en hobbels vanuit het gemeentehuis’. ChristenUnie/SGP wilde daarom van de burgemeester weten wat achter die zin schuilgaat.

Van der Werff kan zich de teleurstelling van de uitbater ‘goed voorstellen’, maar volgens hem was de situatie moeilijk te voorkomen. Het bestemmingsplan staat horeca niet toe en de vergunningen waren ook niet rond. “Vandaar dat we vorig jaar alleen toestemming gaven voor een experiment. Vervolgens zijn er twee bezwaren binnengekomen vanuit de omgeving, waardoor we het experiment niet kunnen voortzetten.”

Er is kortom eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook moeten de vergunningen op orde zijn. “De huidige exploitant wilde daar niet op wachten. Cultuurbedrijf Noordoostpolder zoekt nu een nieuwe uitbater”, aldus de burgemeester.

Lichtwachterswoning-01

 

Rutten viert feest: raad akkoord met 3,5 miljoen voor MFA

Nooit vertoond vermoedelijk: een carnavalskoor, inwoners van Rutten en andere aanwezigen die massaal een piratenlied aanheffen in de raadszaal van de Noordoostpolder. Dat de gemeenteraad bijna 3,5 miljoen euro uitgeeft aan een multifunctionele accommodatie (MFA) in Rutten zorgde voor die uitgelaten stemming.

Ook burgemeester Van der Werff maakt een primeur mee. “Volgens mij hebben we nog niet eerder met één hamerklap 3,5 miljoen euro uitgegeven”, glimlacht de burgemeester na de mededeling dat de gemeenteraad unaniem akkoord gaat met de komst van een MFA in het polderdorp. Een debat is daarvoor niet eens nodig, want de partijen kwamen tijdens eerdere bijeenkomsten al op één lijn.

Daarom kwamen tientallen dorpelingen in colonne naar het stadhuis. Tijd voor een feestje. In Emmeloord kunnen ze razendsnel aan de koffie met gebak. Wethouder Suelmann put uit de massale opkomst vanuit Rutten volop moed. “Het dorp heeft nog voldoende te doen. Er komt veel zelfredzaamheid aan dit plan te pas. Ik heb na deze avond geen moment van twijfel of het goed komt.”

De hamerklap van Van der Werff maakt een accommodatie mogelijk voor alle maatschappelijke activiteiten in Rutten, waaronder buitensport, een dorpshuis, onderwijs, kinderopvang en peuteropvang. De afbraak van de huidige voorzieningen daarvoor maakt de weg vrij voor woningbouw.

Fotobijschrift: Thea de Wilde (oudste bewoner Rutten) en Femke Mutsaers bieden wethouder Suelmann bouwmaterialen aan na het groen licht voor de MFA.

rutten2

 

Gemeenteraad spreekt zich niet uit over supermarkt op De Deel

ONS, SP en PvvP probeerden maandag met een motie de mogelijke komst van een supermarkt op De Deel uit te sluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad wil zich daar echter nog niet over buigen. “U loopt op de zaken vooruit”, concludeerde ook verantwoordelijk wethouder Suelmann.

Volgens hem is de discussie over een supermarkt nu niet aan de orde. Voor de zomer ligt er een concreet plan over de toekomst van het centrum in Emmeloord. Dat is een uitwerking van een gekozen scenario uit het zogenoemde open planproces.

Berthoo Lammers van ONS stelt dat daarin klip en klaar staat dat er geen supermarkt op De Deel komt. Hij hoort echter geruchten dat boodschappen doen op het centrumplein nog steeds in de planvorming voorkomt. Suelmann wilde zich daar maandag niet over uitspreken. “Wacht op het voorstel van het college. Dan heeft u een totaalplan.”

Buiten de indieners van de motie willen alle partijen daarop wachten. Goos van het CDA verweet Lammers ‘mediapolitiek’. “U bent bezig met zaken die helemaal niet spelen om een punt te scoren in de media.” Onzin,”  vindt Lammers. “Wij maken al acht maanden duidelijk dat we gewoon geen supermarkt op De Deel willen.”

 

23 januari 2017

De Noordoostpolder moet in 2030 energieneutraal zijn

Een nieuw windpark is wat wethouder Haagsma betreft geen middel om de Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te krijgen. Dat antwoordde hij maandagavond in de gemeenteraad na vragen van D66. Die partij wil met het oog op een duurzame toekomst nog één keer een windpark realiseren. 

Evenwicht tussen gebruik en opwekking van energie. Dat moet in 2030 het geval zijn in de polder. In een nota beschrijft het college hoe dat de komende jaren moet gebeuren. Terugdringen van aardgas, zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, een duurzaam wagenpark, een lokaal energieakkoord en nog betere afvalscheiding zijn daar onderdelen van.

Ondanks dat de gemeenteraad zich in de nota kan vinden, staken de fracties nog veel energie in de behandeling ervan. Pas na twee uur vergaderen kwam het stuk in stemming. PvdA-GroenLinks ziet dat vooral als ‘tussendoel’. “De Noordoostpolder zou in 2040 ook fossielvrij moeten zijn. De opwarming van de aarde gaat in zo’n tempo dat we snel maatregelen moeten nemen”, betoogde Hylke Hekkenberg namens die partij. Die doelstelling ging de meerderheid van de raad echter te ver.

Voor het halen van het grote doel is sowieso de medewerking van inwoners en het bedrijfsleven cruciaal. Wethouder Poppe heeft veel vertrouwen in de polderondernemers. Hij wijst daarbij op de vele innovaties en de interesse in duurzame maatregelen.

Gemeente verkoopt aandelen Enexis pas in 2019

Aandelen van Enexis verkopen en de opbrengst van een miljoen euro in armoedebestrijding investeren. Henriëtte van Keulen van de ChristenUnie-SGP zag het helemaal voor zich, maar een meerderheid van de gemeenteraad wil wachten met de verkoop.

Na een grondruil met Liander is de Noordoostpolder voor stroomvoorziening niet meer aangewezen op Enexis. Daarom is de tijd aangekomen om de aandelen in dat bedrijf te verkopen, was de gedachte van Van Keulen. “Een miljoen euro: wat kun je daar allemaal wel niet meedoen”, stelde zij, met de SP aan haar zijde.

Wethouder Wijnants wacht liever tot 2019. “Dan loopt ook een lening af die loopt bij Enexis. Het is correcter om dan onze relatie met het bedrijf te verbreken. Bovendien profiteren wij dan van het rendement over 2017 en 2018”, aldus de wethouder, die daarvoor de steun kreeg van het grootste deel van de gemeenteraad.

 

Voorlopig geen actie tegen Hotel Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder neemt geen overhaaste beslissingen in de kwestie rond Hotel Noordoostpolder in Bant. De fractie van PvdA-GroenLinks eiste maandagavond dat de gemeente onmiddellijk gaat handhaven met als consequentie dat de accommodatie moet sluiten, maar kreeg de handen voor die motie niet op elkaar.

Fractievoorzitter Rien van der Velde wond er net als eerder op Omroep Flevoland geen doekjes om. Volgens hem is de Banter locatie geen hotel, maar een onderkomen voor arbeidsmigranten. Hij verwijt wethouder Haagsma dat hij klachten van omwonenden niet serieus heeft genomen. “We moeten ons bovendien schamen dat we Oost-Europeaanse werknemers onder deze omstandigheden laten wonen”, aldus Van der Velde.

Volgens Haagsma is in de vorige raadsperiode een ‘valse start’ gemaakt. “Toen was bekend dat Martho Flex de uitbater is, terwijl dat bedrijf bekend staat als uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Bovendien stelde de gemeenteraad een bestemmingsplan vast waarin staat dat de accommodatie een nachtverblijf aan gasten aanbiedt. Hoe lang dat mag zijn, staat er niet bij”, aldus Haagsma. Met andere woorden: de gemeente kan niet handhaven, zolang onduidelijk is of de gewraakte locatie nou wel of niet een hotel is dat per nacht is te boeken.

Haagsma vindt niet dat de gemeente een rechtszaak van bewoners had moeten voorkomen. “We zijn het gewoon met elkaar oneens: dan is de rechter de instantie die moet bepalen wie gelijk heeft”, aldus de wethouder. Heel duidelijk is de uitspraak echter niet, vindt Haagsma. De gemeente denkt daarom na over een hoger beroep. Daarvoor heeft Noordoostpolder zes weken de tijd.

De wethouder meldde overigens dat het aantal meldingen van overlast de laatste tijd is gedaald tot ‘nihil’. Van der Velde had uiteindelijk slechts vijf medestanders in de raad.

 

Noordoostpolder biedt oorlogsvluchtelingen onderdak

Leegstand in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest en beelden van rampzalige omstandigheden voor oorlogsvluchtelingen op de Balkan. Voor de gemeente Noordoostpolder is één en één twee: Rijk en COA mogen een telefoontje uit Emmeloord verwachten met de mededeling dat oorlogsvluchtelingen welkom zijn in de polder.

PvdA-GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de SP kwamen maandagavond in de gemeenteraad met een motie die het college opriep om actie te ondernemen. Burgemeester en wethouders liepen zelf echter ook al rond met dat plan. “Het viel ons op dat het asielzoekerscentrum razendsnel leegloopt. Als je dat dan koppelt aan de beelden op televisie…”, aldus burgemeester Van der Werff, die sprak over 350 vrije plekken in het asielzoekerscentrum.

Die wilde eerst een uitspraak van de gemeenteraad voordat hij de situatie zou aankaarten. “Maar als u zegt dat wij aan de slag mogen, doen we dat met gezwinde spoed. Als burgemeester zou ik daar trots op zijn. Wij zijn een gastvrije gemeente.”

Van der Werff kreeg die steun inderdaad. Alleen Van Steen en Tuinenga van de Politieke Unie en VVD’er Keur stemden tegen.

foto-azc

 

Grondprijzen Wellerwaard definitief naar 110 euro per vierkante meter

De grondprijzen in Wellerwaard gaan definitief naar 110 euro per vierkante meter. Een motie van de SP om de prijsverlaging ongedaan te maken, redde het maandagavond niet in de gemeenteraad. Het college verlaagt de prijs om de woningverkoop in het gebied op gang te helpen.

De huidige prijs van 140 euro per vierkante meter heeft voorlopig geen kopers opgeleverd. Volgens de SP en ook de Politieke Unie heeft dat echter niet zozeer met de prijs te maken. Bovendien vindt Juup Nijholt van de SP dat de gemeente met de prijsverlaging geld misloopt. Hij zou liever kleinere kavels zien. Ook vindt hij het oneerlijk dat de grondprijzen in Emmeloord en de dorpen veel hoger zijn. Een meerderheid zat er echter niet in voor de indieners van de motie.

Blijverslening

Meer succes had de Politieke Unie met een pleidooi voor een ‘blijverslening’. Die maatregel moet ouderen helpen om langer zelfstandig in hun woning te kunnen blijven wonen. Tot stemming over de motie kwam het niet, omdat wethouder Suelmann het voorstel van de Politieke Unie direct omarmde.

12 december 2016

Nieuw burgerraadslid

Tijdens de vergadering van maandag werd Sjoerd de Boer uit Tollebeek beëdigd als nieuw burgerraadslid voor ChristenUnie-SGP. Zijn voorganger Quist trok zich vanwege gezondheidsproblemen terug.

Succes voor de Politieke Unie: onderhoud groen moet beter

De gemeente moet het onderhoud van het openbaar groen de komende jaren flink verbeteren. Een voorstel van Politieke Unie kreeg maandag een meerderheid in de gemeenteraad. Dat betekent dat het onderhoudsniveau in de hele gemeente van C naar A gaat.

In april besloot de gemeenteraad al dat het centrum van Emmeloord en de dorpskernen beter onderhoud verdienen. Dat ging de Politieke Unie niet ver genoeg, waarna de partij in november een voorstel deed om de hele polder beter onder handen te nemen. In die vergadering staakten de stemmen. De procedure schrijft dan voor dat een vergadering later een nieuwe stemronde volgt. En daarin kreeg Politieke Unie wel een meerderheid achter zich.

Gemeenteraad akkoord met steun aan Schokland en ‘t Voorhuys

Niet alle partijen zijn er even gelukkig mee, maar uiteindelijk besloot de gemeenteraad maandag toch geld uit te trekken voor Museum Schokland en Theater ’t Voorhuys. Cultuurbedrijf Noordoostpolder wil daarmee werken aan een moderner museum en het theater meer geschikt maken voor de zakelijke markt.

De kosten voor beide projecten zijn een kleine acht ton, waarvan de gemeente nu 150.000 voor Schokland en 186.000 euro voor ’t Voorhuys als lening bijdraagt. Volgens Cultuurbedrijf Noordoostpolder is Museum Schokland sterk verouderd en voldoet het niet aan de (interactieve) eisen van de tijd. Door het vernieuwen van de tentoonstelling komen er vermoedelijk meer bezoekers naar het voormalige eiland, zo is de gedachte.

Theater ’t Voorhuys wil met de Beurszaal meer inspelen  op de wensen van de zakelijke markt. Dat is ook nodig om de exploitatie van de accommodatie in Emmeloord rond te krijgen. Verder wil Cultuurbedrijf investeren in de akoestiek en in de kassaruime, die niet meer voldoet aan de Arbo-eisen.

Hoewel op twee leden van ONS en de PvvP iedereen voor het raadsvoorstel stemde, waren niet alle partijen enthousiast over de financiële bijdrages. “Wij hebben ernstige problemen met de verbouwing van de Beurszaal, zolang er nog geen duidelijkheid is over de nadere invulling van de Deel”, stelde Berthoo Lammers namens ONS. De VVD heeft juiste moeite met de geldelijke steun voor Museum Schokland. Ellen Lindenbergh pleitte namens de liberalen voor een masterplan voor het eiland. Teun Nijdam (PvvP) betwijfelt of ’t Voorhuys met de voorgestelde aanpassingen wel voldoende omzet kan draaien.

Noordoostpolder houdt optie ‘overslagfunctie’ open

De gemeente Noordoostpolder wil op voorhand geen activiteiten uitsluiten in de nieuwe Maritieme Servicehaven bij Urk. Daarom blijft het woord ‘overslagfunctie’ staan in de zienswijze van de gemeente op die nieuwe haven. Provincie Flevoland ziet geen heil in die functie.

SP en ChristenUnie-SGP pleitten er daarom maandag voor om de mogelijkheid van een overslagfunctie te schrappen uit de visie. “Wij willen graag dat die maritieme haven er komt. Vasthouden aan een overslagfunctie frustreert de besluitvorming alleen maar”, vinden de partijen.

Wethouder Wijnants wil juist wel vasthouden aan de functie. “Wij willen voorkomen dat de haven helemaal op slot gaat. Misschien bestaat er in de toekomst wel behoefte aan andere functies. Urk en Noordoostpolder hebben wat dat betreft een andere visie dan de provincie. Prima. Zonder wrijving geen glans.”

De VVD zou zelfs nog verder willen gaan en ook andere activiteiten mogelijk willen maken in de haven. “Het gaat mij om werkgelegenheid. Met ontwikkelingen als globalisering en digitalisering hebben wij in Noord Flevoland over tien jaar veel werkloosheid. Daarom is deze haven heel belangrijk. Als bredere activiteiten realisatie eerder mogelijk maken, juichen wij dat toe.”

Gemeente Noordoostpolder gaat uiteindelijk 2,5 miljoen euro bijdragen aan de haven.

Wethouder praat met bewoners én Sinke over nieuwe rotonde

Het leek even rondjes draaien maandagavond in de gemeenteraad, maar uiteindelijk kwam de discussie over de rotonde aan de Koning Julianastraat/Espelerlaan toch tot stilstand. Conclusie: wethouder Suelmann spreekt de komende weken met bewoners en wil met de informatie die daaruit komt ook met makelaar Sinke om de tafel.

De gemeenteraad nam vorige maand een motie van het CDA aan, waarin staat dat Suelmann zich maximaal gaat inspannen om de rotonde zoveel mogelijk tot ieders tevredenheid aan te leggen. Met een krantenartikel in De Stentor ontstond er toch weer nieuw voer voor discussie. Makelaarskantoor Sinke stelt in het dagblad dat het best wil nadenken over het aanpassen van bouwplannen, zodat de rotonde iets kan worden opgeschoven. Bewoners toonden zich daar al eerder voorstander van.

SP en ONS vroegen zich daarom maandag af waarom Suelmann niet met Sinke gaat praten. Volgens de wethouder wil hij de komende tijd eerst met bewoners spreken. “Wat daaruit komt, neem ik mee naar een gesprek met Sinke”, zegde hij toe, waarna SP en ONS hun aangekondigde motie terugtrokken. ONS vindt het wel vreemd dat Suelmann individuele gesprekken voert met bewoners, terwijl die tot dusver altijd samen zijn opgetrokken.

14 november 2016

Gemeenteraad wil meepraten over nieuwe natuur bij Schokland

De gemeenteraad wil een besluit kunnen nemen over ‘nieuwe natuur’ bij Schokland voordat de gemeente daadwerkelijk stappen zet. De meerderheid van de partijen schaarde zich maandag achter een amendement van CDA, VVD, D66 en Politieke Unie.

Overheden en andere belanghebbenden praten sinds 2013 over nieuwe natuur bij Schokland. Die moet voorkomen dat het voormalige eiland verder wegzakt. Tegelijkertijd vergroot die vernatting de recreatieve mogelijkheden. Volgens burgemeester Van der Werff was hij van plan wat de partijen nu vragen. Begin 2017 zou hij met een voorstel in de raad komen. “De informatie is nog in staat van wording. Wij wilden geen onvolledig plan voorleggen, maar eerst antwoord op al uw vragen hebben.” Raadslid Van der Wal van het CDA had die vragen juist eerder willen stellen. Hij wijst erop dat straks vele miljoenen worden geïnvesteerd. Provincie en het Rijk betalen daaraan ook mee.

Van der Werff heeft zelf het idee dat hij de gemeenteraad wel van genoeg informatie heeft voorzien. “We zijn elkaar blijkbaar onderweg kwijtgeraakt, want voor mijn gevoel hebben we u bestookt met memo’s en een excursie. U had ook zelf signalen kunnen afgeven. Niemand heeft ooit de vinger opgestoken”

De burgemeester wijst op het grote belang van het behoud van Schokland, volgens hem het oudste en bekendste Unesco Werelderfgoed van Nederland. “Ik heb een vergadering van UNESCO bijgewoond en daarbij ging het over bedreigd erfgoed. Op die lijst staan alleen monumenten in landen als Syrië en Tibet. Het zou toch een schande zijn dat Schokland daar ook op terechtkomt?”

VVD krijgt OZB niet omlaag, SP niet omhoog

Bewoners van de Noordoostpolder betalen in 2017 net zoveel Onroerend Zaakbelasting (OZB) als dit jaar. Voorstellen van de VVD (verlaging 5 procent) en de SP (verhoging met 1,97 procent) haalden het maandagmiddag niet in de gemeenteraad.

Volgens de VVD is het tijd om de bevolking een deel van de verhoging van 42 procent uit 2011 terug te betalen, nu de gemeente de financiële wind in de rug voelt. “Als er meer geld in de kas komt, lijkt ons dat allemachtig reëel”, aldus liberaal Keur. “Populisme”, oordeelde Henriëtte van Keulen namens de ChristenUnie-SGP.  “U weet dat niemand meegaat en toch komt u telkens met dit voorstel.”

De meeste partijen houden het geld ook liever in de portemonnee met het oog op de komende jaren. “We hebben nog enorme investeringen te doen, zoals onderhoud aan bruggen en uitgaven in het sociaal domein”, aldus CDA’er Van Erp. De SP reserveert het geld liever voor armoedebeleid of investeringen voor het project Voorzien in Vastgoed. Daarom stelde de partij voor om de OZB met 1,97 procent te verhogen. Dat was oorspronkelijk ook afgesproken in de Perspectiefnota, maar volgens het college is die verhoging niet meer nodig vanwege de verbeterde financiën.

Wethouder Wijnants (VVD) ontraadde de OZB-verlaging die zijn partij voorstelde. “Dat schiet een gat van een 0,5 miljoen euro in de begroting. In vier jaar is dat twee miljoen euro”, aldus de financieel wethouder tijdens de bespreking van de begroting.

Alternatief voor de streekbussen nodig

Hoe blijven de polderdorpen bereikbaar als er steeds minder bussen rijden? Op initiatief van het CDA gaat de gemeente een nieuw concept bedenken en dat vervolgens in de praktijk uittesten.

Verantwoordelijk wethouder Poppe is blij met het amendement dat het CDA tijdens de behandeling van de begroting indiende. Dat brengt de situatie nog eens voor het voetlicht. De kans is groot dat de komende jaren veel buslijnen verdwijnen: de kosten stijgen en er zitten steeds minder passagiers in de bussen. Provincie Flevoland maakt ook weinig haast met mogelijke alternatieven, vindt Poppe.

Hij vindt dat elke dorpsbewoner eenvoudig naar Emmeloord of een andere bestemming moet kunnen reizen. Daarom zijn alternatieve vervoersmiddelen nodig. ‘Slimme en innovatieve concepten’, noemt het CDA die. En dat moeten plannen zijn waarbij vrijwilligers niet het werk van betaalde krachten overnemen, vindt de SP.

Tijdens dezelfde vergadering diende de Politieke Unie een motie in om het onderhoud in de openbare ruimte te verbeteren. Omdat de stemmen staakten bij 14 tegen 14, komt dat voorstel komende maand nogmaals in de gemeenteraad. Ook het college wil het onderhoudsniveau verbet eren, maar in de ogen van Politieke Unie niet voldoende.

Groen licht voor rotonde Espelerlaan

Er komt toch een rotonde op het punt Espelerlaan-Koning Juliananstraat en Onder de Toren. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad maandagavond besloten. ONS en SP kregen onvoldoende steun voor het onderzoeken van een alternatief. Sommige omwonenden zijn namelijk tegen de voorgestelde rotonde.

 Zij zouden graag zien dat de rotonde wordt verplaatst richting een nu braakliggend grasveld. Sinke wil daar in de toekomst echter mogelijk op bouwen. Ondermeer de VVD pleitte daarom voor een gesprek met het bedrijf, zodat uiteindelijk de rotonde op een voor iedereen bevredigende manier kan worden aangelegd. Wethouder Suelmann ziet daar geen heil in. “Verplaatsing betekent dat een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dan ben je weer twee of drie jaar verder.”

De SP wilde ook nog geen besluit nemen over de aanleg. Volgens de partij moet er een verkeersplan komen voor het centrum van Emmeloord. En misschien blijkt dan wel dat in de toekomst veel minder verkeer over het betwiste punt komt. “Bovendien staat deze locatie niet eens in de top vijf van meest onveilige kruisingen van Emmeloord. Waarom dan deze haast?”, vraagt Juup Nijholt zich af.

Berthoo Lammers van ONS vindt dat de gemeente te weinig overleg met omwonenden heeft gevoerd. Niet waar, vindt wethouder Suelmann. Hij wijst er op dat eerdere bezwaren door de Raad van State al van tafel zijn geveegd. “Waarom moeten we dan nu het hele proces overdoen? Voor de aanleg gaan we uiteraard met betrokkenen in gesprek, zodat we de overlast zoveel mogelijk beperken.”

Dat was ook de strekking van een motie van het CDA die een meerderheid van de raad steunde. De partij wil de omwonenden zoveel mogelijk tegemoetkomen door bijvoorbeeld opritten en belichting aan te passen. Een verplaatsing van de rotonde kan onderzocht worden, maar mag in ieder geval niet tot vertraging leiden.

De aanleg van de rotonde is een van de zogenoemde quick wins die het centrum van Emmeloord op korte termijn aantrekkelijker moeten maken. Dit in afwachting van grotere maatregelen in het Hart van Emmeloord.

Geen gesprek over koopzondagen

Inwoners van de Noordoostpolder kunnen niet vaker op zondag in de eigen gemeente winkelen. Uitbreiding van het aantal koopzondagen is voor de coalitie onbespreekbaar. Dat herhaalde wethouder Suelmann maandagavond nog eens. 

Een motie van D66 haalde het ook niet. De partij roept de wethouder daarin op om met ondernemers van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) in gesprek te gaan over koopzondagen. Volgens raadslid Margriet van de Velde willen die zelf bepalen op welke zondagen ze hun winkels kunnen openen. Nu stelt de gemeente die data in overleg met BAN vast. In de Noordoostpolder mogen de winkels op acht zondagen open.

Coalitiepartij VVD schaarde zich ook de visie van Suelmann, hoewel knarsetandend, bekende raadslid Willem Keur. Hij verwees naar de ‘geweldige strijd’ die bij de totstandkoming van de huidige coalitie is gestreden. “Ik voel me gebonden aan het collegeprogramma. Over anderhalf jaar is er een nieuwe situatie, dan kijken we verder”, keek Keur vast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook buitengebied blijft onder welstand vallen

Mensen die (ver)bouwen in het buitengebied moeten zich houden aan regels van de Welstand. VVD en Politieke Unie pleitten maandag voor ‘welstandsvrij’ bouwen, maar kregen onvoldoende steun van de andere partijen.

Het punt lag op tafel bij de behandeling van de nieuwe Welstandsnota 2016. Daarin staat waaraan gebouwen in de kernen en de rest van de polder moeten voldoen. Omdat het oude beleid goed werkte, zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd. Wel is er meer vrijheid in het buitengebied. Vernieuwende bouw en materialen zijn zeker mogelijk, al moet er een link blijven met het erfgoed van de Noordoostpolder.

VVD en Politieke Unie zouden het liefst helemaal geen regels zien in het buitengebied. Volgens de partijen zijn mensen eerder geïnteresseerd in bouwen in de Noordoostpolder als ze volledig zelf mogen bepalen hoe een woning eruit ziet.

 

10 oktober 2016

Zorgen om brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten

De gemeentepolitiek is bezorgd over de brandveiligheid op locaties waar buitenlandse werknemers wonen. “We moeten zorgen dat deze mensen een verantwoorde en humane huisvesting hebben”, zei wethouder Haagsma maandagavond in de raad op vragen van  ONS. Lees verder

Wethouder wacht onderzoek naar kunstgras af

Wat gaat de gemeente Noordoostpolder doen als blijkt dat kunstgras milieuschade veroorzaakt? Dat wilde Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) maandag weten van wethouder Haagsma. Daarbij had hij de recente ophef over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubber korrels in het achterhoofd. Lees verder

Gemeenteraad wil betere organisatie taalonderwijs

Als meer mensen de Nederlandse taal goed machtig zijn, is de gemeente Noordoostpolder uiteindelijk minder geld kwijt aan armoedebestrijding, integratie en andere sociale problemen. Dat is de overtuiging van Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) én van bijna de hele gemeenteraad. Lees verder

Zorgen over marktwerking bij peuteropvang

De gemeenteraad volgt komend jaar de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang op de voet. Na elk kwartaal krijgt de raad een stand van zaken van wethouder Wijnants. Daarmee nam hij een motie van ChristenUnie/SGP, PvdA/Groenlinks en de Partij van vrije Poldermensen (PvvP) over. Lees verder

Woningbouw aan de Walstraat mag

Kraggenburgers krijgen meer gelegenheid om in het eigen dorp een huis te vinden. De gemeenteraad stemde maandag namelijk in met het bestemmingsplan Kraggenburg dat woningbouw aan de Walstraat mogelijk maakt. Waar ooit woonwagens stonden, is ruimte voor vermoedelijk zeven woningen. Lees verder

 

12 september 2016

Jens is een jaar lang jeugdburgemeester

Jens van Leeuwen uit Ens is de nieuwe jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Hij is gekozen uit dertien kandidaten die een sollicitatieprocedure moesten doorlopen. Van Leeuwen is de opvolger van Yfke Osinga die het afgelopen jaar de eerste jeugdburgemeester was. Lees verder

‘Geen sprake van volbouwen De Deel’

Het college wil De Deel niet volbouwen met winkels en een supermarkt. Dat zei wethouder Haagsma maandagavond nog eens stellig in de gemeenteraad. Daar was een lange discussie over de taxatie van het stadshart van Emmeloord. De SP meldde vooraf al in de media ‘onthutst’ te zijn omdat het college de waarde wil ophogen door het opvoeren van een supermarkt, terwijl bewoners dat plan tijdens het Open Planproces al afschoten. Lees verder

Geen snelle oplossing voor kabels weekmarkt

Bezoekers van de weekmarkt op het Kettingplein in Emmeloord moeten voorlopig de stroomkabels voor lief nemen. Wethouder Wijnants erkent dat de situatie niet optimaal is, maar wil pas investeren als de definitieve locatie voor de weekmarkt bekend is. Dat antwoordde hij maandagavond Teun Nijdam van de Partij van Vrije Poldermensen (PvvP). Lees verder

College denkt na over ‘extra activiteit in jubileumjaar’

Muziek op het Plein van AVRO en Tros naar Emmeloord? “Een sympathiek idee”, zegt burgemeester Van der Werff over dat idee van Teun Nijdam van de Partij van Vrije Poldermensen (PvvP). Of de Nederlandse meezingers volgend jaar over De Deel klinken bij de viering van 75 jaar Noordoostpolder is echter de vraag. Wel wil de burgemeester kijken of er ruimte is voor een evenement dat veel mensen aanspreekt. Lees verder

Wethouder keurt gesprekken over windmolens af

Gemeenteraad reserveert 7 ton voor ‘fijn en veilig fietsen’