Raadsverslagen

Van elke raadsvergadering schrijft Erik Driessen, onze raadsverslaggever, een stukje.

 4 maart 2019

Wethouder scherpt motie gemeenteraad verder aan

Wethouder Simonse scherpte maandagavond een motie van de voltallige gemeenteraad eigenhandig verder aan: een lobbyplan voor een spoorverbinding ligt er wat hem betreft in april al, terwijl de gemeenteraad het voor de zomervakantie wilde zien.

De gemeenteraad roept het college al jarenlang op om serieus werk te maken van een lobby die treinen naar de Noordoostpolder moet brengen. Emmeloord moet wat de polderpolitiek betreft een treinstation krijgen, waar reizigers opstappen richting Lelystad en het noorden van het land.

Met de motie maant de gemeenteraad het college tot spoed. Volgens Simonse is er de afgelopen periode al veel gebeurd en is het gevraagde lobbyplan bovendien klaar. Een eerste versie ligt zeer binnenkort op zijn bureau, waarna hij in het april naar de gemeenteraad wil sturen.

ONS en SP willen meer controle op plannen Stadshart

ONS en SP vinden dat de gemeenteraad onvoldoende kan controleren of de werkzaamheden in het Stadshart van Emmeloord financieel in de pas lopen. Ze willen daarom dat het college twee keer per jaar een uitvoeringsagenda presenteert met daarin de verwachte uitgaven en inkomsten. De rest van de gemeenteraad steunde een daarvoor ingediende motie echter niet.

De gemeenteraad trok vier miljoen euro uit voor de grootscheepse opknapbeurt van het centrum. ONS en SP hebben voor hun gevoel ‘geen grip’ op de plannen die ondertussen in uitvoering zijn. “Laat zien wat de kosten en baten zijn, zodat we daar nu iets over kunnen vinden en niet pas in 2027 nadat alle werkzaamheden zijn afgerond”, vindt Berthoo Lammers van ONS. “Wij zien van alles gebeuren, maar wat precies weten we niet. Voor ons gevoel hebben we geen controle op de plannen. Dit lijkt schimmig”, krijgt hij steun van Tjitske Hoekstra van de SP.

Ondanks enig begrip van partijen, kreeg de ingediende motie verder weinig steun. Wethouder Haagsma wijst erop dat het om een langdurig project gaat. “Het is onmogelijk om voor elke gezette stap naar de gemeenteraad te komen. We geven bovendien voor elke jaarrekening inzicht en daarover discussiëren we dan volgens goed gebruik”, aldus Haagsma.

Hij kwam ONS en SP wel tegemoet met de toezegging dat hij gaat nadenken over hoe hij de gemeenteraad beter kan informeren over de voortgang van de plannen.

Haagsma: ONS bedrijft ‘vergrootglaspolitiek’

Een ‘motie van treurnis’ van ONS kreeg maandagavond alleen steun van SP en PvdA. De partijen vinden het vreemd dat het college met een voorstel komt voor 73 parkeerplaatsen in het parkje tussen Deel en Koningin Julianastraat, terwijl die optie eerder werd uitgesloten. Volgens wethouder Haagsma is dat plan echter helemaal nog niet definitief.

Hij verwijt ONS ‘vergrootglaspolitiek’. “U bent met een vergrootglas op zoek naar kleine feiten om die vervolgens breed uit te meten in een motie”, aldus Haagsma. Hij kreeg in het debat, waarin de spanning voelbaar was, steun van de VVD. “De gemeente mag kritisch en waakzaam zijn, maar ONS doet dat steeds vaker in een negatief decor”, aldus Bouke Wielenga.

Berthoo Lammers vindt die kritiek onterecht. Hij stond maandag ‘perplex’ toen hij hoorde dat de inrichting van het park nog niet definitief is. “Als ik vraag naar de stand van zaken krijg ik een voorstel met daarin 73 parkeerplaatsen toegestuurd, terwijl we tijdens het open planproces afspraken dat er helemaal geen parkeerplaatsen zouden komen. Daarover was ik gechoqueerd. En nu hoor ik dat we pas in april een definitief voorstel krijgen.”

Wethouder Haagsma erkent dat de communicatie beter had gekund. Hij ziet de kwestie als een ‘leermoment’. “Bij alle werkzaamheden in het centrum speelt dit dilemma: zolang iets nog niet definitief is, ga je uit van aannames. We hadden moeten melden dat het om een voorlopige schets gaat.”

Volgens CDA verdient de gemeente eigenlijk een compliment voor de manier waarop ambtenaren communiceren met betrokkenen over het Stadshart. Coalitiegenoot VVD is vooral blij dat de schoppen eindelijk de grond in zijn. “Na vijftien jaar soebatten is de uitvoering begonnen. We moeten durven doorpakken. De bewoners willen af van dit soort politieke gekrakeel. Ik ondersteun uw motie van harte niet”, aldus Wielenga.

 

28 januari 2019

Raad maakt zich niet druk om dikmakers

De Noordoostpolder is sinds kort een zogenoemde JOGG-gemeente. Daarmee omarmt de gemeente een aanpak die 'jongeren op gezond gewicht' moet brengen. SP en ONS storen zich daarbij aan de samenwerking met multinationals als Coca-Cola en Nestlé, maar de andere partijen kijken vooral naar de voordelen.

Tjitske Hoekstra van de SP toonde maandag in de gemeenteraad demonstratief een fles cola en een pak chocolade. De makers van deze 'dikmakers' zijn volgens haar sponsoren van het JOGG-programma, waaraan de gemeente jaarlijks 27.500 euro gaat uitgeven. De producenten hebben er volgens de SP geen baat bij wanneer kinderen gezonder gaan eten. ONS vindt dat deze bedrijven de campagne ook zelf kunnen betalen.

Wethouder Simonse wijst er op dat de aanpak al in 140 Nederlandse gemeenten resultaten oplevert. Ook in de polder is actie nodig. Slechts 17 procent van de kinderen voldoet aan de Nederlandse norm voor voldoende beweging. Volgens Simonse zijn de dikmakers geen sponsoren, maar partners. Met deelname aan het JOGG-programma krijgen de gemeentelijke beweegcoaches meer bevoegdheden. Nu nog signaleren ze vooral overgewicht bij kinderen, met de JOGG-aanpak kunnen ze ook daadwerkelijk zelf actie ondernemen.

Op SP en ONS na zijn alle partijen positief over JOGG.

Raad wil lessen trekken uit 'debacle' NOPLINC

De gemeenteraad van de Noordoostpolder wil lessen trekken uit het proces rond online ondernemersplatform NOPLINC. Uit onderzoek moet blijken wat fout ging bij de subsidieverstrekking aan initiatiefnemer NOPpedia. Terugvorderen van de verleende 100.000 euro zit er echter niet in.

Dat is de uitkomst van een debat over een motie die ONS en SP indienden. Zoals de meeste partijen in de gemeenteraad zijn ze ontevreden over de website. Die is volgens ONS en SP zo slecht dat NOPpedia het geldbedrag moet terugbetalen. "Een website van Jan Doedel waaraan ontzettend veel geld is besteed. Aan geen enkele vooraf gestelde voorwaarde is voldaan. Op de website gebeurt helemaal niets", vindt Tjitske Hoekstra van de SP.

"De site is acht maanden te laat opgeleverd en voldoet op geen enkele manier aan de privacywetgeving", voegt Berthoo Lammers van ONS toe. Die neemt het wethouder Wijnants bovendien kwalijk dat hij zich persoonlijk met de materie heeft bemoeid. Wijnants gaf bijvoorbeeld advies over het ontwerp en verbeterpunten.

Net als de andere partijen is ook Wijnants nog niet onder de indruk van het online platform. Geld terugvorderen is volgens hem echter juridisch niet mogelijk. Bovendien zou dat in zijn ogen kapitaalvernietiging zijn, omdat er dan zeker geen goed functionerende site komt. Ook de initiatiefnemers wijzen daar op in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hen is wel aan de voorwaarden voldaan en werken ze momenteel aan verbeteringen. "Facebook was ook niet ineens succesvol...", schrijven ze in de brief.

Uiteindelijk trokken ONS en SP de motie terug. Lammers wil in de volgende commissievergadering verder spreken over hoe in de toekomst 'een dergelijk debacle' is te voorkomen.

Voorlopig geen plan voor overdekte fietsenstalling

Gemeente Noordoostpolder gaat de mogelijkheden voor een overdekte fietsenstalling op de vernieuwde Deel niet onderzoeken. De PvdA haalde maandag in de gemeenteraad een motie van tafel. Volgens wethouder Haagsma kan na afronding van de Deel-plannen wel gekeken worden naar een onderkomen voor fietsen.

In de commissievergadering leek de motie van de PvdA nog op behoorlijke steun te kunnen rekenen. Ook toen wees Haagsma al op de consequenties. Volgens hem vertraagt een onderzoek naar een fietsenstalling de plannen voor de nieuwe Deel.

Ook zou een gebouw de 'zichtlijnen' op het plein verstoren. Bovendien zou Haagsma 'met hangende pootjes' terug moeten naar ondernemers waarmee hij afspraken had gemaakt. Ondernemer Bangma van Halte 24 meldde zich wat dat betreft al na de commissievergadering. Maandagavond wees Haagsma ook nog op de 'sociale onveiligheid' die een gesloten fietsenstalling met zich meebrengt.

De wethouder ziet meer in 'een moderne variant', zoals fietskluizen. Hij wil daar graag naar kijken als de nieuwe Deel is gerealiseerd.

 

17 januari 2019

Gemeenteraad blij met aankoop Dokter Jansencentrum

De gemeenteraad bleek donderdagavond uiterst positief over de aankoop van het Dokter Jansencentrum door de gemeente Noordoostpolder. Rien van der Velde overhandigde namens de gemeenteraad zelfs een bloemetje aan wethouder Uitdewilligen als dank voor alle inspanningen. ONS, GroenLinks, SP en D66 vinden wel dat de gemeenteraad meer bij het proces betrokken had moeten zijn.

Voor 4,5 miljoen euro is de gemeente eigenaar van het voormalige ziekenhuis aan de Urkerweg. "We zijn blij dat we eindelijk krijgen wat we al jaren willen: één zorgaanbieder in de polder", zegt CDA'er Johan Goos daarover. Volgens hem is er een groot draagvlak in de polder voor de aankoop. "Ik stond te stuiteren van plezier toen ik het hoorde. De bevolking is trots op het college", zei Van der Velde van oppositiepartij PvdA zelfs.

Dankzij de aankoop van het pand is het Antonius Ziekenhuis bereid om elders aan de Urkerweg nieuwbouw te realiseren. Belangrijk voor de toekomst van de zorg in de Noordoostpolder. Bovendien heeft de gemeente nu de regie over de locatie Dokter Jansencentrum. Toekomstplannen daarvoor heeft het college nog niet uitgewerkt. Volgens wethouder Uitdewilligen zijn de risico's van de aankoop beperkt.

ONS, GroenLinks, SP en D66 zijn niet tegen de koop, maar vinden dat het college de gemeenteraad buitenspel heeft gezet. Alleen de fractievoorzitters zijn, onder strikte geheimhouding, vooraf over de plannen geïnformeerd. Volgens wethouder Uitdewilligen gaat het 'algemeen belang soms boven het persoonlijk belang'. "Hoe groter de groep mensen die je informeert, hoe groter de kans dat er informatie naar buiten komt", aldus de wethouder. Volgens met name de SP toont de wethouder daarmee een gebrek aan vertrouwen in raadsleden.

Die partij was donderdag het meest kritisch. "De marktwerking is de oorzaak van dit gedonder. Uiteindelijk wrijft de zorgverzekeraar zich in de handen dat wij zoveel geld uittrekken voor de zorg in de polder. Nederland heeft een verrot stelsel", vindt fractievoorzitter Hoekstra. Zij is wel blij dat de gemeente en geen investeerder uiteindelijk het pand koopt, gaf ze toe op vragen van CDA'er Goos.

Van de claim van een Friese ondernemer die ook interesse had in het pand en de gemeente voorkennis verwijt, is de gemeenteraad niet onder de indruk. "Dit doe ik er mee...", zei Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP terwijl hij demonstratief een vel papier verscheurde. Volgens hem heeft de ondernemer 'geen schijn van kans' bij de rechter.

Het college van B en W zegde toe dat het proces nog uitvoerig wordt geëvalueerd met de gemeenteraad. Burgemeester Bouman wijst daarbij wel op het unieke karakter van de koop. "Een gemeente die een pand koopt dat ooit als volwaardig ziekenhuis heeft gefungeerd. Ik denk niet dat er ooit een gemeente eerder in deze situatie heeft gezeten."

17 december 2018

Polder hoeft geen compensatie voor zandwinning

De Noordoostpolder vraagt geen financiële compensatie aan de Fryske Marren voor de zandwinning in het IJsselmeer. Dat antwoordde wethouder Haagsma maandagavond op vragen van de SP. “Wij gebruiken het IJsselmeer immers zelf voor het plaatsen van windmolens die tot in andere gemeentes zijn te zien. Daarvoor betalen wij ook geen vergoedingen”, aldus Haagsma.

SP’er Hoekstra wees op geluidsoverlast en aantasting van het uitzicht en vroeg zich af of de gemeente daarvoor gecompenseerd wil worden. Zij is niet blij met de grootscheepse zandwinning. Dertig jaar lang gaat zandwinbedrijf Smals aan de slag in het IJsselmeer, dik zeven kilometer vanaf de Rotterdamse Hoek. Dat gebeurt vanaf een groot werkeiland. “Dat is 23 meter hoog, vergelijkbaar met een flat van zeven verdiepingen”, aldus Hoekstra. Volgens de SP is de zandwinning ook in strijd met de Natura2000-wetgeving.

Haagsma wijst erop dat de Noordoostpolder al in 2015 heeft gereageerd op de plannen. Tot een ‘officiële zienswijze’ kwam het niet. “De provincie beoordeelt of het plan past binnen Natura2000, niet wij. Bovendien lijken de gevolgen voor gezicht en geluid acceptabel”, aldus Haagsma.

Hij wijst er wel op dat provincies en gemeentes rondom het IJsselmeer in gesprek gaan over wat in de toekomst wel of niet is toegestaan in het grootste meer van Nederland. Windmolens, zonnepanelen en zandwinning zijn daarbij gespreksonderwerpen.

College moet aan de slag met zwerfafval

De gemeente moet met een publiekscampagne het zwerfafval in de Noordoostpolder te lijf. De gemeenteraad schaarde zich maandagavond achter een motie van het CDA. Volgens indiener Johan Goos loopt het afval in de openbare ruimte de spuitgaten uit.

Hij lette de afgelopen wegen ‘meer op de bermen dan op de weg’. Overal ligt volgens hem afval. “Het is niet normaal dat je een blikje in de berm gooit. We moeten het gedrag van mensen veranderen”, aldus Goos, die daarvoor een plan van het college verwacht. “En dat hoeft echt geen tonnen te kosten.”

Wethouder Simonse kwam al tijdens de gemeenteraad met een plan voor een campagne. Hij wil in een advertentie alle vrijwilligers bedanken die nu regelmatig het afval opruimen. “Dan zetten we erbij dat mensen gratis een prikstok kunnen ophalen”, opperde Simonse. Volgens Goos gaat daarvan echter een verkeerd signaal uit. “Want het is niet normaal dat vrijwilligers de rotzooi van een ander moeten opruimen.”

Niet alle partijen zijn voorstander van een campagne. “Wil je van het afval af, dan moet je opruimen in plaats van een campagne voeren”, zegt Mark Dieleman van de Politieke Unie bijvoorbeeld. ONS pleit vooral voor ‘handhaving’. Volgens Simonse wordt er wel degelijk streng opgetreden, maar is het moeilijk om vervuilers op heterdaad te betrappen.

Geen vuurwerkvrije zones in de Noordoostpolder

Burgemeester Bouman laat van het verloop van de jaarwisseling afhangen of hij gaat nadenken over vuurwerkvrije zones. Dat meldde hij tijdens zijn eerste gemeenteraadsvergadering op vragen van de PvdA.

Die partij constateert dat de vuurwerkoverlast ook in de Noordoostpolder al vroeg begint. Fractievoorzitter Van der Velde wilde weten of de politie daar, ook rond de Kerstdagen, tegen gaat optreden. Volgens Bouman is dat inderdaad het geval. Hij riep bovendien vooral inwoners op om rekening met elkaar te houden bij het afschieten van vuurwerk.

Voor dit jaar nog vuurwerkvrije zones instellen, zoals de PvdA opperde, is volgens hem niet meer haalbaar. “Wellicht geeft de evaluatie over de jaarwisseling aanleiding om te kijken of we voor volgend jaar iets met dit onderwerp moeten doen.”

Onderzoek naar openbare toiletten in bestaande gebouwen

Wethouder Haagsma gaat onderzoeken of er in bestaande gebouwen in Emmeloord plek is voor openbare toiletten. Daarmee komt hij tegemoet aan een motie van de PvdA. Die pleitte maandagavond in de gemeenteraad voor het opnemen van openbare toiletten in het centrumplan.

Volgens fractievoorzitter Rien van der Velde komt nu een behoorlijke groep mensen niet in de winkelstraten. Vanwege schaamte zouden ze zich niet hebben laten horen in het open planproces. “En wij hebben onze zorgplicht jarenlang verwaarloosd”, aldus Van der Velde.

Haagsma wijst er echter op dat een eerdere voorziening is weggehaald. Daarin moest de gemeente jaarlijks tienduizend euro steken, terwijl de opbrengst slecht 125 euro was. Het gebruik was kortom niet zo hoog. Een unit ziet de wethouder daarom niet zitten. Hij gaat wel kijken of de toiletten in een bestaand gebouw kunnen komen. Dan maken vermoedelijk meer mensen gebruik van de voorzieningen, terwijl de onderhoudskosten lager zijn.

Volgens de VVD tonen ondernemers in Emmeloord zich al gastvrij voor mensen met hoge nood.

 

 

12 november 2018

Uitsluiten tweede zorgaanbieder ‘onmogelijke opdracht’

Wethouder Uitdewilligen wil ‘absoluut geen twee concurrerende poliklinieken’ in de Noordoostpolder. Uitsluiten van een eventuele tweede zorgaanbieder is echter een ‘onmogelijke opdracht’, zo hield ze maandagavond ONS voor. “Wij gaan daar namelijk niet over”, aldus de wethouder.

ONS wilde nog eens een ‘stevig signaal’ uitsturen in de situatie die is ontstaan na het faillissement van de MC Groep. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers moet voorkomen worden dat er weer twee zorgaanbieders een plek vinden in de polder. “Daarmee zijn we de afgelopen jaren niets opgeschoten: zo’n situatie willen we niet meer.”

Uiteindelijk beslist de curator echter met welke partijen hij in zee gaat, zegt Uitdewilligen. Goede zorg dichtbij voor de bevolking, vindt zij uiteindelijk het belangrijkste. “Wij hebben ons wel degelijk uitgesproken voor één zorgaanbieder. Mochten het er toch twee worden, dan moet op voorhand de samenwerking goed zijn geregeld.”

Andere partijen stelden dat de gemeenteraad al eerder stelling heeft genomen en wilden vooral met één mond blijven praten. ONS trok daarop de motie in.

Compliment voor mantelzorgers fors omhoog

Mantelzorgers in de Noordoostpolder krijgen volgend jaar een financieel ‘compliment’ van 150 euro. De gemeenteraad nam een motie aan van ONS. Momenteel kunnen mantelzorgers, mensen die zieke naasten ondersteunen, aanspraak maken op 60 euro.

Op ChristenUnie-SGP en Politieke Unie na stemden alle partijen in met het voorstel, ondanks aarzelingen van wethouder Uitdewilligen. Zij wees bij de behandeling op het mantelzorgdiner dat ze afgelopen weekeinde bezocht. In de Orchideeënhoeve zaten 240 mantelzorgers aan tafel. Ze genoten van het diner én van het onderlinge contact. Wellicht heeft de doelgroep meer aan dat soort initiatieven, opperde de wethouder.

Ook de tegenstanders zijn bang dat dergelijke activiteiten nu niet meer mogelijk zijn. De verhoging van het Mantelzorgcompliment gaat jaarlijks rond de 35.000 euro kosten.

Gemeenteraad akkoord met Programmabegroting

De gemeenteraad nam maandagavond de zogenoemde Programmabegroting 2019-2022 aan. Volgens verwachting houdt de Noordoostpolder aan het einde van die periode in totaal 2,5 miljoen euro over. Partijen hadden daarom vooral vragen over onderdelen van de begroting.

ChristenUnie/SGP en Politieke Unie roepen het college bijvoorbeeld op om binnenkort een plan voor de Poldertoren te presenteren. Het CDA pleit voor een ‘participatiekalender’, waarop onderwerpen staan waarover polderbewoners kunnen meepraten. Burgers betrekken bij de besluitvorming is ook een van de speerpunten van het college. Dat wil de polder verder ontwikkelen en daarbij lef en daadkracht tonen.

ONS vindt dat het college teveel schrijft in clichés en te weinig benoemt hoe het ambities gaat vertalen in wensen en doelstellingen. Volgens D66 blijft het college teveel hangen in de ‘agrarische achtergrond van de polder’. De SP greep de behandeling van de Programmabegroting aan om de, volgens de partij, kwalijke gevolgen van de marktwerking in de zorg onder de aandacht te brengen.

PvdA ziet vooral ‘mogelijkheden’. Ook GroenLinks is positief over de begroting, maar roept wel op om meer reserves op te bouwen, zodat de polder vlees op de botten heeft voor onverwachte tegenvallers of een nieuwe crisistijd.

Arbeidsmigranten vaker op Nederlandse les

De gemeente Noordoostpolder gaat arbeidsmigranten stimuleren om Nederlands te leren. Daarvoor wordt komend voorjaar een ‘taalcampagne’ gelanceerd. De gemeenteraad nam daarvoor maandag unaniem een motie aan van ChristenUnie-SGP.

Volgens die partij is het leren van de Nederlandse taal cruciaal voor de integratie in de samenleving. ChristenUnie-SGP noemt in het voorstel de zorgen van inwoners van Espel. Die meldden onlangs dat de leefbaarheid in het dorp onder druk staat door de vele arbeidsmigranten.

Tarieven toeristenbelasting en afval niet lager

Toeristen betalen volgend jaar 2,4 procent meer toeristenbelasting in de Noordoostpolder. Een voorstel van ONS om de verhoging van tafel te vegen redden het maandag niet in de gemeenteraad. GroenLinks en VVD trokken een amendement terug waarmee ze een verhoging van de afvalstoffenheffing wilden voorkomen.

Beide partijen vinden het merkwaardig dat inwoners 2,4 procent meer moeten betalen, terwijl ze juist beter afval scheiden. “Goed bedrag moet je belonen”, vindt raadslid Schrijver van GroenLinks. Volgens wethouder Wijnants zou de gemeenteraad daarmee terugkomen op eerder aangenomen beleid.

“De raad wil dat onze tarieven kostendekkend zijn. Terugdraaien van de verhoging kost 80.000 euro. Dat is niet verantwoord”, aldus de VVD-wethouder. Hij wijst erop dat het ook het college de burgers al tegemoet komt door de verhoging van 2,4 procent terug te schroeven tot 1,9 procent. Na de woorden van Wijnants besloten VVD en GroenLinks het amendement aan te houden.

Ook de verhoging van de toeristenbelasting blijft overeind. Volgens onder meer ONS en VVD moet de polder de rode loper uitleggen voor toeristen en is de verhoging ‘niet gastvrij’. Wijnants wees er echter op dat de Noordoostpolder de afgelopen veel heeft geïnvesteerd in de toeristische trekkers. Bovendien betalen arbeidsmigranten de meeste toeristenbelasting. “Dat is de enige heffing die wij deze arbeiders kunnen opleggen”, aldus Wijnants.

 

 

1 oktober 2018

Gemeenteraad unaniem akkoord met ‘meedoenpakket’

De gemeenteraad omarmde maandagavond unaniem het zogenoemde meedoenpakket. Kinderen uit armere gezinnen kunnen daarmee eerder meedoen aan sport en cultuur. Ook maakt het pakket de aanschaf van een fiets (vanaf 6 jaar) en een computer voor brugklassers mogelijk.

Het meedoenpakket is een van de voorstellen van de werktafels ‘Krachtig tegen armoede’ en vervangt de ‘meedoenregeling’. In het nieuwe pakket wordt de bijdrage verhoogd van 150 naar 350 euro. Bovendien komen meer kinderen in aanmerking voor de regeling: de inkomensgrens is 120 procent van de bijstandsnorm, waar dat tot dusver 110 procent was.

Ondanks dat de complete gemeenteraad achter het voorstel staat, ontstond er nog een lange discussie. VVD, SP en ONS pleitten voor een meer integraal beleid rond armoedebestrijding. Ook zouden ze meer de vingers aan de pols willen houden over de resultaten VVD’er Van Os vindt dat er nu teveel ‘losse flodders’ worden afgeschoten.

Wethouder Uitdewillligen verbaasde zich over de vele vragen. Volgens haar heeft de gemeenteraad er zelf mee ingestemd dat de werktafels met plannen komen. De motie kreeg verder ook geen steun. “Geen losse flodders, maar stap voor stap de situatie verbeteren”, vatte PvdA’er Wijnhoud de mening van de meeste partijen samen.

 

 

9 juli 2018

Onderzoek naar subtropische toekomst Bosbad

ONS droomt van een subtropisch zwembad in Emmeloord en ziet kansen daarvoor met de aanstaande renovatie van het Bosbad. De partij vond maandagavond in de gemeenteraad een meerderheid die een onderzoek wil naar de mogelijkheden.

Dit jaar komen er voorstellen voor renovatie van het zwembad in Emmeloord. Daarmee is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid. ONS vindt het belangrijk dat het zwembad een impuls krijgt en daarmee ook de komende decennia een toekomst heeft. De partij kijkt bij het plan met een schuin oog naar Joure. Daar trekt een subtropisch zwembad jaarlijks 450.000 bezoekers, het Bosbad moet het momenteel met een derde daarvan doen.

Volgens raadslid Bert Aling zou een subtropisch zwembad of golfslagbad de Noordoostpolder verder op de kaart zetten. Hij wijst er ook op dat veel polderbewoners nu in Joure zwemmen. Het CDA vraagt zich af of een subtropisch zwembad in Emmeloord niet te ambitieus is. “Nog maar vier jaar geleden vroegen we ons af of we het buitenbad wel konden behouden”, vindt Johan Goos.

Na zomer meer duidelijkheid over rondweg Marknesse

Een onderzoek naar een mogelijke rondweg om Marknesse is bijna klaar. Na de zomer moet duidelijker zijn of zo’n weg haalbaar is. Dat meldde wethouder Anjo Simonse maandag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

Het CDA wilde samen met SP, ONS en GroenLinks een motie indienen waarin de gemeente de opdracht kreeg om een onderzoek te starten. Niet nodig, antwoordde Simonse. “Goed nieuws: het onderzoek is bijna afgerond”, aldus de wethouder. Volgens hem zijn bij het onderzoek veel betrokken partijen gehoord.

Een rondweg zou een einde kunnen maken aan veel doorgaand verkeer dat nu door het centrum van Marknesse rijdt, waaronder vrachtverkeer en zwaar landbouwverkeer. Met de bouw van nieuwe woningen aan de zuidkant van het dorp wordt dat probleem vermoedelijk nog nijpender.

College moet ‘serieus werk’ maken van openbaar vervoer

De gemeenteraad wil dat het nieuwe college serieus met het openbaar vervoer aan de slag gaat. Meerdere partijen drongen maandag in hun Algemene Beschouwingen aan op actie. Wethouder Simonse moet op korte termijn met de provincie om tafel gaan zitten, vinden SP en PvdA.

Ze wezen de wethouder erop dat de concessies voor het openbaar vervoer worden opengebroken. Dat zou een verslechtering voor de bereikbaarheid van de polderdorpen kunnen betekenen, vrezen ze. SP en PvdA verwonderden zich maandag dat Simonse geen weet heeft van die situatie.

De SP maakte zich ook hard voor beter openbaar vervoer richting het noorden, terwijl de PvdA een mogelijke Lightrail van en naar Kampen wil onderzoeken. Fractievoorzitter Rien van der Velde van die partij vindt het vorige college ‘te weinig teweeg heeft gebracht’. Misschien wel omdat er geen concrete opdracht of beschikbaar budget was, denkt Van der Velde. Wethouder Simonse is wel bereid om geld vrij te maken voor een lobby, antwoordde hij maandag.

Hij kondigde bovendien een aantal themabijeenkomsten aan waarin de gemeenteraad alle suggesties van maandag op tafel kan gooien. Die moeten uiteindelijk de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van de poldergemeenschappen verbeteren.

Noordoostpolder een Innovatiefonds Zorg rijker

De gemeente Noordoostpolder stopt zeker drie jaar lang 25.000 euro in een Innovatiefonds Zorg. Een succesje voor de SP, die de handen van de voltallige gemeenteraad op elkaar kreeg voor een motie.

De partij hoopt daarmee bedrijven in de medische sector te interesseren voor de Noordoostpolder. “De zorg is de grootste werkgever in onze gemeente. Daarom moet stimuleren van ondernemerschap in deze sector een speerpunt zijn van ons sociaaleconomisch beleid”, vindt fractievoorzitter Hoekstra.

Experiment bijstand

Ook D66 kreeg maandag met een voorstel de complete gemeenteraad mee. De democraten willen dat de gemeente onderzoekt of experimenten om meer mensen uit de bijstand te krijgen kans van slagen heeft. In een aantal gemeenten heeft dit resultaat opgeleverd. Hoe die experimenten er precies uit moeten zijn, moet later duidelijk worden.

‘Natuur’ heeft invloed op groenonderhoud

Politieke Unie vindt dat het groenonderhoud in de Noordoostpolder nog niet aan de verwachtingen voldoet. Volgens wethouder Simonse heeft dat voor een deel met ‘de natuur’ te maken. Hij wijst op het kletsnatte voorjaar en de extreme droogte van de laatste weken.

“Eerst konden we er niet tegenop maaien en nu hoeven we helemaal niet te maaien. Bij groenonderhoud zijn we afhankelijk van de natuur, gelukkig maar”, aldus Simonse. “Stel uw verwachtingen bij….”, raadt hij de Politieke Unie aan. De wethouder wijst er ook op dat wetgeving ook invloed heeft op het groenonderhoud. Zo mag Round-Up niet meer worden gebruikt.

‘Gemeente moet minder werk uitbesteden’

De gemeenteraad wil dat de gemeente zo weinig mogelijk werk uitbesteedt aan externen. Een meerderheid steunde een motie van SP en CDA. Die partijen willen dat het college er naar streeft dat maximaal 10 procent van het gemeentelijk werk door externen wordt uitgevoerd. Ze zien liever dat de gemeente mensen een vast dienstverband aanbiedt.

Over 2017 lag dat percentage op 17 procent en dat vindt een meerderheid te veel. Volgens burgemeester Van der Werff is dat makkelijk uit te leggen. “Het Rijk wil dat we op veel terreinen specialisten in huis hebben. Mede daardoor werken hier mensen uit bijvoorbeeld Haarlem en Leeuwarden. Vaak zijn dat mensen met een eigen bureau die helemaal niet in dienst willen.”

De PvdA wijst ook op de situatie op de arbeidsmarkt. Functies zijn overal moeilijk te vervullen, waardoor werk wel moet worden uitbesteed. Daarom maken SP en CDA ook een voorbehoud: “10 procent externe inhuur, tenzij kwalitatief goed personeel niet beschikbaar is op de arbeidsmarkt.”

 

4 juni 2018

Ondersteuning bij privacywet geen taak van de gemeente

Organisaties en verenigingen in de Noordoostpolder maken zich zorgen over de nieuwe privacywet (AVG). Dat stellen althans PvdA, Politieke Unie en SP. Hun motie voor een gemeentelijke hulplijn waar bestuurders met vragen terecht kunnen kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Naast een hulplijn wilden de partijen ook een werkdocument waarvan verenigingen en organisaties gebruik konden maken. Burgemeester Van der Werff raadde het voorstel af. “Iedere overheid is zelf verantwoordelijk voor wetgeving en dit is een wet van de Rijksoverheid. En die biedt ook veel ondersteuning. Het internet staat vol met informatie”, aldus Van der Werff. Hij wijst er ook op dat de gemeente deskundigheid zou moeten inkopen. Hij schat de kosten ‘al snel op tienduizenden euro’s.’

De andere partijen in de raad zijn het eens met Van der Werff. Die zegde wel toe dat de gemeente bereid is om een workshop of informatieavond van Carrefour over de AVG te ondersteunen. PvdA, Politieke Unie en de SP trokken na die toezegging hun motie in.

Gemeenteraad akkoord met extra geld voor Marknesserbrug

De gemeenteraad heeft maandagavond groen licht gegeven voor de bouw van de Marknesserbrug. Die valt 595.000 euro duurder uit dan eerder gedacht. Alleen de SP en VVD’er Van Os zijn tegen die extra uitgave. In april 2017 trok de raad al ruim 3,5 miljoen euro voor de brug.

Na de aanbesteding bleek dat de marktsituatie zo is veranderd dat het bedrag niet meer toereikend is. Dat komt onder meer door gestegen kosten voor bouwmaterialen. Vermoedelijk was het project nog duurder uitgevallen als de gemeenteraad nu tegen het krediet had gestemd. De bouw begint in oktober en is dan voor de opening van het volgende vaarseizoen afgerond. 

 

29 mei 2018

Nieuwe burgemeester moet de boer op met de Noordoostpolder

Meer dan achthonderd polderbewoners hebben via een burgerpeiling meegedacht over de profielschets van de nieuwe burgemeester van de Noordoostpolder. Dat vertelde voorzitter Ellen Lindenbergh van de vertrouwenscommissie dinsdagavond in de gemeenteraad. Zij overhandigde daarin de profielschets aan commissaris van de Koning Leen Verbeek.

Buiten de burgerpeiling brainstormde de vertrouwenscommissie zelf over de eisen aan een nieuwe burgemeester, sprak met veel betrokkenen en las 25 andere profielschetsen. Daaruit is ‘Maak toekomst met de Noordoostpolder’ ontstaan.

Naast vijf standaardcompetenties, zoals integer, onafhankelijk en stressbestendig zijn, moet de burgemeester een behoorlijke alleskunner zijn. Belangrijke uitdagingen zijn een leefbare polder voor alle generaties, een duurzame toekomst en goede bestuurlijke relaties met omringende provincies en gemeenten.

“Buiten dat moet de burgemeester een ambassadeur van de polder zijn. Iemand die de boer opgaat voor en toekomst maakt met de Noordoostpolder”, aldus Lindenbergh. In de profielschets staat dat de gemeente graag meer mensen wil laten genieten van het polderlandschap, of dat nou recreanten, toeristen of nieuwe inwoners zijn. Kwaliteit is bij de zoektocht belangrijker dan sekse, achtergrond of politieke voorkeur, meldde Lindenbergh ook nog.

Verbeek wijst er op dat de functie van burgemeester de afgelopen jaren is veranderd. ‘Integriteit, calamiteit en openbare orde’ zijn belangrijker dan ooit. De commissaris roept de commissie op om alleen met kandidaten in zee te gaan die bij die onderwerpen van wanten weten. “Als ik twijfel of een kandidaat daarvoor te weinig bagage heeft, zal ik de vertrouwenscommissie expliciet vragen om op deze onderwerpen nogmaals te toetsen”, aldus Verbeek

De provinciebestuurder wijst Lindenbergh op haar ‘serieuze taak’ en verwijst daarbij naar procedures elders in het land die zijn ‘ontspoord’, bijvoorbeeld omdat commissieleden lekten naar de pers. Verbeek meldde tenslotte dat hij begin september een waarnemend burgemeester hoopt aan te stellen. Die volgt dan tijdelijk Aucke van der Werff op, die onlangs meldde dat hij per 1 oktober stopt als burgemeester.

 IMG-1897

 

19 februari 2018

Burgemeester zwaait af: ‘tijd voor andere dingen’

Burgemeester Aucke van der Werff doet dit najaar afstand van zijn ambtsketen. Met die mededeling verraste hij maandagavond de gemeenteraad. Van der Werff wordt dit jaar 65 jaar en hij vindt het tijd voor ‘andere dingen’, zo beargumenteert hij zijn vertrek.

Van der Werff heeft zijn besluit niet ‘na een nachtje slapen’ genomen. “Ik ben hier het afgelopen half jaar mee bezig geweest. Er is meer in het leven dan werken en de druk van de agenda”, zegt de geboren Fries, die sinds mei 2010 burgemeester in de Noordoostpolder is. In 2016 ging hij een nieuwe periode aan, maar die maakt hij dus niet af. In totaal heeft hij dertig jaar de overheid gediend.

Hij blijft na 1 oktober wel beschikbaar voor functies, waarbij onder meer het onderwijs zijn interesse heeft. De komende periode wil hij nog betrokken zijn bij de coalitiebesprekingen na de gemeenteraadverkiezingen.

Noot voor redactie: eventueel kunt u deze link ook gebruiken: https://www.youtube.com/watch?v=GkO-zZ8mY_c

Ook schilddak mogelijk bij nieuwbouw op boerenerven

Wie vervangende nieuwbouw of een extra woning op een boerenerf wil realiseren, kan vanaf nu ook voor een schilddak kiezen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten. Voor dit besluit was een zogenoemd initiatiefvoorstel nodig: de raad draagt het college daarmee op om de regels in de welstandsnota te versoepelen.

In die nota uit 2016 staat dat alleen een zadeldak is toegestaan. Volgens een meerderheid van de politiek zijn vernieuwende toepassingen daardoor niet meer mogelijk en is de regeldruk verder toegenomen. Bovendien zou een schilddak in landelijk gebied zeer geschikt zijn omdat het goed bestand is tegen windstoten.

Omdat het college de regels niet wilde veranderen, nam de gemeenteraad zelf het heft in handen. De Politieke Unie bereidde vervolgens het initiatiefvoorstel, het eerste in deze raadsperiode, voor. Uiteindelijk stemden de SP, PvvP en Van der Velde van PvdA-GroenLinks tegen. De SP vraagt zich af hoe nijpend het probleem is, omdat er tot dusver maar in twee gevallen bezwaar tegen de regels is gemaakt.

 Rutten klaar voor de bouw van multifunctioneel centrum

Bewoners van Rutten zijn klaar voor de bouw van een multifunctioneel centrum. Ze trokken maandagavond massaal in bouwvakkerstenue naar het gemeentehuis. Daar stemde zoals verwacht ook de gemeenteraad in met de bouw van het ruim vier miljoen kostende centrum.

Een van de jongere bewoners van Rutten, Gijs Jensma, overhandigde wethouder Suelmann daarom symbolisch een cadeau. Het is een van de polderbewoners die vermoedelijk vanaf 2020 veel in het multifunctioneel centrum is te vinden. Daar bundelt Rutten straks onderwijs, kinderopvang en het verenigingsleven.

De PvdA/GroenLinks probeerde maandag nog wel aandacht te krijgen voor de noodzaak van een langetermijnvisie, zodat het centrum ook na 2040 nog van waarde is. De andere partijen hadden geen behoefte om daaraan nu al veel woorden te besteden.

Gemeente stimuleert bedrijven tot gasloos bouwen

De gemeente moet bedrijven met nieuwbouwplannen stimuleren om gasloos te bouwen. Die opdracht heeft de gemeenteraad maandagavond op initiatief van PvdA-GroenLinks gegeven. Wethouder Poppe vindt de motie overbodig. Volgens hem doet de gemeente dat namelijk al lang.

Raadslid Hekkenberg stelt dat er veel aandacht is voor gasloos bouwen bij particuliere projecten, terwijl het bedrijfsleven ook veel zoden aan de dijk kan zetten. Hij wijst op de ‘enorme opgave’ die de Noordoostpolder tot 2050 wacht: in dat jaar moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. “Dat zijn zevenhonderd gebouwen per jaar, dertien per week”, aldus Hekkenberg.

Hij kwam met zijn pleidooi bij de behandeling van de duurzame plannen van de gemeente Noordoostpolder voor dit jaar. Een motie van D66 en CDA redde het niet. De partijen willen een prijsvraag uitschrijven waarin burgers een fors geldbedrag kunnen winnen met een duurzaam plan. De stemden staakten bij 14:14, waardoor de huidige gemeenteraad toch nog niet voor het laatst in actie is geweest. Tijdens de afscheidsraad volgt opnieuw een stemming.

‘Zwemtas’ voor kinderen uit armere gezinnen

Kinderen uit gezinnen met een inkomen van 120 procent van de bijstandsnorm kunnen ook op zwemles. De gemeenteraad nam daarvoor maandag een amendement van de ChristenUnie-SGP over. Alleen de VVD stemde tegen.

Het college wilde de zwemles mogelijk maken voor gezinnen met een inkomen van 110 procent van de bijstandsnorm. In een waterrijke gemeenten als de Noordoostpolder moet volgens de politiek ieder kind op zwemles kunnen. PvdA-GroenLinks wilde zelfs tot 130 procent gaan, maar trok een amendement na gebrek aan steun in. De regeling geldt overigens voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar.

Polder akkoord met grenscorrectie

De gemeenteraad van de Noordoostpolder stemde maandag definitief in met een grenscorrectie met Urk. Ook de raad van het voormalige eiland stemde daarmee zoals verwacht in. Urk kan nu verder werken aan een binnendijks bedrijventerrein en natuurgebied Urkerveld.

Belangrijkste discussiepunt voor de politiek in de Noordoostpolder was de besteding van 1 miljoen euro die Urk straks overmaakt voor de grenscorrectie. In de deal was afgesproken dat de polder die investeert in ‘het versterken van de economie van Noordelijk Flevoland’. ChristenUnie-SGP wil het miljoen echter besteden aan ‘sociaaleconomisch beleid’ en kreeg daarvoor maandag een meerderheid achter zich.

Expositie Real Human Bodies ter discussie

Het is de vraag of de tentoonstelling Real Human Bodies in het Emmeloordse Van der Valk Hotel doorgaat. Burgemeester Van der Werff zegde maandag een onderzoek toe na vragen van PvdA-GroenLinks. Volgens raadslid Van der Velde worden voor de expositie mogelijk illegaal verkregen lichamen gebruikt.

Real Human Bodies is een rondreizende tentoonstelling die de anatomische wetenschap wil doorgeven aan belangstellenden. De expositie bestaat uit tweehonderd bewaarde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies en proefmodellen. Ook VVD, SP en D66 voelen weinig voor de expositie. Volgens ONS stellen de organisatoren echter dat ze niet illegaal aan de lichamen zijn gekomen. Ook in andere gemeenten zijn vragen over de tentoonstelling gesteld.

Burgemeester Van der Werff had tot maandagavond nog niet over de expositie gehoord, zei hij tegen de gemeenteraad. “We duiken er in”, kondigde hij een feitenonderzoek aan.

 

5 februari 2018

Groen licht voor plannen Schokland

De gemeente Noordoostpolder draagt definitief een miljoen euro bij aan plannen voor het behoud van Werelderfgoed Schokland. Daarvoor gaf de gemeenteraad maandag na een lange discussie groen licht. SP en PvvP stemden tegen het plan met daarin onder meer de aanleg van 211 hectare nieuwe natuur.

Dat is nodig om verdere bodemdaling te voorkomen. Nieuwe natuur moet ook de archeologische waarden van het historische stuk land in de polder beschermen en zorgt bovendien voor toeristisch-recreatieve kansen. Uiteindelijk moet er ook een erfgoedcentrum op of bij het voormalige eiland komen.

Een aantal partijen zat maandag nog met veel vragen. ONS vreest dat het project uiteindelijk meer gaat kosten. Fractievoorzitter Lammers is bang dat het plan in fases gaat worden uitgevoerd, als de gemeente niet alle benodigde gronden weet te kopen. “En dat is voor ons onbespreekbaar”, aldus Lammers, die daarom samen met SP en D66 een amendement indiende. Volgens wethouder Bogaards wil ook het college het complete plan van 211 hectare uitvoeren.

SP en PvvP stemden uiteindelijk tegen. Zij vinden de plannen veel te ambitieus, terwijl andere partijen vooral op de kansen wijzen. “Als we niet investeren, verliezen we ook. We dragen een miljoen bij en krijgen er 34 miljoen bij: wat wil je nog meer?”, zegt VVD’er Bosma bijvoorbeeld. Een groot deel van dat geld komt van de rijksoverheid. Die besluit vermoedelijk nog deze maand welke werelderfgoederen als eerste aan de beurt komen voor financiële steun.

Een meerderheid schaarde zich maandag achter een motie van het CDA. Mochten agrariërs aan de noordkant van het eiland straks schade ondervinden van de zogenoemde vernatting, dan moet de gemeente daarvoor een oplossing vinden.

Geen steun voor zeecontainerplan D66

Een voorstel van D66 voor het huisvesten van arbeidsmigranten in zeecontainers kreeg maandagavond geen enkele steun in de gemeenteraad. Wethouder Haagsma ziet niets in het plan en andere partijen zijn ook niet enthousiast. D66 besloot daarom de motie weer terug te trekken.

“We moeten niet te klein denken en grote stappen maken”, probeerde fractievoorzitter Vilé nog. Hij wil daarom een onderzoek naar een ‘park van zeecontainers’. In Amsterdam staan duizend containers te koop waarin eerder studenten woonden. Vilé ziet kansen voor een samenwerking tussen de gemeente en marktpartijen om daarmee een woonpark te realiseren, bijvoorbeeld op een industrieterrein. Haagsma voelt daar echter niets voor.

De gemeenteraad schaarde zich maandag wel achter het collegevoorstel dat meer woonruimte voor arbeidsmigranten moet opleveren. Dat gaat vooral uit van soepeler beleid, zoals het toestaan van tijdelijke units in de piekperiodes van fruittelers.

Gemeenteraad achter polderbewoners aan provinciale vaarwegen

De gemeenteraad van de Noordoostpolder is ‘verontwaardigd’ dat de provincie polderbewoners aan provinciale vaarwegen een huurovereenkomst heeft gestuurd. De volledige raad droeg het college op om er bij de provincie op aan te dringen om met de bewoners in gesprek te gaan.

“Onzorgvuldig handelen”, staat in de motie die de PvdA/GroenLinks, CDA, VVD en Politieke Unie maandagavond indienden. Ze vinden het vreemd dat de provincie ‘ineens’ een huurovereenkomst wil voor beheerstroken langs het water, terwijl de bewoners deze jarenlang hebben onderhouden. De bewoners kwamen daarom in actie en kregen maandagavond de steun van de volledige gemeenteraad.  

 

29 januari 2018

Politiek akkoord met grenscorrectie Urk

Een grenscorrectie tussen Urk en Noordoostpolder vormt voor de gemeenteraad van de Noordoostpolder geen probleem. Urk kan daarmee verder werken aan een binnendijks bedrijventerrein en het nieuwe natuurgebied Urkerveld. Gemeente Noordoostpolder ontvangt 2,8 miljoen euro voor de grond.

Een aantal partijen wil tijdens de gemeenteraad van 19 februari wel doorpraten over de bestemming van een deel van de opbrengst. In de overeenkomst staat dat 1 miljoen bestemd is voor het versterken van de economie van Noordelijk Flevoland.

ChristenUnie-SGP vindt dat de nieuwe gemeenteraad moet beslissen wat er met dat geld gaat gebeuren. Daarom komt de partij met een amendement dat SP, ONS, D66 en PvvP gaan steunen. Deze partijen vinden het vooral vreemd dat wordt gesproken over Noordelijk Flevoland en niet Noordoostpolder. “Wij verkopen iets en Urk krijgt ook nog een miljoen voor promotie. Krijgt Urk de grond voor een prikkie”, vraagt Sacha Werkman van ONS zich af.

Volgens wethouder Wijnants krijgt de Noordoostpolder echter gewoon een miljoen euro overgemaakt en bepaalt de gemeenteraad waaraan dat wordt besteed, zolang het maar de economie versterkt. Hij voelt er niets voor om de tekst van de overeenkomst te wijzigen, omdat die in een ‘lang en zorgvuldig proces’ tot stand is gekomen.

Bant trekt aan de bel

Bant is teleurgesteld dat het dorp in het zogenoemde Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed voorlopig niet aan de beurt is. Dat meldde inwoner Meijaard maandagavond in de commissie Samenlevingszaken. Hij zit in een werkgroep die werkt aan het behoud van voorzieningen in het polderdorp.

Volgens die groep van inwoners is daarvoor het samengaan van accommodaties nodig, waaronder de twee scholen, het multifunctioneel centrum en de gymzaal. “Een oude gymzaal zonder horeca is niet aantrekkelijk, een strijd tussen scholen hoeft niet meer en het multifunctioneel centrum is nu noodlijdend”, schetste Meijaard een beeld van Bant. Ook met de sport in het dorp gaat het slecht: de animo voor tennis en gymnastiek is gedoofd en de voetbalvereniging heeft het moeilijk.

Meijaard pleit daarom voor haast: in de collegeplannen met het gemeentelijk vastgoed komt Bant nu voor in fase drie, terwijl het dorp liever naar één wil. Veel partijen zijn positief over de plannen van de dorpsbewoners, maar wijzen er op dat die nog niet rond zijn. Betrokken organisaties en verenigingen hebben nog geen handtekening onder een verhuizing gezet. “Het zou van wijsheid getuigen om te zeggen dat een snellere uitvoering niet realistisch is: hou de ijzers warm in het vuur en wacht even tot de zaak is gerijpt”, adviseert Simonse van de ChristenUnie-SGP daarom.

Hij vat daarmee min of meer de mening van de andere partijen samen. Ze wijzen erop dat Bant werkt aan een mooi plan, maar dat er nog veel moet gebeuren. Bovendien zou voorrang voor Bant betekenen dat een andere accommodatie later aan de beurt is.

In het uitvoeringsprogramma beschrijft het college de toekomst van 127 gemeentelijke gebouwen in de Noordoostpolder. Die varieert van vernieuwen tot afstoten. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met zes scholen en het voormalige korfbalgebouw aan de Banterweg.

PvdA/GroenLinks stelt vragen over De Golfslag

PvdA/GroenLinks wilde maandagavond weten hoe groot het risico is dat De Golfslag nog jarenlang leeg staat of wordt gesloopt. Wethouder Suelmann wilde daar geen antwoord op geven. Volgens hem is de gemeente momenteel niet aan zet nu een conflict tussen de eigenaar en twee potentiële kopers onder de rechter is.

Suelmann keek terug op de afgelopen jaren. Hindriks diende een ontwikkelplan in dat niet voldeed aan de eisen van de gemeente. Zo dacht hij anders over het aantal appartementen, de benedenverdieping en de parkeerruimte. Ook vanwege gezondheidsredenen zag de ondernemer aanpassingen niet zitten, waarna hij besloot tot verkoop.

PvdA/GroenLinks vroeg ook naar de stand van zaken rond twee andere beeldbepalende panden: Antonius en Van Staveren. Daarbij zijn momenteel geen ontwikkelingen, kon Suelmann mededelen.

Rokende polderbewoners niet gratis op stopcursus

Wethouder Bogaards voelt er weinig voor om een ‘stopcursus’ te organiseren voor rokende bewoners van de Noordoostpolder. Dat antwoordde ze maandagavond op vragen van ChristenUnie-SGP.

Urk gaat inwoners wel een gratis stoomcursus ‘stoppen’ aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat 81 procent van de deelnemers aan de cursus ‘Ik stop er mee’ de sigaret definitief aan de kant schuift. Volgens Bogaards zijn er in de Noordoostpolder al voldoende initiatieven die roken tegengaan. Aan ‘ad hoc beleid’ begint ze daarom liever niet.

18 december 2017

ONS: ‘Koop De Golfslag’

Koop De Golfslag en maak de flat geschikt voor een zorgopleiding en woonruimte voor senioren en jongeren. Dat idee opperde ONS maandagavond tijdens het vragenhalfuurtje. “Op die manier knappen we De Golfslag op en krijgt Emmeloord weer een mooie entree”, stelde Sacha Werkman.

Wethouder Suelmann heeft echter zeker voorlopig geen behoefte aan zo’n initiatief. Volgens hem is in februari bekend of de huidige eigenaar de flat doorverkoopt. Lukt het niet met de eerste gegadigde, dan zijn er volgens de wethouder nog een aantal potentiële kopers. Het past daarom niet om nu met plannen bij de eigenaar aan te kloppen, vindt Suelmann.

Een hamerstuk met een bijzonder tintje

Andy en Barbara Hein uit Kraggenburg mogen een Schokbetonschuur aan de Neushoornweg ombouwen tot woning. De gemeenteraad gaf daarvoor maandagavond toestemming. Aan dat hamerstuk zit voor Toon van Steen van de Politieke Unie een bijzonder tintje.

Opa Van Steen behoorde tot de polderpioniers en kreeg in 1947 de boerderij toegewezen waar het echtpaar Hein nu gaat wonen. Drie jaar later waren de gebouwen klaar en kwam de familie uit Dinteloord over. De naam van de boerderij, Dintelhof, herinnert aan die tijd. Toon van Steen werd geboren in een arbeiderswoning aan de overkant. “Bijzonder dat ik als kleinzoon nu mee mag beslissen over een tweede leven voor de boerderij”, zei hij maandag in de raad, in de hoop dat nog meer boerderijen in de Noordoostpolder een tweede leven mogen krijgen.

Het echtpaar Hein gaat de karakteristieke schuur ombouwen tot een duurzame woning. Ze willen onder meer de muren isoleren met stro uit de buurt.

neushoornweg-10

Noordoostpolder draagt bij aan project Waterloopbos

Gemeente Noordoostpolder geeft ruim twee ton uit voor het project dat het Waterloopbos aantrekkelijker moet maken. Daardoor draagt ook Provincie Flevoland 1,5 miljoen euro bij aan het plan waarvan Natuurmonumenten de trekker is.

De natuurorganisatie wil de komende jaren onder meer een nieuwe entree, een Deltamonument, een uitkijktoren en een speeltuin realiseren. Die impuls moet zorgen voor een verdubbeling van het aantal bezoekers tot 150.000 per jaar. De polderpolitiek ziet daarom het economisch belang van het plan.

ONS, PvvP en Politieke Unie hebben wel moeite met het geld dat Noordoostpolder moet bijdragen. “Natuurmonumenten is een exorbitant rijke organisatie die dit plan ook prima zonder onze steun kan uitvoeren”, vindt Sacha Werkman van ONS. Ook Theun Tuinenga van de Politiek Unie heeft moeite met ‘een deal met zo’n rijke club’. CDA en PvdA herkennen het dilemma, maar vinden dat het belang van het plan zwaarder wegen. Uiteindelijk stemde alleen de PvvP tegen.

Politiek praat in januari verder over Schokland

De gemeenteraad van de Noordoostpolder nam maandagavond nog geen besluit over het toekomstplan voor Schokland. Bij de partijen leefden toch teveel vragen voor een ja of nee. In januari staat het onderwerp weer op de agenda. Volgens wethouder Bogaards is bij een definitief besluit haast geboden.

Ze wijst op de honderden miljoenen euro’s die de overheid wil investeren in Nederlands werelderfgoed en monumenten. In het vroege voorjaar worden de eerste euro’s toegewezen. “Zonder een besluit sluiten we achteraan in de rij. Dat zou een gemiste kans zijn”, vindt Bogaards.

Want voor het toekomstplan voor Schokland is een bijdrage van de rijksoverheid cruciaal. Noordoostpolder, Flevoland, Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland hebben tien miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen. In totaal is dan meer dan dertig miljoen euro beschikbaar voor een nieuw bezoekerscentrum, een toeristische ontwikkeling van het gebied en het tegengaan van verdere bodemdaling. Bovendien moet het plan zorgen dat Schokland de werelderfgoedstatus behoudt.

Vragen zijn er nog genoeg. Agrariërs Vercraeye en De Zeeuw, op zich positief over het plan, wezen maandagavond bijvoorbeeld op de mogelijke risico’s van vernatting van het gebied. Een aantal partijen vreest dat het plan uiteindelijk duurder uitpakt, onder meer vanwege te verwachten planschade. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de mogelijkheid van twee watersystemen in het gebied.

Volgens wethouder Bogaards zijn er uiteindelijk drie cruciale factoren. “De landelijke overheid moet tien miljoen euro bijdragen, er moet een nieuw peilbesluit komen en Unesco moet accepteren dat wij goed omgaan met het werelderfgoed.  Anders zijn we terug bij af.”

 

27 november 2017

Willem Keur neemt afscheid met een koninklijke onderscheiding

Willem Keur nam maandagavond afscheid van de gemeenteraad met een koninklijke onderscheiding op zijn colbert. De liberaal uit Nagele is voor zijn vele verdiensten in en buiten de politiek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Van der Werff wees in zijn toespraak op de indrukwekkende staat van dienst, persoonlijkheid én handdruk van de VVD’er en noemde daarna een al even indrukwekkende lijst van functies op. Keur was Statenlid, wethouder en lid van de Tweede Kamer, maar ook onder meer vrijwilliger van de dorpsbelang Nagele,  voorzitter van de ijsclub in het dorp, medeoprichter van de Wildbeheereenheid Noordoostpolder en een truck and tractorpulling organisatie. “Een raadslid tussen de mensen…”, concludeerde Van der Werff kortom. “Een ruwe bolster, blanke pit met een groot hart.”

Die kwalificatie maakte Keur tijdens zijn afscheidsspeech nog eens waar. Met emotie in zijn stem keek hij terug op veertig jaar politieke dienst. Als hoogtepunt noemde hij het binnenhalen van ‘vijftig bedrijven met elfhonderd fte’s’, als dieptepunt de kwestie Srebrenica waar hij als Kamerlid bij betrokken was. Nog eenmaal verklaarde hij zijn wens van een kleine overheid. “Mensen beschikken over meer creativiteit en innovatie dan de overheid”, aldus Keur.  Het werk in de gemeenteraad wist hij te relativeren. “Ik ben in veel brandhaarden geweest. ‘Waar hebben we hier over?’, dacht ik wel eens bij terugkeer. We wonen in het paradijs.”

Keur liet zich in zijn slotwoorden inspireren door de onlangs overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. “Pas goed op de polder, pas goed op elkaar”, aldus de liberaal.

De gemeenteraad nam bij zijn afscheid een ludieke motie aan. Bij de begrotingsbehandelingen wordt vanaf nu de WilleKeur-prijs uitgereikt voor de politicus die de moed heeft om de meest onhaalbare motie in te dienen. Berthoo Lammers maakte daarmee een kwinkslag naar de jaarlijkse pogingen van Keur om de OZB te verlagen. “Markant, passie, bevlogen, OZB, OZB en OZB”, schetste hij het politieke karakter van de afscheid nemende inwoner van Nagele.

 Keur

Gemeenteraad akkoord met bestemmingsplan Emmelhage fase 2

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het bestemmingsplan voor Emmelhage fase 2. Dat maakt de bouw van ongeveer 270 woningen mogelijk. Voorzitter Westhuis van Wijkplatform Emmelhage was voor de besluitvorming kritisch op het college. Volgens hem heeft het platform niet kunnen meepraten over de plannen.

Westhuis pleitte daarom maandag voor uitstel van de besluitvorming, zodat de mening van het wijkplatform alsnog besproken kan worden. De voorzitter vraagt zich onder meer af of kopers staan te springen om het gasloze karakter van de wijk. Nieuwe bewoners moeten het straks met een alternatief voor gas doen. “Is de markt daar al wel rijp voor?”, vraagt Westhuis zich af.

Volgens wethouder Haagsma is dat zeker het geval. Tijdens inloopavond bleek de animo voor een kavel groot. Die avond was voor het wijkplatform ook de mogelijkheid geweest om over het plan van gedachten te wisselen, aldus de wethouder. Die erkent wel dat dit wellicht beter met het platform gecommuniceerd had kunnen worden.

Ook planoloog Schuitemaker van de Scholtens Groep toonde zich maandag kritisch. Het bedrijf met verschillende grondposities vreest dat de gemeente vervolgfases wil schrappen. Emmelhage zou aanvankelijk uit vijf fases bestaan. Volgens Haagsma is dat niet het geval, maar is de situatie in de woningbouw de laatste jaren drastisch veranderd. Onder meer CDA’er Goos wees erop dat het ‘juist verstandig’ is om nu te kiezen voor gefaseerde plannen. De raad betreurde dat het wijkplatform niet beter is betrokken, maar kon zich vinden in de beantwoording van de wethouder. Uiteindelijk stemde alleen de SP tegen.

 

ChristenUnie-SGP ‘teleurgesteld’ over toestaan extra koopzondag

ChristenUnie-SGP is teleurgesteld dat 24 december tot koopzondag is uitgeroepen. “Hoeveel is het collegeakkoord u waard?”, wilde Henriëtte van Keulen daarom maandagavond van wethouder Wijnants weten. Daarin spraken de coalitiepartijen af dat de Noordoostpolder jaarlijks slechts twaalf koopzondagen kent.

Volgens Wijnants is er feitelijk geen sprake van een extra koopzondag. “Dit is een uitruil met afgelopen zondag. Een meerderheid van de ondernemers was voorstander van een koopzondag op 24 december en wilde daarvoor de afgelopen editie annuleren”, aldus Wijnants, die wel erkent dat zondag toch zes ondernemers de winkeldeuren openden. Dat mogen ze dus in december niet nog een keer doen.

 

Politiek voorstander van bijdrage plannen Waterloopbos

Hoewel het raadsvoorstel maandagavond nog niet in stemming is gebracht, wil een meerderheid van de gemeenteraad ruim twee ton bijdragen aan de plannen van Natuurmonumenten met het Waterloopbos. De organisatie wil het bos aantrekkelijker maken voor bezoekers. Als Noordoostpolder over de brug komt, draagt provincie Flevoland 1,5 miljoen euro bij aan het plan.

Natuurmonumenten wil de komende jaren onder meer een nieuwe entree, een Deltamonument, een uitkijktoren en een speeltuin realiseren. Dat moet zorgen voor een verdubbeling van het aantal bezoekers tot 150.000 per jaar. Wethouder Wijnants denkt dat die toename deels bij de buren van Steenwijkerland kan worden gezocht, zo stelde hij maandag tijdens de Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken. Toeristen die Giethoorn aandoen zouden ook het bos kunnen bezoeken. Dat past bovendien uitstekend bij de toenemende internationale aandacht voor de Nederlandse waterwerken.

Met name ONS en PvvP zijn kritisch over het voorstel. “Natuurmonumenten heeft een aanzienlijk vermogen en heeft onze bijdrage niet nodig”, vindt Sacha Werkman van ONS, die daarbij ook bijval krijgt van Theun Tuinenga van Politieke Unie. Theo Elschot van de Partij van vrije Poldermensen wil helemaal niet met Natuurmonumenten in zee, omdat die organisatie in zijn ogen veel heeft vernield in de polder. “Schop deze organisatie met pek en veren de polder uit”, aldus Elschot.

Wethouder Wijnants wijst op het economisch belang. Meer bezoekers betekent meer werkgelegenheid. Hij vindt Natuurmonumenten een ‘solide partij’ om de plannen verder uit te werken. Omdat ONS nog over het voorstel wil debatteren, haalde het maandag de raadsvergadering niet.  De politiek moet zich nu in december definitief uitspreken.

 

13 november 2017

Theo Groen nieuw raadslid voor CDA

Emmeloorder Theo Groen is de komende maanden gemeenteraadslid namens het CDA. Hij volgt partijgenoot Van der Wal op. De voormalig marathonschaatsers verhuisde onlangs naar een boerderij buiten de gemeentegrenzen. Groen is bedrijfskundig adviseur en onder meer actief binnen de paardensport.

Namens PvdA-GroenLinks werd maandagavond Henk van der Linde geïnstalleerd als burgerraadslid. Hij is in het dagelijks leven zorgmakelaar.

installatie-raadsleden-1

‘Jaarlijkse exercitie’ VVD zonder succes

De VVD vond maandag geen meerderheid in de gemeenteraad voor het verlagen van de Onroerend Zaakbelasting. Als het aan de liberalen ligt, zouden inwoners van Noordoostpolder 1 procent minder OZB hoeven te betalen. Het college kiest juist voor een lichte verhoging.

Volgens Willem Keur van de VVD moet de gemeente zorgen dat de kosten voor de burger ‘structureel zo laag mogelijk’ zijn. Hij wijst er ook op dat het college de OZB een paar jaar geleden met 42 procent verhoogde ‘om hier de tent overeind te houden’.

Partijgenoot en wethouder Wijnants ziet het net wat anders dan Keur. Hij sprak over een ‘jaarlijkse exercitie’ van de VVD, omdat de partij elk jaar pleit voor verlagen van de OZB. “De gemeente moet tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk realiseren voor de burger. En wij hebben op allerlei terreinen nog veel ambities”, aldus de wethouder, die het amendement daarom afraadde.

Veel behoefte aan discussie over het amendement van de VVD hadden de andere partijen niet. “Wij besteden dit geld liever aan de mensen aan de onderkant die het echt nodig hebben”, zei Henriëtte van Keulen namens ChristenUnie/SGP.

Geen steun voor SP-motie ‘lijken uit de kast’

De gemeenteraad steunde maandag de SP-motie ‘lijken uit de kast’ niet. De partij zou graag een overzicht zien van projecten waarmee de politiek na de gemeenteraadsverkiezingen problemen kan krijgen.

Wethouder Bogaards zag eerder een ‘motie van wantrouwen’ in het idee van de SP. Die kwam met de opmerkelijke motie met in het achterhoofd discussies over de golfbaan, het pand van Sinke en Wereld Erfgoed Schokland.

“Daarbij hebben we geen open en transparante bestuursstijl ervaren. Mogelijk zijn er nog meer dossiers waarbij lijken in de kast zitten en waarmee we elkaar in de volgende periode in verlegenheid te brengen”, vroeg fractievoorzitter Hoekstra zich af, die zelf niet over een motie van wantrouwen spreekt.

Veel steun voor de motie was er niet. De Politieke Unie wees er bijvoorbeeld op dat projecten waaraan risico’s kleven aan bod komen tijdens de overdracht van het oude aan het nieuwe college.

foto-vergadering-raad-bijgesneden

ONS wil plan Randmeer uit de koelkast

Wat ONS betreft zwengelt de gemeente Noordoostpolder de aanleg van een Randmeer weer aan. Volgens fractievoorzitter Berthoo Lammers is het economisch gesternte gunstig genoeg om het plan uit de bureaulades te halen.

Wethouder Poppe wil de mening van omringende gemeenten en de betrokken provincies polsen, maar ziet daar zelf weinig heil in. “Het vorige college heeft het onderwerp Randmeer al van tafel gehaald. ‘Hoge kosten, weinig rendement’, was de conclusie van Lemsterland, Steenwijkerland en de provincies Flevoland en Overijssel. Volgens mij zijn de economische omstandigheden niet van dien aard dat we ons zulke grote investeringen kunnen veroorloven”, aldus Poppe.

Raad draait verhoging toeristenbelasting terug

De gemeenteraad heeft maandagavond een verhoging van de toeristenbelasting teruggedraaid. Volgens D66, ONS en PvvP is het duurder maken van die heffing ‘toeristenonvriendelijk’ en een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter die mening.

Wethouder Wijnants raadde het amendement af. Hij wijst erop dat van de inkomsten juist voorzieningen en faciliteiten worden gefinancierd waarvan toeristen profiteren. Ook stelt hij dat een groot deel van de inkomsten wordt betaald door buitenlandse werknemers.

Minder succes had een voorstel van de VVD voor de komst van een ‘pop-up VVV’. Wethouder Poppe wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, maar pint zich niet vast op de uitkomst. Volgens Poppe bepalen ondernemers en vrijwilligers of zo’n tijdelijk toeristisch onderkomen er wel of niet komt. Een meerderheid van de raad is dat met hem eens.

De VVD ziet in de zomermaanden graag een VVV in Emmeloord, omdat toeristen nu ‘stranden’ in het centrum. Om hoeveel mensen dat gaat, konden de liberalen op vragen van D66 echter niet aangeven. Het CDA ziet niets in het idee, omdat toeristen zich vooral en steeds meer op het internet oriënteren.

Politieke Unie zette tijdens de vergadering vraagtekens bij het verhogen van bepaalde leges, zoals die voor de omgevingsvergunning. Volgens de partij is er spraken van een ‘dubbele belasting’, omdat de bouwkosten ook stijgen. Bovendien zou de gemeente al meer inkomsten via leges binnenkrijgen vanwege de aantrekkende economie.

Politiek buigt zich in 2018 over een taalplan

De politiek buigt zich in het eerste kwartaal van 2018 over een taalplan dat moet zorgen dat meer inwoners van de Noordoostpolder goed Nederlands spreken. Er wordt dan een commissievergadering aan het onderwerp gewijd. Met die toezegging komt wethouder Wijnants tegemoet aan de wens van PvdA-GroenLinks.

Die fractie wijst erop dat taal op veel fronten cruciaal is. “In de oudere wijken van Emmeloord komt contact tussen buurtbewoners moeilijk tot stand, omdat veel bewoners geen Nederlands spreken”, gaf raadslid Van der Velde maandag in de gemeenteraad een voorbeeld. Hij wil dat de gemeente meer doet om te zorgen dat mensen Nederlands kunnen spreken.

Van der Velde maakt zich ook zorgen over ‘het uitsluiten van nieuwe Nederlanders’, zei hij tijdens de behandeling van de Najaarsrapportage. Volgens Van der Velde worden buitenlanders ook in de Noordoostpolder gediscrimineerd. “Vindt u het gek dat ze daarom kiezen voor de veiligheid van hun eigen groep, waarmee ze vervolgens hun eigen isolatie vergroten?”

taalles

Gemeenteraad stemt in met renovatie golfbaan

De gemeenteraad helpt Golfclub Emmeloord aan een betere golfbaan, maar een hole-in-one was dat besluit maandagavond niet. Berthoo Lammers van ONS zorgde voor een verrassende wending door een contract uit te delen waarin staat dat de gemeente juridisch gezien niet verantwoordelijk is voor de staat van het complex.

Voor de bespreking van het voorstel vroeg Lammers of het college alle relevante informatie met de gemeenteraad had gedeeld. Na een schorsing kwam hij vervolgens met het contract op de proppen, dat overigens in 2019 afloopt. “Het is zeer discutabel of de gemeente verantwoordelijk is: dat had ik graag van tevoren willen weten. We vragen nu alle inwoners van de polder een tientje waarmee zeshonderd leden van de golfclub een balletje kunnen putten”, aldus Lammers.

Volgens wethouder Haagsma heeft hij de informatie niet bewust achtergehouden. Hij spreekt van een ‘standaardclausule in een standaardcontract’, al erkent hij wel dat een rechter wellicht oordeelt dat de gemeente niet verantwoordelijk is. “Dan kun je kiezen voor een juridisch traject, maar dat vind ik niet de manier waarop wij met onze huurders omgaan. De golfclub heeft alles gedaan om de baan bespeelbaar te krijgen, nu moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

De SP had juist die afweging van de wethouder eerder willen vernemen. “Had ons meegenomen in uw keuze”, aldus fractievoorzitter Hoekstra. Zij wilde nog een amendement indienen dat moest voorkomen dat hetzelfde vraagstuk over een paar jaar weer op tafel ligt. De meerderheid had daaraan geen behoefte. Wethouder Haagsma kan overigens, met de nog steeds inklinkende belt, niet garanderen dat de baan nu wel probleemloos bespeelbaar blijft.

Een meerderheid van de gemeenteraad is uiteindelijk bereid om 420.000 euro te investeren in de renovatie van de golfbaan. Naast ONS en SP stemden ook PvvP en Rien van de Velde van PvdA-GroenLinks tegen.

 golfbaan-1

 

6 november 2017

Onderzoek naar mogelijkheid ‘pop-up VVV’

Wethouder Poppe gaat inventariseren wat de mogelijkheden voor een ‘pop-up VVV’ in Emmeloord zijn. Volgens Ellen Lindenbergh van de VVD zou een tijdelijk toeristisch centrum in een leegstaand pand veel bezoekers van de polder in de zomermaanden kunnen helpen.

Lindenbergh hoort verhalen dat toeristen in de zomer op zoek zijn naar een VVV. Die is echter verdwenen sinds het vertrek van de ANWB uit Emmeloord. Met vrijwilligers zou de voorziening mogelijk weer in de banen kunnen worden geholpen. Volgens ONS zou de poldertoren daarvoor een prima plek zijn.

Het CDA tipte maandagavond mogelijke Europese subsidie voor gratis WIFI aan. Europa heeft veel geld beschikbaar voor gemeenten die daarin willen investeren. Wethouder Wijnants zegde toe daar, in samenwerking met ondernemers, naar te gaan kijken.

Zijn collega Bogaards-Simonse heeft overigens de portefeuille ‘Schokland’ overgenomen van burgemeester Van der Werff. Die geeft deze uit handen omdat de kwestie politiek te gevoelig is geworden.

 

Gemeenteraad wil golfbaan uit de blubber halen

Ondanks veel kritiek en vraagtekens trekt de gemeenteraad vermoedelijk 420.000 euro uit voor de renovatie van de golfbaan aan de Casteleynsweg. Alleen SP en D66 willen tijdens de gemeenteraad van komende maandag verder praten over het onderwerp, bleek maandagavond tijdens de commissie Samenleving.

Penningmeester Max Brus lichtte tijdens dat rondetafelgesprek de blubberige situatie van zijn golfclub toe. Eigenlijk al sinds de aanleg in 2008 is de baan op De Terp te vochtig. In de natte seizoenen kunnen de 750 leden daarom de helft van de tijd niet golven. “Wij hebben niet meteen aan de bel getrokken, omdat we dachten dat de situatie zou verbeteren als De Terp verder zou inklinken”, antwoordde Brus op vragen van de SP.

Die ‘achteraf ijdele hoop’ was ook voor de gemeente reden om niet in te grijpen, zei wethouder Haagsma maandag. Hij trok uitvoerig het boetekleed aan. “Dit project had beter begeleid kunnen en moeten worden. Wij hadden onvoldoende kennis over de aanleg van een golfbaan. Daarom hadden we externe expertise moeten inschakelen”, aldus de wethouder.

Pas nadat een onderzoek van de gemeente een eerder onderzoek dat de golfclub liet uitvoeren ondersteunde, kwam de gemeente wel in actie. En dat betekent dat er 420.000 euro nodig is voor het vervangen van de toplaag. Garanties dat de problemen definitief van de baan zijn, geeft Haagsma niet. “De Terp is nog steeds aan het nazakken. Ik kan geen enkele belofte doen over hoe de baan zich zal gedragen.”

Een claim neerleggen bij de betrokken aannemer blijkt ‘niet valide’, antwoordde Haagsma maandag op vragen van onder meer ONS. Die partij vindt het ‘schrijnend’ dat het college niet eerder ingreep. “De burger draait nu op voor het slechte werk van de aannemer”, aldus raadslid Arjan van de Beek.

 

16 oktober 2017

VVD verbaasd over folder Carrefour

Onjuiste informatie in een folder brengt de ‘politieke onafhankelijkheid’ van welzijnsorganisatie Carrefour in gevaar. Dat vindt VVD-raadslid Ellen Lindenbergh. Zij verbaast zich er over dat de organisatie zich in de folder baseert op informatie van de SP.

Carrefour spreekt in de uitgave over zestienhonderd kinderen die in de polder in armoede opgroeien. Volgens onderzoek van de gemeente zijn dat er ruim zeshonderd. Lindenbergh groef in haar geheugen en ontdekte dat de cijfers van Carrefour uit een notitie van de SP komen.

“Niet handig”, beaamt wethouder Bogaards, maar volgens haar heeft Carrefour de onjuiste informatie op de website al veranderd. “De organisatie bracht de folder uit op het moment dat de cijfers van de gemeente nog niet bekend waren. Toen is de keuze gemaakt om getallen van de SP te gebruiken”, legde Bogaards uit.

 

Alternatief voor dagopvang ouderen in polderdorpen

De gemeente gaat met de dorpsbelangen in Ens, Creil en Kraggenburg kijken naar een alternatief voor de dagopvang voor ouderen. De zorggroep maakte onlangs bekend dat de voorzieningen daarvoor sluiten.

Volgens wethouder Bogaards maken slechts veertien mensen gebruik van de drie locaties. “Dan is duidelijk dat verdergaan financieel niet haalbaar is”, antwoordde ze op vragen van raadslid Van Elk van de Politieke Unie. De polderbewoners zijn per brief geïnformeerd over de situatie.

 

SP pleit voor experiment legale wietteelt in de polder

De SP zou graag zien dat in de Noordoostpolder een experiment met legale wietteelt komt. Volgens de partij moet de gemeente zich daarvoor aanmelden bij de rijksoverheid. Dat is wethouder Bogaards voorlopig echter nog een paar stappen te ver, zei ze maandagavond in de gemeenteraad.

Volgens Tjitske Hoekstra bepleit het nieuwe kabinet een experiment met legale wietteelt. De Noordoostpolder is daarvoor volgens haar een ideaal terrein. “Legale wietteelt past prima in onze agrarische omgeving. Het is ook goed voor de werkgelegenheid en haalt de bodem weg onder illegale wietteelt. Nu rolt de politie regelmatig kwekerijen op”, aldus Hoekstra.

Wethouder Bogaards antwoordde dat ze het onderwerp eerst grondig wil bespreken, voordat ze een eventuele interesse in een experiment gaat uitspreken.

 

Burgemeester geeft portefeuille Schokland uit handen

Burgemeester Aucke van der Werff draagt de portefeuille ‘gebiedsontwikkeling Schokland’ over aan een wethouder. “100 procent mee eens…”, concludeerde hij maandagavond toen PvdA/GroenLinks de commissie Samenlevingszaken aftrapte met de stelling dat een burgemeester niet verantwoordelijk kan zijn voor dit ‘bestuurlijk kwetsbare dossier’.

Van der Werff lag de afgelopen week onder vuur nadat Gedeputeerde Staten de gemeenteraad per brief duidelijk maakte dat een raadsvoorstel niet deugde. De burgemeester trok maandag openlijk het boetenkleed aan. Hij sprak over ‘twee missers’ en een ‘ernstige slip of the pen’.

Volgens Van der Werff komt dat omdat het college het ambtelijk apparaat om een ‘scherp voorstel’ vroeg. In dat stuk staat dat de provincie het risico draagt voor de aankoop van gronden. “Dat is onjuist en ik heb daar overheen gelezen. Wij hadden moeten schrijven dat wij maximaal 2,3 miljoen euro willen investeren, zoals de provincie maximaal tot 10 miljoen euro wil gaan. Dat het risico bij de provincie ligt, is onzin. Excusez moi”, aldus Van der Werff.

De burgemeester benadrukte maandag meerdere malen dat de Noordoostpolder verder geen risico’s loopt bij de plannen rond Schokland. Hij betreurt dat bijvoorbeeld de SP nu met ‘wantrouwen’ naar verdere voorstellen kijkt en ontkent, zoals D66 oppert, dat de verkeerde informatie in het raadsvoorstel een strategische keuze is.

‘Kristalhelder’ wil Van der Werff zijn over de positie van de rijksoverheid. Als het nieuwe kabinet niets ziet in de plannen voor de toekomst van Schokland, komt de status van werelderfgoed in gevaar. De overheid zou 6,6 miljoen euro moeten bijdragen. “Als we daar met het Rijk niet uitkomen, gaan de plannen niet door en gaat het werelderfgoed verloren. Maar we gaan ervan uit dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Bang voor een deuk in de relatie met de provincie en de andere partners in het plan is Van der Werff niet. Dinsdagochtend zit hij al rond de tafel met de provincie. “De relatie met de partners gaat als een tierelier”, aldus de burgemeester, die wel moest erkennen dat de onderhandelingspositie van de Noordoostpolder er door de ontwikkelingen van de afgelopen weken niet sterker op is geworden.

 Lufo-HeelSchokland

Gemeenteraad stemt in met centrumplan

De gemeenteraad is akkoord met het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de financiële onderbouwing van de plannen voor het stadshart van Emmeloord. Alleen SP en ONS stemden tegen.

Beide partijen stelden maandagavond nog kritische vragen over de plannen. De SP is ‘flabbergasted’ dat wethouder Suelmann ‘eigenhandig de plannen aanpast’. Volgens Juup Nijholt zijn de keuzes van de bevolking tijdens het open planproces steeds minder zichtbaar. Hij wijst bijvoorbeeld op een veranderde kleur stenen voor de Korte Achterzijde.

Wethouder Suelmann vindt het beeldkwaliteitsplan echter een goede vertaling van het open planproces. Hij gaat plannen nu bespreken met direct betrokkenen. Dat geldt ook voor bebouwing van het Jumboplein. Ondernemers meldden tijdens de vorige raadsvergadering dat ze daarin weinig heil zien.

ONS is vooral bang dat de gemeenteraad zijn controlerende functie verliest. De partij vindt dat het college wijzigingen in de plannen moet bespreken met de gemeenteraad. Fractievoorzitter Lammers bepleitte ook om de plannen voor het Jumboplein uit de programmaexploitatie te halen, omdat hij de kans op minder dan 50 procent acht dat deze doorgaan. Een amendement van ONS kreeg echter onvoldoende steun.

 LangeNering2-2007-08-29-1

‘Lange afstandsloper’ Van der Wal uit de gemeenteraad

Geert Jan van der Wal nam maandagavond afscheid van de gemeenteraad. De CDA-politicus is verhuisd naar de gemeente Urk en kan daarom niet langer in de politiek van de Noordoostpolder actief zijn.

“Een lange afstandsloper die niet houdt van korte sprongen. Je blijft net zolang doorgaan tot je bereikt wat je wilt bereiken. Die kwaliteit moet een politicus hebben”, zei burgemeester Van der Werff bij het afscheid van de voormalig marathonschaatser. Volgens de burgemeester behoorde Van der Wal tot een nieuwe generatie politici die een ‘verfrissende aanpak’ mee brachten en die de werkwijze van de gemeenteraad hebben veranderd.

In de gemeenteraadsvergadering van maandag werd Martin Mulder uit Nagele geïnstalleerd als burgerraadslid voor ONS.

 

25 september 2017

Willemengs neemt ‘ambtsketen’ van Jens over

Willemengs Schutte uit Ens is het komend jaar de jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Zij volgt haar plaatsgenoot Jens van Leeuwen op. Willemengs werd maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd.

Jens heeft ‘vooral een leerzaam jaar’ achter de rug, zei hij maandag. Volgens burgemeester Van der Werff heeft hij ook veel bereikt. “Denk aan je idee voor een NOP-kast voor kids, waarmee je het Jeugdjournaal haalde”, aldus Van der Werff, doelend op het plan van Jens dat het mogelijk maakt dat alle kinderen in de Noordoostpolder kunnen sporten. De burgemeester vindt dat ook de eigen pagina in De Flevopost en een aantal activiteit de kloof met de burger hebben verkleind.

Of Jens later ook beroepsmatig burgemeester wil worden, weet hij nog niet. “Dat denk ik niet, maar het plan kan nog veranderen.”

Willemengs zei ‘Ja’ op de vraag of zij zich wil inzetten voor de kinderen in Noordoostpolder. Ze heeft ook al ideeën over hoe ze dat wil doen, bijvoorbeeld door een strippenkaart waarmee kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen.

 0-jeugdburg

 

CDA: snel maatregelen N50 nodig

De maat is wat het CDA betreft vol: er moeten snel maatregelen komen die de veiligheid op de N50 tussen Kampen en Ens verbeteren. Raadslid Goos wijst daarbij op de vele ‘ernstige en fatale ongevallen’.

Wethouder Poppe is het volledig met Goos eens. Volgens hem wordt er in het regio-overleg met onder meer de gemeentes Kampen en Dronten ook nadrukkelijk gesproken over maatregelen. Poppe wijst erop dat Rijkswaterstaat komend jaar aan de slag gaat met groot onderhoud. Daarna moet er op zijn minst een scheiding tussen de rijbanen komen en op termijn is een driebaans en nog later een vierbaans weg noodzakelijk.

 

Noordoostpolder meet geluid vliegtuigen boven Ens

De gemeente Noordoostpolder gaat in Ens het geluid van vliegtuigen in kaart brengen. Met die nulmeting wil de gemeente na 2019 analyseren of de uitbreiding van Lelystad Airport gevolgen heeft voor het polderdorp. Vanaf dan vliegen er meer vliegtuigen op Lelystad, dat een soort dependance wordt van Schiphol.

Die nulmeting kondigde wethouder Poppe maandagavond aan na vragen van PvdA/GroenLinks. Fractievoorziter Van der Velde is benaderd door bewoners die zich zorgen maken over de lage vliegroutes rond Lelystad. Volgens Poppe lijkt het erop dat de andere Flevopolders meer hinder krijgen dan de Noordoostpolder. “Maar dit thema speelt in Ens natuurlijk wel degelijk. Vandaar dat we een nulmeting houden”, aldus Poppe. Hij beschouwt 2023 als een belangrijk jaar. Vermoedelijk wordt dan het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. “Dat kan zowel positieve als negatieve gevolgen voor de Noordoostpolder hebben”, aldus Poppe.

‘Potato Europe in 2022 gewoon weer in Emmeloord’

“Eén ding is zeker: Potato Europe is in 2022 gewoon weer in Emmeloord”, zegt burgemeester Van der Werff. De gemeente wil zich maximaal inspannen om het evenement opnieuw naar de polder te halen, antwoordde hij maandag op CDA-vragen.

De christendemocraten wilden weten hoe de gemeente terugkijkt op het evenement. Deelnemers hadden na afloop veel kritiek. “Dramatisch, de tranen sprongen me in de ogen”, erkent Van der Werff zich in het beeld. “Ontzettend jammer dat we zo door het weer in de steek zijn gelaten na alle energie die in dit evenement is gestoken.”

De gemeente gaat de komende tijd eerst de eigen rol evalueren en daarna met andere betrokkenen om tafel. Van der Werff: “Een scala aan maatregelen is denkbaar: iedereen bruist van de ideeën.”

3-AardappelManifestatie

 

Onderzoek naar verlichting Wellerwaard

Laat succesje voor ONS: de gemeente gaat onderzoeken of verlichting op de route tussen Emmeloord en Wellerwaard mogelijk is. De partij deed dat voorstel al in juli, maar waren er evenveel voorstanders als tegenstanders voor het plan.

Volgens de procedure moet de gemeenteraad zich dan in de volgende vergadering opnieuw stemmen over het voorstel. En nu bleek het overgrote deel van de politiek wel voor een onderzoek. Volgens ONS is de route nu onveilig tijdens de donkere uren.

 

Ondernemers zien volbouwen Jumboplein niet zitten

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) omarmt de plannen voor het stadshart van Emmeloord, maar ziet niets in bebouwing van het Jumboplein. Dat meldde ondernemer Jeroen Beekman maandagavond in de commissie Woonomgeving.

Volgens hem zijn ondernemers enthousiast over het grootste deel van het plan. "Het is een fantastisch plan waar we op hoofdlijnen helemaal achter staan. Het horecaplein op De Deel is super. We krijgen een gezellig stadshart waaraan veel behoefte is", aldus Beekman, die ook positief is over het overleg met de gemeente. Volbouwen van het Jumboplein raadt de BAN echter af.

"Verplaatsen van bedrijven naar het centrum juichen wij toe, maar voeg geen extra meters bebouwing toe. Er is weinig of geen interesse vanuit de detailhandel om zich in Emmeloord te vestigen", waarschuwt de ondernemer. Hij wijst erop dat het aantrekken van de economie voorbijgaat aan de detailhandel. "De omzet van de kledingbranche groeit wel, maar dat komt door internetverkoop. In de winkelstraat daalt de omzet nog steeds. Ook daarom zien we geen heil in volbouwen van het Jumboplein."

Een aantal partijen vraagt zich af wat deze visie betekent voor de centrumplannen. Volgens wethouder Suelmann verandert het proces echter niet. "We willen voortvarend aan de slag en bespreken elk onderdeel met marktpartijen. Dat geldt ook voor het Jumboplein. Als ondernemers geen heil zien in bebouwing, komen we met een alternatief terug naar de raad. De markt bouwt, wij niet. We moeten echter dingen in gang zetten, anders blijven we eindeloos praten."

Een alternatief moet zoveel mogelijk aansluiten bij het open planproces, waarin bewoners zich uitspraken voor het huidige plan. Onder meer CDA en VVD willen daar zoveel mogelijk aan vasthouden. "Als we nu al bebouwing van het Jumboplein uit het plan halen, nemen we de burgers niet serieus", stelt Goos van het CDA. De gemeenteraad praat in oktober verder over het zogenoemde beeldkwaliteitsplan voor het stadshart.

Ondernemers zetten zich ondertussen in voor een fonds waaruit ze marketing en activiteiten betalen. Die moeten meer volk naar het centrum van Emmeloord lokken. De gemeente draagt veertigduizend bij aan dit fonds. Dan moet wel minimaal de helft van de ondernemers willen meebetalen.

4-Jumbo-Kettingplein

 

28 augustus 2017

Geen ruimtelijke bedenkingen tegen biovergistingsinstallatie

De gemeenteraad vergaderde 28 augustus bij uitzondering tijdens het reces. Bij de Provincie Flevoland ligt namelijk de aanvraag voor een vergunning voor de uitbreiding van een biovergistingsinstallatie aan de Oosterringweg 39. Omdat daarvoor van het bestemmingsplan moet worden afgeweken, werd de raad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Vanwege aflopende termijnen voor een subsidieaanvraag is daarvoor een extra vergadering ingelast.

De SP stelde aan het begin van de raadsvergadering voor om het agendapunt later te behandelen in verband met de korte voorbereidingstijd. Dit voorstel kreeg geen meerderheid.

De raad had veel vragen aan wethouder Haagsma. Vragen over het betrekken van de omgeving, de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen en de controle op veiligheid en milieuaspecten. In het debat ging het ook over het betrekken van de omgeving. De SP vond dat de raad of het college, voor het besluit werd genomen, bij bevolking te rade had moeten gaan. Andere partijen, zoals PvdA-GroenLinks, VVD en PU, maar ook de wethouder, vinden dat het proces nu pas begint en dat er nog voldoende tijd is om de bevolking te betrekken. De ondernemer zelf en de Provincie gaan dat proces nu starten. De VVD sprak haar waardering uit voor de inspanning die wordt geleverd om een ondernemer tegemoet te komen.

Uiteindelijk heeft de raad met 21 tegen 3 stemmen ingestemd met het verlenen van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Alleen de fracties van SP en PvvP stemden tegen.

biovergister

10 juli 2017

Gemeenteraad geeft geen ‘cadeautjes’ ondanks positief saldo

De gemeente Noordoostpolder sluit het boekjaar 2016 af met een positief saldo van bijna drie miljoen euro. Reden genoeg voor de VVD om een miljoen euro ‘terug te geven’ aan de burgers. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt echter dat de polderbewoners uiteindelijk meer hebben aan investeringen.

Lovende woorden maandagavond voor het college van B en W dat voor het derde jaar op rij een positief saldo kon presenteren. ONS stelde daarom voor om de automatische jaarlijkse OZB-stijging niet door te voeren. De VVD zou liever nog verder gaan. “We zijn de moeilijke tijden doorgekomen met geld van de burgers. Het is tijd om een deel daarvan terug te geven”, vindt liberaal Keur, met een verwijzing naar de OZB-stijging van 42 procent in de vorige collegeperiode.

Volgens wethouder Wijnants slaat dat voorstel echter een ‘gat in de begroting’. De meeste andere partijen vinden ook dat burgers meer profiteren van wat de gemeente met dat miljoen euro kan doen. De voorstellen van ONS en VVD haalden het daarom niet. Ook de Politieke Unie haalde bakzeil met een voorstel om dorpen die geen bijdrage ontvangen van Windpark Noordoostpolder jaarlijks met tienduizend euro te ondersteunen. Het plan leverde wel veel hoon op. “U wilt een half jaar voor de verkiezingen een cadeautje weggeven voor electoraal gewin”, stelde PvdA-GroenLinks.

Die fractie riep maandag op tot ‘meer ambitie’ bij het dichten van de kloof tussen arm en rijk. D66 vindt dat het college ‘actiever’ moet zijn in de discussie over de Zuiderzeelijn. Het plan daarvoor is weer uit de kast, hoewel volgens wethouder Poppe het enthousiasme in de noordelijke provincies niet groot is. Toch vindt een meerderheid van de raad dat Poppe de ‘lobbytrein’ in beweging moet krijgen. Ook PvdA-GroenLinks kreeg steun voor een onderzoek naar een snelle treinverbinding.

Een motie van ChristenUnie-SGP redde het ook. Dat betekent dat er in de Noordoostpolder een pilot komt met zogenoemde time-out plekken voor jongeren. Het college nam een motie van het CDA over. De christendemocraten pleitten voor een ‘intensief inburgeringsprogramma’, dat statushouders zo snel mogelijk aan een baan of opleiding helpt.

 

Gemeenteraad stemt in met Centrumplan Emmeloord

De gemeenteraad stemde maandagavond in met het Centrumplan Emmeloord. Dat betekent niet dat het thema de komende jaren van de politieke tafel is. In september of oktober komt wethouder Suelmann bijvoorbeeld met de financiële onderbouwing. “En ook daarna blijft de gemeenteraad bij elk deelproject aan zet.”

De wethouder probeerde daarmee de zorgen van vooral ONS, PvvP en de SP weg te nemen. Die zijn bang dat ze met een ‘ja’ verder geen invloed meer hebben op de plannen. Fractieleider Berthoo Lammers van ONS wijst daarbij op aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Die heeft twee keer geadviseerd dat de gemeenteraad pas beslissingen moet nemen als plannen financieel onderbouwd zijn. De partij had daarom liever pas in september een beslissing genomen.

De andere partijen lieten zich maandag wel overtuigen door Suelmann. Die legde uit dat de gemeenteraad nu akkoord gaat met het stedenbouwkundig plan. Dat is opgesteld nadat bewoners en ondernemers het omarmden tijdens het zogenoemde ‘Open Planproces’. “Dit gaan we nu financieel doorberekenen. Voor de definitieve invulling zijn we ook afhankelijk van wat de markt wil investeren. De gemeenteraad blijft op elk moment in charge.”

SP, ONS en PvvP wilden die uitspraken graag schriftelijk vastgezet zien, maar de andere partijen zagen daarvan het voordeel niet in. Ze vinden de toezegging van Suelmann voldoende. “Het wordt tijd dat er eens wat gaat gebeuren”, stelde Johan Goos van het CDA bijvoorbeeld. Aan het Centrumplan kleeft zo langzamerhand een historie van meer dan vijftien jaar.

Met de variant die nu verder wordt uitgewerkt, kiest de gemeenteraad voor een compact  en aantrekkelijk centrum, met onder meer een horecapaviljoen op De Deel. De gemeenteraad wil maximaal 4 miljoen euro besteden aan het plan.

ONS en PvvP stelden maandag ook vragen over brieven van ondernemer Van Staveren en investeerder De Hoge Dennen Vastgoed. Die zijn niet enthousiast over het gepresenteerde plan. Volgens Suelmann was hij op de hoogte van die mening. Hij gaat zo snel mogelijk met de ondernemers rond de tafel om de plannen verder te bespreken.


6 juni 2017

Espel krijgt een Multifunctioneel Sportcentrum

Bewoners van Espel trakteerden de lokale politiek dinsdagavond op champagne. Ze zijn blij dat de gemeenteraad het sein op groen zette voor een Multifunctioneel Sportcentrum in het dorp. Noordoostpolder draagt 355.000 euro bij aan het sportonderkomen.

Een werkgroep met leden van Sportclub Espel, Dorpsbelangen Espel en de Werkgroep Vergroten Leefbaarheid Espel werkt sinds 2012 aan het plan. Alle sportverenigingen in het dorp gebruiken straks één centrale accommodatie. Die staat dan op de plek naast het te slopen onderkomen van Sportclub Espel. Het dorp draagt zelf 376.000 euro bij aan de realisatie.

Raad ziet geen heil in aanwijzen testlocatie voor duurzame technologieën

Moet de gemeente Noordoostpolder wel of niet een locatie aanwijzen waar bedrijven innovatieve en vooral duurzame technologieën kunnen testen? Volgens PvdA-GroenLinks wel, maar de partij kon dinsdagavond de rest van de gemeenteraad en het college niet overtuigen. Een meerderheid vindt dat initiatieven uit het bedrijfsleven moeten komen.

Raadslid Hylke Hekkenberg denkt dat bedrijven eerder toehappen als de gemeente een plek aanwijst waar bijvoorbeeld een golfslagcentrale of grootschalige opslag van energie kan komen. Hij stelt zelf de omgeving van het windpark voor.

Wethouder Poppe vond de motie van PvdA-GroenLinks niet nodig. Volgens hem kunnen bedrijven met plannen zich altijd bij de gemeente melden. “Het bedrijfsleven kent onze ambities. Wij faciliteren ondernemers en bewoners graag, maar investeren zelf niet in plannen”, aldus Poppe, die erop wijst dat bijna alle duurzame maatregelen die de komende decennia nodig zijn door bedrijven, bewoners en de Rijksoverheid genomen moeten worden.

De discussie ontstond bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017. Daarin staan de activiteiten van de gemeente die duurzaamheid bevorderen. Uiteindelijk moeten die leiden naar een energieneutrale Noordoostpolder in 2030. Het stimuleren van aardgasvrije woonwijken, meer duurzame woningen en opwekking van duurzame energie moeten daarvoor zorgen.

De partijen zijn wel positief over het Uitvoeringsprogramma, al stelt D66 dat die wel heel laat in het jaar op tafel komt. Wethouder Poppe zegde toe dat het programma voor 2018 ‘rond de jaarwisseling’ wordt gepresenteerd.

 

Toekomst toren van uitzonderlijke schoonheid nog onduidelijk

“Een toren van uitzonderlijke schoonheid”, zegt vastgoedadviseur Ralph Steenbergen van bureau NESK over de Poldertoren in Emmeloord. Hij gaf dinsdag in de commissie Woonomgeving een presentatie over de mogelijkheden van het symbool van de Noordoostpolder. Een vastomlijnd toekomstplan voor die uitzonderlijk mooie toren reikte hij niet aan.

Watertorens zorgden ooit voor druk op de waterleiding, maar verloren met de komst van moderne pomptechnieken hun oorspronkelijke functie. Bedrijven, restaurants en andere bewoners trokken in de tientallen meters hoge bouwwerken. In Emmeloord waren de laatste initiatieven weinig gelukkig. Sindsdien staat de Poldertoren de meeste tijd leeg. “Veel bewoners beschouwen het zien van de toren als thuis en vinden het zonde dat er niets mee gebeurt”, concludeert Steenbergen na een inventarisatie onder bewoners en ondernemers.

Zelf werkt hij, met meerdere partijen, vanuit een voormalige watertoren in Groningen. Mogelijkheden volop, zeker als het verwachtingspatroon niet te hoog is, stelt de vastgoedadviseur. “Er zit frictie tussen ondernemers die een kantoor willen vestigen en de realiteit. Een watertoren hou je moeilijk droog. Vogels nestelen er graag in en vormen een goede voedingsbodem voor vliegen”, aldus Steenbergen. Een watertoren is niet de juiste locatie voor een modern en onderhoudsvrij kantoor, wil hij maar zeggen.

Probleem voor een rendabele exploitatie is in zijn ogen ook de verwarmingsinstallatie. Die kan niet één deel van de ruimte verwarmen, maar doet zijn werk meteen in de gehele toren. Een forse aanslag op de energierekening kortom. Kansen zijn er desondanks voldoende. Steenbergen raadt aan om ondernemers en inwoners te activeren. “Geef ze het gevoel dat het ‘hun toren’ is en zorg dat deze beter bereikbaar is. Hij staat nu op een eiland.”

Steenbergen hield de commissieleden drie mogelijke scenario’s voor. Die variëren van ‘hou de toren in stand en stel het uitzichtplatform af en toe open’ tot ‘maak de toren geschikt voor volledige verhuur en stel het uitzichtplatform permanent open’. Hij schat de kosten voor deze uitersten op respectievelijk 50.000 en 250.000 euro per jaar. De meeste partijen vinden de keuze voor een scenario nu een stap te ver. “Dan maken we dezelfde fout als tien jaar geleden. We hebben behoefte aan meer zekerheid voordat we een besluit kunnen nemen”, aldus VVD’er Wielenga.

Hylke Steenbergen van PvdA-GroenLinks zou wel een vervolgstap willen zetten, zeker nadat hij samen met de commissieleden de binnenkant van de toren bekeek. “De staat viel me mee. Op de eerste vijf verdiepingen is geen waterschade zichtbaar. Wellicht kunnen deze op korte termijn in gebruik worden genomen. Dan bekijken we daarna de mogelijkheden voor de rest van de toren.”

Wim van Wegen van D66 durft nog verder te dromen. Hij had de opmerking van Steenbergen over de eilandvorming goed gehoord. “Wij pleiten al langer voor verplaatsing van het busstation, dan ben je meteen van het eiland af. De toren staat er heel behoorlijk bij en er zijn zeker mogelijkheden. Voor een poldermuseum zou dit een geweldige locatie zijn.”

Het college gaat de komende periode de kosten van de scenario’s meer inzichtelijk maken en in gesprek met partijen. Na de zomervakantie wordt dan opnieuw gesproken over de toekomst van de Poldertoren.

 

PvdA-GroenLinks vraagt aandacht voor ‘tiny houses’

Het college van B en W staat positief tegenover de komst van tiny houses in de Noordoostpolder. Dat antwoordde wethouder Suelmann dinsdag op vragen van PvdA-GroenLinks.

Tiny houses zijn kleine, zelfvoorzienende woningen die op meerdere plekken in het land worden gebouwd. Ook in de Noordoostpolder is belangstelling voor een project, maar volgens raadslid Hylke Hekkenberg wachten initiatiefnemers al een jaar op een antwoord van de gemeente.

Volgens wethouder Suelmann dateren de eerste contacten echter van januari. Een mogelijke locatie heeft hij op dit moment nog niet op het oog. Wel wil hij zich daarvoor inspannen zodat eind dit jaar mogelijk meer duidelijk is.

 

 

15 mei 2017

Groen licht voor woonpark voor arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft geen problemen met de komst van een woonpark voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg in Luttelgeest. Op die plek wonen straks driehonderd buitenlandse werknemers. De gemeenteraad moest daarvoor maandagavond een bestemmingsplan vaststellen.

Dat maakt een woonbestemming mogelijk op dit voormalige agrarische bedrijf. Alleen SP en de Partij van vrije Poldermensen stemden tegen. Uit de omgeving zijn geen bezwaren gekomen. Met de stemming over dit onderwerp was de korte gemeenteraadsvergadering meteen weer voorbij.

Burgemeester Van der Werff meldde nog wel dat VVD’er Keur heeft meegedeeld dat hij in december de gemeenteraad gaat verlaten. De liberalen wil ruimte maken voor ‘de volgende generatie’.

CDA wil weer stickers op afvalcontainers

Als het aan het CDA ligt, worden alle afvalcontainers in de Noordoostpolder voorzien van stickers. Die moeten duidelijk maken welk afval in welke container moet. “Als je gedrag van mensen wilt veranderen, moet je ze helpen”, stelt raadslid Johan Goos, met in zijn hand een krantenartikel over verkeerd gebruik van afvalcontainers.

‘Halve badkamer bij het restafval’, staat daar boven. Veel mensen gooien blijkbaar, bewust of onbewust, afval in een verkeerde container. Stickers werken, denkt Goos, met in het achterhoofd dat die er in 2011 ook op zijn geplakt. Wethouder Poppe zegt toe dat hij de mogelijkheid gaat bekijken, maar dan wel als onderdeel van een pakket van maatregelen. Hij wijst er bovendien op dat polderbewoners nog maar net vier containers hebben en moeten wennen aan die nieuwe situatie.

 hvc-19

Burgemeester: berichten over incidenten AZC  ‘stemmingmakerij’

“Stemmingmakerij”, zegt burgemeester Van der Werff over berichten dat in het AZC Luttelgeest vorig jaar achthonderd ‘incidenten’ waren. “Zeshonderd daarvan zijn in de sfeer van ‘roken op de kamer’ of ‘gebruik alcohol’”, aldus Van der Werff op vragen van Arjan van de Beek van ONS. Die wilde weten of de veiligheid van de bevolking in gevaar is geweest.

Volgens Van der Werff niet. Die wijst erop dat de incidenten op het terrein van het AZC plaatsvonden. “COA en het Rijk zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op het terrein, wij daar buiten. Incidenten buiten het terrein zijn mij niet bekend. De risico’s voor de bevolking zijn niet groter dan in elke willekeurige wijk in de Noordoostpolder”, aldus Van der Werff.

Hij wijst erop dat het niet vreemd is dat er soms incidenten zijn. “Bewoners van het AZC komen uit zeer stressrijke gebieden en leven hier dicht op elkaar. Van de tweehonderd meer serieuze meldingen, gaat het relatief vaak om dreigen met suïcide. Dat laat zien dat deze mensen vaak tot het randje toe gestrest zijn.”

18 april 2017

Gemeenteraad Noordoostpolder vestigt snelheidsrecord

Binnen vijf minuten beëindigde burgemeester Van der Werff dinsdagavond de eerste gemeenteraadsvergadering nieuwe stijl. Over sneller besluiten nemen gesproken. Dat is althans een van de doelen van de nieuwe stijl. “Dat het zo snel ging, heeft vooral te maken met het gebrek aan agendapunten”, klonk het na afloop bijna geruststellend.

De Noordoostpolder wil snellere besluitvorming en meer discussie tussen de gemeenteraadsleden. Een nieuwe vergaderstructuur moet daaraan bijdragen: de politici bespreken eerst in drie afzonderlijke commissies de agendapunten en besluiten daarover, als het goed is, op dezelfde avond in de raadsvergadering.

Bij gebrek aan veel agendapunten lukte dat op de eerste avond wonderwel. Van der Werff kon drie hamerstukken aftikken en bracht één ‘stemstuk’ in de vergadering. Met een ruime meerderheid koos de gemeenteraad voor het vervangen van de Marknesserbrug door een ‘stadspoortvariant’.

Daarover was in de commissie overigens wel de nodige discussie, zodat ook dat doel van de nieuwe opzet behaald werd. Zoeken was het nog wel voor de commissieleden. “Volgens de nieuwe opzet mag ik nu….”, was de meest gehoorde zin van de avond. Of de nieuwe opzet inderdaad een verbetering is, moet blijken als de politiek meer agendapunten te verhapstukken heeft.

 

VVD stelt vragen over subsidie Mannencentrum

Het Mannencentrum in Emmeloord heeft in de eerste periode van het bestaan al waarde gehad. Dat antwoordde wethouder Bogaards maandagavond op vragen van de VVD. Raadslid Lindenbergh vroeg zich af wat ‘nut en noodzaak’ zijn van een subsidie aan dit centrum voor allochtone mannen.

Volgens Bogaards kan het centrum, net zoals het Vrouwencentrum, een belangrijke ontmoetingsplek zijn. “In onze gemeente zijn er weinig plekken waar mannen van andere nationaliteiten elkaar kunnen ontmoeten. We hebben hier bijvoorbeeld geen theehuizen”, aldus de wethouder. Zij wijst erop dat het Vrouwencentrum een belangrijke gesprekspartner van de gemeente is. “Ook over maatschappelijke onderwerpen zoals radicalisering.”

Het Mannencentrum leidde al tot een betaalde baan voor een bezoeker. Ook hebben jongeren taakstraffen uitgevoerd bij de organisatie. Bogaards hoopt dat dit centrum ook uitgroeit tot een gesprekspartner. Maar waarom niet één centrum voor mannen én vrouwen, vroeg Lindenbergh zich af. “Mogelijk dat dit initiatief daar in de toekomst naar leidt”, opperde Bogaards, die erop wijst dat de subsidie alleen voor dit jaar bedoeld is. Daarna wordt gekeken wat de waarde van het centrum is.

De polder is met Amsterdam de enige gemeente waar een dergelijk initiatief is ontstaan. “Waarom moeten we zo voorop lopen?”, vroeg Lindenbergh nog. “Waarom niet?”, antwoordde Bogaards.

Logo mannencentrum

Raad kiest voor ‘uitstraling’ bij nieuwe Marknesserbrug

De gemeenteraad kiest bij de vervanging van de Marknesserbrug voor de ‘stadspoortvariant’. Die 3,6 miljoen euro kostende brug moet de toegang naar Emmeloord meer allure geven. SP en VVD zijn niet gelukkig met de keuze, die een half miljoen euro duurder is dan de basisvariant. “Met dat geld kun je veel betere dingen doen”, stelt SP’er Nijholt.

Ook Keur van de VVD is om financiële redenen tegen die duurdere brug. Hij trok dinsdag fel van leer in de commissie Woonomgeving, die aan de raadsvergadering vooraf ging. “De gemeente moet meer vet op de botten krijgen. Ik kan me nog herinneren dat we ooit 110 miljoen euro spaargeld hadden, dat is nu nagenoeg nul. Dan verbaast ons deze keuze van de andere fracties. Zo ga je niet met geld van de burger van de Noordoostpolder om”, vindt Keur.

De meerderheid kiest echter toch voor de uitstraling van de brug. Volgens Van de Beek van ONS is de stadspoortvariant ook de meest veilige. “Het fietspad ligt straks binnen de pijlers van de brug. Dat verbetert het overzicht en de veiligheid. Voor ons geeft dat de doorslag.”

De nieuwe brug gaat zeventig tot tachtig jaar mee. Daarmee is nieuwbouw uiteindelijk goedkoper dan renovatie, waarvoor de gemeenteraad drie jaar geleden al koos. Toen een aannemer de opdracht teruggaf, kwamen er nieuwe opties op tafel.   

27 februari 2017

Horeca in lichtwachterswoning Schokland blijft mogelijk

Dat de huidige exploitant van een restaurant in de lichtwachterswoning op Schokland zich terugtrekt, betekent niet dat het einde verhaal voor horeca op deze locatie is. Volgens burgemeester Van der Werff zoekt Cultuurbedrijf Noordoostpolder een nieuwe exploitant.

De ondernemer die de zaak het afgelopen runde, meldde afgelopen weekeinde niet terug te keren op Schokland vanwege ‘allerlei organisatorische obstakels en hobbels vanuit het gemeentehuis’. ChristenUnie/SGP wilde daarom van de burgemeester weten wat achter die zin schuilgaat.

Van der Werff kan zich de teleurstelling van de uitbater ‘goed voorstellen’, maar volgens hem was de situatie moeilijk te voorkomen. Het bestemmingsplan staat horeca niet toe en de vergunningen waren ook niet rond. “Vandaar dat we vorig jaar alleen toestemming gaven voor een experiment. Vervolgens zijn er twee bezwaren binnengekomen vanuit de omgeving, waardoor we het experiment niet kunnen voortzetten.”

Er is kortom eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook moeten de vergunningen op orde zijn. “De huidige exploitant wilde daar niet op wachten. Cultuurbedrijf Noordoostpolder zoekt nu een nieuwe uitbater”, aldus de burgemeester.

Lichtwachterswoning-01

 

Rutten viert feest: raad akkoord met 3,5 miljoen voor MFA

Nooit vertoond vermoedelijk: een carnavalskoor, inwoners van Rutten en andere aanwezigen die massaal een piratenlied aanheffen in de raadszaal van de Noordoostpolder. Dat de gemeenteraad bijna 3,5 miljoen euro uitgeeft aan een multifunctionele accommodatie (MFA) in Rutten zorgde voor die uitgelaten stemming.

Ook burgemeester Van der Werff maakt een primeur mee. “Volgens mij hebben we nog niet eerder met één hamerklap 3,5 miljoen euro uitgegeven”, glimlacht de burgemeester na de mededeling dat de gemeenteraad unaniem akkoord gaat met de komst van een MFA in het polderdorp. Een debat is daarvoor niet eens nodig, want de partijen kwamen tijdens eerdere bijeenkomsten al op één lijn.

Daarom kwamen tientallen dorpelingen in colonne naar het stadhuis. Tijd voor een feestje. In Emmeloord kunnen ze razendsnel aan de koffie met gebak. Wethouder Suelmann put uit de massale opkomst vanuit Rutten volop moed. “Het dorp heeft nog voldoende te doen. Er komt veel zelfredzaamheid aan dit plan te pas. Ik heb na deze avond geen moment van twijfel of het goed komt.”

De hamerklap van Van der Werff maakt een accommodatie mogelijk voor alle maatschappelijke activiteiten in Rutten, waaronder buitensport, een dorpshuis, onderwijs, kinderopvang en peuteropvang. De afbraak van de huidige voorzieningen daarvoor maakt de weg vrij voor woningbouw.

Fotobijschrift: Thea de Wilde (oudste bewoner Rutten) en Femke Mutsaers bieden wethouder Suelmann bouwmaterialen aan na het groen licht voor de MFA.

rutten2

 

Gemeenteraad spreekt zich niet uit over supermarkt op De Deel

ONS, SP en PvvP probeerden maandag met een motie de mogelijke komst van een supermarkt op De Deel uit te sluiten. Een meerderheid van de gemeenteraad wil zich daar echter nog niet over buigen. “U loopt op de zaken vooruit”, concludeerde ook verantwoordelijk wethouder Suelmann.

Volgens hem is de discussie over een supermarkt nu niet aan de orde. Voor de zomer ligt er een concreet plan over de toekomst van het centrum in Emmeloord. Dat is een uitwerking van een gekozen scenario uit het zogenoemde open planproces.

Berthoo Lammers van ONS stelt dat daarin klip en klaar staat dat er geen supermarkt op De Deel komt. Hij hoort echter geruchten dat boodschappen doen op het centrumplein nog steeds in de planvorming voorkomt. Suelmann wilde zich daar maandag niet over uitspreken. “Wacht op het voorstel van het college. Dan heeft u een totaalplan.”

Buiten de indieners van de motie willen alle partijen daarop wachten. Goos van het CDA verweet Lammers ‘mediapolitiek’. “U bent bezig met zaken die helemaal niet spelen om een punt te scoren in de media.” Onzin,”  vindt Lammers. “Wij maken al acht maanden duidelijk dat we gewoon geen supermarkt op De Deel willen.”

 

23 januari 2017

De Noordoostpolder moet in 2030 energieneutraal zijn

Een nieuw windpark is wat wethouder Haagsma betreft geen middel om de Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te krijgen. Dat antwoordde hij maandagavond in de gemeenteraad na vragen van D66. Die partij wil met het oog op een duurzame toekomst nog één keer een windpark realiseren. 

Evenwicht tussen gebruik en opwekking van energie. Dat moet in 2030 het geval zijn in de polder. In een nota beschrijft het college hoe dat de komende jaren moet gebeuren. Terugdringen van aardgas, zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, een duurzaam wagenpark, een lokaal energieakkoord en nog betere afvalscheiding zijn daar onderdelen van.

Ondanks dat de gemeenteraad zich in de nota kan vinden, staken de fracties nog veel energie in de behandeling ervan. Pas na twee uur vergaderen kwam het stuk in stemming. PvdA-GroenLinks ziet dat vooral als ‘tussendoel’. “De Noordoostpolder zou in 2040 ook fossielvrij moeten zijn. De opwarming van de aarde gaat in zo’n tempo dat we snel maatregelen moeten nemen”, betoogde Hylke Hekkenberg namens die partij. Die doelstelling ging de meerderheid van de raad echter te ver.

Voor het halen van het grote doel is sowieso de medewerking van inwoners en het bedrijfsleven cruciaal. Wethouder Poppe heeft veel vertrouwen in de polderondernemers. Hij wijst daarbij op de vele innovaties en de interesse in duurzame maatregelen.

Gemeente verkoopt aandelen Enexis pas in 2019

Aandelen van Enexis verkopen en de opbrengst van een miljoen euro in armoedebestrijding investeren. Henriëtte van Keulen van de ChristenUnie-SGP zag het helemaal voor zich, maar een meerderheid van de gemeenteraad wil wachten met de verkoop.

Na een grondruil met Liander is de Noordoostpolder voor stroomvoorziening niet meer aangewezen op Enexis. Daarom is de tijd aangekomen om de aandelen in dat bedrijf te verkopen, was de gedachte van Van Keulen. “Een miljoen euro: wat kun je daar allemaal wel niet meedoen”, stelde zij, met de SP aan haar zijde.

Wethouder Wijnants wacht liever tot 2019. “Dan loopt ook een lening af die loopt bij Enexis. Het is correcter om dan onze relatie met het bedrijf te verbreken. Bovendien profiteren wij dan van het rendement over 2017 en 2018”, aldus de wethouder, die daarvoor de steun kreeg van het grootste deel van de gemeenteraad.

 

Voorlopig geen actie tegen Hotel Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder neemt geen overhaaste beslissingen in de kwestie rond Hotel Noordoostpolder in Bant. De fractie van PvdA-GroenLinks eiste maandagavond dat de gemeente onmiddellijk gaat handhaven met als consequentie dat de accommodatie moet sluiten, maar kreeg de handen voor die motie niet op elkaar.

Fractievoorzitter Rien van der Velde wond er net als eerder op Omroep Flevoland geen doekjes om. Volgens hem is de Banter locatie geen hotel, maar een onderkomen voor arbeidsmigranten. Hij verwijt wethouder Haagsma dat hij klachten van omwonenden niet serieus heeft genomen. “We moeten ons bovendien schamen dat we Oost-Europeaanse werknemers onder deze omstandigheden laten wonen”, aldus Van der Velde.

Volgens Haagsma is in de vorige raadsperiode een ‘valse start’ gemaakt. “Toen was bekend dat Martho Flex de uitbater is, terwijl dat bedrijf bekend staat als uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Bovendien stelde de gemeenteraad een bestemmingsplan vast waarin staat dat de accommodatie een nachtverblijf aan gasten aanbiedt. Hoe lang dat mag zijn, staat er niet bij”, aldus Haagsma. Met andere woorden: de gemeente kan niet handhaven, zolang onduidelijk is of de gewraakte locatie nou wel of niet een hotel is dat per nacht is te boeken.

Haagsma vindt niet dat de gemeente een rechtszaak van bewoners had moeten voorkomen. “We zijn het gewoon met elkaar oneens: dan is de rechter de instantie die moet bepalen wie gelijk heeft”, aldus de wethouder. Heel duidelijk is de uitspraak echter niet, vindt Haagsma. De gemeente denkt daarom na over een hoger beroep. Daarvoor heeft Noordoostpolder zes weken de tijd.

De wethouder meldde overigens dat het aantal meldingen van overlast de laatste tijd is gedaald tot ‘nihil’. Van der Velde had uiteindelijk slechts vijf medestanders in de raad.

 

Noordoostpolder biedt oorlogsvluchtelingen onderdak

Leegstand in het asielzoekerscentrum in Luttelgeest en beelden van rampzalige omstandigheden voor oorlogsvluchtelingen op de Balkan. Voor de gemeente Noordoostpolder is één en één twee: Rijk en COA mogen een telefoontje uit Emmeloord verwachten met de mededeling dat oorlogsvluchtelingen welkom zijn in de polder.

PvdA-GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de SP kwamen maandagavond in de gemeenteraad met een motie die het college opriep om actie te ondernemen. Burgemeester en wethouders liepen zelf echter ook al rond met dat plan. “Het viel ons op dat het asielzoekerscentrum razendsnel leegloopt. Als je dat dan koppelt aan de beelden op televisie…”, aldus burgemeester Van der Werff, die sprak over 350 vrije plekken in het asielzoekerscentrum.

Die wilde eerst een uitspraak van de gemeenteraad voordat hij de situatie zou aankaarten. “Maar als u zegt dat wij aan de slag mogen, doen we dat met gezwinde spoed. Als burgemeester zou ik daar trots op zijn. Wij zijn een gastvrije gemeente.”

Van der Werff kreeg die steun inderdaad. Alleen Van Steen en Tuinenga van de Politieke Unie en VVD’er Keur stemden tegen.

foto-azc

 

Grondprijzen Wellerwaard definitief naar 110 euro per vierkante meter

De grondprijzen in Wellerwaard gaan definitief naar 110 euro per vierkante meter. Een motie van de SP om de prijsverlaging ongedaan te maken, redde het maandagavond niet in de gemeenteraad. Het college verlaagt de prijs om de woningverkoop in het gebied op gang te helpen.

De huidige prijs van 140 euro per vierkante meter heeft voorlopig geen kopers opgeleverd. Volgens de SP en ook de Politieke Unie heeft dat echter niet zozeer met de prijs te maken. Bovendien vindt Juup Nijholt van de SP dat de gemeente met de prijsverlaging geld misloopt. Hij zou liever kleinere kavels zien. Ook vindt hij het oneerlijk dat de grondprijzen in Emmeloord en de dorpen veel hoger zijn. Een meerderheid zat er echter niet in voor de indieners van de motie.

Blijverslening

Meer succes had de Politieke Unie met een pleidooi voor een ‘blijverslening’. Die maatregel moet ouderen helpen om langer zelfstandig in hun woning te kunnen blijven wonen. Tot stemming over de motie kwam het niet, omdat wethouder Suelmann het voorstel van de Politieke Unie direct omarmde.

12 december 2016

Nieuw burgerraadslid

Tijdens de vergadering van maandag werd Sjoerd de Boer uit Tollebeek beëdigd als nieuw burgerraadslid voor ChristenUnie-SGP. Zijn voorganger Quist trok zich vanwege gezondheidsproblemen terug.

Succes voor de Politieke Unie: onderhoud groen moet beter

De gemeente moet het onderhoud van het openbaar groen de komende jaren flink verbeteren. Een voorstel van Politieke Unie kreeg maandag een meerderheid in de gemeenteraad. Dat betekent dat het onderhoudsniveau in de hele gemeente van C naar A gaat.

In april besloot de gemeenteraad al dat het centrum van Emmeloord en de dorpskernen beter onderhoud verdienen. Dat ging de Politieke Unie niet ver genoeg, waarna de partij in november een voorstel deed om de hele polder beter onder handen te nemen. In die vergadering staakten de stemmen. De procedure schrijft dan voor dat een vergadering later een nieuwe stemronde volgt. En daarin kreeg Politieke Unie wel een meerderheid achter zich.

Gemeenteraad akkoord met steun aan Schokland en ‘t Voorhuys

Niet alle partijen zijn er even gelukkig mee, maar uiteindelijk besloot de gemeenteraad maandag toch geld uit te trekken voor Museum Schokland en Theater ’t Voorhuys. Cultuurbedrijf Noordoostpolder wil daarmee werken aan een moderner museum en het theater meer geschikt maken voor de zakelijke markt.

De kosten voor beide projecten zijn een kleine acht ton, waarvan de gemeente nu 150.000 voor Schokland en 186.000 euro voor ’t Voorhuys als lening bijdraagt. Volgens Cultuurbedrijf Noordoostpolder is Museum Schokland sterk verouderd en voldoet het niet aan de (interactieve) eisen van de tijd. Door het vernieuwen van de tentoonstelling komen er vermoedelijk meer bezoekers naar het voormalige eiland, zo is de gedachte.

Theater ’t Voorhuys wil met de Beurszaal meer inspelen  op de wensen van de zakelijke markt. Dat is ook nodig om de exploitatie van de accommodatie in Emmeloord rond te krijgen. Verder wil Cultuurbedrijf investeren in de akoestiek en in de kassaruime, die niet meer voldoet aan de Arbo-eisen.

Hoewel op twee leden van ONS en de PvvP iedereen voor het raadsvoorstel stemde, waren niet alle partijen enthousiast over de financiële bijdrages. “Wij hebben ernstige problemen met de verbouwing van de Beurszaal, zolang er nog geen duidelijkheid is over de nadere invulling van de Deel”, stelde Berthoo Lammers namens ONS. De VVD heeft juiste moeite met de geldelijke steun voor Museum Schokland. Ellen Lindenbergh pleitte namens de liberalen voor een masterplan voor het eiland. Teun Nijdam (PvvP) betwijfelt of ’t Voorhuys met de voorgestelde aanpassingen wel voldoende omzet kan draaien.

Noordoostpolder houdt optie ‘overslagfunctie’ open

De gemeente Noordoostpolder wil op voorhand geen activiteiten uitsluiten in de nieuwe Maritieme Servicehaven bij Urk. Daarom blijft het woord ‘overslagfunctie’ staan in de zienswijze van de gemeente op die nieuwe haven. Provincie Flevoland ziet geen heil in die functie.

SP en ChristenUnie-SGP pleitten er daarom maandag voor om de mogelijkheid van een overslagfunctie te schrappen uit de visie. “Wij willen graag dat die maritieme haven er komt. Vasthouden aan een overslagfunctie frustreert de besluitvorming alleen maar”, vinden de partijen.

Wethouder Wijnants wil juist wel vasthouden aan de functie. “Wij willen voorkomen dat de haven helemaal op slot gaat. Misschien bestaat er in de toekomst wel behoefte aan andere functies. Urk en Noordoostpolder hebben wat dat betreft een andere visie dan de provincie. Prima. Zonder wrijving geen glans.”

De VVD zou zelfs nog verder willen gaan en ook andere activiteiten mogelijk willen maken in de haven. “Het gaat mij om werkgelegenheid. Met ontwikkelingen als globalisering en digitalisering hebben wij in Noord Flevoland over tien jaar veel werkloosheid. Daarom is deze haven heel belangrijk. Als bredere activiteiten realisatie eerder mogelijk maken, juichen wij dat toe.”

Gemeente Noordoostpolder gaat uiteindelijk 2,5 miljoen euro bijdragen aan de haven.

Wethouder praat met bewoners én Sinke over nieuwe rotonde

Het leek even rondjes draaien maandagavond in de gemeenteraad, maar uiteindelijk kwam de discussie over de rotonde aan de Koning Julianastraat/Espelerlaan toch tot stilstand. Conclusie: wethouder Suelmann spreekt de komende weken met bewoners en wil met de informatie die daaruit komt ook met makelaar Sinke om de tafel.

De gemeenteraad nam vorige maand een motie van het CDA aan, waarin staat dat Suelmann zich maximaal gaat inspannen om de rotonde zoveel mogelijk tot ieders tevredenheid aan te leggen. Met een krantenartikel in De Stentor ontstond er toch weer nieuw voer voor discussie. Makelaarskantoor Sinke stelt in het dagblad dat het best wil nadenken over het aanpassen van bouwplannen, zodat de rotonde iets kan worden opgeschoven. Bewoners toonden zich daar al eerder voorstander van.

SP en ONS vroegen zich daarom maandag af waarom Suelmann niet met Sinke gaat praten. Volgens de wethouder wil hij de komende tijd eerst met bewoners spreken. “Wat daaruit komt, neem ik mee naar een gesprek met Sinke”, zegde hij toe, waarna SP en ONS hun aangekondigde motie terugtrokken. ONS vindt het wel vreemd dat Suelmann individuele gesprekken voert met bewoners, terwijl die tot dusver altijd samen zijn opgetrokken.

14 november 2016

Gemeenteraad wil meepraten over nieuwe natuur bij Schokland

De gemeenteraad wil een besluit kunnen nemen over ‘nieuwe natuur’ bij Schokland voordat de gemeente daadwerkelijk stappen zet. De meerderheid van de partijen schaarde zich maandag achter een amendement van CDA, VVD, D66 en Politieke Unie.

Overheden en andere belanghebbenden praten sinds 2013 over nieuwe natuur bij Schokland. Die moet voorkomen dat het voormalige eiland verder wegzakt. Tegelijkertijd vergroot die vernatting de recreatieve mogelijkheden. Volgens burgemeester Van der Werff was hij van plan wat de partijen nu vragen. Begin 2017 zou hij met een voorstel in de raad komen. “De informatie is nog in staat van wording. Wij wilden geen onvolledig plan voorleggen, maar eerst antwoord op al uw vragen hebben.” Raadslid Van der Wal van het CDA had die vragen juist eerder willen stellen. Hij wijst erop dat straks vele miljoenen worden geïnvesteerd. Provincie en het Rijk betalen daaraan ook mee.

Van der Werff heeft zelf het idee dat hij de gemeenteraad wel van genoeg informatie heeft voorzien. “We zijn elkaar blijkbaar onderweg kwijtgeraakt, want voor mijn gevoel hebben we u bestookt met memo’s en een excursie. U had ook zelf signalen kunnen afgeven. Niemand heeft ooit de vinger opgestoken”

De burgemeester wijst op het grote belang van het behoud van Schokland, volgens hem het oudste en bekendste Unesco Werelderfgoed van Nederland. “Ik heb een vergadering van UNESCO bijgewoond en daarbij ging het over bedreigd erfgoed. Op die lijst staan alleen monumenten in landen als Syrië en Tibet. Het zou toch een schande zijn dat Schokland daar ook op terechtkomt?”

VVD krijgt OZB niet omlaag, SP niet omhoog

Bewoners van de Noordoostpolder betalen in 2017 net zoveel Onroerend Zaakbelasting (OZB) als dit jaar. Voorstellen van de VVD (verlaging 5 procent) en de SP (verhoging met 1,97 procent) haalden het maandagmiddag niet in de gemeenteraad.

Volgens de VVD is het tijd om de bevolking een deel van de verhoging van 42 procent uit 2011 terug te betalen, nu de gemeente de financiële wind in de rug voelt. “Als er meer geld in de kas komt, lijkt ons dat allemachtig reëel”, aldus liberaal Keur. “Populisme”, oordeelde Henriëtte van Keulen namens de ChristenUnie-SGP.  “U weet dat niemand meegaat en toch komt u telkens met dit voorstel.”

De meeste partijen houden het geld ook liever in de portemonnee met het oog op de komende jaren. “We hebben nog enorme investeringen te doen, zoals onderhoud aan bruggen en uitgaven in het sociaal domein”, aldus CDA’er Van Erp. De SP reserveert het geld liever voor armoedebeleid of investeringen voor het project Voorzien in Vastgoed. Daarom stelde de partij voor om de OZB met 1,97 procent te verhogen. Dat was oorspronkelijk ook afgesproken in de Perspectiefnota, maar volgens het college is die verhoging niet meer nodig vanwege de verbeterde financiën.

Wethouder Wijnants (VVD) ontraadde de OZB-verlaging die zijn partij voorstelde. “Dat schiet een gat van een 0,5 miljoen euro in de begroting. In vier jaar is dat twee miljoen euro”, aldus de financieel wethouder tijdens de bespreking van de begroting.

Alternatief voor de streekbussen nodig

Hoe blijven de polderdorpen bereikbaar als er steeds minder bussen rijden? Op initiatief van het CDA gaat de gemeente een nieuw concept bedenken en dat vervolgens in de praktijk uittesten.

Verantwoordelijk wethouder Poppe is blij met het amendement dat het CDA tijdens de behandeling van de begroting indiende. Dat brengt de situatie nog eens voor het voetlicht. De kans is groot dat de komende jaren veel buslijnen verdwijnen: de kosten stijgen en er zitten steeds minder passagiers in de bussen. Provincie Flevoland maakt ook weinig haast met mogelijke alternatieven, vindt Poppe.

Hij vindt dat elke dorpsbewoner eenvoudig naar Emmeloord of een andere bestemming moet kunnen reizen. Daarom zijn alternatieve vervoersmiddelen nodig. ‘Slimme en innovatieve concepten’, noemt het CDA die. En dat moeten plannen zijn waarbij vrijwilligers niet het werk van betaalde krachten overnemen, vindt de SP.

Tijdens dezelfde vergadering diende de Politieke Unie een motie in om het onderhoud in de openbare ruimte te verbeteren. Omdat de stemmen staakten bij 14 tegen 14, komt dat voorstel komende maand nogmaals in de gemeenteraad. Ook het college wil het onderhoudsniveau verbet eren, maar in de ogen van Politieke Unie niet voldoende.

Groen licht voor rotonde Espelerlaan

Er komt toch een rotonde op het punt Espelerlaan-Koning Juliananstraat en Onder de Toren. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad maandagavond besloten. ONS en SP kregen onvoldoende steun voor het onderzoeken van een alternatief. Sommige omwonenden zijn namelijk tegen de voorgestelde rotonde.

 Zij zouden graag zien dat de rotonde wordt verplaatst richting een nu braakliggend grasveld. Sinke wil daar in de toekomst echter mogelijk op bouwen. Ondermeer de VVD pleitte daarom voor een gesprek met het bedrijf, zodat uiteindelijk de rotonde op een voor iedereen bevredigende manier kan worden aangelegd. Wethouder Suelmann ziet daar geen heil in. “Verplaatsing betekent dat een nieuw bestemmingsplan nodig is. Dan ben je weer twee of drie jaar verder.”

De SP wilde ook nog geen besluit nemen over de aanleg. Volgens de partij moet er een verkeersplan komen voor het centrum van Emmeloord. En misschien blijkt dan wel dat in de toekomst veel minder verkeer over het betwiste punt komt. “Bovendien staat deze locatie niet eens in de top vijf van meest onveilige kruisingen van Emmeloord. Waarom dan deze haast?”, vraagt Juup Nijholt zich af.

Berthoo Lammers van ONS vindt dat de gemeente te weinig overleg met omwonenden heeft gevoerd. Niet waar, vindt wethouder Suelmann. Hij wijst er op dat eerdere bezwaren door de Raad van State al van tafel zijn geveegd. “Waarom moeten we dan nu het hele proces overdoen? Voor de aanleg gaan we uiteraard met betrokkenen in gesprek, zodat we de overlast zoveel mogelijk beperken.”

Dat was ook de strekking van een motie van het CDA die een meerderheid van de raad steunde. De partij wil de omwonenden zoveel mogelijk tegemoetkomen door bijvoorbeeld opritten en belichting aan te passen. Een verplaatsing van de rotonde kan onderzocht worden, maar mag in ieder geval niet tot vertraging leiden.

De aanleg van de rotonde is een van de zogenoemde quick wins die het centrum van Emmeloord op korte termijn aantrekkelijker moeten maken. Dit in afwachting van grotere maatregelen in het Hart van Emmeloord.

Geen gesprek over koopzondagen

Inwoners van de Noordoostpolder kunnen niet vaker op zondag in de eigen gemeente winkelen. Uitbreiding van het aantal koopzondagen is voor de coalitie onbespreekbaar. Dat herhaalde wethouder Suelmann maandagavond nog eens. 

Een motie van D66 haalde het ook niet. De partij roept de wethouder daarin op om met ondernemers van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) in gesprek te gaan over koopzondagen. Volgens raadslid Margriet van de Velde willen die zelf bepalen op welke zondagen ze hun winkels kunnen openen. Nu stelt de gemeente die data in overleg met BAN vast. In de Noordoostpolder mogen de winkels op acht zondagen open.

Coalitiepartij VVD schaarde zich ook de visie van Suelmann, hoewel knarsetandend, bekende raadslid Willem Keur. Hij verwees naar de ‘geweldige strijd’ die bij de totstandkoming van de huidige coalitie is gestreden. “Ik voel me gebonden aan het collegeprogramma. Over anderhalf jaar is er een nieuwe situatie, dan kijken we verder”, keek Keur vast vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook buitengebied blijft onder welstand vallen

Mensen die (ver)bouwen in het buitengebied moeten zich houden aan regels van de Welstand. VVD en Politieke Unie pleitten maandag voor ‘welstandsvrij’ bouwen, maar kregen onvoldoende steun van de andere partijen.

Het punt lag op tafel bij de behandeling van de nieuwe Welstandsnota 2016. Daarin staat waaraan gebouwen in de kernen en de rest van de polder moeten voldoen. Omdat het oude beleid goed werkte, zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd. Wel is er meer vrijheid in het buitengebied. Vernieuwende bouw en materialen zijn zeker mogelijk, al moet er een link blijven met het erfgoed van de Noordoostpolder.

VVD en Politieke Unie zouden het liefst helemaal geen regels zien in het buitengebied. Volgens de partijen zijn mensen eerder geïnteresseerd in bouwen in de Noordoostpolder als ze volledig zelf mogen bepalen hoe een woning eruit ziet.

 

10 oktober 2016

Zorgen om brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten

De gemeentepolitiek is bezorgd over de brandveiligheid op locaties waar buitenlandse werknemers wonen. “We moeten zorgen dat deze mensen een verantwoorde en humane huisvesting hebben”, zei wethouder Haagsma maandagavond in de raad op vragen van  ONS. Lees verder

Wethouder wacht onderzoek naar kunstgras af

Wat gaat de gemeente Noordoostpolder doen als blijkt dat kunstgras milieuschade veroorzaakt? Dat wilde Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) maandag weten van wethouder Haagsma. Daarbij had hij de recente ophef over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubber korrels in het achterhoofd. Lees verder

Gemeenteraad wil betere organisatie taalonderwijs

Als meer mensen de Nederlandse taal goed machtig zijn, is de gemeente Noordoostpolder uiteindelijk minder geld kwijt aan armoedebestrijding, integratie en andere sociale problemen. Dat is de overtuiging van Rien van der Velde (PvdA/GroenLinks) én van bijna de hele gemeenteraad. Lees verder

Zorgen over marktwerking bij peuteropvang

De gemeenteraad volgt komend jaar de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang op de voet. Na elk kwartaal krijgt de raad een stand van zaken van wethouder Wijnants. Daarmee nam hij een motie van ChristenUnie/SGP, PvdA/Groenlinks en de Partij van vrije Poldermensen (PvvP) over. Lees verder

Woningbouw aan de Walstraat mag

Kraggenburgers krijgen meer gelegenheid om in het eigen dorp een huis te vinden. De gemeenteraad stemde maandag namelijk in met het bestemmingsplan Kraggenburg dat woningbouw aan de Walstraat mogelijk maakt. Waar ooit woonwagens stonden, is ruimte voor vermoedelijk zeven woningen. Lees verder

 

12 september 2016

Jens is een jaar lang jeugdburgemeester

Jens van Leeuwen uit Ens is de nieuwe jeugdburgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Hij is gekozen uit dertien kandidaten die een sollicitatieprocedure moesten doorlopen. Van Leeuwen is de opvolger van Yfke Osinga die het afgelopen jaar de eerste jeugdburgemeester was. Lees verder

‘Geen sprake van volbouwen De Deel’

Het college wil De Deel niet volbouwen met winkels en een supermarkt. Dat zei wethouder Haagsma maandagavond nog eens stellig in de gemeenteraad. Daar was een lange discussie over de taxatie van het stadshart van Emmeloord. De SP meldde vooraf al in de media ‘onthutst’ te zijn omdat het college de waarde wil ophogen door het opvoeren van een supermarkt, terwijl bewoners dat plan tijdens het Open Planproces al afschoten. Lees verder

Geen snelle oplossing voor kabels weekmarkt

Bezoekers van de weekmarkt op het Kettingplein in Emmeloord moeten voorlopig de stroomkabels voor lief nemen. Wethouder Wijnants erkent dat de situatie niet optimaal is, maar wil pas investeren als de definitieve locatie voor de weekmarkt bekend is. Dat antwoordde hij maandagavond Teun Nijdam van de Partij van Vrije Poldermensen (PvvP). Lees verder

College denkt na over ‘extra activiteit in jubileumjaar’

Muziek op het Plein van AVRO en Tros naar Emmeloord? “Een sympathiek idee”, zegt burgemeester Van der Werff over dat idee van Teun Nijdam van de Partij van Vrije Poldermensen (PvvP). Of de Nederlandse meezingers volgend jaar over De Deel klinken bij de viering van 75 jaar Noordoostpolder is echter de vraag. Wel wil de burgemeester kijken of er ruimte is voor een evenement dat veel mensen aanspreekt. Lees verder