Meepraten

Gesprekken van de raadscommissie

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? U krijgt de kans om aan te schuiven bij de vergaderingen van de raadscommissie. Deze gesprekken van de commissie zijn één keer per maand in het gemeentehuis (aanvang 19.30 uur), circa twee weken voor de raadsvergadering.

De partijen kunnen uw mening betrekken bij het nemen van hun besluit. Op de website van de raad en op de gemeentepagina in De Noordoostpolder worden de onderwerpen altijd aangekondigd. Gewoon meeluisteren mag natuurlijk ook, u bent welkom!

De stukken voor deze vergaderingen liggen veertien dagen voor elke vergadering ter inzage in het gemeentehuis en zijn te downloaden bij vergaderingen op deze website.

Aanmelden voor meepraten in een Commissievergadering kan bij de griffier via griffie@noordoostpolder.nl of via telefoonnummer 06-48134614. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 is aanmelden verplicht.

Er kan tijdens een vergadering niet worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan (daarvoor is het Politiek Uurtje) en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Zie ook de button 'Commissievergaderingen'.

Politiek Uurtje

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben. Aanmelden voor het Politiek Uurtje kan bij de griffier via griffie@noordoostpolder.nl of via telefoonnummer 06-48134614. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 is aanmelden verplicht.

Zie ook de button 'Politiek Uurtje'.