Meepraten

Gesprekken van de raadscommissie

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? Dan kunt u aanschuiven bij de vergaderingen van de raadscommissie. De partijen kunnen uw mening betrekken bij het nemen van hun besluit. 

Deze vergaderingen van de commissies zijn één keer per maand in het gemeentehuis (aanvang 19.30 uur), circa twee weken voor de raadsvergadering.

Op de website van de raad en op de gemeentepagina in De Noordoostpolder worden de onderwerpen altijd aangekondigd. De stukken voor deze vergaderingen liggen veertien dagen voor elke vergadering ter inzage in het gemeentehuis en zijn te downloaden bij vergaderingen op deze website.

Aanmelden voor meepraten in een Commissievergadering kan bij de griffier via griffie@noordoostpolder.nl of via telefoonnummer 0527-633315. (Aanmelden is verplicht.)

Gewoon meeluisteren mag natuurlijk ook, u bent welkom!

Er kan tijdens een vergadering niet worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan (daarvoor is het Politiek Uurtje) en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Zie ook de button 'Commissievergaderingen'.

Politiek Uurtje

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben. Aanmelden voor het Politiek Uurtje kan bij de griffier via griffie@noordoostpolder.nl of via telefoonnummer 0527-633315. (Aanmelden is verplicht.)

Zie ook de button 'Politiek Uurtje'.