Meepraten

RondeTafelGesprekken

Wilt u meepraten over een raadsvoorstel? U krijgt de kans om aan te schuiven bij de RondeTafelGesprekken. Deze gesprekken zijn één keer per maand in het gemeentehuis (aanvang 19.30 uur), circa twee weken voor de raadsvergadering.

De partijen kunnen uw mening betrekken bij het nemen van hun besluit. Op de website van de raad en op de gemeentepagina in De Noordoostpolder worden de onderwerpen altijd aangekondigd. Gewoon meeluisteren mag natuurlijk ook, u bent welkom!

De stukken voor deze vergaderingen liggen veertien dagen voor elke vergadering ter inzage in het gemeentehuis en zijn te downloaden bij vergaderingen op deze website.

Aanmelden voor meepraten in een RTG kan bij de griffier via griffier@noordoostpolder.nl of via telefoonnummer 06-48134614. Of op de avond van de betreffende vergadering bij de voorzitter. Meer informatie via de button 'meepraten'.

Er kan tijdens een vergadering niet worden ingesproken over onderwerpen die niet op de agenda staan (daarvoor is het Politiek Uurtje) en onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

Politiek Uurtje

Bij het Politiek Uurtje kunt u over allerlei onderwerpen uw verhaal kwijt bij de partijen die ieder hun eigen statafel hebben. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Zie ook de button 'Politiek Uurtje'.