nieuws

De gemeente Noordoostpolder (ruim 50.000 inwoners) heeft een rekenkamer die bestaat uit drie externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden voor een periode van zes jaar benoemd. Er ontstaat een vacature voor een lid van de rekenkamer.


Taken van de rekenkamer
Het doel van de rekenkamer is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de rekenkamer onafhankelijk onderzoek dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid inclusief de uitvoering daarvan.
De rekenkamer is belast met het opstellen van de onderzoeksagenda, het formuleren van de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet. De leden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en bijsturing van het onderzoek volgens de onderzoeksopzet. De onderzoeken worden in principe door derden uitgevoerd. De rekenkamer wordt hierbij ondersteund door een secretaris. Per april 2023 is de rekenkamercommissie conform de Wet versterking decentrale rekenkamers, omgevormd tot een rekenkamer.
De gevraagde kwaliteiten van de kandidaat
• HBO/WO werk- en denkniveau;
• een onafhankelijke en kritische instelling;
• een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
• affiniteit met het openbaar bestuur en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid;
• ervaring met onderzoeksmethoden en -technieken;
• een flexibele agenda.

Kandidaten hebben geen directe betrokkenheid met het werk en de belangen van de gemeente. Ook hebben zij in het recente verleden geen vertegenwoordigende functie in de gemeente Noordoostpolder namens een politieke partij bekleed.

Tijdsbeslag / vergoeding
De rekenkamer vergadert gemiddeld eenmaal per maand op vrijdagochtend.
Van de externe leden wordt verder verwacht dat zij bij toerbeurt als projectleider van de onderzoeken fungeren en flexibel beschikbaar zijn om tijdens kantooruren incidenteel aanwezig te zijn bij interviews en overleggen. De leden ontvangen een vaste vergoeding van € 350 bruto per maand. Daarnaast worden ook de reiskosten vergoed.

Informatie
Meer informatie over de rekenkamer Noordoostpolder kunt u vinden op de website van de gemeenteraad: https://raad.noordoostpolder.nl/. U kunt ook contact opnemen met de heer Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamer, via rekenkamer@noordoostpolder.nl.

Procedure
Uw brief, voorzien van een curriculum vitae en een overzicht van uw nevenfuncties (betaald en onbetaald), kunt u uiterlijk tot en met 12 september 2023 richten aan de gemeente Noordoostpolder, t.a.v. de secretaris van de rekenkamer, mevrouw E. Fogl, via de mail: rekenkamer@noordoostpolder.nl
De gesprekken zijn gepland op vrijdag 29 september vanaf 9.30 uur in het gemeentehuis in Emmeloord. Voor benoeming zal een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd worden.

Periode: 2023

Jaar geselecteerd: 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Gemeente biedt cursus Politiek Actief

20 juli 2023

Wil je weten hoe de gemeenteraad zijn beslissingen neemt? Overweeg je wel eens om iets in de politiek te gaan doen? Of misschien wel om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Wil je iets in de gemeente voor elkaar krijgen, maar weet je niet hoe? Inwoners van gemeente Noordoostpolder kunnen een gratis cursus Politiek Actief volgen. De cursus wordt in de periode september, oktober en november gehouden in het gemeentehuis te Emmeloord.

Lees meer

Vacature: lid van de rekenkamer Noordoostpolder

11 juli 2023

Er ontstaat per juli 2023 een vacature voor een lid van de rekenkamer. Bekijk de vacature hier.

Lees meer

Nieuwe jeugdburgemeester Annika kijkt uit naar Sinterklaas

11 juli 2023

Sanne van Steenbergen gaf haar ambtsketting maandagmiddag over aan Annika Hovinga uit Emmeloord. Die is nu de nieuwe jeugdburgemeester van Gemeente Noordoostpolder. Een deskundige jury selecteerde haar onlangs uit tien kandidaten.

Lees meer

Gemeenteraad breidt doelgroep minimaregelingen niet uit

11 juli 2023

hristenUnie-SGP probeerde maandag opnieuw tevergeefs om meer polderbewoners in aanmerking te laten komen voor de minimaregelingen van de gemeente. De partij wil de doelgroep vergroten tot iedereen die 120 procent of minder van het wettelijk sociaal minimum inkomen verdient.

Lees meer

AV Nop krijgt een 'NK-waardige' atletiekbaan

11 juli 2023

AV NOP heeft binnenkort weer een atletiekbaan die geschikt is voor het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen. De gemeenteraad is unaniem bereid om daarvoor ruim negen ton vrij te maken.

Lees meer

CDA en Politieke Unie kritisch op snelheidsverlaging Espelerweg

11 juli 2023

CDA en Politieke Unie stelden maandagmiddag in de gemeenteraad vragen over de snelheidsverlaging op de Espelerweg. De provincie brengt de maximumsnelheid daar bij wijze van proef terug van 80 naar 60 kilometer per uur.

Lees meer

Wethouder Werkman gaat meer communiceren over zorgontwikkelingen

11 juli 2023

Wethouder Sacha Werkman gaat meer communiceren over de voortgang van het zorgplein en gezondheidscentrum Het Vlie. Die toezegging deed ze maandagavond in de gemeenteraad. Onder meer Politieke Unie en ChristenUnie-SGP maken zich zorgen over de ontwikkelingen.

Lees meer

ChristenUnie-SGP kritisch op kwaliteit Perspectiefnota

11 juli 2023

ChristenUnie-SGP stemde maandagavond verdeeld over de zogenoemde Perspectiefnota. Daarin staan de plannen van het college voor het komende jaar. ChristenUnie-SGP vindt de kwaliteit van het stuk onder de maat en daarom stemden drie van de zes raadsleden tegen. "Daarmee geven we een signaal af en tegelijkertijd is het een uitgestoken hand. We blijven de partij van de verbinding", aldus Sjoerd de Boer.

Lees meer

Wel een pumptrackbaan, geen hinkelpaden

11 juli 2023

Emmeloord krijgt een pumptrackbaan die 200.000 euro mag kosten. Een meerderheid van de gemeenteraad liet zich maandagavond overtuigen door een gloedvol betoog van Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP). Minder enthousiast was de politiek over een voorstel van Politieke Unie om in alle wijken een hinkelpad aan te leggen.

Lees meer

Annika Hovinga wordt de nieuwe jeugdburgemeester

05 juli 2023

Annika Hovinga uit Emmeloord is aankomend schooljaar de nieuwe jeugdburgemeester van Noordoostpolder. Annika is woensdagmiddag 5 juli gekozen uit de in totaal tien kandidaten die aanwezig waren tijdens de selectiemiddag in het gemeentehuis.

Lees meer