Meer kans voor polderbewoners op woning

Gepubliceerd op: 05 maart 2024 10:03

Polderbewoners hebben binnenkort meer kans op een woning in de eigen gemeente. De gemeenteraad schaarde zich maandagavond unaniem achter een voorstel van het CDA. Dat betekent dat polderbewoners voorrang krijgen bij 50 procent van nieuwe huur- en koopwoningen.


"Het Heintje Davids-effect...", glimlachte Jos Bus bij het indienen van zijn voorstel. Hij probeerde de regel er al eerder door te krijgen, maar de gemeenteraad floot hem toen steeds terug omdat het wettelijk niet was toegestaan. Onlangs veranderde de minister echter de spelregels, waardoor Bus nu wel kansrijk was.

Alle partijen zijn het nu wel met het CDA eens: polderbewoners moeten meer kans krijgen op een woning dan mensen van buitenaf. Volgens Bus blijven nu vooral in de dorpen vaak mensen teleurgesteld over omdat ze naast een huis grijpen. Ook stijgen de woningprijzen hard en komt de doorstroming niet op gang. Bus denkt dat zijn voorstel ook een positief effect heeft op de leefbaarheid.

Ook wethouder van Steen steunt de motie van het CDA, hoewel daar volgens hem nog wel de nodige 'haken en ogen' aanzitten. Een gemeente moet bijvoorbeeld goed onderbouwen waarom de maatregel is.