Gemeenteraad wil meer onderzoek naar herinrichting A6-afslag

Gepubliceerd op: 29 februari 2024 14:02

De gemeenteraad is nog niet overtuigd van de komst van verkeerslichten bij de A6-aansluiting op de Muntweg. Politieke Unie vreest dat die installaties voor wachttijden, frustraties en sluipverkeer door Emmeloord gaan zorgen.

Op de PvdA na schaarden alle partijen zich achter een amendement. Daarin roepen de partijen provincie Flevoland en het college op tot meer inzicht in de mogelijkheden en kosten van andere alternatieven. Wiemer Haagsma ziet liever een turborotonde, zoals die ook voor de aansluiting bij de Hannie Schaftweg ingetekend staat.

Het zint Haagsma niet dat de gemeente moet meebetalen aan de herinrichting van beide aansluitingen, maar vooraf niet betrokken is geweest bij de plannen. Hij vraagt zich af of daarbij wel rekening is gehouden met de groei van Emmeloord.
Wethouder van Amersfoort is positiever over de plannen van de wegbeheerders. Hij wijst op de noodzaak van snel handelen. Bij de afritten wordt het steeds drukker en er zijn meer ongelukken dan een paar jaar geleden. Verkeerslichten zijn volgens hem de snelste, veiligste en goedkoopste oplossing. "Een turborotonde kost een miljoen euro. Bovendien moet daarvoor grond worden aangekocht."

Van Amersfoort is ook niet bang voor sluipverkeer. Hij reed afgelopen week mogelijke routes daarvoor. "Verkeerslichten op de Muntweg zorgen voor maximaal tachtig seconden vertraging. Die tijd win je met geen enkele sluiproute terug", aldus de wethouder.

Toch stemde de gemeenteraad uiteindelijk in met het amendement van de Politieke Unie. Binnen drie maanden moet duidelijk zijn wat mogelijke alternatieven kosten. De PvdA vindt een rapport niet nodig. "Ik durf alvast een voorschot op de uitkomst te nemen: alternatieven zijn duur, de provincie gaat het niet doen en dan zijn we terug op het punt waar we nu zijn", zegt Lianne Mulder.