Commissievergaderingen

De Commissievergaderingen zijn eens per maand op maandagavond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Vooraf is er vanaf 19.00 uur nog een vragenhalfuur voor raadsleden. Tijdens de commissie-avonden zijn er drie bijeenkomsten tegelijk: die van de commissies Bestuur, Financiën en Economie; Woonomgeving en Samenleving. Tijdens de commissievergadering worden in een gespreksvorm de raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders  en allerlei andere onderwerpen besproken. Ook de mening van betrokkenen is van belang en daarom kan er bij het onderwerp worden meegesproken.

Wilt u meepraten over een geagendeerd onderwerp? Dan kunt u zich vooraf melden bij de griffier. U krijgt dan de kans om uw zegje te doen in de vergadering (maximaal 5 minuten). De partijen kunnen u daarna nog vragen stellen en ook uw mening betrekken bij hun overwegingen.Ook daarna kunt u eventueel nog deelnemen aan het gesprek. Aanmelden is verplicht. Graag per email via griffie@noordoostpolder.nl of telefonisch via 06-48134614.

In een Commissie wordt geen besluit genomen. Dat gebeurt twee weken later in de raadsvergadering. Op de website van de raad en op de gemeentepagina van De Noordoostpolder worden de onderwerpen ook altijd aangekondigd. Gewoon luisteren mag natuurlijk ook.

Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kunt u met raadsleden in gesprek tijdens het Politiek Uurtje, een week voorafgaand aan het RondeTafelGesprek. Zie hiervoor de button 'Politiek Uurtje'.