Gast van de Raad

Het is voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder mogelijk als speciale gast een raadsvergadering bij te wonen. De raad vindt het belangrijk dat inwoners de weg weten te vinden naar de raad en zijn openbare vergaderingen.

Voor de ‘Gast van de raad’ is een speciaal programma opgesteld voorafgaand aan een raadsvergadering. De raadsgriffier en enkele raadsleden geven informatie over de manier waarop een raadsvergadering verloopt en over de werkzaamheden van de raadsleden.

Na een korte rondleiding en een ontmoeting met de burgemeester wordt de raadsvergadering bijgewoond. Na afloop is er gelegenheid om nog iets te drinken en na te praten met de raadsleden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via dit e-mailadres: gastvanderaad@noordoostpolder.nl
Ook kan de gemeenteraad zelf inwoners uitnodigen om 'gast van de raad' te zijn.