Politiek Uurtje

Een goed idee? Iets dat u opvalt? Uw mening ergens over weergeven? U bent welkom om het te delen met de partij(en) uit de gemeenteraad. U loopt het gemeentehuis binnen en praat direct met één van de raadsleden. Gewoon een kopje koffie drinken mag ook. Het Politiek Uurtje wordt eens per maand op maandagavond om 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis gehouden. Iedere partij in de gemeenteraad heeft een statafel, waar u uw verhaal kunt doen. Na het Politiek Uurtje gaan de partijen ieder naar hun eigen fractiekamer om hun standpunten voor de raadsvergadering voor te bereiden. Aanmelden is verplicht. Graag per e-mail naar griffie@noordoostpolder.nl.

Volg deze link  of link voor een mooi voorbeeld hoe het Politiek Uurtje werkt.