Creil

Over deze dorp

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan het dorp Creil.

Agendapunten (35)

 1. 9. Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Creilerpad 19-b te Creil.
  Gemeenteraad
  25 Apr 2013
 2. 7. Vaststelling bestemmingsplan 'Creil-1e partiele herziening.
  Gemeenteraad
  30 May 2013
 3. 20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (para commerciële horeca)
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 4. 08. Vaststellen bestemmingsplan "Creil Oost, fase 2, 1e partiële herziening".
  Commissie Woonomgeving
  12 Jan 2015
 5. 9. Vaststellen bestemmingsplan Creil-Oost, fase 2 - 1e partiële herziening.
  Gemeenteraad
  26 Jan 2015
 6. 8. Gewenste opheffing openbare basisschool De Springplank in Creil.
  Gemeenteraad
  30 Mar 2015
 7. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2015
 8. 15. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  14 Dec 2015
 9. 04 Status Dorpsvisies
  Commissie Woonomgeving
  11 Jan 2016
 10. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  04 Apr 2016
 11. 12. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  18 Apr 2016
 12. 11. Vaststelling bestemmingsplan Creil, 2e partiële herzienng Floraweg.
  Commissie Woonomgeving
  17 May 2016
 13. 7. Vaststelling bestemmingsplan Creil, 2e partiële herzienng Floraweg.
  Gemeenteraad
  30 May 2016
 14. 12. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Gemeenteraad
  16 Oct 2017
 15. 5. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Commissie Samenlevingszaken
  16 Oct 2017
 16. 11 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Wrakkenweg 1 te Creil'
  Gemeenteraad
  23 Sep 2019
 17. 25 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenweg 35 te Creil'
  Gemeenteraad
  16 Dec 2019
 18. 06 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil’
  01 Jan 1970
 19. 07 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil'
  Gemeenteraad
  25 May 2020
 20. 12 Ontwikkelperspectief Creil
  Gemeenteraad
  07 Jun 2021
 21. 8 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 22. 11 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil
  Gemeenteraad
  08 Nov 2021
 23. 8 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordenmiddenweg 19 en 21 te Creil
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2021
 24. 17 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Noordermiddenweg 19 en 21 te Creil
  Gemeenteraad
  13 Dec 2021
 25. 4 (Ontwerp)bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil’ (huisvesting arbeidsmigranten)
  Commissie Woonomgeving
  31 Oct 2022
 26. 4 (Ontwerp)bestemmingsplan 'Landelijk gebied Westerringweg 11 te Creil' (huisvesting arbeidsmigranten)
  Gemeenteraad
  17 Nov 2022
 27. 4 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil’ (huisvesting 150 arbeidsmigranten)
  Commissie Woonomgeving
  13 Feb 2023
 28. 6 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Westerringweg 11 te Creil' (huisvesting 150 arbeidsmigranten)
  Gemeenteraad
  06 Mar 2023
 29. 4 Aankoop perceel en opstallen inclusief inventaris Graaf Florislaan 24 te Creil
  Commissie Woonomgeving
  27 Jun 2023
 30. 9 Aankoop perceel en opstallen inclusief inventaris Graaf Florislaan 24 te Creil
  Gemeenteraad
  10 Jul 2023
 31. 3 Grondaankoop perceel Noorderringweg te Creil
  Commissie Woonomgeving
  31 Oct 2023
 32. 6 Grondaankoop perceel Noorderringweg te Creil
  Gemeenteraad
  13 Nov 2023
 33. 5 Vernieuwen van de vijf brandweerkazernes
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  15 Jan 2024
 34. 6 Bestemmingsplan Creil, Oost fase 3
  Commissie Woonomgeving
  08 Apr 2024
 35. 14 Bestemmingsplan Creil, Oost fase 3
  Gemeenteraad
  22 Apr 2024
meer minder