Emmeloord - Centrum

Over deze dorp

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan het dorp Emmeloord - Centrum.

Agendapunten (94)

 1. 22. Bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost 1e partiële herziening.
  Gemeenteraad
  20 Sep 2012
 2. 8. Rapport Rekenkamercommissie “Trots op de toren”.
  Gemeenteraad
  13 Dec 2012
 3. 19. Beslissing Raad van State op bestemmingsplan De Deel.
  Gemeenteraad
  13 Dec 2012
 4. 5 Tussenuitspraak Raad van State bestemmingsplan "Emmeloord-De Deel, Stadshart".
  Commissie Woonomgeving
  12 Mar 2013
 5. 6. Memo's Poldertoren en Stadshart.
  Commissie Woonomgeving
  28 Oct 2013
 6. 14. Stadshart
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 7. 20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (para commerciële horeca)
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 8. 3. Stadshart.
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2014
 9. 1. Opening
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2014
 10. 2. Vaststelling agenda
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2014
 11. 4. Toepassing gemeentelijke coordinatieregeling Plangebied 'Emmeloord Smedingplein (locatie AH)'.
  Commissie Woonomgeving
  25 Aug 2014
 12. 11. Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling plangebied "Emmeloord Smedingplein (locatie AH)".
  Gemeenteraad
  15 Sep 2014
 13. 4. Verklaring van geen bedenkingen Lange Nering 200 (uitbr. winkelruimte Albert Heijn).
  Commissie Woonomgeving
  01 Dec 2014
 14. 5. Onttrekking aan openbaarheid gedeelte Oostzijde t.b.v. de uitbreiding Albert Heijn.
  Commissie Woonomgeving
  01 Dec 2014
 15. 14. Bekrachtiging voorlopige geheimhouding diverse stukken Emmeloord Centrum CV
  Gemeenteraad
  26 Jan 2015
 16. 4. Vervolgproces Stadshart.
  Commissie Woonomgeving
  09 Apr 2015
 17. 5. Grondexploitatie Stadshart.
  Commissie Woonomgeving
  09 Apr 2015
 18. 3. Stand van zaken div. aspecten Stadshart
  Commissie Woonomgeving
  09 Apr 2015
 19. 12. Motie "Huisvesting vluchtelingen" (PvdA-GL)
  Gemeenteraad
  07 Sep 2015
 20. 05 Risicoanalyse renovatie Marknesserbrug
  Commissie Woonomgeving
  21 Sep 2015
 21. 06 Stedelijk vernieuwingsplan centrumschil Emmeloord (presentatie).
  Commissie Woonomgeving
  21 Sep 2015
 22. 11. Marknesserbrug.
  Gemeenteraad
  05 Oct 2015
 23. 3. Scenariokeuze uit het open planproces het hart voor Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  04 Apr 2016
 24. 9. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost Zeebiesstraat 21 en 22
  Commissie Woonomgeving
  04 Apr 2016
 25. 02 Hart voor Emmeloord
  Themabijeenkomst
  23 Mar 2016
 26. 8. Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost, Zeebiesstraat 21 en 22'.
  Gemeenteraad
  18 Apr 2016
 27. 16. Quick wins Hart voor Emmeloord
  Gemeenteraad
  14 Nov 2016
 28. 4. Bespreking diverse brieven Emmeloord Centrum.
  Commissie Woonomgeving
  13 Mar 2017
 29. 2. Stand van zaken Stadshart en brieven div. ondernemers
  Themabijeenkomst
  27 Feb 2017
 30. 4. Centrumplan Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  21 Jun 2017
 31. 11. Centrumplan Emmeloord
  Gemeenteraad
  10 Jul 2017
 32. 6. Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Emmeloord (katern B)
  Commissie Woonomgeving
  25 Sep 2017
 33. 7. Afsluiten grondexploitatie Stadshart Emmeloord (complex 80)
  Commissie Woonomgeving
  25 Sep 2017
 34. 8. Vaststellen programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord (katern D)
  Commissie Woonomgeving
  25 Sep 2017
 35. 9. Verordening Bedrijven Investerings Zone in Emmeloord centrum
  Commissie Woonomgeving
  25 Sep 2017
 36. 14. Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Emmeloord (katern B)
  Gemeenteraad
  25 Sep 2017
 37. 15. Afsluiten grondexploitatie Stadshart Emmeloord (complex 80)
  Gemeenteraad
  25 Sep 2017
 38. 16. Vaststellen programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord (katern D)
  Gemeenteraad
  25 Sep 2017
 39. 17. Verordening voor een Bedrijven Investerings Zone in Emmeloord Centrum
  Gemeenteraad
  25 Sep 2017
 40. 12. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Gemeenteraad
  16 Oct 2017
 41. 5. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Commissie Samenlevingszaken
  16 Oct 2017
 42. 7. 5e Raadsmemo Stadshart
  Commissie Woonomgeving
  03 Dec 2018
 43. 16. Motie Openbare toiletvoorziening Emmeloord Centrum (PvdA)
  Gemeenteraad
  17 Dec 2018
 44. 04 Motie Overdekte fietsenstalling Emmeloord Centrum (PvdA)
  Commissie Woonomgeving
  14 Jan 2019
 45. 06 Emmeloord-Centrum, De Deel/Stadspark
  Commissie Woonomgeving
  11 Feb 2019
 46. 11. Motie Kaderstelling en controle (ONS)
  Gemeenteraad
  04 Mar 2019
 47. 12. Motie Actualisatie GVVP (ONS)
  Gemeenteraad
  04 Mar 2019
 48. 13. Motie van treurnis – park (ONS)
  Gemeenteraad
  04 Mar 2019
 49. 10 Aankoop locatie en vastgoedexploitatie Dokter Jansencentrum
  Gemeenteraad
  06 May 2019
 50. 07 Toekomstvarianten Poldertoren
  Commissie Woonomgeving
  09 Sep 2019
 51. 14 Toekomstvarianten Poldertoren
  Gemeenteraad
  23 Sep 2019
 52. 14 VO-Campus (Campus Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder)
  Gemeenteraad
  24 Feb 2020
 53. 07 Nota van uitgangspunten Dokter Jansenlocatie
  Commissie Woonomgeving
  09 Mar 2020
 54. 07 Zwembad Bosbad
  01 Jan 1970
 55. 3 Bestemmingsplan ‘Emmeloord, De Boei’
  Commissie Woonomgeving
  26 Oct 2020
 56. 8 Vaststelling bestemmingsplan ‘Emmeloord, De Boei’
  Gemeenteraad
  09 Nov 2020
 57. 16 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor bouwplan hoek Koningin Julianastraat / Onder de Toren te Emmeloord
  Gemeenteraad
  07 Jun 2021
 58. 9 Aanwijzing voor perceel Oude Espelerweg Emmeloord op basis van Wet Voorkeursrecht Gemeenten
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 59. 13 Herziening en meerjarenperspectief grondexploitaties 2021
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 60. 10 Zuiderkade Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  01 Sep 2021
 61. 15 Stedenbouwkundig plan Dokter Jansenpark Emmeloord
  Gemeenteraad
  13 Sep 2021
 62. 6 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kleiweg 3-4 te Emmeloord’
  Commissie Woonomgeving
  28 Sep 2021
 63. 9 Ontwikkelkader Zuiderkade
  Commissie Woonomgeving
  28 Sep 2021
 64. 8 Bestemmingsplan Landelijk gebied, Kleiweg 3-4 te Emmeloord
  Gemeenteraad
  11 Oct 2021
 65. 11 Ontwikkelkader Zuiderkade
  Gemeenteraad
  11 Oct 2021
 66. 5 Bestemmingsplan Emmeloord De Deel 12-14
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 67. 6 Stedenbouwkundige visie gezondheidsplein Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 68. 9 (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een bouwplan voor 19 appartementen en kantoorruimte te Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 69. 10 (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een bouwplan voor 16 appartementen op de Bumalaan
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 70. 12 Doorsteek in Emmeloord centrum
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 71. 8 Stedenbouwkundige studie gezondheidsplein Emmeloord
  Gemeenteraad
  08 Nov 2021
 72. 10 Bestemmingsplan Emmeloord De Deel 12-14
  Gemeenteraad
  08 Nov 2021
 73. 15 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een bouwplan voor 19 appartementen en kantoorruimte te Emmeloord
  Gemeenteraad
  08 Nov 2021
 74. 16 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een bouwplan voor 16 appartementen op de Bumalaan
  Gemeenteraad
  08 Nov 2021
 75. 7 Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrumgebied Emmeloord
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  29 Nov 2021
 76. 10 Verordening Bedrijveninvesteringszone
  Gemeenteraad
  13 Dec 2021
 77. 18 Bestemmingsplan Emmeloord, De Munt B
  Gemeenteraad
  13 Dec 2021
 78. 7 Bestemmingsplan Emmeloord, Banterweg 4
  Commissie Woonomgeving
  18 Jan 2022
 79. 8 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) bouwplan hoek Koningin Julianastraat / Onder de Toren te Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  18 Jan 2022
 80. 10 Voorbereidingsbesluit Zuiderkade 1 tot en met 7
  Commissie Woonomgeving
  18 Jan 2022
 81. 12 Agendaverzoek Parkeren centrum en centrumschil Emmeloord (VVD e.a.)
  Commissie Woonomgeving
  18 Jan 2022
 82. 12 Bestemmingsplan Emmeloord, Banterweg 4
  Gemeenteraad
  31 Jan 2022
 83. 19 Openbare toiletvoorziening in het centrum van Emmeloord
  Gemeenteraad
  31 Jan 2022
 84. 21 Voorbereidingsbesluit Zuiderkade 1 tot en met 7
  Gemeenteraad
  31 Jan 2022
 85. 9 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor een bouwplan voor 19 appartementen en kantoorruimte De Deel 22 te Emmeloord
  Gemeenteraad
  16 Feb 2022
 86. 6 Bestemmingsplan Emmeloord, Prof. ter Veenstraat 25
  Gemeenteraad
  16 May 2022
 87. 8 Bestemmingsplan Emmeloord, Prof. ter Veenstraat 25
  Gemeenteraad
  18 May 2022
 88. 6 Bestemmingsplan Zuiderkade 1-7 te Emmeloord
  Commissie Woonomgeving
  05 Sep 2022
 89. 13 Bestemmingsplan Emmeloord, Zuiderkade 1-7
  Gemeenteraad
  19 Sep 2022
 90. 12 Verbeteren veiligheid en verblijfskarakter Noordzijde te Emmeloord
  Gemeenteraad
  12 Dec 2022
 91. 11 Keuzenota aanlichting Poldertoren
  Commissie Woonomgeving
  20 Mar 2023
 92. 6 Variantkeuze Poldertoren
  Commissie Woonomgeving
  18 Sep 2023
 93. 13 Variantkeuze Poldertoren
  Gemeenteraad
  02 Oct 2023
 94. 10 Aankoop De Deel 1 Emmeloord en gereed maken voor het huisvesten van het Werk & Welzijnsplein en gemeentelijke functies
  Commissie Woonomgeving
  08 Apr 2024
meer minder