Emmeloord - Emmelhage/Waterland

Over deze dorp

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan het dorp Emmeloord - Emmelhage/Waterland.

Agendapunten (30)

 1. 11. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage-herziening 2013.
  Gemeenteraad
  26 May 2014
 2. 0. Vragenhalfuur
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  16 Jun 2014
 3. 19. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage-herziening 2013
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 4. 20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (para commerciële horeca)
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 5. 11. Vaststelling bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage, herziening 2015" inclusief "Welstandsbeleidsplan Emmelhage herziening fase Boswonen".
  Commissie Woonomgeving
  15 Jun 2015
 6. 12. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Gemeenteraad
  16 Oct 2017
 7. 5. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Commissie Samenlevingszaken
  16 Oct 2017
 8. 9. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2
  Gemeenteraad
  27 Nov 2017
 9. 5. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2
  Commissie Woonomgeving
  27 Nov 2017
 10. 7. Voorkeursrecht Emmelhage fase 2b
  Commissie Woonomgeving
  17 Sep 2018
 11. 12. Voorkeursrecht Emmelhage fase 2b
  Gemeenteraad
  01 Oct 2018
 12. 5. Grondaankoop Emmelhage fase b en rotonde
  Commissie Woonomgeving
  18 Mar 2019
 13. 13. Grondaankoop Emmelhage fase b en rotonde.
  Gemeenteraad
  01 Apr 2019
 14. 03 Voorkeursrecht perceel Espelerweg
  Commissie Woonomgeving
  10 Feb 2020
 15. 06 Schadeloosstelling pachter Emmelhage
  Commissie Woonomgeving
  10 Feb 2020
 16. 10 Voorkeursrecht perceel Espelerweg
  Gemeenteraad
  24 Feb 2020
 17. 11 Schadeloosstelling pachter Emmelhage
  Gemeenteraad
  24 Feb 2020
 18. 10 Beeldkwaliteitsplan Emmelhage 2b
  01 Jan 1970
 19. 5 Grondexploitatie en beeldkwaliteitsplan Emmelhage fase 2B
  Commissie Woonomgeving
  24 Jun 2020
 20. 19 Beeldkwaliteitsplan ‘Emmelhage, fase 2b’
  Gemeenteraad
  29 Jun 2020
 21. 20 Grondexploitatie 'Emmelhage, fase 2b'
  Gemeenteraad
  29 Jun 2020
 22. 13 Grondaankoop Emmelhage fase 3B
  Gemeenteraad
  07 Jun 2021
 23. 7 Agendaverzoek Wijkpark Emmelhage (PvdA e.a.)
  Commissie Woonomgeving
  25 Oct 2021
 24. 9 Bestemmingsplan Emmeloord, De Munt B
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2021
 25. 4 Bestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage – fase 2b’
  Commissie Woonomgeving
  20 Jun 2022
 26. 16 Bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'
  Gemeenteraad
  04 Jul 2022
 27. 7 Bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage – fase 3
  Commissie Woonomgeving
  05 Sep 2022
 28. 14 Bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 3
  Gemeenteraad
  19 Sep 2022
 29. 6 Tijdelijke huisvesting school Emmelhage
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  11 Mar 2024
 30. 8 Tijdelijke huisvesting school Emmelhage
  Gemeenteraad
  25 Mar 2024
meer minder