Luttelgeest

Over deze dorp

De volgende agendapunten zijn gevonden die gekoppeld zijn aan het dorp Luttelgeest.

Agendapunten (37)

 1. 9. Vaststelling Bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004, Kalenbergerweg 4-b, Luttelgeest".
  Gemeenteraad
  18 Oct 2012
 2. 20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (para commerciële horeca)
  Gemeenteraad
  30 Jun 2014
 3. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  30 Nov 2015
 4. 15. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  14 Dec 2015
 5. 04 Status Dorpsvisies
  Commissie Woonomgeving
  11 Jan 2016
 6. 7. Verantwoording gang van zaken informatieavond huisvesting vluchtelingen m.b.t. persvrijheid en noodbevel
  Gemeenteraad
  22 Feb 2016
 7. 10. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, Weteringweg 16 Luttelgeest.
  Gemeenteraad
  22 Feb 2016
 8. 14. Vaststellen bekostigingsbesluit aanleg riolering Oosterringweg Luttelgeest.
  Gemeenteraad
  22 Feb 2016
 9. 4. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Commissie Woonomgeving
  04 Apr 2016
 10. 12. Ontwikkelperspectieven dorpen.
  Gemeenteraad
  18 Apr 2016
 11. 4. Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied Kuinderweg 23, Luttelgeest.
  Commissie Woonomgeving
  28 Nov 2016
 12. 3. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, Kuinderweg 23, Luttelgeest
  Commissie Woonomgeving
  15 May 2017
 13. 6. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, Kuinderweg 23, Luttelgeest
  Gemeenteraad
  15 May 2017
 14. 4. Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden biovergistingsinstallatie Oosterringweg 39 Luttelgeest.
  Gemeenteraad
  28 Aug 2017
 15. 12. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Gemeenteraad
  16 Oct 2017
 16. 5. Vaststellen beleidsvisie Voorzien in Vastgoed
  Commissie Samenlevingszaken
  16 Oct 2017
 17. 10. Evaluatie pilot aanleg riolering Oosterringweg Luttelgeest en voorzetting pilot Leemringweg Kraggenburg
  Commissie Woonomgeving
  17 Sep 2018
 18. 6. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied Oosterringweg 36 te Luttelgeest
  Gemeenteraad
  29 Oct 2018
 19. 6. Katholieke kerk Luttelgeest
  Commissie Woonomgeving
  18 Mar 2019
 20. 9. Katholieke kerk Luttelgeest.
  Gemeenteraad
  01 Apr 2019
 21. 05 Bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse, Huisvestingslocatie Nieuwlandseweg
  Commissie Woonomgeving
  09 Sep 2019
 22. 04 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest'
  Commissie Woonomgeving
  09 Mar 2020
 23. 06 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 10 te Luttelgeest'
  Gemeenteraad
  14 Apr 2020
 24. 11 Landelijk gebied, Uiterdijkenweg 30 en 32 te Luttelgeest
  Gemeenteraad
  07 Jun 2021
 25. 4 Exploitatieovereenkomst glastuinbouwgebied fase 3 Luttelgeest Marknesse
  Commissie Woonomgeving
  22 Jun 2021
 26. 8 Exploitatieovereenkomst glastuinbouwgebied fase 3 Luttelgeest Marknesse
  Gemeenteraad
  05 Jul 2021
 27. 10 Verklaring van geen bedenkingen Oosterringweg 39 te Luttelgeest
  Commissie Woonomgeving
  28 Sep 2021
 28. 10 Bestemmingsplan Luttelgeest, uitbreiding
  Gemeenteraad
  11 Oct 2021
 29. 5 Verzoek Coa voor een aanmeldcentrum te Bant - proces
  Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
  05 Sep 2022
 30. 5 (Ontwerp)bestemmingsplan ‘Luttelgeest, Kamplaan 1’
  Commissie Woonomgeving
  28 Nov 2022
 31. 8 (Ontwerp)bestemmingsplan 'Luttelgeest, Kamplaan 1'
  Gemeenteraad
  12 Dec 2022
 32. 10 Bestemmingsplan ‘Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse - fase 3’
  Commissie Woonomgeving
  20 Mar 2023
 33. 9 Bestemmingsplan 'Glastuinbouw Luttelgeest / Marknesse - fase 3'
  Gemeenteraad
  03 Apr 2023
 34. 4 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Oosterringweg 39 te Luttelgeest
  Commissie Woonomgeving
  17 Apr 2023
 35. 5 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Orchideeën Hoeve
  Commissie Woonomgeving
  17 Apr 2023
 36. 6 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Oosterringweg 39 te Luttelgeest
  Gemeenteraad
  08 May 2023
 37. 7 (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Orchideeën Hoeve
  Gemeenteraad
  08 May 2023
meer minder