17 kandidaten voor burgemeestersambt Noordoostpolder

Gepubliceerd op: 05 januari 2021 18:01

Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Noordoostpolder hebben 17 personen hun belangstelling getoond. Onder de sollicitanten bevinden zich 5 vrouwen en 12 mannen.

Naar politieke kleur zijn de kandidaten als volgt verdeeld: VVD (9), CDA (4), CU (2), D66 (1) en SGP (1).

Het burgemeestersambt in Noordoostpolder wordt sinds 15 oktober 2019 waargenomen door de heer Jan Westmaas.

Selectie

De komende periode spreekt commissaris van de Koning Leen Verbeek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Noordoostpolder. Daarna voert de vertrouwenscommissie gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar.  Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Noordoostpolder kan naar  verwachting voor de zomer van 2021 worden afgerond.

(Bron: persbericht Provincie Flevoland)