21 kandidaten voor ambt burgemeester Noordoostpolder

Gepubliceerd op: 25 juni 2018 15:06

21 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De reactietermijn voor de vacature sloot vrijdag 22 juni.

Het gaat om 16 mannen en 5 vrouwen. In leeftijd variëren de sollicitanten van 46 tot 62 jaar. Hiervan zijn 4 personen lid van het CDA, 2 van de PvdA, 2 van de ChristenUnie, 2 van D66, 1 van de VVD, 1 van een lokale partij en 1 van de SGP. 8 sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek zal een eerste selectie maken en gesprekken voeren met deze kandidaten. Daarna overlegt de commissaris met de vertrouwenscommissie die vanuit gemeenteraad is samengesteld. Vervolgens spreekt de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de gemeenteraad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De gemeenteraad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan en in welke volgorde.

Als de raad de voordracht heeft overgenomen, wordt alleen de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Daarna gaat de voordracht via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Kroon benoemt de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.
De nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder wordt naar verwachting in december 2018 geïnstalleerd.