Aanbeveling nieuwe burgemeester voor Noordoostpolder

Gepubliceerd op: 30 maart 2021 20:03

De heer R.T. (Roger) de Groot uit Zuidwolde wordt bij de commissaris van de Koning aanbevolen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De gemeenteraad heeft dit besluit dinsdag 30 maart genomen in een besloten raadsvergadering, op voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer De Groot is 54 jaar, getrouwd en heeft drie dochters. Hij is sinds 2012 burgemeester van gemeente De Wolden in Drenthe.

Procedure
Voorafgaand aan de sollicitatieprocedure werd door de gemeenteraad een profielschets gemaakt. Onderdeel daarvan was een enquĂȘte onder de inwoners. Van de 17 sollicitanten is de heer De Groot door de vertrouwenscommissie geselecteerd als kandidaat die het best voldoet aan deze profielschets.

Integere, ervaren bestuurder met overwicht
De heer De Groot is een zeer ervaren bestuurder. In 2007 werd hij wethouder voor het CDA in de gemeente Raalte. In 2012 maakte hij de overstap naar gemeente De Wolden om er burgemeester te worden. Na negen jaar wil hij graag een vervolgstap maken naar een grotere gemeente en kiest heel duidelijk voor onze gemeente. Hij heeft zich bijzonder goed verdiept in Noordoostpolder, weet er opvallend veel van en kan dat in perspectief plaatsen.

Verbindend leider met enthousiasme
De heer De Groot is een prettige, stabiele en gedreven persoonlijkheid, met een rustige, overwogen uitstraling en met aanstekelijk enthousiasme en humor. Hij heeft in De Wolden veel ervaring opgedaan met hoe je als gemeentebestuur en politiek het gesprek aangaat met inwoners. Hij weet wat er speelt en wat er leeft in zijn gemeente.
De gemeenteraad is van mening dat hij uitstekend past bij het vastgestelde profiel en zeer geschikt is om vanaf zijn start de gemeente als burgemeester op een kundige en prettige wijze te dienen. De gemeenteraad kijkt uit naar een plezierige, duurzame samenwerking.

Vervolg
Met de aanbeveling door de gemeenteraad van de heer De Groot is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester begin juni 2021 te installeren.