Gemeenteraad akkoord met huisvesting driehonderd arbeidsmigranten aan de Enserweg

Gepubliceerd op: 20 oktober 2020 11:10

De gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Enserweg. Level One wil daar een onderkomen bouwen voor maximaal driehonderd buitenlandse werkkrachten. Alleen de PvdA stemde maandagavond in de gemeenteraad tegen.


Volgens fractievoorzitter Rien van der Velde is het proces niet zorgvuldig doorlopen. Hij vindt dat dorpsbewoners onvoldoende bij het proces betrokken zijn geweest. Ook wijst hij erop dat het niet gaat om een verplaatsing van arbeidsmigranten uit de dorpskern van Ens naar de Enserweg. Level One heeft in het dorp namelijk geen huisvestingslocaties.


Dat is wethouder Haagsma op zich met de PvdA eens, maar hij wijst erop dat de gemeente graag drie locaties voor driehonderd arbeidsmigranten wilde. Na eerdere onderkomens in Luttelgeest en Marknesse is die aan de Enserweg de derde. Volgens hem heeft de klankbordgroep ook goed gefunctioneerd.


De gemeenteraad ontving recent nog een brief van een omwonende. Zij vindt dat ze niet goed op de hoogte was van de plannen en daarom geen bezwaar kon maken. Johan Goos van het CDA vindt dat merkwaardig, omdat twee leden van de klankbordgroep haar naaste buren zijn. Haagsma wijst erop dat het positieve raadsbesluit ook de bewoonster aanknopingspunten geeft. Nu gaat immers de beroeptermijn van zes weken in en kan zij haar bezwaren aan de rechter voorleggen.