Gemeenteraad komt ondanks harde woorden dichter bij elkaar

Gepubliceerd op: 26 mei 2020 09:05

De gemeenteraad schaarde zich maandag unaniem achter de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport over 'passend organiseren' en de rol van de gemeenteraad. VVD en Politieke Unie moesten daarbij knarsetanden. Beide coalitiepartijen herkennen zich niet in de conclusies, maar trokken onder grote druk van de andere partijen een amendement terug. Daarmee wilden ze de conclusies van tafel halen, maar wél met de aanbevelingen aan de slag.

Noordoostpolder omarmde tien jaar terug 'passend organiseren'. Behoeftes van inwoners zijn daarbij belangrijker dan regels en systemen. De Rekenkamer is positief over de verbeterde dienstverlening, maar minder enthousiast over de rol van de 'afwachtende' gemeenteraad. Die stelt vooraf te weinig kaders en is achteraf ontevreden over resultaten. "Op zijn Cruyffiaans: 'als je niet goed genoeg zegt wat je wilt, krijg je iets wat je niet wilt", noemde burgemeester Westmaas dat maandag.

Volgens hem is een 'reset' van de gemeenteraad nodig voor een beter samenspel met college en ambtenaren. Kijk niet te veel naar het verleden, riep Westmaas de partijen op. "De essentie van dit rapport gaat over morgen, niet over gisteren. Kijk naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt. We moeten met elkaar in gesprek om lessen uit dit rapport te leren", aldus Westmaas, die stelt dat de afgelopen periode al verbeteringen zichtbaar zijn.

Westmaas proefde toenadering tijdens de reacties van de partijen op het rapport én de wil om met open vizier naar de toekomst te kijken. Stemmen over moties en amendementen zou daarvoor misschien geen goed vertrekpunt zijn, opperde de burgemeester. Politieke Unie en VVD beraadden zich daarna op terugtrekken van hun amendement, maar staken met een weigering de lont stevig in het kruitvat. De stemming in de vergadering sloeg meteen om. "Wij herkennen ons echt niet in de conclusies", verdedigde VVD'er Jasper van Os dat standpunt.

"Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Dit is nou precies hét probleem van deze gemeenteraad: u trekt expertise van deskundigen in twijfel. Facebook-politiek, te gek voor woorden", schamperde Rien van der Velde (PvdA), die bijval kreeg van ONS. "Ondanks de oproep van de burgemeester polariseren jullie keihard. Eigenlijk heb ik zin om naar huis te gaan. Ik ben boos en verdrietig dat ik bij deze raad hoor", hekelde ook Tjitske Hoekstra van de SP de weigering van VVD en Politieke Unie. "Arrogant. Ik ben heel erg teleurgesteld", zei Wim van Wegen (D66).

CDA en ChristenUnie-SGP riepen hun mede-coalitiepartijen op tot bezinning. "Laten we niet in woorden of kwalificaties blijven hangen. We moeten zoeken naar eensgezindheid", stelde Sjoerd de Boer van ChristenUnie-SGP. CDA'er Johan Goos adviseerde VVD en Politieke Unie te 'overwegen het amendement terug te trekken'. Na een schorsing gebeurde dat inderdaad. "Voor de voortgang van het proces", aldus Van Os, die verder geen toelichting wilde geven. "Het is inherent aan de politiek dat je af en toe je verlies moet nemen", zei Van Steen van de Politieke Unie nog wel.

De lucht was daarmee niet helemaal geklaard. Tjitske Hoekstra wilde nog opheldering van Johan Goos, die in de media enkele partijen 'schreeuwerds' noemde en dat gedrag vergeleek met dat van Baudet en Wilders. Hoekstra wilde weten op welke partijen buiten de ONS de CDA'er doelde. Goos wilde geen namen noemen, maar erkende dat de gemaakte vergelijking 'niet handig' was.

"Ik ben blij dat we ondanks de harde woorden toch tot elkaar zijn gekomen", vatte Wim van Wegen de roerige avond samen. Komende donderdag vergadert de gemeenteraad online verder over de nog resterende onderwerpen. Dan staat onder meer de toekomst van het Bosbad op de agenda.