Gemeenteraad legt Lelylijn op tafel informateurs

Gepubliceerd op: 02 april 2019 13:04

De gemeenteraad van de Noordoostpolder heeft de Lelylijn op tafel gelegd van de informateurs in Flevoland, Groningen en Friesland. Alle partijen schaarden zich achter een motie van D66 en CDA die het 'brede draagvlaak' voor de treinverbinding naar de polder onder de aandacht brengt.

Het gaat wel om een afgeslankte versie, omdat D66 en CDA aanvankelijk wilden dat de provinciale politiek zich gaat inzetten voor een studie naar de haalbaarheid. Volgens wethouder Simonse zou zo'n opdracht hem 'niet helpen in het lobbywerk'. Hij wijst erop dat hij volop bezig is met pleidooien voor de treinverbinding.

PvdA, SP en ONS waren aanvankelijk niet enthousiast over de motie. Ze wijzen erop dat de gemeenteraad onlangs ook al het belang van de Lelylijn, of Zuiderzeelijn, onder de aandacht brachten. De drie partijen verweten CDA en D66 dat ze politiek met de treinlijn op de loop gingen. Met de afgeslankte motie gingen ze uiteindelijk wel akkoord.