de heer W.C. (Wiemer) Haagsma

de heer W.C. (Wiemer) Haagsma

Foto van de heer W.C. (Wiemer) Haagsma

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Mijn naam is Wiemer Haagsma. Ik zit in de raad namens de Politieke Unie. Ik ben bij deze lokale partij aangesloten omdat zij zonder landelijke partijkaders zich inzet voor de belangen van de bewoners van de Noordoostpolder. Ik vind het belangrijk om dit werk te doen omdat het de kans biedt om mee te denken over de inrichting van deze gemeente. Het biedt mij de kans om signalen van bewoners om te zetten in beleid. In de huidige periode vind ik het belangrijk dat het college bezuinigingen niet alleen maar vertaalt in lastenverzwaring voor de burgers. Er moet evenwicht zijn tussen bezuinigingen op gemeentelijke uitgaven en het vragen van een extra bijdrage. Dat is ook de reden waarom ik niet in kon stemmen met een verhoging van 42% van de OZB. Het is volgens mij belangrijker dat we de uitgaven voor zaken die niet meteen in het belang van de burger zijn op een lager pitje zetten.