PvdA/GroenLinks

PvdA/GroenLinks

Logo van PvdA/GroenLinks

Contact informatie

 

 

Rien en Hylke vormen de PvdA-GL fractie in de gemeenteraad. Samen zorgen wij ervoor dat de idealen van de sociaaldemocratie ook in Noordoostpolder naar voren worden gebracht. Het betekent luisteren, perspectief bieden naar heden en toekomst. Maar ook opvattingen en ideeën realiseren ten behoeve van een sociale en vitale Noordoostpolder waar ieder mee telt, of je nu jong bent of oud. De PvdA-GL is in de Noordoostpolder ‘’de politieke partij’ die wil blijven investeren in mens & samenleving, in dorp & wijk, werk & inkomen, zorg & onderwijs, milieu & sport. Wij willen dat ook de kinderen en de volwassenen van morgen een actieve, sociale en duurzame Noordoostpolder ervaren.  Met plezier en overtuiging zetten wij dan ook in voor het behoud van voorzieningen opdat een ieder de kans krijgt om in Noordoostpolder mee te doen!

Leden