PvvP

PvvP

Logo van PvvP

Contact informatie

Website:
www.PvvP.nl.

De Partij van vrije Poldermensen is in 2009 opgericht door Dick Offringa en Theo Elschot die dan als respectievelijk secretaris en voorzitter samen met Gerard Groot (penningmeester) en Helga Wiedijk (algemeen bestuurslid) het bestuur van de partij vormen.

In 2010 verwerft de PvvP met meer dan 1000 stemmen een ruime raadszetel in de gemeenteraad van Noordoostpolder die wordt ingenomen door lijsttrekker Helga Wiedijk. Vanaf dat moment is er naast een PvvP partijbestuur een PvvP raadsfractie bestaande uit: fractievoorzitter Helga Wiedijk en burgerraadsleden Dick Offringa en Theo Elschot.
In januari 2012 hebben Dick en Theo hun burgerraadslidmaatschap beëindigd. Sindsdien functioneert de 1-zetelpartij binnen de raad als eenmansfractie Vrije Poldermensen.

De Vrije Poldermensen waren in lang voor 2010 primair gemotiveerd om gemeente te behoeden voor uitvoering van de onzalige plannen voor De Deel. De totstandkoming van het Provastplan en de amateuristische aansturing van het project zijn een doorn in het oog gebleven.

Waar ga je voor?

De Vrije Poldermensen maken met hun Programma 2010 – 2014:
vooruitstrevend met terugwerkende kracht”, duidelijke keuzes.

 De Vrije Poldermensen willen dat Noordoostpolder:
- het beleid richt op de huidige inwoners; een praktisch beleid nastreeft;
- duurzaamheid niet als politiek etiket gebruikt maar als iets dat daadwerkelijk effect sorteert;
- kwaliteit en kleinschaligheid combineert;
- samenwerkt met buurgemeenten vanuit de gedachte van partnership, een coöperatieve gedachte;
- kiest voor meer eigen beleidsruimte t.o.v. de Flevolandse regelgeving;
- de publieke sector versterkt en het algemeen belang vooropstelt;
- beschikt over een bestuurlijk sterke en efficiënte gemeentelijke organisatie.

Zeker in tijden van bezuinigingen staat het algemeen belang van inwoners voorop. De rekening van de crisis moet niet bij kwetsbare mensen worden neergelegd.

Investeren in een goed leven van huidige inwoners, is belangrijker dan investeren in megalomane plannen of zaken als gebiedspromotie.

Leden