J.G.M. Marinussen

Naam: J.G.M. Marinussen

Commissielid, PvdA
Commissielid, Raadscommissie SLZ
j.marinussen@noordoostpolder.nl
Commissielid Actief sinds 31 mei 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Ik ben Jettie Marinussen (- van Oostrom) , geboren in Bant (1958). Woon als sinds 1984 aan de Casteleynsweg met Aart. Onze 3 kinderen wonen inmiddels niet meer thuis; zij zijn alle drie woonachtig in Amsterdam.

Ik heb 4 jaar van mijn leven (’78-‘82) niet in de Noordoospolder gewoond maar in Hilversum. Ík vond het daar fantastisch. Kroegjes, theater, winkels en natuur; wow- dat was nog eens bruisend. Dat was natuurlijk ook een hele andere periode in mijn leven maar wel een belangrijke periode! Inmiddels is er zoveel moois gebeurd in de polder dat ik helemaal geen heimwee meer heb. Maar ik realiseer me wel dat onze mooie ruime polder voor iedereen aantrekkelijk moet zijn en we ook heel goed naar de jongeren moeten luisteren wat zij belangrijk vinden om hier te (blijven) wonen.

Zelf ben ik inmiddels wat ouder en 1 april 2022 ben ik gestopt met werken. Ik heb altijd in een zorg- gerelateerde organisatie gewerkt. Eerst als verpleegkundige en vanaf 2005 als arbo-coördinator / adviseur arbeid en gezondheid bij diverse zorgorganisaties. Het werken aan een veilige en gezonde werkomgeving waar je met plezier kunt werken is, zeker vanaf die tijd, mijn uitdaging geweest.

‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’,  ‘eerlijk en fatsoenlijk’ – ‘gelijke kansen’ zijn waarden die mij passen. En ineens, vlak voor de landelijke verkiezingen in 2017,  voelde ik dat ik daar ook actiever aan wilde bijdragen- en werd lid van de PvdA (NOP). Het voelde gelijk goed. Fijne club mensen, gezellig en vol van idealen voor een gezonde, eerlijke en rechtvaardige samenleving.
Inmiddels ben ik sinds mei van dit jaar (2022) commissielid (Samenlevingszaken) voor de PvdA NOP.

Ik ben een bezige bij en kan niet zo goed ‘stilzitten’. Met de ‘luxe van meer tijd’ ga ik mijn best doen om aandacht te vragen en uitvoering te geven aan een samenleving waar het fijn wonen is, waar wat te beleven valt, waar mensen respectvol met elkaar en de ruimte omgaan én interesse hebben in elkaar. Niet wegkijken maar omkijken naar elkaar. Zo maken we de polder nog kleurrijker! 

Heb je tips of vragen, j.marinussen@noordoostpolder.nl

Nevenfuncties

  • Penningmeester fractie PvdA Noordoostpolder (onbetaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 31 mei 2022 Commissielid, PvdA
  • Actief sinds 31 mei 2022 Commissielid, Raadscommissie SLZ
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens