M.W. van Wegen

Naam: M.W. van Wegen

Fractievoorzitter, D66
Raadslid, Raadscommissie WO
w.vanwegen@noordoostpolder.nl
Fractievoorzitter Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Mijn naam is Wim van Wegen, geboren en opgegroeid in de Noordoostpolder, waar ik na een uitstapje vanwege studie ook weer ben teruggekeerd. Ik ben woonachtig in Bant, qua inwonersaantal de kleinste van de tien polderdorpen. Maar ik ben raadslid voor de hele polder, een gebied dat zo bijzonder is terwijl we dat onszelf vaak amper realiseren. De ontstaansgeschiedenis is een verhaal dat er eentje is om verder te vertellen. Een verhaal dat ook nog lang niet af is, en als gemeenteraadslid hoop ik een steentje bij te dragen aan het vervolg ervan!

Sinds het droogvallen van de Noordoostpolder in 1942 is er ontzettend veel gebeurd, we wonen, werken en recreëren in een gebied waar veel kan! Maar in Noordoostpolder zijn we nog niet klaar. Ik vind het van groot belang dat iedereen in onze gemeente alle kansen kan benutten die tot zijn of haar beschikking staan, dat alle inwoners zo goed mogelijk kunnen meedraaien in onze samenleving, en dat Noordoostpolder een gemeente is waar het fijn leven is. Waar mensen en bedrijven zich willen vestigen. Daarvoor is er nog veel werk te verrichten, want er is nog het nodige te verbeteren. Wat voor mij daarin cruciaal is, is de bereikbaarheid. Dat vergroot onze kansen in allerlei opzichten. Een goed functionerend openbaar vervoernetwerk, waarin Emmeloord en de dorpen goed met elkaar verbonden zijn, maar zeker ook betere verbindingen vanuit Emmeloord met andere delen van het land. Uiteindelijk zal de gemeente Noordoostpolder ook een treinverbinding moeten krijgen, iets waar ik me voor zal blijven inzetten zolang dat nodig is.

 

Nevenfuncties

  • Head of Content bij Geomares Publishing, Lemmer (betaald)
  • Bestuurslid Stichting Initiatiefgroep Lelylijn (onbetaald)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter, D66
  • Actieve functie Raadslid, Raadscommissie WO

2022

  • 28 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter, D66

2018

  • 08 mei 2014 - 28 mrt. 2018 Burgerraadslid, D66
  • 08 mei 2014 - 28 mrt. 2018 Burgerraadslid, Raadscommissie WO
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens