Rekenkamer

De rekenkamer

De Rekenkamer versterkt de controlerende rol van de raad en draagt bij aan de transparantie van het gemeentelijk functioneren.

Missie
De rekenkamer wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Noordoostpolder, in het bijzonder doordat rekenkameronderzoek de controlerende rol van de gemeenteraad versterkt.

Hiervoor doet de rekenkamer onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan. Hierbij is de rekenkamer onafhankelijk van zowel de gemeenteraad als het college. Vanaf eind 2004 is ze met haar werkzaamheden begonnen.

Wat heeft de rekenkamer tot nu toe gedaan?

De activiteiten van de rekenkamer zijn terug te lezen in de jaarverslagen. Het jaarplan vertelt u wat de rekenkamer komend jaar van plan is.

De onderzoeken en verdere documentatie zijn te vinden onder 'documenten' en 'rekenkamer' op deze website.

 

Contact

Rekenkamer Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

rekenkamer@noordoostpolder.nl